Multimedia clip
Download
1 / 39

การแทรกมัลติมีเดีย ในงานนำเสนอ Multimedia Clip - PowerPoint PPT Presentation


 • 57 Views
 • Uploaded on

การแทรกมัลติมีเดีย ในงานนำเสนอ Multimedia Clip. Index. มัลติมีเดีย. ข้อความ I กราฟิก I คลิปอาร์ต I เสียง I ภาพเคลื่อนไหว I. การใส่คลิปมัลติมีเดียในสไลด์. การใส่คลิปรูปภาพ. การใส่คลิปรูปแบบตาราง. การแก้ไขคลิปรูปภาพ. การใส่เสียงในสไลด์ใหม่. การใส่คลิปรูปแบบกราฟ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' การแทรกมัลติมีเดีย ในงานนำเสนอ Multimedia Clip' - flynn-bridges


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Multimedia clip
การแทรกมัลติมีเดียในงานนำเสนอMultimedia Clip


Index
Index

มัลติมีเดีย

ข้อความIกราฟิก Iคลิปอาร์ตI เสียงI ภาพเคลื่อนไหวI

การใส่คลิปมัลติมีเดียในสไลด์

การใส่คลิปรูปภาพ

การใส่คลิปรูปแบบตาราง

การแก้ไขคลิปรูปภาพ

การใส่เสียงในสไลด์ใหม่

การใส่คลิปรูปแบบกราฟ

การใส่ภาพเคลื่อนไหวVideo Clip

การใส่คลิปรูปแบบผังองค์กร


Multimedia

Index

มัลติมีเดียMultimedia

"มัลติมีเดีย (Multimedia) หรือ สื่อหลายแบบเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถผสมผสานกันระหว่าง ข้อความ ข้อมูลตัวเลข ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงไว้ด้วยกัน ตลอดจนการนำเอาระบบโต้ตอบกับผู้ใช้ (Interactive) มาผสมผสานเข้าด้วยกัน


Index

ข้อความText

 • ข้อความที่ได้จากการพิมพ์

 • ข้อความจากการสแกน

 • ข้อความอิเล็กทรอนิกส์

 • ข้อความไฮเปอร์เท็กซ์ (HyperText)

ข้อความ(Text)เป็นส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาของมัลติมีเดีย ใช้แสดงรายละเอียด หรือเนื้อหาของเรื่องที่นำเสนอ ซึ่งปัจจุบันมีหลายรูปแบบ ได้แก่ ...


Graphics

กราฟิกGraphics

 • ภาพบิตแมพ (Bitmap)เป็นภาพที่มีการเก็บข้อมูลแบบพิกเซล หรือจุดเล็ก ๆ ที่แสดงค่าสี ดังนั้นภาพหนึ่งๆ จึงเกิดจากจุดเล็ก ๆ หลาย ๆ จุดประกอบกัน ทำให้รูปภาพแต่ละรูปเก็บข้อมูลจำนวนมาก เมื่อจะนำมาใช้จึงมีเทคนิคการบีบอัดข้อมูล ฟอร์แมตของภาพบิตแมพที่รู้จักกันดี ได้แก่ .BMP, .PCX, .GIF, .JPG, .TIF

กราฟิก (Graphics) เป็นสื่อในการนำเสนอที่ดี เนื่องจากมีสีสัน มีรูปแบบที่น่าสนใจ สามารถสื่อความหมายได้กว้าง ประกอบด้วย


Index

กราฟิกGraphics

 • ภาพเวกเตอร์ (Vector)เป็นภาพที่สร้างด้วยส่วนประกอบของเส้นในลักษณะต่าง ๆ และคุณสมบัติเกี่ยวกับสีของเส้นนั้น ๆ ซึ่งสร้างจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เมื่อมีการแก้ไขภาพ ก็จะเป็นการแก้ไขคุณสมบัติของเส้น ทำให้ภาพไม่สูญเสียความละเอียด ภาพแบบ Vector ที่หลาย ๆ ท่านคุ้นเคยก็คือ ภาพ .wmf ซึ่งเป็นclipart ของ Microsoft Office นั่นเอง


Index

คลิปอาร์ตClipart

เป็นรูปแบบของการจัดเก็บภาพ จำนวนมาก ๆ ในลักษณะของตารางภาพ หรือห้องสมุดภาพ หรือคลังภาพ เพื่อให้เรียกใช้ สืบค้น ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว


เสียงSound

เสียง (Sound)เป็นอีกองค์ประกอบของมัลติมีเดีย อันจะช่วยให้เกิดบรรยากาศที่น่าสนใจในการรับรู้ทางหู โดยอาศัยการนำเสนอในรูปของเสียงประกอบ เพลงบรรเลง เสียงพูด เสียงบรรยาย หรือเสียงพากษ์ เป็นต้น


เสียงSound

Index

ลักษณะของเสียง ประกอบด้วย

 • คลื่นเสียงแบบออดิโอ (Audio) ซึ่งมีฟอร์แมตเป็น .wav, .au

 • เสียง CD เป็นรูปแบบการบันทึก ที่มีคุณภาพสูง ได้แก่ เสียงที่บันทึก ลงในแผ่น CD เพลงต่าง ๆ

 • MIDI (Musical Instrument Digital Interface) เป็นรูปแบบของเสียง ที่แทนเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ


ภาพเคลื่อนไหวVideo Clip

Click for Play

ภาพเคลื่อนไหวVideoนับเป็นสื่ออีกรูปหนึ่งที่นิยมใช้กับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เนื่องจากสามารถแสดงผลได้ทั้งภาพเคลื่อนไหว และเสียงไปพร้อม ๆ กัน ทำให้เกิดความน่าสนใจในการนำเสนอ


ภาพเคลื่อนไหวVideo Clip

 • Video file format

 • เป็นรูปแบบที่ใช้บันทึกภาพและเสียงที่สามารถทำงานกับคอมพิวเตอร์ได้เลย มีหลายรูปแบบได้แก่

 • AVI (Audio / Video Interleave) เป็นฟอร์แมตที่พัฒนาโดย บริษัทไมโครซอฟต์ เรียกว่า Video for Windows มีนามสกุลเป็น .avi ปัจจุบันมีโปรแกรมแสดงผล ติดตั้งมาพร้อมกับชุด Microsoft Windows คือ Windows Media Player


ภาพเคลื่อนไหวVideo Clip

 • MPEG - Moving Pictures Experts Group รูปแบบของไฟล์ที่มีการบีบอัดไฟล์ เพื่อให้มีขนาดเล็กลง โดยใช้เทคนิคการบีบข้อมูลแบบ Inter Frame มายถึง การนำความแตกต่างของข้อมูลในแต่ละภาพมาบีบและเก็บ โดยสามารถบีบข้อมูลได้ถึง 200 : 1 หรือเหลือข้อมูลเพียง 100 kb/sec มีนามสกุล คือ .mpg


ภาพเคลื่อนไหวVideo Clip

Index

 • Quick Time เป็นฟอร์แมตที่พัฒนาโดยบริษัท Apple นิยมใช้นำเสนอ ข้อมูลไฟล์ผ่านอินเทอร์เน็ต มีนามสกุลเป็น .mov


Index

การใส่คลิปมัลติมีเดียในสไลด์

 • เป็นการกำหนดเลือกการใส่คลิปหรือมัลติมีเดียต่าง ๆ ที่ต้องการ

  ลงในสไลด์ใหม่


New slide standard

การใส่คลิปรูปภาพ

คลิกปุ่มแทรก > สร้างภาพนิ่งใหม่ New Slide บนทูลบาร์ Standard

คลิกเลือกสไลด์รูปแบบคลิปรูปภาพ


การใส่คลิปรูปภาพ

ดับเบิลคลิกที่ตัวจัดวางรูปภาพ

เลือกรูปภาพที่ต้องการ


การใส่คลิปจากClip Gallery

คลิกเมนูแทรกInsert

เลือกรายการคลิปที่ต้องการจากรายการ เช่น รูปภาพ ภาพยนตร์ เสียง แผนภูมิ ตาราง

คลิกรายการหมวดหมู่ของคลิปเพื่อเลือกคลิปที่ต้องการ


การค้นหาคลิปตามคำสำคัญการค้นหาคลิปตามคำสำคัญ

จากรายการการแทรกรูปภาพตัดปะ ป้อนคำที่ต้องการหรือคำที่เกี่ยวข้องกับคลิป ที่ต้องการค้นหา

คลิกปุ่มค้นหา (ไป)


Indexการค้นหาคลิปตามคำสำคัญ

การใส่ภาพจากไฟล์ภาพโดยตรง

คลิกเมนูแทรก Insert เลือกรายการ รูปภาพ Picture > จากแฟ้ม From File

คลิกช่องมองหาใน Look in และเลือก ไดร์และโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ที่ต้องการ

คลิกไฟล์ภาพที่ต้องการ

คลิกแทรก Insert


การแก้ไขคลิปอาร์ตการค้นหาคลิปตามคำสำคัญ

เมื่อใส่คลิปอาร์ตเข้าไปในงานนำเสนอแล้ว เรายังสามารถปรับแต่ง ให้ตรงกับความต้องการได้อีก เช่น ปรับแต่งสี ความสว่าง ความเปรียบต่าง หรือความ Contrast ของภาพ โดยใช้ทูลบาร์ รูปภาพ Picture


การเปลี่ยนขนาดคลิปการค้นหาคลิปตามคำสำคัญ

คลิกคลิปที่ต้องการปรับขนาด

คลิกลากจุดปรับขนาดจุดใดจุดหนึ่งเพื่อเพิ่มหรือลดขนาดของคลิป

ลากจุดที่อยู่ตรงกลางด้านใดด้านหนึ่งเพื่อเปลี่ยนขนาดคลิปอาร์ตขึ้นลงหรือไปทางซ้ายหรือขวา

ลากจุดที่อยู่ตรงมุมเพื่อเปลี่ยนขนาดคลิปอาร์ตโดยรักษาสัดส่วนเดิม


การแก้ไขความสว่างของภาพการแก้ไขความสว่างของภาพ

คลิกออบเจ็กต์ที่ต้องการจะเพิ่ม หรือลดความสว่าง

คลิกปุ่มเพิ่มหรือลดความสว่าง More / Less Brightness บนทูลบาร์ รูปภาพPicture เพื่อทำให้สีของ ออบเจ็กต์เข้มขึ้นหรืออ่อนลงตามต้องการ


Picture image control image control

 • อัตโนมัติการแก้ไขความสว่างของภาพ Automatic ให้ภาพมีสีตามที่กำหนดไว้แล้ว

 • ระดับสีเทาGrayscaleให้ภาพมีสีอยู่ในช่วงระว่างสีขาวกับสีดำ

 • ขาวดำBlack&Whiteให้ภาพมีสีขาวและสีดำเพียง 2 สีเท่านั้น

 • การชะล้างWatermarkให้ภาพมีสีเป็นลักษณะลายน้ำ

การเลือกชนิดของสีออบเจ็กต์

คลิกออบเจ็กต์ที่ต้องการเปลี่ยนสี

บนทูลบาร์รูปภาพ Picture คลิกปุ่มสีImage Control

คลิกตัวเลือกสีImage Controlที่ต้องการ


Picture

การเปลี่ยนสีของรูปภาพการเปลี่ยนสีของรูปภาพ

คลิกรูปภาพที่ต้องการจะเปลี่ยนสี

บนทูลบาร์รูปภาพPicture คลิกปุ่มให้สีใหม่แก่รูปภาพ

คลิกเลือกสีจากช่องสีตามที่ต้องการ


การกำหนดพื้นหลังแบบโปร่งใสการกำหนดพื้นหลังแบบโปร่งใส

คลิกออบเจ็กต์ที่ต้องการ

บนทูลบาร์รูปภาพPicture คลิกปุ่มกำหนดสีโปร่งใสSet Transparent

คลิกสีที่ต้องการทำให้โปร่งใส

คลิกนอกภาพเมื่อแก้ไขเสร็จแล้ว


Indexการกำหนดพื้นหลังแบบโปร่งใส

การตัดส่วนของภาพ

คลิกภาพที่ต้องการตัดส่วน

บนทูลบาร์รูปภาพPicture คลิกปุ่มครอบตัดCrop

คลิกลากจุดปรับขนาดให้ได้ เส้นกรอบล้อมรอบพื้นที่ที่ต้องการ ตัดส่วน


New slide standard1

การใส่คลิปกราฟการกำหนดพื้นหลังแบบโปร่งใส

คลิกปุ่มแทรก > สร้างภาพนิ่งใหม่ New Slide บนทูลบาร์ Standard

คลิกเลือกสไลด์รูปแบบคลิปกราฟ


Indexการกำหนดพื้นหลังแบบโปร่งใส

การใส่คลิปกราฟ

ดับเบิลคลิกที่ตัวจัดวางกราฟ

เพิ่มข้อมูลในกราฟตามต้องการ


New slide standard2

การใส่คลิปผังองค์กรการกำหนดพื้นหลังแบบโปร่งใส

คลิกปุ่มแทรก > สร้างภาพนิ่งใหม่ New Slide บนทูลบาร์ Standard

คลิกเลือกสไลด์รูปแบบคลิปผังองค์กร


Indexการกำหนดพื้นหลังแบบโปร่งใส

การใส่คลิปผังองค์กร

 • ดับเบิลคลิกที่ตัวจัดวางผังองค์กร

 • เพิ่มข้อมูลในผังองค์กรตามต้องการ


New slide standard3

การใส่คลิปตารางการกำหนดพื้นหลังแบบโปร่งใส

คลิกปุ่มแทรก > สร้างภาพนิ่งใหม่ New Slide บนทูลบาร์ Standard

คลิกเลือกสไลด์รูปแบบคลิปตาราง


Indexการกำหนดพื้นหลังแบบโปร่งใส

การใส่คลิปตาราง

 • ดับเบิลคลิกที่ตัวจัดวางผังองค์กร

 • กำหนดและเพิ่มข้อมูลในตารางตามต้องการ


Indexการกำหนดพื้นหลังแบบโปร่งใส

การใส่เสียงSound ในสไลด์ใหม่

บนทูลบาร์Standardคลิกปุ่มแทรกภาพนิ่งInsertNew Slide

คลิกเลือกสไลด์ใหม่แบบMedia Clip&Text หรือText & Media Clip Auto Layout แล้วคลิก OK.

ดับเบิลคลิกตรงตำแหน่งจัดวางMedia Clip

หาไฟล์เสียงมาใส่ตามต้องการ แล้วคลิก OK.


Indexการกำหนดพื้นหลังแบบโปร่งใส

การใส่คลิปเสียงจากClip Gallary

จากทูลบาร์Standard คลิกแทรก แล้วเลือกภาพยนตร์และเสียง Movies and Sounds

เลือกเสียงจากแฟ้ม Sound from Gallery

คลิกชื่อไฟล์เสียงที่ต้องการแล้วคลิกแทรกInsert


Indexการกำหนดพื้นหลังแบบโปร่งใส

การบันทึกเสียงSound Record

คลิกปุ่ม Start บนtaskbar

เลือกProgram> Accessories > Multimedia > Sound Recorder

คลิกปุ่ม Record เพื่อเริ่มบันทึกโดยผ่านทาง ไมโครโฟนในการบันทึกเสียงเข้า

คลิกปุ่ม Stopเมื่อเสร็จสิ้นการบันทึกเสียง

คลิกเมนู File > Save As >เลือกโฟลเดอร์ที่จะบันทึกไฟล์เสียง

ป้อนชื่อ File ในช่อง File nameคลิก Save

นำเสียงที่ได้ไปใช้ในงานนำเสนอตามต้องการ


Indexการกำหนดพื้นหลังแบบโปร่งใส

การใส่และเล่นภาพเคลื่อนไหว Animation

วิดีโอคลิปเป็นได้ทั้งภาพเคลื่อนไหวAnimationเช่น การ์ตูน หรืออาจเป็นภาพยนตร์ที่จัดเตรียมด้วยอุปกรณ์บันทึกวิดีโอดิจิตอล Video Digitalเมื่อใส่วิดีโอเข้าไปในงานนำเสนอ โปรแกรม Media Playerของ Windowsจะปรากฏขึ้นมาทันทีเพื่อเล่นและทำงานกับวิดีโอ ซึ่งเราสามารถแสดงวิดีโอได้กับจอภาพทั่วไป แต่ต้องมีซาวน์การ์ดSound Cardและลำโพงแยกเพื่อการได้ยินเสียงจากวิดีโอที่บันทึกเสียงไว้ด้วย


Indexการกำหนดพื้นหลังแบบโปร่งใส

การใส่วิดีโอคลิปเข้าในไปสไลด์ใหม่

บนทูลบาร์ Standartคลิกปุ่มInsert New Slide บนทูลบาร์

คลิกเลือกAuto Layout แบบMedia Clip & Taxt , Text & Media Clip

คลิก OK.

ดับเบิลคลิกตัวจัดวางMedia Clip

เลือกไฟล์ที่ต้องการ > คลิก Open

คลิก OK.

Click for Play


Insert movies and sounds movies from gallery insert

การใส่ การกำหนดพื้นหลังแบบโปร่งใสVideo Clipจาก Clip Gallery

คลิกเมนู Insert

เลือก Movies and Sounds

คลิกเลือกMovies from Gallery

คลิกภาพยนตร์ที่ต้องการ

คลิกInsert

Click for Play


Turn to Indexการกำหนดพื้นหลังแบบโปร่งใส


ad