Kyselina octová - PowerPoint PPT Presentation

Kyselina octová
Download
1 / 11

 • 262 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kyselina octová. Viktória Svetkovská. Obsah. Zloženie Príprava a výroba Vlastnosti Významné deriváty Výskyt Použitie Použitá literatúra. Zloženie.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Kyselina octová

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kyselina octov

Kyselina octová

Viktória Svetkovská


Kyselina octov

Obsah

 • Zloženie

 • Príprava a výroba

 • Vlastnosti

 • Významné deriváty

 • Výskyt

 • Použitie

 • Použitá literatúra


Kyselina octov

Zloženie

 • Kyselina octová (systematický názov kyselina etánová) je chemická zlúčenina známa tým, že octu dáva jeho charakteristickú kyslú chuť a štipľavú vôňu. Jej štruktúrny vzorec je CH3COOH. Jej vodný roztok v koncentrácii od 5% do 8% sa predáva pod názvom ocot.


Kyselina octov

Príprava a výroba

Zriedený vodný roztok kyseliny octovej sa získava biologickou oxidáciou etanolu podľa celkovej rovnice:

CH3CH2OH + O2 → CH3COOH + H2O

Vyššie koncentrácie možno potom dosiahnuť následnoudestiláciou. Podobnú oxidáciu možno síce robiť i čisto chemickou cestou, ale k jej výrobe sa nepoužíva.

Iný spôsob prípravy spočíva v hydrogenácii oxidu uhoľnatého za prítomnosti katalyzátorov:

2 CO + 2 H2 → CH3COOH

Môže byť pripravená tiež reakciou oxidu uhoľnatého s metanolomCH3OH + CO → CH3COOH


Kyselina octov

Vlastnosti

Čistá nehydratovaná kyselina octová (ľadová kyselina octová) je bezfarebná hygroskopická kvapalina, ktorá zamŕza pri teplote pod 16,7°C na bezfarebnú kryštalickú tuhú látku. Kyselina octová je leptavá a jej pary spôsobujú podráždenie očí, poleptanie sliznice, bolesť v krku a upchanie pľúc.

PRIESTOROVÝ MODEL MOLEKULY KYS. OCTOVEJ

ŠTRUKTˇÚRNY VZOREC DIMÉRU


Kyselina octov

 • Všeobecné vlastnosti

  Sumárny vzorec.........CH3COOH

  Synonymá...........................kyselina etánová

  Vzhľad.................................bezfarebná tekutina alebo kryštály

  Fyzikálne vlastnosti

  Molekulová hmotnosť....60,05 g/mol

  Teplota topenia..............16.5 °C

  Teplota varu...................118.1 °C

  Hustota...........................1,049 g/cm3 (kvapalina), 1,266 g/mol (pevná)

  Rozpustnosť ...................vo vode úplne rozmiešateľná


Kyselina octov

Významné deriváty

Soli

octan sodný

octan draselný

octan amonný

octan hlinitý

octan železitý

octan chromitý

octan olovnatý

zásaditý octan olovnatý

octan vápenatý

Estery

methylacetát

ethylacetát

vinylacetát

gyceryltriacetát

Jiné deriváty

acetanhydrid

acetylchlorid

acetamid

kyselina chloroctová

kyselina bromoctová

kyselina trifluoroctová


Kyselina octov

Výskyt

Vyskytuje sa bežne v rastlinách,a to ako voľná kyselina,tak vo forme solí.Vo väčšom množstve je obsiahnutá v ovocí,ako následný fermentačný produkt premeny sacharidov.Je tiež prirodzenou zložkou mazu u vačšiny zvierat a u človeka.


Kyselina octov

Použitie

Kyselina octová je jednou z najvýznamnejších priemyslových organických surovín.

Najvýznamnejším produktom je vinylacetát, ktorý následne slúži ako surovina (monomér) pre prípravu polyvinylacetátu. Derivát kyseliny octovej, acetanhydrid, je používaný ako silné acylačné činidlo, najmä pri výrobe acetylcelulózy, ktorá v minulosti slúžila ako k výrobe syntetických vlákien. Je taktiež jednou zo surovin pre výrobu kyseliny acetylsalicylovej, ktorá je hlavnou zložkou najrozšírenejších liekov proti horúčkam a zápalom (Acylpyrín, Aspirín, Anopyrín ai.).


Kyselina octov

Použitá literatúra

 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_octov%C3%A1#Literatura

 • http://sk.wikipedia.org/wiki/Kyselina_octov%C3%A1

 • http://images.google.sk/images?gbv=2&hl=sk&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=kyselina+octova&spell=1


Kyselina octov

Ďakujem za pozornosť


 • Login