Galileo było oficjalnym strategicznym partnerem przygotowań Polski do UEFA Euro 2012. - PowerPoint PPT Presentation

Galileo byo oficjalnym strategicznym partnerem przygotowa Polski do UEFA Euro 2012.
Download
1 / 62

  • 85 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Galileo było oficjalnym strategicznym partnerem przygotowań Polski do UEFA Euro 2012.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Galileo było oficjalnym strategicznym partnerem przygotowań Polski do UEFA Euro 2012.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Galileo by o oficjalnym strategicznym partnerem przygotowa polski do uefa euro 2012

Galileo byo oficjalnym strategicznym partnerem przygotowa Polski do UEFA Euro 2012.


Galileo by o oficjalnym strategicznym partnerem przygotowa polski do uefa euro 2012

Jako partner strategiczny i wykonawczy pomagamy wykorzystapotencja Internetu do wsparcia dziaalnoci naszych Klientw. Zrealizowalimy z sukcesem kilkadziesit projektw wspierajc wiodce marki na polskim i midzynarodowym rynku.

Galileo byo oficjalnym strategicznym partnerem przygotowa Polski do UEFA Euro 2012.


Galileo by o oficjalnym strategicznym partnerem przygotowa polski do uefa euro 2012

Wyrnia nas sposb pracy, dajcy Klientom pewno, e wyniki naszych dziaa w wymierny sposb przekadaj si na efekty biznesowe.

Galileo byo oficjalnym strategicznym partnerem przygotowa Polski do UEFA Euro 2012.


Galileo by o oficjalnym strategicznym partnerem przygotowa polski do uefa euro 2012

Zesp jest wsptworzony przez dowiadczonych strategw marketingowych,co umoliwia pene zrozumienie potrzeb marek i skuteczn sprzeda grupie docelowej.

Galileo byo oficjalnym strategicznym partnerem przygotowa Polski do UEFA Euro 2012.


Galileo by o oficjalnym strategicznym partnerem przygotowa polski do uefa euro 2012

Jedyny w brany alians z firm badawcz daje nam dostp do 30-tys. panelu badawczego, zapewniajc tym samym mierzalne efekty naszych dziaa oraz wysoki poziom bezpieczestwa biznesowego projektw.


Serwis informacyjny dla milion w kibic w kt rzy przyjad do polski

Serwis informacyjny dla milionw kibicw, ktrzy przyjad do Polski.


Tw j osobisty plan wizyty w polsce

Twj osobisty plan

wizyty w Polsce.


Galileo by o oficjalnym strategicznym partnerem przygotowa polski do uefa euro 2012

Powiedz komu kibicujesz i kiedy bdziesz, a cay

serwis dopasuje si do Ciebie.

Kilkoma klikniciami stworzysz swj osobisty plan pobytu w Polsce.

Dziki aplikacji mobilnej,

bdziesz mia go zawsze przy sobie.


Galileo by o oficjalnym strategicznym partnerem przygotowa polski do uefa euro 2012

kilkaset pozytywnych opinii w mediach polskich i zagranicznych pozycjonujcych rozwizanie, jako najlepsze w historii imprez sportowych.


Najs ynniejsze polskie muzeum

Najsynniejsze

polskie muzeum.


Umo liwi osobom kt re nie mog przyjecha do muzeum do wiadczy emocji tam panuj cych

Umoliwi osobom, ktre nie mog przyjecha do Muzeum, dowiadczy emocji tam panujcych.


Miejsce w internecie w kt rym przenika si wiat muzeum i emocje powstania

Miejsce w Internecie, w ktrym przenika si wiat Muzeumi emocje Powstania.


Galileo by o oficjalnym strategicznym partnerem przygotowa polski do uefa euro 2012

Dziki interaktywnej kamerze,

przenie si do Muzeum

i poczuj jego unikaln atmosfer.

Kady z eksponatw jest okazj do przeniesienia si w przeszo,przeycia tamtych wydarzei poznania ich bohaterw

Skorzystaj z powstaczej wikipedii idocz do wsptwrcw Muzeum.


500 000 odwiedzin przez pierwszy miesi c

500 000 odwiedzin

przez pierwszy miesic


Woda ywiec zdr j

Woda ywiec Zdrj.


Wesprze marketing szeptany akcji csr ywiec zdr j sadzi milion drzew

Wesprze marketing szeptany akcji CSR ywiec Zdrj sadzi milion drzew.


Sadzenie drzew przez inne osoby jest ma o anga uj ce konsumenta

Sadzenie drzew przez inne osoby jest mao angaujce konsumenta.


Galileo by o oficjalnym strategicznym partnerem przygotowa polski do uefa euro 2012

Serwis dziki, na ktrym bdziesz mg posadzi prawdziwe drzewo i dosta certyfikat wasnoci od Lasw Pastwowych.


Galileo by o oficjalnym strategicznym partnerem przygotowa polski do uefa euro 2012

Wejd na Serwis i wybierz gatunek drzewa, ktre chcesz zasadzi dla siebie lub bliskich.

Na podstawie map Google wybierz miejsce, w ktrym Twoje drzewo ma rosn a my posadzimy je dokadnie w tym miejscu.

Wydrukuj certyfikat lokalizacj GPS oraz z potwierdzeniem Polskich Lasw Pastwowych, e stae si wycznym patronem drzewa.


Galileo by o oficjalnym strategicznym partnerem przygotowa polski do uefa euro 2012

200 tys. zasadzonych drzew, w tym 93 tys. dla znajomych,

ponad 50% wizyt bezporednich


S ynna og lnopolska akcja odpowiedzialno ci spo ecznej

Synna oglnopolska akcja odpowiedzialnoci spoecznej.


Nakr eko filmik i przekonaj innych eby g osowali na ciebie

Nakr eko-filmiki przekonaj innych, eby gosowali na Ciebie.


Zebra 1 000 000 g os w bez bud etu medialnego

Zebra 1.000.000 goswbez budetu medialnego.


Nauczmy uczestnik w marketingu wirusowego

Nauczmy uczestnikw marketingu wirusowego.


Galileo by o oficjalnym strategicznym partnerem przygotowa polski do uefa euro 2012

Wejd do Centrum Promocji Filmowej.

Naucz si jak rozsawi Twoje dzieo w Internecie.

Poznaj narzdzia i zosta ekspertem od promocji filmw w Internecie.


Zebrano ponad 2 000 000 g os w bez bud etu reklamowego

Zebrano:

ponad 2.000.000 goswbez budetu reklamowego


Popularne ciasteczka dla dzieci

Popularne ciasteczkadla dzieci.


Przekona dzieci i rodzic w do wsp lnego sp dzania czasu na serwisie marki

Przekona dzieci i rodzicw do wsplnego spdzaniaczasu na serwisie marki.


Du a konkurencja w postaci innych serwis w z grami dla dzieci

Dua konkurencja w postaci innych serwisw z grami dla dzieci.


Spersonalizowany serwis na kt rym czeka tw j wirtualny przyjaciel mi

Spersonalizowany serwis, na ktrym czeka Twj wirtualny przyjaciel mi.


Galileo by o oficjalnym strategicznym partnerem przygotowa polski do uefa euro 2012

To jest Mi Lubi. PamitaTwoje imi, wane dla Ciebie daty, i z kad wizyt zna Ci coraz lepiej.

Zapro przed ekran rodzica aby wsplnie skorzysta z gier

nauczy si nowych pioseneki pozna wartociowe zabawy.


Galileo by o oficjalnym strategicznym partnerem przygotowa polski do uefa euro 2012

250 000 uytkownikw przez pierwsze 4 miesice

17 minut redni czas wizyty

52% powracajcych uytkownikw


Serwis produktowy dulux

Serwis produktowy Dulux.


Zwi kszenie roli serwisu produktowego w procesie zakupowym

Zwikszenie roli serwisu produktowego w procesie zakupowym.


Serwis dostarczaj cy inspiracji i narz dzi daj cych pewno wyboru

Serwis dostarczajcy inspiracji i narzdzi dajcych pewno wyboru.


Galileo by o oficjalnym strategicznym partnerem przygotowa polski do uefa euro 2012

Wejd na Serwis i zainspiruj si.

Znajd odpowiedni dla siebie produkt. Pomog Ci w tym narzdzia on-line i aplikacje mobilne.

Znajd sklep, w ktrym moesz go najszybciej.


Wizyty 100 tys miesi c poza kampani promocyjn czas wizyty 5 min

Wizyty: 100 tys./ miesic poza kampani promocyjn

Czas wizyty: 5 min


Ywiec zdr j nowa butelka litrowa

ywiec Zdrj nowa butelka litrowa.


Zaanga owa w akcj promocyjn pracownik w biurowych

Zaangaowa w akcj promocyjn pracownikw biurowych.


Jak wej do najpilniej strze onych miejsc w polsce i zaanga owa ci ko pracuj cych ludzi

Jak wej do najpilniej strzeonych miejsc w Polsce i zaangaowaciko pracujcych ludzi?


Internetowe mistrzostwa w gry biurowe pomi dzy pracownikami najwi kszych biurowc w w polsce

Internetowe Mistrzostwa w gry biurowe pomidzy pracownikami najwikszych biurowcw w Polsce.


Galileo by o oficjalnym strategicznym partnerem przygotowa polski do uefa euro 2012

Przenie si z caym biurowcemna ono dzikiej grskiej przyrody.

Trenuj rzut laptopem na odlegoi skoki z dachu, bo o 16.00

zaczynaj si Wielkie Mistrzostwa

podczas ktrych rzucisz wyzwanie kolegom z Twojego biurowca w walce o wodne nagrody.


Zaanga owali my 17 500 os b co stanowi 35 grupy docelowej z 82 biurowc w obj tych akcj

Zaangaowalimy 17 500 osb

co stanowi

35% grupy docelowej z 82 biurowcw objtych akcj


Galileo by o oficjalnym strategicznym partnerem przygotowa polski do uefa euro 2012

Kimberly Clark

Bakoma

Nestle

Konwersja

Zasig/post

Wirusowo

82%

7.000

33%

Tesco

Szarpie Travel

Barilla

Wirusowo

Wzrost sprzeday

Zasig w grupie

71%

15%

64 %


Galileo by o oficjalnym strategicznym partnerem przygotowa polski do uefa euro 2012

Czy Ciebie te interesuj efekty nie obietnice? Skontaktuj si z naszym dziaem New Business.rafal.siemasz@galileointeractive.pl+ 48 605 099 509jagoda.boguszewska@galileointeractive.pl+ 48 696 462 727


ad
  • Login