Nasza plac wka jest szko publiczn organem prowadz cym jest gmina grab w nad pilic
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 7

Nasza placówka jest szkołą publiczną,  organem prowadzącym jest Gmina Grabów nad Pilicą, PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Nasza placówka jest szkołą publiczną,  organem prowadzącym jest Gmina Grabów nad Pilicą, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty. KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W GRABOWIE NAD PILICĄ. Głównym celem dydaktyczno – wychowawczym naszej szkoły

Download Presentation

Nasza placówka jest szkołą publiczną,  organem prowadzącym jest Gmina Grabów nad Pilicą,

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nasza plac wka jest szko publiczn organem prowadz cym jest gmina grab w nad pilic

 • Nasza placówka jest szkołą publiczną, 

 • organem prowadzącym

 • jest Gmina Grabów nad Pilicą,

 • a nadzór pedagogiczny

 • sprawuje Kurator Oświaty.


Koncepcja pracy zespo u szk w grabowie nad pilic

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W GRABOWIE NAD PILICĄ

 • Głównym celem dydaktyczno – wychowawczym naszej szkoły

 • jest wspomaganie każdego ucznia w dążeniu

 • do jak najlepszego rozwoju jego osobowości

„Wiedzę możemy zdobyć od innych,

ale mądrości musimy nauczyć się sami”

Adam Mickiewicz


W szkole zatrudnieni s wysoko kwalifikowani nauczyciele przygotowani do nowoczesnego kszta cenia

W szkole zatrudnieni są wysoko kwalifikowani nauczyciele, przygotowani do nowoczesnego kształcenia:


Nasza szko a to r wnie

Nasza szkoła to również:

 • dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe

 • pracownia komputerowa z dostępem

  do Internetu   

 • biblioteka szkolna

 • duże, nowe boiska

 • plac zabaw dla najmłodszych

 • możliwość korzystania ze stołówki

 • wiele kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych  

 • atrakcyjne wycieczki o charakterze turystycznym i edukacyjnym


Nasza plac wka jest szko publiczn organem prowadz cym jest gmina grab w nad pilic

 • Obecnie

  Szkoła Podstawowa

  dzieli swój budynek

  z miejscowym Gimnazjum.

 • Uczniowie obu szkół korzystają ze wspólnychklasopracowni,sali gimnastycznej, biblioteki, szatni, jadalni.

 • Baza szkoły jest stale modernizowana i powiększana.


Zapraszamy na stron internetow szko y

Zapraszamy na STRONĘ INTERNETOWĄ szkoły:


 • Login