Kuo dekalogas yra aktualus iandien
Download
1 / 16

Kuo Dekalogas yra aktualus iandien - PowerPoint PPT Presentation


 • 643 Views
 • Uploaded on

Kuo Dekalogas yra aktualus šiandien? . III gimn. klasė. Parengė tikybos vyr. mokytoja Nijolė Pankratovaitė . Pamokos uždavinys.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kuo Dekalogas yra aktualus iandien' - flower


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kuo dekalogas yra aktualus iandien l.jpg

Kuo Dekalogas yra aktualus šiandien?

III gimn. klasė

Parengė tikybos

vyr. mokytoja Nijolė Pankratovaitė


Pamokos u davinys l.jpg
Pamokos uždavinys

Remdamiesi savo patirtimi, padaloma medžiaga, Šv. Raštu teisingaiįvardinsite 10 Dievo įsakymų,savarankiškai nusakysite Dekalogo reikšmę ir įtaką žmonijai ir sau bei pagrįsite Jo šiuolaikiškumą.


Pokalbis l.jpg
Pokalbis

 • Ar šiuolaikinis žmogus laimingas? Kodėl?

 • Kas trukdo žmogui būti laimingu? Kodėl?

 • Ar šiandien Dekalogas yra aktualus? Kodėl?


Individualus darbas l.jpg
Individualus darbas

 • Eilės tvarka sunumeruok ir atrink Dievo įsakymus.


Slide5 l.jpg

Šv. Augustinas juos suskirstė taip:

 • neturėk kitų dievų, tik mane vieną,

 • netark Dievo vardo be reikalo,

 • švęsk sekmadienį,

 • gerbk savo tėvą ir motiną,

 • nežudyk,

 • nepaleistuvauk,

 • nevok,

 • nekalbėk netiesos,

 • negeisk svetimo vyro ir svetimos moters,

 • negeisk svetimo turto.


De imt dievo sakym dekalogas l.jpg
Dešimt Dievo įsakymų, Dekalogas

 • Įsakymai buvo Dievo apreikšti Mozei ant Sinajaus/Horebo kalno ir įrėžti dviejose akmens plokštėse.

 • Biblijoje hebrajų kalba jie pavadinti עשרת הדברים, o skaitoma 'Aseret ha-Dvarîm'. Išvertus tai reiškia „dešimt teiginių“.


Slide7 l.jpg

 • Dešimt Dievo įsakymų yra religinių ir dorinių reikalavimų visuma, pagrįsta žydų monoteistine Dievo samprata.

 • Išdėstyti Senajame Testamente dviem variantais (Iš 20, 1-17, Įst 5, 6-21).

 • Pirmieji trys įsakymai draudžia kitų dievų bei atvaizdų garbinimą ir reikalauja švęsti šabo dieną.

 • Kiti septyni reglamentuoja socialinius santykius, artimo meilę.


Darbas grup se l.jpg
Darbas grupėse reikalavimų visuma, pagrįsta žydų monoteistine Dievo samprata.

Negatyviai skambančius Dievo įsakymus pakeiskite į pozityvius teiginius, kurie atspindėtų įsakymo prasmę:

pvz.: nežudyk – brangink, gink ir saugok gyvybę.


Slide9 l.jpg

Neturėk kitų dievų, tik mane vieną. reikalavimų visuma, pagrįsta žydų monoteistine Dievo samprata.

Netark Dievo vardo be reikalo.

Švęsk sekmadienį.

Gerbk savo tėvą ir motiną.

Nežudyk.

Nepaleistuvauk.

Nevok.

Nekalbėk netiesos.

Negeisk svetimo vyro ir svetimos moters.

Negeisk svetimo turto.

 • Garbink vienintelį tikrąjį Viešpatį, dangaus ir žemės kūrėją.

 • Tark Viešpaties vardą tik su pagarba.

 • Skirk Viešpačiui laiko.

 • Gerbk savo tėvus ir vyresniuosius.

 • Brangink, gink ir saugok gyvybę.

 • Lik ištikimas savo įsipareigojimams.

 • Gerbk darbą, nuosavybę ir kitų teises.

 • Vedamas Viešpaties žodžio išlik teisingas ir sąžiningas.

 • Bendrauk su kitais skaisčia širdimi ir tyromis mintimis.

 • Melskis ir dėkok Dievui už visas gautas dovanas.


Darbas porose l.jpg
Darbas porose reikalavimų visuma, pagrįsta žydų monoteistine Dievo samprata.

 • Parinkite ir užrašykite Šv. Rašto ištraukoms tinkamą Dievo įsakymą.


De imt dievo sakym l.jpg
Dešimt Dievo įsakymų reikalavimų visuma, pagrįsta žydų monoteistine Dievo samprata.

 • Neturėk kitų dievų, tik mane vieną.Sir 43, 30-33

 • Netark Dievo vardo be reikalo.Ps 113, 1-4

 • Sekmadienį švęsk.Ps 118, 24-25

 • Gerbk savo tėvą ir motiną.Sir 3, 3-5

 • Nežudyk. (Neskriausk kitų, nekankink paukščių ir gyvūnų).Mt 5, 21-22

 • Nepaleistuvauk. (Nežiūrėk bjaurių paveikslų, filmų ir neklausyk šlykščių kalbų).Mt 15, 17-18

 • Nevok. (Neimk nė vieno daikto, kuris tau nepriklauso. Neišnaudok kitų žmonių darbo). Ne piniguose laimė. Kas ars – nepavargs, kas vogs – nepralobs.

 • Nemeluok. (Nekalbėk netiesos. Nesigirk.)Jn 18, 37

 • Negeisk svetimo vyro ir svetimos motersMk 10, 11-12; Mt 5, 28

 • Negeisk svetimo turo. (Nepavydėk.)Mk 10,25

  Didysis įsakymas

  Mylėk savo Dievą visa širdimi, visa siela, visu protu, visomis jėgomis, o savo artimą, kaip save patį.


Darbas su v ra tu l.jpg
Darbas su Šv. Raštu reikalavimų visuma, pagrįsta žydų monoteistine Dievo samprata.

 • Perskaitykite Šv. Rašto Įst 6, 4-9 ištrauką.

  • Ją pakomentuokite ir suformuluokite išvadą.


Slide13 l.jpg

4 reikalavimų visuma, pagrįsta žydų monoteistine Dievo samprata.  Klausykis, Izraeli! VIEŠPATS yra mūsų Dievas, vien tik VIEŠPATS. 5Mylėsi Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis.6 Paimk į širdį šiuos žodžius, kuriuos tau šiandien įsakau. 7 Įdiek juos savo vaikams. Kartok juos, kai esi namie ir kai keliauji, kai guliesi ir kai keliesi. 8 Prisirišk juos kaip ženklą ant rankos. Tebūna jie kaip žymė tau ant kaktos. 9 Užrašyk juos ant durų staktų savo namuose ir ant vartų.

Įst 6, 4-9


Pamokos u davinys14 l.jpg
Pamokos uždavinys reikalavimų visuma, pagrįsta žydų monoteistine Dievo samprata.

Remdamiesi savo patirtimi, padaloma medžiaga, Šv. Raštu:

 • teisingaiįvardinsite 10 Dievo įsakymų,

 • savarankiškai nusakysite Dekalogo reikšmę ir įtaką žmonijai ir sau,

 • pagrįsite Jo šiuolaikiškumą.

  • Kodėl aš turiu laikytis Dekalogo?

  • Ką nauja atradau Dekaloge?

  • Kaip tai padeda gyventi?

  • Kuo šiandien Dekalogas yra aktualus? Kodėl?

  • Kokia Dievo įsakymų paskirtis?


Eil s tvarka sunumeruok dievo sakymus l.jpg
Eilės tvarka sunumeruok Dievo įsakymus reikalavimų visuma, pagrįsta žydų monoteistine Dievo samprata.

Negeisk svetimo turto

Nepaleistuvauk

Nežudyk

Nekalbėk netiesos

Gerbk savo tėvą ir motiną

Netark Dievo vardo be reikalo

Neturėk kitų dievų, tik mane vieną

Švęsk sekmadienį

Negeisk svetimo vyro ir svetimos moters

Nevok


Altiniai l.jpg
Šaltiniai reikalavimų visuma, pagrįsta žydų monoteistine Dievo samprata.

 • http://www.handofgod.com.au/page133.php

 • http://www.maldos.lt/katekizmas/

 • http://bibleunderground.blogspot.com/

 • http://www.balsas.lt/naujiena/517693/20-didziausiu-pasaulio-paslapciu-ii


ad