Inspire a metadata pro vs
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

INSPIRE a metadata pro VS PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ISSS Hradec Králové, 2005 Dr. Ing. Bronislava Horáková, RNDr. Petr Kubíček, CSc., CAGI. INSPIRE a metadata pro VS. http://www.ec-gis.org/inspire/. Tradiční pohled na informační trh. Ekonomická hodnota informací ve veřejném sektoru je značná!!

Download Presentation

INSPIRE a metadata pro VS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ISSS Hradec Králové, 2005Dr. Ing. Bronislava Horáková, RNDr. Petr Kubíček, CSc., CAGI

INSPIRE a metadata pro VS

http://www.ec-gis.org/inspire/


Tradiční pohled na informační trh

Ekonomická hodnota informací ve veřejném sektoru je značná!!

Jejich využití je atraktivní pro soukromý sektor, protože vysoké fixní výdaje na jejich pořízení již uhradil veřejný sektor!


ISSS Hradec Králové, 2005

Směrnice INSPIREse vztahuje na

 • Identifikovatelné sady prostorových dat

  • v jurisdikci členských států

  • v elektronické formě

  • ve vlastnictví

   • veřejného orgánu

   • fyzické nebo právnické osoby jménem veřejného orgánu

   • třetí strany, které byla zpřístupněna služba dálkového přenosu dat

  • dle příloh I, II, III

 • Operace se sadami prostorových dat nebo metadaty


ISSS Hradec Králové, 2005

Fáze projektu INSPIRE

 • Přípravná fáze 2005-2006

  • Příprava implementačních pravidel

  • Zapojení členských států – SDIC

 • Transpoziční fáze 2007-2008

 • Implementační fáze 2009-2013

2007 přijetí směrnice


ISSS Hradec Králové, 2005

Metadata

 • Členské státy zajistí jejich

  • vytvoření

  • pravidelnou aktualizaci

  • úplnost a kvalitu

 • Metadata využívána k:

  • vyhledávání informačních zdrojů

  • přístupu k informačním zdrojům

  • užití informačních zdrojů


ISSS Hradec Králové, 2005

Požadavky na metadata

 • Metadata informují o:

  • souladu sad s prováděcími pravidly

  • uživatelských právech na sady a služby

  • kvalitě a platnosti sad

  • veřejných orgánech, zodpovědných za vybudování, správu a distribuci sad a služeb

  • sadách k nimž má veřejnost omezený přístup a důvodech těchto omezení


ISSS Hradec Králové, 2005

Metadatačasový harmonogram

Komise stanoví prováděcí pravidla pro metadata

do 2007

(6/2005 Draft IR)

Členské státy vytvoří metadata

 • data I, II do 3 let(2010)

 • data III do 6 let(2013)


ISSS Hradec Králové, 2005

Interoperabilitadat a služeb

 • Komise přijme prováděcí pravidla

  • Harmonizované podmínky pro geodata a služby

  • předpisy pro výměnu geodata

 • Subjektům musí být umožněno podílet se na přípravě prováděcích pravidel


ISSS Hradec Králové, 2005

Interoperabilitačasový harmonogram

 • data Ido 2 let(2009)

 • data II, IIIdo 5 let(2012)

  Implementace v členských státech do dvou let

  I2011

  II, III2014


ISSS Hradec Králové, 2005

Typy síťových služeb

 • Vyhledávací službyzdarma

 • Prohlížecí službyzdarma

 • Služby stahování

 • Transformační služby (=Web Coordinate Transformation Services –WCTS, OGC spec.)

 • Služby „vyvolání služeb“

  Služby musí být snadno použitelné a přístupné přes internet nebo jiný komunikační prostředek dostupný veřejnosti

  Pokud jsou služby stahování a vyvolání služeb zpoplatněny, musí členské státy zajistit, aby bylo možné použít služeb elektronického obchodu


ISSS Hradec Králové, 2005

Síťové službyčasový harmonogram

Komise stanoví prováděcí pravidla

do 2007

Členské státy implementují do 2 let

do 2009


ISSS Hradec Králové, 2005

EU Geo-Portál

 • Komise zřídí a bude provozovat EU Geo-Portál (2009)

 • Členské státy zajistí přístup ke službám prostřednictvím EU Geo-Portálu

 • Členské státy mohou zajistit přístup ke službám přes vlastní přístupová místa


ISSS Hradec Králové, 2005

Dopady na členské státy

 • Do 2 let přijmou právní a správní předpisy

  do 2009

 • 3,6-5,4 mil. EUR - odhadované roční investice na každý členský stát


ISSS Hradec Králové, 2005

Metadata v ČR

 • od ledna 2005Metodický pokyn pro popis elektronických informačních zdrojůDublin Core

 • 2005Novelizace zákona 365/2000 Sb. – zrušení standardů ISVS

 • 2005Nahrazení stávajícího Standardu Metodickým pokynem s omezenou platností (přechod na ISO 19115)

 • 2006-2007Transformace „implementačních pravidel pro metadata INSPIRE“ do národního prostředí

 • 2006-2007Realizace pilotního projektu „Metaportálu“ MIDAS (ISO19115, multijazyčný, následně propojení s EU Geo-Portálem)


ISSS Hradec Králové, 2005

SDIC – Spatial Data Interest Communities

Pracovní skupinyzabývající se určitými aspekty geoinformací

Nový mechanismus,který umožňuje všem zainteresovaným stranám účastnit se na tvorbě implementačních pravidel směrnice

 • SDIC

 • Tematické SDIC

 • Regionální SDIC

 • Oborové SDIC


ISSS Hradec Králové, 2005

SDIC – INPSIRE CZ

Spolupráce CAGI a NEMOFORUM

 • Zřízeni "informačního kiosku"

 • EuroGeographics - obecná referenční datové sady (viz dále)

 • Provázání na současný legislativní vývoj v ČR (novelu zákona 365/2000, PSI)

 • Projekt Metaportál


ISSS Hradec Králové, 2005

Projekty EuroGeographics - Eurospec

 • Interoperabilita

 • základních

 • (referenčních) geodat

 • Nutno vytvořit:

  • stávající situace

  • uživatelské požadavky

  • terminologii

  • katalog prvků

  • popis kvality

Geographic names


8. – 9. 6. 2005

Kongresové centrum BVV

www.giscagi.cz


 • Login