Download

Ułamki zwykłe – zadania kl. IV


Advertisement
/ 10 []
Download Presentation
Comments
floriane
From:
|  
(119) |   (0) |   (0)
Views: 214 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
Ułamki zwykłe – zadania kl. IV. Anna Gadomska Szkoła Podstawowa Nr 79 Łódź. 1. Odp. : Zosia odcięła wstążki. 5. Zosia odcięła 30 cm wstążki na kokardę. Jaką część wstążki odcięła, jeżeli cała wstążka miała długość 150 cm ?. 30 cm. 150 cm. 1.
Ułamki zwykłe – zadania kl. IV

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
U amki zwyk e zadania kl ivSlide 1

Ułamki zwykłe – zadaniakl. IV

Anna Gadomska

Szkoła Podstawowa Nr 79

Łódź

Zosia odci a 30 cm wst ki na kokard jak cz wst ki odci a je eli ca a wst ka mia a d ugo 150 cmSlide 2

1

Odp. : Zosia odcięła wstążki.

5

Zosia odcięła 30 cm wstążki na kokardę. Jaką część wstążki odcięła, jeżeli cała wstążka miała długość 150 cm ?

30 cm

150 cm

W klasie jest 28 uczni w z czego 24 pojecha o na wycieczk jaka cz klasy nie wyjecha aSlide 3

1

Odp. : Na wycieczkę nie pojechała klasy.

7

W klasie jest 28 uczniów z czego 24 pojechało na wycieczkę. Jaka część klasy nie wyjechała?

liczba uczniów, którzy nie wyjechali

28 - 24

4

1

=

=

28

28

7

liczba wszystkich uczniów w klasie

Turysta w ci gu jednego dnia przeby ca ej trasy jaka cz trasy pozosta a do przebyciaSlide 4

1

5

Odp. : Do przebycia pozostało trasy.

4

5

Turysta w ciągu jednego dnia przebył całej trasy. Jaka część trasy pozostała do przebycia ?

Z 15 m materia u uszyto 12 jednakowych bluzek ile metr w materia u zu yto na jedn bluzkSlide 5

1

1

Odp. : Na jedną bluzkę zużyto m materiału.

4

Z 15 m materiału uszyto 12 jednakowych bluzek. Ile metrów materiału zużyto na jedną bluzkę ?

W klasie jest 14 ch opc w i 18 dziewcz t jak cz klasy stanowi ch opcySlide 6

7

16

Odp. : Chłopcy stanowią klasy.

W klasie jest 14 chłopców i 18 dziewcząt. Jaką część klasy stanowią chłopcy ?

liczba chłopców

14

14

7

=

=

14 + 18

32

16

liczba wszystkich uczniów w klasie

Ulamki zwykle zadania kl ivSlide 7

4

1

12

2

7

12

12

W sadzie rosną jabłonie, grusze, śliwy i wiśnie. Jabłonie zajmują ha, grusze o ha więcej niż jabłonie. Śliwy zajmują 2 razy mniej ha niż jabłonie i grusze razem, a wiśnie o ha mniej niż śliwy. Ile hektarów zajmuje cały sad?

Ulamki zwykle zadania kl ivSlide 8

5

6

5

4

4

6

6

4

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

12

12

12

12

12

12

12

12

jabłonie:

ha

4

1

12

+

=

ha

grusze:

o

ha więcej niż jabłonie

(

)

: 2 =

ha

+

śliwy:

2 razy mniej ha niż jabłonie i grusze razem

10

10

ha

=

12

12

wiśnie:

o

ha mniej niż śliwy

2

2

7

7

1

5

=

( ha )

+

+

+

12

12

12

12

12

1

5

Odp. : Cały sad zajmuje

ha.

12

Razem:

Ulamki zwykle zadania kl ivSlide 9

1

2

6

9

4

3

1

4

2

3

18

9

18

18

6

18

Dwie rakiety wystartowały jednocześnie w kierunku księżyca. Jedna z nich pokonała już zaplanowanej odległości, a druga . Która z tych rakiet jest bliżej Księżyca?

i

=

=

<

Odp. : Bliżej Księżyca jest druga rakieta.

Ulamki zwykle zadania kl ivSlide 10

5

5

5

(

)

(

)

5

10

10

6

6

4

4

7

1

2

7

7

7

7

10

10

24

28

28

28

28

23

28

10

10

10

10

10

10

10

Klasa IV a wybrała się na wycieczkę rowerową. Pierwszy odcinek trasy miał km, drugi był o km, a trzeci o km krótszy od pierwszego. Jaka była długość całej trasy?

+

+

=

I odcinek trasy

II odcinek trasy

III odcinek trasy

76

( km )

=

=

+

+

Odp. : Cała trasa miała długość 76 km.


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro