PORESKA EVAZIJA MONETARNE I JAVNE FINANSIJE

PORESKA EVAZIJA MONETARNE I JAVNE FINANSIJE PowerPoint PPT Presentation


  • 315 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

PORESKA EVAZIJA. ?U ?ivotu postoje samo dvije sigurne stvari - to su smrt i porezi"Javni prihodi ? novcana sredstva koje prikuplja dr?ava za finansiranje javnih rashoda. Porezi su jedan od karakteristicnih oblika prikupljanja javnih prihodaPlacanje poreza ima direktan utjecaj na smanjenje kupovne

Download Presentation

PORESKA EVAZIJA MONETARNE I JAVNE FINANSIJE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. PORESKA EVAZIJA MONETARNE I JAVNE FINANSIJE Tamara Radakovic Slaven Beronja

2. PORESKA EVAZIJA “U životu postoje samo dvije sigurne stvari - to su smrt i porezi” Javni prihodi – novcana sredstva koje prikuplja država za finansiranje javnih rashoda. Porezi su jedan od karakteristicnih oblika prikupljanja javnih prihoda Placanje poreza ima direktan utjecaj na smanjenje kupovne odnosno ekonomske snage poreznog obveznika, a to može imati za posljedicu i promjenu statusa poreznog obveznika na društvenoj ljestvici, te se pri ubiranju poreza javlja otpor i nastojanje poreznih obveznika da se porez smanji ili potpuno ukloni odnosno izbjegne Legitimno je pravo svakog lica, koje je poreski obveznik, da preduzima sve zakonom dozvoljene radnje, da tu obavezu umanji, iako se ubiranjem poreza osigurava posredna korist (stabilnost države, funkcioniranje njenog pravnog poretka, zaštita imovine kao i fizicki integritet poreskog obveznika)

3. PORESKA EVAZIJA Rijec evazija nastala je od latinskog glagola evadere što znaci izmaci, bježati, pa se u poreskoj terminologiji ovim pojmom oznacavaju razliciti nacini cjelokupnog ili djelimicnog izbjegavanja placanja poreza Rupe u zakonu - odredbe poreskog zakona koje pojedincu omogucavaju da legalno izbjegne placanje poreza, ili da smanji svoju poresku obavezu

4. UZROCI I USLOVI NASTANKA PORESKE EVAZIJE Poreska evazija zavisi od monogo faktora koji mogu biti: 1. objektivnog karaktera (nezavisni od poreskog obveznika) 2. subjektivnog karaktera (vezani za licnost poreskog obveznika) Visok poreski moral nastaje malom ili nikakvom potrebom za smanjenjem poreznog opterecenja

5. ASPEKTI PORESKE EVAZIJE Poreska evazija ima dva aspekta: legalno ili prihvatljivo izbjegavanje (tax avoidance) i nelegalno, ili porezna utaja (tax evasion) Legalna poreska evazija je evazija kod koje izbjegavanje i placanje poreza ne dovodi poreskog obveznika u sukob sa zakonskim propisima, poreski obveznik potpuno koristi sve mogucnosti smanjenja poreske obaveze koje mu pruža sam zakon Nezakonita poreska evazija obuhvata postupke poreskog obveznika kojima on izbjegava placanje poreza koje se vrši zakonom, neplacanje zakonski utvrdjenih poreza ili utaja poreza Granica izmedu poreznog izbjegavanja i porezne utaje vrlo je krhka, te izbjegavanje poreza vrlo lagano, gotovo nevidljivo može prijeci u utaju poreza.

6. IZBJEGAVANJE POREZA Izbjegavanje placanja poreza podrazumijeva djelovanje u skladu sa poreskim zakonom i javlja se u dva oblika: prihvatljiva evazija neprihvatljiva evazija Prihvatljiva evazija je zakonodavac predvidjeo, cim je tako formulisao zakonsku normu Neprihvatljiva evazija iako je zakonita, nastaje kao posljedica više cinjenica koje se medusobno suocavaju. To znaci da u poreskim propisima postoje odgovarajuce pravne praznine tako da postoji mogucnost da onaj ko treba da primjeni propis placa poreske savjetnike i vrhunske strucnjake koji dobro poznaju materiju da mu pronadu sto bezbolniji, lakši i jeftiniji prolaz kroz poreske propise.

7. OBLICI LEGALNE EVAZIJE Zakonita evazija se pojavljuje u razlicitim oblicima: Pronalaženje praznina ili rupa u zakonskim propisima zbog manjkavosti, nedorecenosti, nepreglednosti i nejasnoca poreskog sistema. Koristeci se uslugama dobro placenih poreskih savjetnika, poreski obveznici na razne nacine nastoje iskoristiti nedorecenosti u zakonu koje su najcešce prisutne kod ubiranja jednokratnih ili uvodjenja novih poreskih oblika, kako bi prihode od poslovanja prikazali što manjima, a rashode sto vecima i na taj nacin smanjili poresko opterecenje i izbjegli placanje poreza.

8. OBLICI LEGALNE EVAZIJE Poreski bijeg (engl. tax flight) zbog razlicitih poreskih stopa koje se primjenjuju na istu visinu poreske osnovice. Uvodenjem poreskih pogodnosti na podrucju odredene teritorijalne jedinice, moze se uticati na rast i razvoj tog podrucja, podsticanjem obavljanja one privredne djelatnosti koje nema ili je slabo razvijena. Izbjegavanje placanja poreza nece dovesti poreskog obveznika u sukob sa zakonskim propisima ni u slucaju kada poreski obveznik svoju privrednu djelatnost pocne obavljati u inostranstvu u tzv. poreskim oazama, kao sto su to u svijetu poznati gradovi/drzave: Monaco, Lichtenstein, San Marino, Cipar, Bahami ili ako promjeni prebivalište u inostranstvo radi nižeg poresnog opterecenja.

9. OBLICI LEGALNE EVAZIJE Zakonom organizovane evazije kada država poreskim propisima i zacrtanim ciljevima poreske politike želi postici odredene, unaprijed predvidjene, reakcije poreskih obveznika koje mogu biti usmjerene na odustajanje od kupovine, odnosno preorijentaciju na potrosnju nekih drugih proizvoda. Tako se radi ocuvanja zdravlja ljudi visokim poreznim stopama moze utjecati na manju potrosnju duvanskih proizvoda i alkoholnih pica.

10. OBLICI LEGALNE EVAZIJE 4. Smanjenje ili odustajanje od potrošnje odredenih domacih i stranih proizvoda Povecanjem poreznog opterecenja nastoji se smanjiti potrošnja za nekim proizvodima kako bi se na taj nacin povecao izvoz i/ili zaštitili domaci proizvodi visokim uvoznim troškovima, ako je to cilj porezne politike. Smanjenjem potrošnje odredenih proizvoda država može pozitivno uticati na dugovnu i potražnu stranu trgovinskog i platnog bilansa.

11. IZBJEGAVANJE PLACANJA POREZA NA PRIHOD Izbjegavanje placanja poreza na prihod obuhvata dva osnovna principa: Odlaganje placanja Novac danas vrijedi više nego sutra. Shodno tome, uvijek je bolje, ukoliko je to moguce, da se porez odgodi. Za to postoji nekoliko razlicitih nacina: Racunovodstveni trikovi Racunovodstveni mehanizam se može koristiti za odlaganje datuma kada ce se prihodi iskazati. Tipican primjer jeste kupovina na otplatu. Jedan od nacina da se odloži placanje poreza na kapitalnu dobit ostvarenu prodajom neke imovine jeste odlaganje datuma na koji je definitivno doslo do njenog prenosa ukoliko se vlasništvo ne prenesa sa prodavca na kupca sve dok prodavac ne primi sav novac, prodavac ce biti u mogucnosti da odloži placanje poreza na kapitalnu dobit

12. ODLAGANJE PLACANJA Kapitalna dobit i odlaganje placanja poreza Mogucnost oblaganja placanja poreza na kapitalnu dobit smanjuje efektivnu poresku stope za 25 odsto. Kapitalna dobit se oporezuje tek nakon realizacije, odnosno, tek kada se imovina proda. Porez na kapitalnu dobit placa se na razliku izmedu prodajne i kupovne cijene. U nekim slucajevima kada vrijednost kupljenog kapitalnog dobra znacajno poraste može biti bolje da se ta imovina iskoristi kao zalog a ne da se proda kako bi se obezbjedila neka druga (potrebna) dobra.

13. IZBJEGAVANJE PLACANJA POREZA NA PRIHOD 2. Poreska arbitraža Izraz arbitraža odnosi na situacije kada postoji sigurna dobit - situacije koje ne nose nikakav rizik. Poreska arbitraža podrazumijeva korišcenje prednosti koju omogucavaju razlicite stope po kojima se oporezuje razlicite vrste prihoda i razliciti pojedinci. Primjer: kratka prodaja uz depozit. Prodaja pozajmnjenih akcija od svoje brokerske kuce naziva se kratka prodaja. Ukoliko padne vrijednost pozajmljenih akcija od trenutka kada su pozajmljene i prodate do trenutka kada su otkupljene, investitior može da ostvari dobit na koju ostvaruje povoljan poreski tretman jer ne treba da placa porez na tu kapitalnu dobit - ova rupa u zakonu je zatvorena 1997. godine.

14. SIVA EKONOMIJA I PORESKA EVAZIJA Smatra se da su glavni razlozi za pojavu sive ekonomije izbjegavanje ili utaja poreza, odnosno izbjegavanje ili kršenje propisa koji reguliraju privredne transakcije. No, u nekim situacijama, izbjegavanje ili utaja poreza nisu primarni uzrok ili namjera, nego posljedica obavljanja zabranjenih aktivnosti, koje se, buduci da su ilegalne, ne mogu prijaviti poreznim tijelima. Tako namjerno izbjegavanje jednih obveza uzrokuje nenamjerno izbjegavanje drugih, kao što je neprijavljivanje radnika i prikrivanje dohotka zbog izbjegavanja poreza na dogodak za posljedicu ima izbjegavanje doprinosa za socijalno i mirovinsko osiguranje.

15. SIVA EKONOMIJA I PORESKA EVAZIJA Siva ekonomija u svim zemljama odnosi poprilicno veliki udio društvenog proizvoda. Država pokušava na razlicite nacine smanjiti njezino znacenje, no u tom poslu cesto je neuvjerljiva. Naime, postojanjem sive ekonomije održava se viša razina ukupnog društvenog blagostanja, odnosno osigurava se socijalni mir. Zbog postojanja poreske utaje i poreskog izbjegavanja država ima tešku zadacu odluciti izmedu viših poreznih prihoda i socijalnog mira koji osigurava skrivena, siva ekonomija.

16. NEZAKONITA EVAZIJA – TAX EVASION Nelegalna evazija predstavlja neplacanje zakonski utvrdenih poreza, I time poreski obveznik dolazi u sukob sa zakonom. Ona je stara gotovo kao i svijet. Platon : "U državi u kojoj postoji porez na dohodak castan ce covjek platiti veci porez od necasnog covjeka, iako su ostvarili isti dohodak"

17. NEZAKONITA EVAZIJA Utajom se ne bave samo slavni i bogati vec ona postaje vrlo raširen fenomen koji se rasprostire na gotovo sve slojeve u društvu Neubrani porezi tako poprimaju pozamašne svote pa tako, recimo, procjene porezne službe u SAD-u (Internal Revenue Service) govore da je još davne 1981. dine ubrano 75 milijardi dolara poreza manje zahvaljujuci premalim iznosima prijavljenih dohodaka u poreznim prijavama.

18. NEZAKONITA EVAZIJA - OBLICI UTAJE nacini utaje poreza: utaja ili defrudacija šverc ili krijumcarenje dvostruko vodenje poslovnih knjiga rad na crno trampa

19. NEZAKONITA EVAZIJA - OBLICI UTAJE Utaja ili defrudacija Javlja se u dva slucaja: potpuna utaja poreza - kada poreski obveznik uopste ne prijavi prihod (5k>0) djelimicna utaja poreza - ili netacno prijavi elemente za razrezivanje poreza i time poreske organe dovede u zabludu o poreskoj snazi obveznika (5k>3k)

20. NEZAKONITA EVAZIJA - OBLICI UTAJE Šverc ili krijumcarenje šverc je pojava kada se roba nezakonito prebacuje preko drzavne granice cime se direktno izbjegava placanje carina, poreza na promet i drugih posrednih poreza . U praksi je prisutno mnogo oblika sverca robe (na nasim prostorima je najzastupljeniji sverc cigareta,nafte i alkohola jer se na njih placaju najvisi porezi ). Šverc oružja i narkotika

21. NEZAKONITA EVAZIJA - OBLICI UTAJE dvostruko vodenje poslovnih knjiga - jedne se knjige pokazuju poreznim vlastima, a u drugima se bilježi stvarni promet; rad na crno - placa se gotovinom, a ciji se iznosi ne unose u poreznu prijavu. trampa - se poslovi ne placaju niti virmanom niti gotovinom, vec se protunaknada daje u naturi ili protuuslugom. I takve bi se transakcije trebale prijaviti poreznim vlastima i podlijeci placanju poreza;

22. FAKTORI PORESKE EVAZIJE Stepen izrazenosti i rasprostranjenosti evazije zavisi od tri bitna faktora: otudjenosti drzave od gradjana prisutni nedemokratski odnosi,otudjenost drzave od gradjana,prisustvo stranih okupatora,javlja se otpor placanja fiskalnih obaveza. stepena fiskalnog opterecenja bitan je element kod evazije poreza,ako su porezi previsoki i placanjem poreza obveznika ugrozava licnu egzistenciju i obavljanje svoje djelatnosti,tada poreski obveznici vrse izbjegavanje placanja poreza. slabosti kontrole i blagosti sankcija kontrolni organi moraju imati tacno definisan status zakona (da ne podlijezu podmicivanju) i da imaju optimalna licna primanja

23. MJERE ZA SPRJECAVANJE IZBJEGAVANJA PLACANJA POREZA Svako izbjegavanja placanja poreza ima za posljedicu nemogucnost podmirivanja nekih od planiranih rashoda koji se finansiraju prikupljenim sredstvima, stoga svaka savremena drzava nastoji poreznu evaziju sprijeciti odnosno ograniciti na najmanju mogucu mjeru U slucaju postojanja velike poreske evazije, tj. kada se javljaju odstupanja izmedju planiranih rashoda i sredstava ubranih oporezivanjem, drzava može postupiti na dva nacina:

24. MJERE ZA SPRJECAVANJE IZBJEGAVANJA PLACANJA POREZA Smanjiti neki od planiranih izdataka i tako odustati ili smanjiti finansiranje odredene javne potrebe Povecati porezno opterecenje u sferi potrošnje uvodjenjem nekog novog poreza ili povecanjem poreskih stopa kod postojecih poreskih oblika

25. MJERE ZA SPRJECAVANJE IZBJEGAVANJA PLACANJA POREZA Kakva ce biti reakcija potrosaca na uvodjenje novog ili povecanje postojeceg poreza, zavisi od: elasticnosti cijena, ostvarenog dohotka mogucnosti supstitucije oporezovanih s neoporezovanim proizvodima. Povecanja poreskog opterecenja najvise osjete poreski obveznici koji redovito u cjelosti uredno placaju poreze kao i oni kod kojih je mogusnoct izbjegavanja placa poreza svedena na minimum

26. MJERE ZA SPRJECAVANJE IZBJEGAVANJA PLACANJA POREZA Mjere za sprijecavanje placanja poreza mogu se razvrstati u tri grupe: institucionalne pravne socioekonomske

27. MJERE ZA SPRJECAVANJE IZBJEGAVANJA PLACANJA POREZA Institucionalne mjere Institucionalne mjere su usmjerene na odnos poreske administracije i poreskih obveznika (sto se naziva poresko-dužnickim odnosom), a koje se moraju temeljiti na postovanju zakonskih propisa te medusobnom povjerenju. Uspostavljanje boljeg razumijejvanja i povjerenja izmedju poreskih tijela i poreskih obveznika ima pozitivan utjecaj i na porast poreskog morala.

28. MJERE ZA SPRJECAVANJE IZBJEGAVANJA PLACANJA POREZA Pravne mjere Pravne mjere kojima se nastoji smanjiti poreska utaja usmjerene su na stabilnost poreskog sistema države bez cestih izmjena zakonskih propisa kao i uvodjenje kazni za ucinjene poreske prekršaje manje izmjene poreskih zakona >veca spremnost poreskog obveznika prema izvršavanju poreske obaveze poreska utaja smatra se kaznenim djelom

29. MJERE ZA SPRJECAVANJE IZBJEGAVANJA PLACANJA POREZA Socioekonomske mjere Socioekonomske mjere ukljucuju potrebu izgradnje i podizanja morala poreskih obveznika. Ako poreski obveznik na razne nacine izbjegava placanje poreza, postoji mogucnost utaje, to je znak da je svijest o potrebi placanja poreza niska. Potrebno je stoga medusobno djelovanje insitucionalnih, pravnih i socioekonomskih mjera kako bi se podigli poreski mora i svijest o placanju poreza

30. Hvala na pažnji! 6

  • Login