Jméno autora : Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření : 17.03.2013 - PowerPoint PPT Presentation

Jméno autora
Download
1 / 9

  • 164 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Jméno autora : Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření : 17.03.2013 Číslo DUMu : VY_32_INOVACE_19_Ch_OB Ročník : I. Vzdělávací oblast : Přírodovědné vzdělávání V zdělávací obor : Chemie T ematický okruh : Obecná chemie T éma : Názvosloví - polykyseliny , soli Metodický list/anotace:

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Jméno autora : Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření : 17.03.2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Jm no autora mgr ladislav ka im r datum vytvo en 17 03 2013

Jméno autora: Mgr.Ladislav KažimírDatum vytvoření:17.03.2013

Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_19_Ch_OB

Ročník: I.

Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání

Vzdělávací obor:Chemie

Tematický okruh: Obecná chemie

Téma: Názvosloví - polykyseliny, soli

Metodický list/anotace:

Prezentace slouží k úvodu a procvičení tématu „názvosloví polykyselin a jejich solí“, popřípadě k zopakování. Cvičení mohou být využita k dílčímu zkoušení. Důraz kladen na křížové pravidlo, krácení a finální úprava vzorců.

Animace tvorby vzorců a názvů anorganických sloučenin slouží k názornějšímu pochopení mechanizmu jejich tvorby.


Chemick n zvoslov

Chemické názvosloví

Polykyseliny

Soli Polykyselin


Jm no autora mgr ladislav ka im r datum vytvo en 17 03 2013

Polykyseliny - Dikyseliny

  • Vznikají ze dvou molekul ortho oxokyseliny za současného vzniku molekuly vody.

kyselina disírová

H2SO4 + H2SO4 = H4S2O8

H4S2O8– H2O => H2S2O7

H2S2O7

kyselina difosforečná

H3PO4 + H3PO4 = H6P2O8

H6P2O8 – H2O => H4P2O7

H4P2O7


Jm no autora mgr ladislav ka im r datum vytvo en 17 03 2013

Polykyseliny - složitější kyseliny

  • Místo počtu H se uvádí počet O (počet H se dopočítává).

Názvosloví

číslovka+předpona „oxo“ + počet centrálních atomů

H

5

P

3

O

10

kyselina dekaoxotrifosforečná

deka = 10, oxo = kyslík, tri = 3, fosforečná = fosfor s ox. číslem V

HP3VO10-II 10.2=2020 – 3.5 = 5 => H5

H

2

S

2

O

7

kyselina heptaoxodisírová

hepta= 7, oxo = kyslík, di = 2, sírová = síra s ox. číslem VI

HS2VIO7-II 7.2=14 14– 2.6= 2=> H2


Jm no autora mgr ladislav ka im r datum vytvo en 17 03 2013

Polykyseliny

tvorba vzorce z názvu - procvičování

kys. trihydrogenpentaboritá

H3B5O9

H4P2O5

kys. tetrahydrogendifosforitá

kyselina tetraboritá

H2B4O7

kyselina disiřičitá

H2S2O5

kyselina tetravanadičná

H2V4O11

kyselina dekaoxotrifosforečná

H5P3O10


Jm no autora mgr ladislav ka im r datum vytvo en 17 03 2013

Polykyseliny

tvorba názvu ze vzorce - procvičování

kyselina dichromová

H2Cr2O7

kyselina didusná

H2N2O2

kyselina diuranová

H2U2O7

kyselina disírová

H2S2O7

kys. tetrahydrogendifosforičitá

H4P2O6

kyselina dikřemičitá

H2Si2O5


Jm no autora mgr ladislav ka im r datum vytvo en 17 03 2013

Solipolykyseliny

tvorba vzorce z názvu - procvičování

disiřičitan sodný

Na2S2O5

diuranan sodný

Na2U2O7

dichroman stříbrný

Ag2Cr2O7

K2Te2O7

ditelluran draselný

disíran sodný

Na2S2O7

Na2Cr2O7

dichroman sodný


Jm no autora mgr ladislav ka im r datum vytvo en 17 03 2013

Soli polykyseliny

tvorba názvu ze vzorce - procvičování

K2S2O5

disiřičitan draselný

Na4V2O7

divanadičnantetrasodný

Na2B4O7

tetraboritan sodný

K2U3O10

triuranan draselný

(NH4)2Cr2O7

dichroman amonný

K2Cr2O7

dichroman draselný


Jm no autora mgr ladislav ka im r datum vytvo en 17 03 2013

Literatura

Dušek B.; FlemrV. Chemie pro gymnázia I. (Obecná a anorganická), SPN 2007,ISBN:80-7235-369-1

  • Vacík J. a kolektiv Přehled středoškolské chemie, SPN 1995, ISBN: 80-85937-08-5

Kotlík B., Růžičková K. Chemie I. v kostce pro střední školy, Fragment 2002, ISBN: 80-7200-337-2

Blažek, J., Melichar, M. Přehled chemického názvosloví. Praha: SPN, 1986


  • Login