transformering.se - PowerPoint PPT Presentation

Www transformering se
Download
1 / 16

  • 104 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

www.transformering.se. HBTQ. Lundströmmottagningen. Transsexualism - historia. Historiska personer? 1910 Magnus Hirschfeld – transvestit 1923 Magnus Hirschfeld – transsexuell 1967 Jan Wållinder ”Transsexualism” 1972 Lagen om fastställelse av könstillhörighet i vissa fall.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

transformering.se

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Www transformering se

www.transformering.se


Transformering se

HBTQ


Lundstr mmottagningen

Lundströmmottagningen


Transsexualism historia

Transsexualism - historia

Historiska personer?

1910 Magnus Hirschfeld – transvestit

1923 Magnus Hirschfeld – transsexuell

1967 Jan Wållinder ”Transsexualism”

1972 Lagen om fastställelse av könstillhörighet i vissa fall


Biologiskt k n

Biologiskt kön

Kromosomalt Xx – Xy

Östrogen – Testosteron

Kvinnliga/manliga könskaraktärer


Socialt k n

Socialt kön

Gender role – samhällets normer och förväntningar


Psykologiskt k n

Psykologiskt kön

Gender Identity

Gender Identity Disorder


Diagnostik enligt dsm iv

Diagnostik enligt DSM-IV

A.En stark och bestående identifikation med det motsatta könet (inte enbart en önskan om att ha en någon kultur-betingad fördel som det motsatta könet anses har).

B.Varaktigt otillfredsställd med sitt kön eller känner sig otillräcklig i sin egen könsroll.


Diagnostik enligt dsm iv1

Diagnostik enligt DSM-IV

C.Störningen föreligger inte samtidigt med något kroppsligt tvekönat tillstånd.

D.Störningen orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra avseenden.


En liten och heterogen grupp

En liten och heterogen grupp

Orsak okänd

Prevalens MtF: 1:30 000 till 1:10 000

Prevalens FtM: 1:100 000 till 1:30 000

Sverige 1992-2009 ca 540 ansökningar

12 ansökningar avslagits

Ständigt ökande ansökningar


Lagen om fastst llande av k nstillh righet i vissa fall 1972

Lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall (1972)

Namnbyte

Sterilisering

Ingrepp i könsorganen

Fastställelse av könstillhörighet

Krav: 18 år, svensk medborgare

ogift och steril

Socialstyrelsen rättsliga råd beslutar


Utredningsprocess fas i

Utredningsprocess Fas I

Bedömningssamtal

Social utredning inkl. anhörigkontakt

Medicinsk/psykiatrisk utredning

Psykologutredning

Steg I-konferans


Utredningsprocess fas ii

Utredningsprocess Fas II

Remisser för könskorrigerande åtgärder under real life( endokrinolog, logoped, plastikkirurg, gynekolog och hudläkare)

Uppföljning under real life

Ansökan till Socialstyrelsens rättsliga råd


Kontraindikationer

Kontraindikationer

Psykossjukdom

Utvecklingsstörning(?)

Drogberoende

Kriminalitet


Riskfaktorer

Riskfaktorer

Personlighetsstörning

Bristande stöd från anhöriga

Kroppsligt dåliga förutsättningar

Ålder > 30 år vid första kontakt


Och sen d

Och sen då………..?


  • Login