annika westerberg tillv xtverket
Download
Skip this Video
Download Presentation
Annika Westerberg Tillväxtverket

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Annika Westerberg Tillväxtverket - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Annika Westerberg Tillväxtverket. Nio strukturfonds- program i Sverige 2014-2020. Norra Mellansverige. Europa 2020. Smart och hållbar tillväxt för alla. Smart specialisering. Ökad fokusering Ökad koncentration. 11 tematiska mål. Stärka forskning och innovation

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Annika Westerberg Tillväxtverket' - fleur-castaneda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
europa 2020
Europa 2020
 • Smart och hållbar tillväxt för alla
smart specialisering
Smart specialisering
 • Ökad fokusering
 • Ökad koncentration
11 tematiska m l
11 tematiska mål
 • Stärka forskning och innovation
 • Informations- och kommunikationsteknik
 • Företagens konkurrenskraft
 • Koldioxidsnål ekonomi Minst 20 procent
 • forts…

Minst

80

procent

forts 11 tematiska m l
…forts. 11 tematiska mål
 • Anpassning och risker vid klimatförändringar
 • Miljö och resursanvändning
 • Hållbara transporter och få bort flaskhalsar
 • Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet
 • Social inkludering och bekämpa fattigdom
 • Utbildning, färdigheter och livslångt lärande
 • (Effektivare offentlig förvaltning)
investeringsprioriteringar f r de 11 tematiska m len
Investeringsprioriteringarför de 11 tematiska målen
 • Mål 4. Att stödja övergången till koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
nio program i sverige
Nio program i Sverige
 • Åtta regionalastrukturfondsprogram
 • Ett nationelltregionalfondsprogram
l get i programgenomf randet 2007 2013
Läget i programgenomförandet 2007-2013

21 miljarder i totala investeringar

2 miljarder i tillväxtinvesteringar i 2000 företag

1 486 beviljade projekt

8 miljarder beviljade EU-medel

42 000nya jobb

18 000nya företag

1 miljardi privat riskkapital till 250 företag

150 mil fiber30 000 hushåll anslutna

eu s l ngtidsbudget 2014 2020
EU:s långtidsbudget 2014-2020

325 mdr € (34 %)

Totalt ca 960 miljarder €

tidtabell
Tidtabell
 • 30 september programmen lämnades in
 • Oktober - bearbetning av programmen
 • 16 oktober - möte på Näringsdepartementetmed samtliga programskrivare
 • 28 oktober – reviderade programförslag lämnas in
 • November – gemensam beredning i regeringskansliet
 • Mars 2014 - programmen lämnas till EU-kommissionen för godkännande
 • Hösten 2014? Programmen öppnar för ansökningar
 • Första besluten i början av 2015
organisation f r genomf rande
Organisation för genomförande
 • Tillväxtverket som förvaltande myndighet
 • Programkontor
 • Strukturfondspartnerskapet
 • Övervakningskommittén
 • Regionförbunden
slide15

Målgrupp

 • Stödmottagare
 • Horisontella kriterier
 • Medfinansiering
exempel p insatser som kan f st d
Exempel på insatser som kan få stöd
 • Åtgärder i syfte att öka företagens energieffektivitet
 • Insatser för att analysera och undanröja upplevda och verkliga hinder för energieffektivisering i små- och medelstora företag
 • Stödja framtagning av miljöteknik och innovativa IT-lösningar som underlättar energiomställningen
 • Utveckla samarbete mellan producerande företag och transportföretag för att hitta regionala lösningar kring alternativa, ej fossilberoende drivmedel
slide17

Insatser för att ta fram verktyg, strategier och arbetsmetoder för energieffektivisering och användning av förnybar energi i företag

 • Investeringar i demonstrationsanläggningar, testbäddar och prototyper för utveckling av ny energiteknik
 • Stimulera och ge stöd till nya energitekniklösningar inom näringslivet
 • Främja samverkan och utveckling av nätverk och kluster inom energiteknik
 • Tillämpad forskning och utveckling inom energiteknik och förnybar energi
slide18

Beredning (Tillväxtverket)

Ansökantill

Tillväxtverket

Prioritering (Struktur-fonds-partner-skapet)

Beslut (Tillväxtverket)

Ansökan om utbetalning tillTillväxtverket

Beslut(Tillväxtverket)

utvecklingsomr den i programperioden 2014 2020
Utvecklingsområden iprogramperioden 2014-2020
 • Öka näringslivets medverkan i programgenomförandet

Förskottsregler - underlätta för icke offentliga projektägare

 • Statsstödsregler – förtydliga, vad är möjligt?
slide20

Förenklingar i granskning/detaljeringsnivå – minska den administrativa bördan för projektägare

 • Större fokus på resultat, lärandeprocesser, spridning av följeforskningsresultat
 • Aktivt ägarskap – väl förankrade projekt ger ett bättre programgenomförande
 • Horisontella kriterier
 • Miljö och energi – viktigt för framtiden
slide21

Synergier och samordning mellan regional- och socialfond

 • Långsiktighet – strategiska projekt/processer behöver mer än 3 år för att visa resultat
ad