Advertisement
/ 19 []

ŚRODKI TECHNICZNE I POMOCNICZE W PRACY BIUROWEJ


Download Presentation

SRODKI TECHNICZNE I POMOCNICZE W PRACY BIUROWEJ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime.While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Rodki techniczne i pomocnicze w pracy biurowej

ŚRODKI TECHNICZNE I POMOCNICZE W PRACY BIUROWEJ

Autorprezentacji:

Dorota Duniewicz-Kufel


W pracy biurowej stosuje si rodki pomocnicze tj

W PRACY BIUROWEJ STOSUJE SIĘ ŚRODKI POMOCNICZE TJ.:

 • DROBNY SPRZĘT TJ.:

 • zszywacze,

 • dziurkacze,

 • datowniki,

 • zwilżacze,

 • przybory kreślarskie,

 • nożyczki, klej,

 • spinacze, pinezki, szpilki


Urz dzenia do przechowywania akt

URZĄDZENIA DO PRZECHOWYWANIA AKT:

 • segregatory,

 • skoroszyty,

 • teczki obiegowe,

 • obwoluty

Przykład segregatora


Rodki do kontroli termin w

ŚRODKI DO KONTROLI TERMINÓW:

 • terminarze biurowe

 • elektroniczne notesy menedżerskie


Rodki do odszukiwania informacji

ŚRODKI DO ODSZUKIWANIA INFORMACJI

 • Skorowidz z wyznacznikami

 • skorowidze osiowe

 • książki adresowe

 • plany miast

 • książki telefoniczne

Przykład skorowidza


Urz dzenia do przyjmowania i wysy ania pism

Maszyny do otwierania kopert

urządzenia do datowania

prześwietlacze kopert

maszyny do frankowania

maszyny do kopertowania

URZĄDZENIA DO PRZYJMOWANIA I WYSYŁANIA PISM


Klasyfikacja rodk w technicznych pracy biurowej

KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TECHNICZNYCH PRACY BIUROWEJ

 • Środki techniczne to wszelkiego rodzaju urządzenia stosowane w pracy biurowej.

 • Środki techniczne mają duże znaczenie w pracy biurowej, gdyż ułatwiają ją i przyspieszają, zwiększają precyzję i estetykę.

 • Klasyfikuje się je wg czterech kryteriów:


1 znaczenie rodka technicznego

1. Znaczenie środka technicznego:

 • środki pomocnicze: kartoteki, tablice planistyczne.

 • Środki podstawowe: maszyny i urządzenia biurowe,


2 nap d uruchamiaj cy rodek techniczny

2. Napęd uruchamiający środek techniczny:

 • Środki o napędzie elektrycznym: komputery, teleksy, telefaxy, kopiarki,elektryczne maszyny do liczenia i pisania.


 • środki o napędzie ręczno-elektrycznym:niektóre rodzaje maszyn do liczenia,

 • środki o napędzie ręcznym:mechaniczne maszyny do pisania.


3 konstrukcja rodka technicznego

3.Konstrukcja środka technicznego:

 • Maszyny i urządzenia techniczne: maszyny biurowe do liczenia i pisania, komputery, kopiarki, powielacze, adresarki, maszyny dofrankowania.

 • Urządzenia proste: dziurkacze, datowniki, kartoteki.


4 zastosowanie rodka technicznego

4. Zastosowanieśrodkatechnicznego:

 • Środki łączności: telefony, łącznice konferencyjne, teleksy, telefaxy, wideofony, systemy przywoławcze.

 • Środki do liczenia: maszyny do liczenia, komputery.

 • Środki ewidencyjne: kartoteki, tablice informacyjne, laptopy.


 • Środki do reprografii: powielacze, kopiarki, drukarki.

 • Środki do pisania: maszyny do pisania, komputery.

 • Środki do mierzenia: zegary, środki optyczne i dźwiękowe, miary, wagi.


A TERAZ KRÓTKI TEST!

1.Który z podanych środków technicznych to środek pomocniczy pracy biurowej? Zaznacz właściwą odpowiedź!

A) Dziurkacz

B) Drukarka

C) Zegar


2.Który z urządzeń zalicza się do środków łączności?

A) kopiarka

B) telefaks

C) maszyna do pisania


3.Które z urządzeń to środki o napędzie elektrycznym?

A) komputery

B) mechaniczne maszyny do pisania

C) zszywacze


Gratulacje

GRATULACJE !!!

TO WŁAŚCIWA ODPOWIEDŹ!


NIESTETY TO ZŁA ODPOWIEDŹ!

PRÓBUJ DALEJ!


NIESTETY TO JUŻ KONIEC PREZENTACJI!

Dziękuję za uwagę.