Petr Broulík - PowerPoint PPT Presentation

Petr broul k
Download
1 / 33

  • 146 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Petr Broulík. III. int. klinika, 1. LF UK Praha. Účinky kalcia. svalová kontrakce. srdeční činnost. koagulace. excitabilita neuronů. 20. 15. stolice. 2.5. 7.5. mmol/24 h. celkové kalcium 2.3-2.65 mmol/l. 12.5. 216. 212. 0.4. 4.6. 12.5. moč.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Petr Broulík

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Petr broul k

Petr Broulík

III. int. klinika, 1. LF UK Praha


Petr broul k

Účinky kalcia

svalová

kontrakce

srdeční činnost

koagulace

excitabilita

neuronů


Petr broul k

20

15

stolice

2.5

7.5

mmol/24 h

celkové kalcium

2.3-2.65 mmol/l

12.5

216

212

0.4

4.6

12.5

moč


Regulace mineralov ho metabolismu

Regulace mineralového metabolismu

Ca2+ reabsorpce

PO43– exkrece

Ca2+

ledvina

normální Ca2+

PTH

kalcitriol

příštítná tělíska

Ca2+

PO43–

bone

výdej

Brown EM. In: The Parathyroids – Basic and Clinical Concepts 2nd ed. 2001. Bilezikian JP et al. (eds)

PTH, parathyroid hormone


Vztah mezi k alci e m a pth v casr

Vztah mezi kalciem a PTH v CasR

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

sekrece PTH

secretion PTH

production PTH

tvorba PTH

proliferace buňky

proliferation of cells

CaR

VDR

PTH

Brown EM. Rev Endocrine Met Disorders 2000;1:307–15

Kifor O et al. J Bone Miner Res 1997;12:715–25

Kifor O et al. Am J Physiol Renal Physiol 2001;280:F291–302


Petr broul k

Vitamin D

7-dehydrocholesterol

uv irradiace

svalová síla

Vitamin D3 - cholecalciferol

25-hydroxyláza

kalcidiol 25(OH)D3

příštítná těl.

kalcitriol

1,25(OH)2D3

hyperkalcémie

hyperkalciurie

1alfa-hydroxyláza

RANK-L

osteoblast

kortikoidy,zánět

resorpce


Petr broul k

kalcitonin

(-)

(-)

kalcidiol

(+)

Ca

P

Na

Hyperkalcémie

kalcitriol

hyperkalciurie

hyperfosfaturie

hypernatriurie


P iny hyperkalc mie

Příčiny hyperkalcémie

Výdej z kosti

PHPT,meta, myelom,T4,T3

Zvýšená GIT resorpce

Sarkoidóza, vitamin D

Snížená renální exkrece

Thiazidová diuretika

Endokrinopathie

PHPT, Tyreotoxikóza, hyperkortikalismus


Klinick obraz hyperkalc mie

Klinický obraz hyperkalcémie

Snížení koncentrační funkce ledvin

polyurie,polydipsie,dehydratace

Nausea,zvracení

Svalová slabost,hyporeflexie

deprese,somnolence, kóma

Zkrácení ST intervalu, arytmie


Petr broul k

90% všech hyperkalcémií je způsobeno tumorem nebo endokrinopathií

Endokrinní nemoci spojené s hyperkalcémií

Se zvýšenou produkcí PTH

PHPT sporadická

PHPT familiární

MEN I a MEN II

Terapie Lithiem

Bez zvýšené produkce PTH

hypertyreóza, hypokortikalismus

20 PHPT / 100 000 ob

150 operací pro PHPT na III . chirurgické

klinice za rok


Petr broul k

psychosyndrom

polyurie,nefrolitiáza

nefrokalcinóza

vřed,pankreatitis

dna,pseudodna

hyperkalcémie

Ca,P (+)

(-)

kalcitriol (+)

PTH

kalcitonin

(+)

(-)

1α OH (+)

osteodystrofie

P(+)

25(OH)D

Ca (-)

Ca,P,CTx


Petr broul k

PHPT s osteopenií,

subperiosteální resorpce

hnědý tumor

četné vícejaderné

osteoklasty- hnědý tu


Petr broul k

hypertenze

PTH

kardiomyocyty

intersticiální fibroblasty

mitrální kalcifikace

aortální kalcifikace


Petr broul k

Asymptomatická PHPT ?


Petr broul k

SONO příštítných tělísek – výhoda –

jednoduché , pro pacienta bez rizika, nízká cena


Petr broul k

MIBI + SPECT – obvyklá lokalizace


Petr broul k

Indikace k parathyreoidektomii

hyperkalcémie


Malign hyperkalc mie

Maligní hyperkalcémie

Tu mammy

Myelom

Grawitzův Tu

Bronchiál. Tu

PTH,PTHrp

Prostgl E2

OAF,IL 1,IL 3

PTH, PTHrp

zvýšená osteolýza

Hyperkalcémie

Hyperkalcemický syndrom


Petr broul k

Hyperkalcémie způsobená PTHrP má nízký nebo normální kalcitriol


Petr broul k

PTHrP

Ca

Ca

Ca

matka

P

P

PTHrP

fétus

1 13 84 1 13 139


Petr broul k

Trijodothyronin

snížená resorpce kalcia

hyperkalcémie

nízký 1,25(OH)D

hypoparathyreóza

hyperkalciurie


Petr broul k

Účinek trijodothyroninu na kost

osteocyty

apoptóza

osteoblasty

osteoklasty

proliferace

diferenciace

apoptóza

OPG

Zvýšená proliferace a diferenciace


Petr broul k

Hyperkalcémie u granulomatózních onemocnění

(-)

kalcidiol

(-)

1(OH)asa

kalcitriol

(+)

(+)

hyperkalcémie

sarkoidóza

lymfóm

berilióza

TBC

plísně

hyperkalciurie


Petr broul k

Familární hypokalciurická hyperkalcémie

Heterozygotní mutacekalcium sensitivního receptorového genu

Abnormální odpověďpříštítných tělísek aledvin nakalcium

Autosomálně dominantní

Hyperkalcémie 2.7-2.9 mmol/l

Hypokalciurie < 2 mmol/24h

iPTH -normální;lehce zvýšený

Kalcitriol- normální;lehce zvýšený

Příštítná tělíska normální,lehce zvětšená

Asymptomatická

Chondrokalcinóza

Pankreatitis


Petr broul k

Konzervativní terapie primární hyperparatyreózy

PO4

Perikalcitol

Cinacalcet

Kalcitonin

PTH

Bisfosfonáty

Estrogeny


Petr broul k

Cinacalcet - C22H22F3N

N-(1-naphtylethyl)-3-(3-trifluoromethylphenyl-1-aminopropan

hydrochlorid


Inek cinacalcet u n a plasma tick hladiny ipth

Účinek cinacalcetu na plasmatické hladiny iPTH

P < 0.001

controls (n = 165)

cinacalcet (n = 166)

800

700

600

500

iPTH (pg/mL)

400

300

0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

weeks

de Francisco ALM et al. J Am Soc Nephrol 2003;14:461A (SA-PO742)


L ba hyperkalc mie

Léčba hyperkalcémie

2.9 - 4.0 mmol/l

Dehydratace, somnolence

Krevní minerály

CŽT

Htk,Astrup,ALP

Nasogastrická sonda

RTG,USG

močový katetr

oxygenotherapie

Rehydratace

Infúze FR 4-6 l/24h

Norm.funkce ledvin

Furosemid 40-80 mg/4 h

Kalcitonin 400 IU/24 h

Renální

insuficience

forsírovaná diuréza

Pamidronat 60-90 mg/24 hod

kalcitonin

hemodialýza

Zoledronat 4 mg/24 hod


Ot zky odpov di

Otázky? ~Odpovědi !


  • Login