Petr broul k
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 33

Petr Broulík PowerPoint PPT Presentation


  • 130 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Petr Broulík. III. int. klinika, 1. LF UK Praha. Účinky kalcia. svalová kontrakce. srdeční činnost. koagulace. excitabilita neuronů. 20. 15. stolice. 2.5. 7.5. mmol/24 h. celkové kalcium 2.3-2.65 mmol/l. 12.5. 216. 212. 0.4. 4.6. 12.5. moč.

Download Presentation

Petr Broulík

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Petr Broulík

III. int. klinika, 1. LF UK Praha


Účinky kalcia

svalová

kontrakce

srdeční činnost

koagulace

excitabilita

neuronů


20

15

stolice

2.5

7.5

mmol/24 h

celkové kalcium

2.3-2.65 mmol/l

12.5

216

212

0.4

4.6

12.5

moč


Regulace mineralového metabolismu

Ca2+ reabsorpce

PO43– exkrece

Ca2+

ledvina

normální Ca2+

PTH

kalcitriol

příštítná tělíska

Ca2+

PO43–

bone

výdej

Brown EM. In: The Parathyroids – Basic and Clinical Concepts 2nd ed. 2001. Bilezikian JP et al. (eds)

PTH, parathyroid hormone


Vztah mezi kalciem a PTH v CasR

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

sekrece PTH

secretion PTH

production PTH

tvorba PTH

proliferace buňky

proliferation of cells

CaR

VDR

PTH

Brown EM. Rev Endocrine Met Disorders 2000;1:307–15

Kifor O et al. J Bone Miner Res 1997;12:715–25

Kifor O et al. Am J Physiol Renal Physiol 2001;280:F291–302


Vitamin D

7-dehydrocholesterol

uv irradiace

svalová síla

Vitamin D3 - cholecalciferol

25-hydroxyláza

kalcidiol 25(OH)D3

příštítná těl.

kalcitriol

1,25(OH)2D3

hyperkalcémie

hyperkalciurie

1alfa-hydroxyláza

RANK-L

osteoblast

kortikoidy,zánět

resorpce


kalcitonin

(-)

(-)

kalcidiol

(+)

Ca

P

Na

Hyperkalcémie

kalcitriol

hyperkalciurie

hyperfosfaturie

hypernatriurie


Příčiny hyperkalcémie

Výdej z kosti

PHPT,meta, myelom,T4,T3

Zvýšená GIT resorpce

Sarkoidóza, vitamin D

Snížená renální exkrece

Thiazidová diuretika

Endokrinopathie

PHPT, Tyreotoxikóza, hyperkortikalismus


Klinický obraz hyperkalcémie

Snížení koncentrační funkce ledvin

polyurie,polydipsie,dehydratace

Nausea,zvracení

Svalová slabost,hyporeflexie

deprese,somnolence, kóma

Zkrácení ST intervalu, arytmie


90% všech hyperkalcémií je způsobeno tumorem nebo endokrinopathií

Endokrinní nemoci spojené s hyperkalcémií

Se zvýšenou produkcí PTH

PHPT sporadická

PHPT familiární

MEN I a MEN II

Terapie Lithiem

Bez zvýšené produkce PTH

hypertyreóza, hypokortikalismus

20 PHPT / 100 000 ob

150 operací pro PHPT na III . chirurgické

klinice za rok


psychosyndrom

polyurie,nefrolitiáza

nefrokalcinóza

vřed,pankreatitis

dna,pseudodna

hyperkalcémie

Ca,P (+)

(-)

kalcitriol (+)

PTH

kalcitonin

(+)

(-)

1α OH (+)

osteodystrofie

P(+)

25(OH)D

Ca (-)

Ca,P,CTx


PHPT s osteopenií,

subperiosteální resorpce

hnědý tumor

četné vícejaderné

osteoklasty- hnědý tu


hypertenze

PTH

kardiomyocyty

intersticiální fibroblasty

mitrální kalcifikace

aortální kalcifikace


Asymptomatická PHPT ?


SONO příštítných tělísek – výhoda –

jednoduché , pro pacienta bez rizika, nízká cena


MIBI + SPECT – obvyklá lokalizace


Indikace k parathyreoidektomii

hyperkalcémie


Maligní hyperkalcémie

Tu mammy

Myelom

Grawitzův Tu

Bronchiál. Tu

PTH,PTHrp

Prostgl E2

OAF,IL 1,IL 3

PTH, PTHrp

zvýšená osteolýza

Hyperkalcémie

Hyperkalcemický syndrom


Hyperkalcémie způsobená PTHrP má nízký nebo normální kalcitriol


PTHrP

Ca

Ca

Ca

matka

P

P

PTHrP

fétus

1 13 84 1 13 139


Trijodothyronin

snížená resorpce kalcia

hyperkalcémie

nízký 1,25(OH)D

hypoparathyreóza

hyperkalciurie


Účinek trijodothyroninu na kost

osteocyty

apoptóza

osteoblasty

osteoklasty

proliferace

diferenciace

apoptóza

OPG

Zvýšená proliferace a diferenciace


Hyperkalcémie u granulomatózních onemocnění

(-)

kalcidiol

(-)

1(OH)asa

kalcitriol

(+)

(+)

hyperkalcémie

sarkoidóza

lymfóm

berilióza

TBC

plísně

hyperkalciurie


Familární hypokalciurická hyperkalcémie

Heterozygotní mutacekalcium sensitivního receptorového genu

Abnormální odpověďpříštítných tělísek aledvin nakalcium

Autosomálně dominantní

Hyperkalcémie 2.7-2.9 mmol/l

Hypokalciurie < 2 mmol/24h

iPTH -normální;lehce zvýšený

Kalcitriol- normální;lehce zvýšený

Příštítná tělíska normální,lehce zvětšená

Asymptomatická

Chondrokalcinóza

Pankreatitis


Konzervativní terapie primární hyperparatyreózy

PO4

Perikalcitol

Cinacalcet

Kalcitonin

PTH

Bisfosfonáty

Estrogeny


Cinacalcet - C22H22F3N

N-(1-naphtylethyl)-3-(3-trifluoromethylphenyl-1-aminopropan

hydrochlorid


Účinek cinacalcetu na plasmatické hladiny iPTH

P < 0.001

controls (n = 165)

cinacalcet (n = 166)

800

700

600

500

iPTH (pg/mL)

400

300

0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

weeks

de Francisco ALM et al. J Am Soc Nephrol 2003;14:461A (SA-PO742)


Léčba hyperkalcémie

2.9 - 4.0 mmol/l

Dehydratace, somnolence

Krevní minerály

CŽT

Htk,Astrup,ALP

Nasogastrická sonda

RTG,USG

močový katetr

oxygenotherapie

Rehydratace

Infúze FR 4-6 l/24h

Norm.funkce ledvin

Furosemid 40-80 mg/4 h

Kalcitonin 400 IU/24 h

Renální

insuficience

forsírovaná diuréza

Pamidronat 60-90 mg/24 hod

kalcitonin

hemodialýza

Zoledronat 4 mg/24 hod


Otázky? ~Odpovědi !


  • Login