Kaavi perustettu vuonna 1875 kokonaispinta-ala on 772 km2, josta vesistöjä 99 km2 - PowerPoint PPT Presentation

Kaavi perustettu vuonna 1875 kokonaispinta ala on 772 km2 josta vesist j 99 km2
Download
1 / 23

 • 73 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kaavi perustettu vuonna 1875 kokonaispinta-ala on 772 km2, josta vesistöjä 99 km2 etäisyys Helsinkiin 450 km, Kuopioon 55 km, Joensuuhun n. 90 km ja lähimmälle lentokentälle Rissalaan 45 km asukkaita n. 3  300. Aravarahoitteinen vuokra-asuntotuotanto

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Kaavi perustettu vuonna 1875 kokonaispinta-ala on 772 km2, josta vesistöjä 99 km2

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kaavi perustettu vuonna 1875 kokonaispinta ala on 772 km2 josta vesist j 99 km2

Kaavi

 • perustettu vuonna 1875

 • kokonaispinta-ala on 772 km2, josta vesistöjä 99 km2

 • etäisyys Helsinkiin 450 km, Kuopioon 55 km, Joensuuhun n. 90 km ja lähimmälle lentokentälle Rissalaan 45 km

 • asukkaita n. 3 300


Kaavi perustettu vuonna 1875 kokonaispinta ala on 772 km2 josta vesist j 99 km2

Aravarahoitteinen vuokra-asuntotuotanto

 • 1970 –luvun alussa osa kunnan teollistamishistoriaa

 • 1980 –luvulla maaseutupolitiikkaa

 • 1990-luvulla kasvavan vanhusväestön tarpeisiin


Kaavi perustettu vuonna 1875 kokonaispinta ala on 772 km2 josta vesist j 99 km2

v. 1989 yli kymmenen vuotta hajallaan ollut hallinto keskitettiin perustamalla Kaavin Vuokratalot Oy

enimmillään yhtiön omistuksessa oli 212 asuntoa (v. 2001), kunnan suorassa omistuksessa oli tuolloin 52 asuntoa


Kaavi perustettu vuonna 1875 kokonaispinta ala on 772 km2 josta vesist j 99 km2

tänään yhtiö omistaa 9 eri kohdetta ja 121 asuntoa

kirkonkylällä on 114 ja haja-asutusalueella 7 asuntoa (asuntojen koko 34 m2 - 96 m2)

asukkaita vuokrataloyhtiöllä on n. 200


Kaavi perustettu vuonna 1875 kokonaispinta ala on 772 km2 josta vesist j 99 km2

kunnan suorassa omistuksessa on palveluasuntoina 40 asuntoa ja muualla 8 asuntoa

vuokrataloyhtiön asuntojen keskivuokra on 9,21 €/m2/kk


Kaavi perustettu vuonna 1875 kokonaispinta ala on 772 km2 josta vesist j 99 km2

2000 –luvulle tultaessa asuntojen kysyntä on vähentynyt, alimmillaan käyttöaste oli vuonna 2003 ( 83 %), vuoteen 2013 tullessa käyttöaste on asettunut n. 90 %:iin asuntokannasta


Kaavi perustettu vuonna 1875 kokonaispinta ala on 772 km2 josta vesist j 99 km2

asuntojen ylitarjonta ja kysynnän puute on aiheuttanut vakavia vaikeuksia vuokrataloyhtiölle ja sen lisäksi vielä välillisiä taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia kunnalle


Kaavi perustettu vuonna 1875 kokonaispinta ala on 772 km2 josta vesist j 99 km2

vuokrataloyhtiön taloudellinen tilanne on ollut horjuva tai jopa heikko koko 2000 –luvun

korkea vuokrataso suhteessa asuntojen tasoon

kehittämistoimia ja remontteja ei rahan puutteessa ole voitu tehdä j.n.e …..


Kaavi perustettu vuonna 1875 kokonaispinta ala on 772 km2 josta vesist j 99 km2

KKLN -projekti

Kaavin kunta lähti mukaan Pohjois-Savossa vv. 2003-2004 toteutettuun ”Väestöltään supistuvien kuntien strategia v. 2015 ja toimenpideohjelma v. 2005-2007” -projektiin yhdessä Nilsiän, Leppävirran ja Kangaslammin kanssa (KKLN-projekti).


Kaavi perustettu vuonna 1875 kokonaispinta ala on 772 km2 josta vesist j 99 km2

Projektin käynnisti Pohjois-Savon Liitto ja sitä rahoittivat ympäristöministeriö, valtion asuntorahasto, Pohjois-Savon Liitto ja kunnat.

Loppuraportti löytyy internetistä http://www.pohjois-savo.fi/fi/psl/tietopalvelu/julkaisut/KKLNprojekti.pdf.


Kaavi perustettu vuonna 1875 kokonaispinta ala on 772 km2 josta vesist j 99 km2

Projektin toimintalinjausten pohjalta keskeiseksi tavoitteeksi tuli kysyntää vastaavan tarjonnan aikaan saaminen, käyttöasteen nostaminen ja talouden vakauttaminen


Kaavi perustettu vuonna 1875 kokonaispinta ala on 772 km2 josta vesist j 99 km2

Toimenpiteet

asuntojen määrää on vähennetty myymällä taloja asuin- ja yrityskäyttöön (esim. kunnalle palvelukeskuksen viereinen rivitalokohde vanhusten palveluasunnoiksi ja yksityiselle kerrostalo vanhusten hoivapalvelu-yksiköksi)


Kaavi perustettu vuonna 1875 kokonaispinta ala on 772 km2 josta vesist j 99 km2

kunnan omistamia asuntoja on muutettu toimitilakäyttöön (esim. opettajien asuntola esikoulu- ja päiväkotitiloiksi)

valtiolta on haettu ja saatu tervehdyttämisavustusta ja lainaehtojen määräaikaista muutosta


Kaavi perustettu vuonna 1875 kokonaispinta ala on 772 km2 josta vesist j 99 km2

Kunnan toimenpiteet vuokrataloyhtiölle

Kaavin kunta:

on pääomittanut tertiäärilainat

ei peri korkoa omalle pääomalle

määräaikaiseen lainaehtomuutokseen liittyen ei ole perinyt korkoa lainoistaan v. 2013 saakka


Kaavi perustettu vuonna 1875 kokonaispinta ala on 772 km2 josta vesist j 99 km2

antanut antolainan

taannut yhtiön ottamia pankkilainoja omavelkaisella takauksella

antanut kohdennettua avustusta tiettyihin toimenpiteisiin (esim. Luikonlahden rivitalot)


Kaavi perustettu vuonna 1875 kokonaispinta ala on 772 km2 josta vesist j 99 km2

jättänyt perimättä kunnalle maksettavan hallintopalvelu-korvauksen

muuttanut omistamiensa asuntojen käyttötarkoitusta

on tukenut ja tukee vuokrataloyhtiötä sen eri kehittämistoimenpiteissä


Kaavi perustettu vuonna 1875 kokonaispinta ala on 772 km2 josta vesist j 99 km2

Kunnan toimenpiteet muussa asumisen kehittämisessä

asuntorahaston korjausavustusten ohjaaminen tarvitsijoille

vanhusten palveluasumisen kehittäminen (tarve vähintään 10 uutta paikkaa)


Kaavi perustettu vuonna 1875 kokonaispinta ala on 772 km2 josta vesist j 99 km2

aktiivinen tontti- ja vuokra-asuntomarkkinointi

maankäyttö- ja kaavoituspolitiikka, ”maapoliittinen ohjelma”, tonttimaata myös kylille

haja-asutusalueen vesihuolto

yksityistieavustukset

kyläkoulut

asiointiliikenne


Kaavi perustettu vuonna 1875 kokonaispinta ala on 772 km2 josta vesist j 99 km2

Lopuksi

Aikojen alussa kunnallinen vuokra-asuntotarjonta suunnattiin sosiaalisin perustein vähätuloisemmalle väestölle.

Voidaanko nykyään enää puhua sosiaalisesta asuntotarjonnasta, jos neliöhinta maaseutukunnassa kiipeää yli 10 euron?


 • Login