Presentaci de la jornada
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Presentació de la Jornada PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Presentació de la Jornada La Cambra de Terrassa organitza aquesta jornada amb la finalitat de facilitar a les empreses del comerç diferents eines de gestió i planificació financera.

Download Presentation

Presentació de la Jornada

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Presentaci de la jornada

Presentació de la Jornada

La Cambra de Terrassa organitza aquesta jornada amb la finalitat de facilitar a les empreses del comerç diferents eines de gestió i planificació financera.

Ningú dubte que exercir una activitat comercial requereix mantenir les instal·lacions en bon estat i realitzar el manteniment adient, per tal de mantenir el nivell de competitivitat i qualitat que el client espera.

Per la seva banda, les Federacions i Associacions de Comerciants realitzen activitats de promoció i dinamització comercials dins del seu àmbit d’actuació, aconseguint una gran participació tant dels comerciants adherits com dels clients que visiten les botigues i realitzen les seves compres.

La Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa posa a disposició de les Federacions, Associacions i empreses del sector del comerç, una sèrie d’incentius que poden facilitar la modernització de les botigues i el desenvolupament de les accions que es promouen des de les Federacions i Associacions de comerciants.

Aquest incentius, no s’haurien d’entendre com la solució a les necessitats financeres de les empreses i entitats, sinó que també és necessària una bona gestió dels recursos econòmics.

Durant la jornada es presentaran les diferents línies d’incentius que la Generalitat posa a disposició del sector del comerç, es donaran pautes molt clares de com aplicar criteris de planificació financera en les empreses del comerç i en les Federacions i Associacions i, per últim, es donaran a conèixer diferents línies i productes financers que estan a disposició d’aquestes empreses i que poden facilitar la gestió.


Presentaci de la jornada

Programa de la jornada


Incentius de la dgc per al foment de l activitat comercial

INCENTIUS DE LA DGC PER AL FOMENT DE L’ACTIVITAT COMERCIAL


Presentaci de la jornada

RESOLUCIÓ del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, per la qual es dóna publicitat a les bases reguladores per a la concessió d’incentius en l’àmbit delsprojectes col·lectius territorials i sectorials, i de suport al teixit comercial i a l’estratègiaempresarial.Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5572 – 22.2.2010Programa 1: Reforç comercial.Programa 2: Consolidació comercial.Programa 3: Millora de la competitivitat i innovació tecnològica.Programa 4: Singularització.Programa 5: Proximitat.Programa 6: Comerç ciutat.Programa 7: Centres i eixos comercials urbans.Programa 8: Dinamització de mercats.Programa 9: Central de compres.Programa 10: Sectors agrupats.


La planificaci financera en el comer

LA PLANIFICACIÓ FINANCERA EN EL COMERÇ


Presentaci de la jornada

CONCEPTES PRÈVIS

Compra de circulat: Adquisició de mercaderia per a la gestió del negoci: matèria primera, gènere per a la venda, etc.

Finançament de les compres de circulant: tresoreria pròpia, pòlissa de crèdit, etc.

Inversió: Adquisició d’actius amb una durada superior a un any: vehicles, reformes del local, mobiliari, etc.

Finançament de les inversions: Capital propi i finançament aliè, amb una període d’amortització d’aquest no inferior a la vida útil de l’objecte de la inversió.


Presentaci de la jornada

LA GESTIÓ DEL CIRCULANT I DE LA TRESORERIA

És necessari fer una planificació de les compres i les vendes per a un exercici, detallat per mesos, trimestres, etc.

Fer-ho en funció de l’històric de compres i vendes dels últims anys.

Aplicar un percentatge d’augment/descens, en funció de la tendència general de l’activitat i del sector.

Aplicar el concepte de Tendència Anual Mòbil (TAM).

Separar despeses familiars de les despeses de l’activitat.

Valorar la necessitat de contractar una pòlissa de crèdit amb una entitat financera.


Presentaci de la jornada

EL FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS

 • Combinació de:

  • Finançament propi.

  • Finançament aliè: Préstec, leasing, renting, etc.

  • Termini d’amortització no inferior a la vida útil del objecte de la inversió. Important per al manteniment de l’equilibri financer de l’empresa.


Presentaci de la jornada

LA NEGOCIACIÓ AMB LES ENTITATS FINANCERES

 • Quan s’ha de fer?

 • Sempre que sigui necessari finançament aliè, tant per a operacions de circulant com per a operacions d’inversions.

 • Què s’ha d’explicar?

 • Dades que ajudin a comprendre l’evolució del negoci, les seves perspectives i els beneficis esperats de l’operació financera que es demana. Les dades s’han de basar en documentació objectiva: balanços, comptes de resultats, comptes anuals, declaracions fiscals, etc.

 • Important

 • Tenir en compte la coherència de la documentació presentada, sobretot si es presenta a més d'una entitat financera.


Presentaci de la jornada

LA NEGOCIACIÓ AMB LES ENTITATS FINANCERES

 • No es pot confiar la solució d’una mala gestió a l’obtenció d’un crèdit.

 • Sol·licitud amb coherència:

  • Amb el producte que es ven.

  • Amb la finalitat per al que es demana.

  • Per l’import necessari realment.

  • Escollir el termini d’amortització adient, segons el tipus d’operació a finançar: inversió o circulant.

 • Sol·licitud amb transparència:

  • En la documentació a lliurar a l’entitat financera.

  • En les finalitats reals de l’operació.

  • Amb els beneficis esperats.


Presentaci de la jornada

FONTS DE FINANÇAMENT PER AL COMERÇ


Presentaci de la jornada

Productes financers


Presentaci de la jornada

Altres fonts de finançament

INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL

http://www.ico.es/

INSTITUT CATALÀ DE FINANCES

http://www.icfinances.com/

AVALIS

http://www.avalis-sgr.cat/


 • Login