J magyarorsz g fejleszt si terv m rka strat gia
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 42

Új Magyarország Fejlesztési Terv Márka stratégia PowerPoint PPT Presentation


  • 90 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Új Magyarország Fejlesztési Terv Márka stratégia. Új Magyarország Fejlesztési Terv Pozícionálási háttéranyagok - Research. Foglalkoztatás-bővítés -> lakosságnak jó: van munkahely, biztonságérzet Gazdasági növekedés, ami növeli az állam által elosztható pénzt -> jobb szolgáltatások.

Download Presentation

Új Magyarország Fejlesztési Terv Márka stratégia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


J magyarorsz g fejleszt si terv m rka strat gia

Új Magyarország Fejlesztési Terv

Márka stratégia


J magyarorsz g fejleszt si terv m rka strat gia

Új Magyarország Fejlesztési Terv

Pozícionálási háttéranyagok - Research


Az mft vel kapcsolatos elv r sok

Foglalkoztatás-bővítés -> lakosságnak jó: van munkahely, biztonságérzet

Gazdasági növekedés, ami növeli az állam által elosztható pénzt -> jobb szolgáltatások

Az ÚMFT-vel kapcsolatos elvárások


Ltal nos tudatform l s

1, Öngondoskodás

2, Normakövetés

3, Társadalmi szolidaritás

4, Egyéni teljesítmény tisztelete

Általános tudatformálás


Mi izgalmas ma think tank sszefoglal

MI IZGALMAS MA? - Think-Tank Összefoglaló

  • A többszázezres közönségnek szóló tömegtájékoztatás egyre inkább szórakoztatóipari tevékenység.

  • A közönség túlnyomó része akkor érdeklődik egy közéleti, vagy komoly tartalmú információ iránt, ha abban a maga számára érdekes motívumot – az életviszonyait veszélyeztető, döntően befolyásoló, a gyermekeire hatással lévő, az egészségét - érintő elemet talál.

  • A nyers és közvetlen anyagi információk és értékek mellett erős fogékonyság az érzelmi, nem anyagi töltetű történetek iránt – ez utóbbi körben sztereotípiák alapján osztályozzák a szereplőket és az információkat.


J magyarorsz g fejleszt si terv m rka strat gia

A komoly, közéleti és társadalmi kihatásait tekintve fontos információk, tartalmak fogadtatásakor a politikusok tipikusan nem számítanak hiteles forrásnak

A hiteltelenség alapvető okcsoportja a beváltatlan ígéretek halmaza és az állami szervezetrendszer működésében azonosítható számtalan hiba

Még nem többségi felfogás a közönség körében, hogy az EU „mi vagyunk” – túlnyomórészt külpolitikai tárgyként értékelik

A közönség nagy része nem rendelkezik pontos képpel az EU és Magyarország kapcsolatáról

a tipikusan politikus információ-közvetítők miatt kétséges hitelességű a szervezet, kétségesek a hazai fejlesztési manőverek

Korrupciós gyanú is támad a fejlesztési lehetőségek kihasználásának taglalásakor


Depresszi er tlens g rt krendi v ls g egy fel nem n tt t rsadalom t netei

Depresszió, erőtlenség, értékrendi válság(Egy fel nem nőtt társadalom tünetei)


J magyarorsz g fejleszt si terv m rka strat gia

Új Magyarország Fejlesztési Terv

Pozícionálás fejlesztés

első tesztfázisokon keresztül


J magyarorsz g fejleszt si terv m rka strat gia

Tesztelt pozícionálások„Felelősség”(Te felelősséged, hogy milyen lesz az ország.)„Összefogás”(Most össze kell fognunk, mert össznemzeti ügyről van szó.)„Itt és most”(Soha vissza nem térő lehetőség.)„Utolsó esély”(Határon mozgunk, most itt az utolsó lehetőség.)


J magyarorsz g fejleszt si terv m rka strat gia

Ki ne szeretne egy, a mainál jobban, átláthatóbban működő, boldogabb, biztonságosabb, gazdagabb, élhetőbb Magyarországot?

Egy olyan Magyarországot, ahol az emberek odafigyelnek egymásra, ahol mindenki betartja a jogszabályokat, ahol a szeretteinket biztonságban tudhatjuk, ahol több a munkalehetőség, ahol a munkahelyek biztosak, kiszámíthatóak, ahol a sorsunkról magunk gondoskodunk, ahol a gyermekeink jövője biztosított.

Egy új Magyarországot…

Felelősség


J magyarorsz g fejleszt si terv m rka strat gia

Az Új Magyarország közös „gyermekünk“, akire Neked is vigyáznod kell, akiért felelősséget kell vállalnod, akinek a sorsa a Te kezedben van.

Hogyan lehetsz az Új Magyarország jó gondviselője?

Például úgy, hogy Te is betartod a Rád vonatkozó „játékszabályokat“, felelős állampolgárként viselkedsz, és ezt a hozzáállást várod el másoktól is.

Aktívan részt veszel kezdeményezésekben, hogy segítsd a közös ügyeink előmozdítását.

Magyarország most soha nem látott fejlesztési, fejlődési lehetôség előtt áll. Rajtad is múlik, hogy ez az új kezdet mennyire lesz sikeres. Érezd át ennek a helyzetnek a felelősségét!

Tegyél meg minden tőled telhetőt, hogy a magad szintjén jobban menjenek a dolgok, hogy az új „csodagyereket“ irigyeljék mind a környezô országok.

A gyermekeid is hálásak lesznek érte.


J magyarorsz g fejleszt si terv m rka strat gia

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv az Európai Uniós forrásokból 7000 milliárd forintnyi összeget biztosít ennek a világnak a felépítésére. Ennek azonban csak akkor lesz hosszú távon is eredménye, ha ezt a forrást megalapozottan, felelősségteljesen költjük el. Mindenki megtalálhatja a feladatát ebben az építkezésben: lesz aki pályázik, s van aki betartja a mindennapi szabályokat, hogy az Új Magyarország nap mint nap valóra tudjon válni.


Rezd t ennek a helyzetnek a felel ss g t t rsadalmi szeml letform l s

Érezd át ennek a helyzetnek a felelősségét!(Társadalmi szemléletformálás)


K zgondolkod s s n z pont fejleszt se letst lus fejleszt se

Közgondolkodás és nézőpont fejlesztéseÉletstílus fejlesztése


J magyarorsz g fejleszt si terv m rka strat gia

Az Új Magyarország brand:A felelősségről „Teremtsünk olyan helyzetet, ahol a felelősség nem bukásként, vagy felelősségrevonásként, hanem kihívásként, megmérettetésként, feladatként, hivatásként jelenik meg! Ne heroikus pátosszal, hanem a ‘dolgot magát’ problémamegoldó, praktikus józansággal tegyük”(Bibó István)


Mi rt v lasztotta a c lcsoport a felel ss get

Miért választotta a célcsoport a „Felelősséget”?


J magyarorsz g fejleszt si terv m rka strat gia

Vágyott kép és a valós kép frusztráló távolsága(A rendszerváltás túlzott várakozása,a választások túligérései,az EU túlzott várakozása mind az embereken kívüli okokra tolta a problémát és a lehetséges megoldásokat… )


J magyarorsz g fejleszt si terv m rka strat gia

„Mindig csak készülődünk arra, hogy élni fogunk, de sohasem élünk igazán! A kisgyerek az angol gyerekmesékben megtanulta, hogy mindig holnap van lekváros kenyér, sosem ma!”

(R.W.Emerson)


J magyarorsz g fejleszt si terv m rka strat gia

Az általános rosszkedv, nem csak külső okoknak tulajdonítható. Az elégedetlenség bennünk gyökeredzik és belső erővel kell megszabadulnunk tőle. A régi rend (vallás, hazaszeretet, társadalmi hovatartozás) már nem véd meg pajzsként a káosztól… Ez pedig egzisztenciális szorongáshoz és lemondáshoz vezet.(Csíkszentmihályi Mihály, Flow-elmélet)


Kis paszk l elte szoci lpszichol gia tansz k tansz kvezet

„Az illuzórikus biztonságérzet előbb-utóbb kellemetlen meglepetésekhez vezet. Ha az emberek abban a hitben ringatják magukat, hogy a fejlődés szükségszerű és az életnek könnyűnek kellene lennie, gyorsan elvesztik a bátorságukat és erejüket, amikor problémával találják szembe magukat.”

(Kis Paszkál, ELTE szociálpszichológia tanszék, tanszékvezető)


Mi a megold s

Mi a megoldás?


Adj neki felel ss get s c lt

„Adj neki felelősséget és célt”

(Kis Paszkál, ELTE szociálpszichológia tanszék, tanszékvezető)


J magyarorsz g fejleszt si terv m rka strat gia

„A szeretetteljes és játékos versengés az akarat megerősödéséhez és a nyerni akarás érzésén keresztül az önbecsüléshez vezet.”

(Bruno Bettelheim, pszichológus)


Cs kszentmih lyi mih ly flow

„Mindegyikünknek van elképzelése arról, hogy mit szeretnénk elérni az életben, mielőtt meghalunk. Életünknek az lesz a minőségi mutatója, hogy milyen közel kerülünk kitűzött célunkhoz. Ha meg sem tudjuk közelíteni, közönyösek leszünk, ha akár csak részben is elérjük, boldogok.”

(Csíkszentmihályi Mihály, FLOW)


J magyarorsz g fejleszt si terv m rka strat gia

„Probléma akkor keletkezik, amikor valaki csak arra összpontosít, amit el akar érni és elfelejti örömét lelni a jelenben.”

(Csíkszentmihályi Mihály, FLOW)


Teremts k meg a flow rz st

Teremtsük meg a „Flow” érzést!


J magyarorsz g fejleszt si terv m rka strat gia

Új Magyarország nem lesz.Nem fogunk soha „eljutni” oda.Nem fog soha „felépülni”.Nem lesz soha „kész”.Új Magyarország van. Ezért a csinálásban, a folyamatban kell örömet találnunk… ez maga az Új Magyarország!


Az r mteli lm ny j t k m v szet nnep lyek szertart sok sport szerepj t k verseng s

Az örömteli élmény játék, művészet, ünnepélyek, szertartások, sportszerepjáték, versengés


Cs kszentmih lyi mih ly flow1

„A Flow-emberek pezsgő életet élnek, haláluk napjáig tanulnak és erős kötelék fűzi őket más emberekhez. Talán legnagyobb erejük abban rejlik, hogy urai saját életüknek.”

(Csíkszentmihályi Mihály, Flow)


J magyarorsz g fejleszt si terv m rka strat gia

„Ha az értékek és intézmények rendszere már nem adja meg azt a tiszta támogatást, amit egykor nyújtani volt képes, minden embernek magának kell megtalálnia a saját eszközét. Az egyénnek, hogy képes legyen felülemelkedni a félelmein, függetlenné kell válnia a társadalmi környezetétől, hogy ne csak azok a jutalmak és büntetések irányítsák. Meg kell tanulnia jutalmaznia saját magát!”

(Csíkszentmihályi Mihály, Flow)


Flow avagy a folyamat marketingje

Flow, avagy a folyamat marketingje


J magyarorsz g fejleszt si terv m rka strat gia

Flow motivációk „Amikor egy társadalmi rendszer nem a büntetésre támaszkodik, akkor az örömöt használja fel csalétekként, hogy az egyén elfogadja a társadalom normáit. Sokszor azonban hiába találkozik potenciális örömforrással, nem elégítik ki, hiszen ezek mások, mint amire vágyik… Ezért kell definiálni az örömöt.”(Csíkszentmihályi Mihály,Flow)


J magyarorsz g fejleszt si terv m rka strat gia

Meg kell találnunk minden pillanat jutalmát a munkában!Nem kell jövőbe vesző célokért küszködni,és minden unalmas napot azzal befejezni, hogy talán holnap történik valami jó!Ezektől a nyomasztó kötelékektől kell elsősorban megszabadulni!


J magyarorsz g fejleszt si terv m rka strat gia

Flow: az örömteli élmény1. Elvégezhető feladat kitűzése2. Összpontosítás lehetősége3. Világos cél4. Azonnali visszacsatolás5. Erőlködés nélkül, elkötelezetten6. Saját cselekedeteim feletti kontroll érzése7. A folyamat izgalmas


J magyarorsz g fejleszt si terv m rka strat gia

Új Magyarország Fejlesztési Terv

Kommunikációs Stratégia


Feladat

Feladat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv számára hosszú távon működőképes pozícionálás fejlesztése.

A platform a későbbiekben az NFÜ összes célcsoportja számára lefordítható kell legyen.

Olyan ‘Big Picture’ márkaötlet, amely a teljes kommunikációban, riportokban, rendezvényeken, kiszolgálásban jelen lehet.


Kommunik ci s c l

Kommunikációs cél

Az Új Magyarországhoz elvezető ÚMFT márkaként való pozícionálása, amihez érzések, értékek, üzenetek kötődnek, melyeket egy jel, egy szlogen felmutatásával azonnal megidézhetünk.

Olyan hely betöltése, amely széles társadalmi körben elfogadott.

Pozitív érzelmi fogadtatás megteremtése.

Az ÚMFT ‘Big Picture’ felépítése, hogy mindenki megértse, mi ez, és miért jó.

Forrásfelhasználás aktivizálása.


Flow p t s

Flow-építés

Megtanulni örülni: big picture kampány, dicséret kampány – bízni magunkban (origo kampány retro elemekkel, első szakasz)

2.Megtanulni élvezni a „csinálást” (folytatás - második szakasz)

Észrevenni az eredményeket

(folytatás - harmadik szakasz)

Újra élvezni a „csinálást”

(folytatás - negyedik szakasz, …stb.)


Zenetek

Üzenetek


Kamp ny zenet

Kampányüzenet

Vannak emberek, akiknek a teljesítménye Magyarország motorja.

Ugye ismered ôket? (egyéni teljesítmény tisztelete)

Most a Te kezedben van a lehetôség, most Te is ilyen lehetsz!

Érezd át ennek a helyzetnek a felelôsségét! Ha korrektül

belerakod a tudásod és tenniakarásod, mi adjuk a támogatást.

Ugye meg tudod csinálni?

(öngondoskodás, normakövetés)

A gyermekeink is hálásak lesznek

érte. (társadalmi szolidaritás)


J magyarorsz g fejleszt si terv m rka strat gia

Társadalmi szerződés Te adod a felelősséget, mi adjuk a támogatástA támogatásért felelősséget adsz cserébe!


Reason to believe

Reason to believe

390 Millió adófizető állampolgárral kötöd a dealt!

Tanulj meg üzletet kötni az EU állampolgáraival!


  • Login