Utišajmo mobilne telefone !
Download
1 / 50

Utišajmo mobilne telefone ! - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Utišajmo mobilne telefone !. Vsebina predmeta. Osnove poslovnih informacijskih sistemov  Modeliranje poslovnih procesov  Podatkovne baze in modeliranje podatkov  Osnove jezika SQL  Življenjski cikel razvoja informacijskih sistemov 

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Utišajmo mobilne telefone !' - fionn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Utišajmo mobilne telefone !

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)


Vsebina predmeta
Vsebina predmeta

 • Osnove poslovnih informacijskih sistemov 

 • Modeliranje poslovnih procesov 

 • Podatkovne baze in modeliranje podatkov 

 • Osnove jezika SQL 

 • Življenjski cikel razvoja informacijskih sistemov 

 • Vodenje projektov razvoja informacijskih sistemov 

 • Strateško načrtovanje informatike

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)


Strate ko na rtovanje informatike
Strateško načrtovanje informatike

 • Faze načrta razvoja informatike

 • Cilji strateškega načrtovanja informatike

 • Pomembnejše metodologije strateškega načrtovanja IT

 • Trendi razvoja IT v organizacijah

 • Nova informacijska orodja in postopki

 • Sistemi za podporo odločanju

 • Mesto in vloga informatike v organizaciji

 • Etika v informatiki

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)


Faze na rta razvoja informatike
Faze načrta razvoja informatike

 • faza strateškega načrtovanja informatike

 • faza razvijanja informacijske arhitekture

 • faza modeliranja podatkov, razvijanja baze podatkov in uporabniških rešitev

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)


Pri akovani rezultati prve faze
Pričakovani rezultati prve faze

 • faza strateškega načrtovanja informatike:

  • opredeljeni cilji organizacije in ključni dejavniki uspeha

  • pregled problemov doseganja ciljev

  • opredeljeni ključni dejavniki uspeha organizacije na področju informatike

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)


Pri akovani rezultati druge faze
Pričakovani rezultati druge faze

 • faza razvijanja informacijske arhitekture:

  • prikaz organizacijske strukture

  • model poslovnih funkcij in aktivnosti

  • model tokov podatkov

  • globalni model podatkov

  • izhodišča razvoja informacijskih sistemov v organizaciji: tehnološka, organizacijska, kadrovska, opredelitev ključnih projektov

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)


Pri akovani rezultati tretje faze
Pričakovani rezultati tretje faze

 • faza modeliranja podatkov, razvijanja baze podatkov in uporabniških rešitev:

  • model podatkov organizacije

  • katalog podatkov

  • prikaz vsebine ključnih projektov

  • fizični model podatkov

  • uporabniške rešitve

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)


Cilji strate kega na rtovanja informatike
Cilji strateškega načrtovanja informatike

 • prva faza načrta razvoja informatike

 • čimbolj natančno ugotoviti kako deluje organizacija (kaj so njene funkcije) in kateri so strateški razvojni cilji, ki jih je treba podpreti z informacijskimi rešitvami

 • rezultat mora biti model obravnavanega sistema in razvojni načrt informatike v organizaciji

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)


Ugotavljanje informacijskih potreb i
Ugotavljanje informacijskih potreb I

 • PAZI: informacijske potrebe organizacije so načeloma drugačne kot potrebe in želje uporabnikov

 • Aktivnosti:

  • zbiranje informacijskih zahtev

  • opredelitev informacijskih potreb

  • analiza zahtev

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)


Ugotavljanje informacijskih potreb ii
Ugotavljanje informacijskih potreb II

 • Aktivnosti v praksi:

  • pristop “od zgoraj navzdol” (angl. “top–down”, podjetje je celota)

  • analiza izhodnih dokumentov in njihovo uvrščanje v posamezne procese

  • analiziranje posameznih aktivnosti – procesov

 • Postopek mora biti sistematičen in strukturiran

 • Zbiranje ključnih podatkov pomembnih za delovanje organizacije :

  • sedanje (angl. “AS IS”)

  • želeno bodoče (angl. “TO BE”)

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)


Ugotavljanje informacijskih potreb iii
Ugotavljanje informacijskih potreb III

 • Tehnike:

  • zbiranje dokumentov

  • opazovanje delovanja

  • intervjuji

  • vprašalniki

 • Princip 80:20!

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)


Pomembnej e metodologije i
Pomembnejše metodologije I

 • Metodologije v fazi strateškega načrtovanja informatike

  • ISAC (angl. “Information System work and Analysis of Change”)

  • BSP (angl. “Business System Plannig”)

  • CSF (angl. “Critical Success Factors”) - ključni dejavniki uspešnosti

 • Značilno je modeliranje obravnavanega sistema v grafični obliki - sprejemljivo in razumljivo uporabnikom

 • orodje: Microsoft VISIO

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)


Pomembnej e metodologije ii
Pomembnejše metodologije II

 • ISAC (angl. “Information System work and Analysis of Change”)

  • analiza predvidenih sprememb

   • analiza problemov

   • analiza trenutnega stanja

   • analiza potreb po spremembah

   • ugotavljanje možnih alternativnih rešitev

   • izbira rešitve

  • analiza in zasnova (načrt) informacijskega sistema

   • podrobno razčlenjevanje aktivnosti

   • analiziranje podatkov (entitete, relacije)

   • snovanje tehnološko neodvisne podatkovne zasnove

   • opredeljevanje in izbira tehnološke opreme

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)


Pomembnej e metodologije iii
Pomembnejše metodologije III

 • BSP (angl. “Business System Plannig”)

  • pristop “od zgoraj navzdol”: najprej cilji organizacije in poslovni procesi

  • tehnika intervjujev: ključni tvorci odločitev opredeljujejo dejavnike uspeha in probleme

  • ugotovljeni tipi entitet se postavijo v odnos s predhodno opredeljenimi poslovnimi procesi – izhodišče informacijske arhitekture

 • Dobra stran:

  • vzpostavitev povezave informatiki-vodstvo-uporabniki

 • Slaba stran:

  • zahteven prehod iz planske v izvedbeno fazo

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)


Pomembnej e metodologije iv
Pomembnejše metodologije IV

 • CSF (angl. “Critical Success Factors”)

  • opredeli posamezna ključna področja pomembna za uspešno vodenje organizacije – dialog med načrtovalcem in ključnimi tvorci odločitev

  • celovit in hierarhično strukturiran zbir ključnih dejavnikov uspeha/neuspeha organizacije

 • Uporabna pri podpori aktivnosti načrtovanja informatike in pri ugotavljanju informacijskih potreb

 • Pri ugotavljanju dejanskih informacijskih potreb odločevalcev je smotrna uporaba metodologije CSF v povezavi s prototipnim pristopom

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)


Trendi razvoja it v organizacijah i
Trendi razvoja IT v organizacijah I

 • cenejša in zmogljivejša strojna oprema

  • TCO – angl. “Total Cost of Ownership”

 • povezovanje računalnikov v mreže:

  • lokalne mreže

  • internet

 • avtomatizacija poslovnih procesov z integracijo teksta, slike, glasu, grafike

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)


Trendi razvoja it v organizacijah ii
Trendi razvoja IT v organizacijah II

 • integralni poslovno informacijski sistemi

 • ERP – angl. “Enterprise Resource Planning”

 • Gartnerjeva grupa – neodvisni ocenjevalci stanja in razvoja informacijskih tehnologij

 • Primer: ogled proizvajalcev rešitev za srednja in velika podjetja (http://www.gartner.com)

 • Primer rešitve za mala in srednja podjetja:

  • SAP (Hit), Baan, NAVISION

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)


Www gartner com
www.gartner.com

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)


Www gartner com1
www.gartner.com

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)


Www gartner com2
www.gartner.com

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)


Trendi razvoja it v organizacijah iii
Trendi razvoja IT v organizacijah III

 • računalniško povezana proizvodnja

 • CIM – angl. “Computer Integrated Manufacturing”

 • povezuje CAD, CAM, robotiko, MRP II, JIT principe in standarde

  • CAD – angl. “Computer Assisted Design”

  • CAM – angl. “Computer Assisted Manufacturing”

  • MRP II – angl. “Manufacruring Resource Planning”

  • JIT – angl. “Just In Time”

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)


Trendi razvoja it v organizacijah iv
Trendi razvoja IT v organizacijah IV

 • upravljanje s preskrbovalnimi verigami

  • SCM – angl. “Supply Chain Management”

 • upravljanje odnosov s strankami

  • CRM – angl. “Customer Relationship Management”

 • upravljanje s človeškimi viri

  • HRM – angl. “Human Relationship Management”

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)


Trendi razvoja it v organizacijah v
Trendi razvoja IT v organizacijah V

 • Internet/Intranet/Extranet aplikacije,

 • ASP – angl. “Application Service Provider”

  = ponudnik aplikacijskih servisov

 • “browserske” aplikacije

  • elektronsko trgovanje (“e-commerce”)

  • bančno poslovanje z občani

  • Primer 1: razgradnja izrabljenih motornih vozil (http://mope.temida.si/)

  • Primer 2: Varčna raba goriv in emisije CO2 (http://co2.temida.si/)

 • najem aplikacij na internetu!

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)


Trendi razvoja it v organizacijah vi
Trendi razvoja IT v organizacijah VI

 • E-poslovanje: “X2Y”

  • B2B, B2C, G2B, G2C, ...

 • Pomen digitalnega podpisa in časovnega žiga

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)


Trendi razvoja it v organizacijah vii
Trendi razvoja IT v organizacijah VII

 • Integracija aplikacij

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)


Trendi razvoja it v organizacijah viii
Trendi razvoja IT v organizacijah VIII

 • Primer strategije

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)


Cilji in csf podjetja i
Cilji in CSF podjetja I

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)


Cilji in csf podjetja ii
Cilji in CSF podjetja II

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)


Cilji in csf podjetja iii
Cilji in CSF podjetja III

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)


Nova informacijska orodja in postopki
Nova informacijska orodja in postopki

 • objektno zasnovani jeziki

 • relacijske baze podatkov

 • katalogi podatkov in sistemske knjižnice

 • prototipni pristop

 • interaktivno delo

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)


Novi jeziki
Novi jeziki

 • nepostopkovni: povemo KAJ in ne več KAKO

 • poizvedovalni (“query”) jezik

 • jezik za vzdrževanje podatkovne baze

 • generator zaslonskih slik (form)

 • generator poročil

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)


Relacijske baze podatkov i
Relacijske baze podatkov I

 • podatki urejeni po tabelah

 • podatki se dinamično prilagajajo potrebam uporabe (npr. dodajanje novega podatka – kolone, ne da bi nujno spremenili izvorno kodo aplikacije)

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)


Relacijske baze podatkov ii
Relacijske baze podatkov II

 • SUPB – sistemi za upravljanje podatkovnih baz

 • ali KSPB – krmilni sistem podatkovnih baz

 • ali DBMS (DataBase Management System)

  • “veliki”: ORACLE, Microsoft SQL Server, IBM DB2, ...

  • “majhni”: Microsoft ACCESS, Borland PARADOX, Magic, ...

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)


Opisovanje podatkov
Opisovanje podatkov

podatkovni slovar – angl. “data dictionary”

sistemska knjižnica - angl. “repository”

 • opisi in opredelitve podatkov (= “podatki o podatkih”)

 • ključno razvojno orodje

 • osnova funkcije skrbnika podatkov (angl. “data administrator”)

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)


Mo nosti sodobnih informacijskih orodij
Možnosti sodobnih informacijskih orodij

 • dinamično dodajanje novih tabel, stolpcev in spreminjanje stolpcev

 • podatkovna neodvisnost z uporabo pogledov (angl. “view”)

 • varstvo pristopa do podatkov

 • varstvo podatkov (angl. “rollback”)

 • izboljšave performans z indeksiranjem

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)


Zna ilnosti sodobnih informacijskih orodij
Značilnosti sodobnih informacijskih orodij

 • združljivost (standardizacija orodij – SQL)

 • prenosljivost (različni OS)

 • povezljivost (podatki na različnih računalnikih – porazdeljena baza podatkov)

 • produktivnost (prototipi, pridobivanje podatkov za odločanje – DW in “data mining”)

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)


Sistemi za podporo odlo anju i
Sistemi za podporo odločanju I

 • DSS – angl. “Decision Support Systems”

 • informacijski sistemi, ki uporabnika obskrbujejo s podatki, ki so potrebni za sprejemanje odločitev

 • uporabniki so vodilni delavci

  • EIS – angl. “Executive Information System”

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)


Sistemi za podporo odlo anju ii
Sistemi za podporo odločanju II

 • DSS ne sprejema odločitev – sprejemajo jih ljudje

 • DSS daje potrebne informacije

 • DSS so pripravljeni predvsem za pomoč pri sprejemanju nestrukturiranih odločitev

  • odločitve, ki ne morejo biti vnaprej predvidene

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)


Sistemi za podporo odlo anju iii
Sistemi za podporo odločanju III

 • DSS je zasnovan na dejstvu, da so informacije, ki so potrebne za nestrukturirane odločitve, zajete v transakcijskih sistemih in sistemih za poročanje vodstvu (MIS – angl. “Management Information System”)

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)


Dss orodja omogo ajo
DSS orodja omogočajo

 • identifikacijo problema ali priložnosti sprejetja dobre poslovne odločitve

 • identifikacijo možnih rešitev ali odločitev

 • dostop do informacij, ki so potrebne za rešitev problema ali sprejem dobre odločitve

 • analizo možnih odločitev (angl. “what if” analize)

 • simulacijo možnih rešitev

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)


Podatkovna skladi a
Podatkovna skladišča

 • Veliko zanimanje vodilnih delavcev za DSS  podatkovna skladišča

 • Podatkovno skladišče (angl. “Data Warehouse”, DW)

  • podatkovna baza namenjena le čitanju (angl. “read only”), v kateri so detaljni podatki, sumarni podatki in posebnosti

  • do podatkov dostopamo z orodji za pregledovanje in analiziranje

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)


Mesto in vloga informatike v organizaciji i
Mesto in vloga informatike v organizaciji I

 • postindustrijska dužba – več znanja, kompleksnosti in turbulentnosti

 • večja potreba po sprotnih informacijah iz različnih virov

 • pomembno uspešno pridobivanje in posredovanje informacij

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)


Mesto in vloga informatike v organizaciji ii
Mesto in vloga informatike v organizaciji II

 • V podjetju je potrebno podatke obravnavati in za njih skrbeti tako kot za vse ostale dejavnike organizacije !

 • Organizacijska struktura modernega podjetja predvideva pomočnika direktorja za informatiko ali člana uprave, ki je zadolžen za informatiko

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)


Mesto in vloga informatike v organizaciji iii
Mesto in vloga informatike v organizaciji III

 • Velika in srednja podjetja imajo službe za informatiko, majhna podjetja le osebo, odgovorno za informatiko.

 • Zadnja leta narašča najem zunanjih virov (angl. “OUTSOURCEING”) za večino opravil povezanih z informatiko

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)


Tradicionalna organizacijska shema slu be za informatiko
Tradicionalna organizacijska shema službe za informatiko

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)


Moderna organizacijska shema slu be za informatiko
Moderna organizacijska shema službe za informatiko

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)


Etika pri poslovnih informacijskih sistemih
Etika pri poslovnih informacijskih sistemih

 • Pri izgradnji in vzdrževanju IS pridemo do občutljivih in zaupnih informacij

 • Profesionalne računalniške ustanove imajo ali spoštujejo različna pravila

 • V Sloveniji ima Združenje za informatiko in telekomunikacije veljaven “kodeks časti” (http://www.gzs.si)

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)


10 zapovedi ra unalni ke etike
10 zapovedi računalniške etike

Vir: Computer Ethic Institute, Washington DC

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)


Vplivi informatike na okolico
Vplivi informatike na okolico

 • vpliv na ljudi in organizacijo

 • vpliv na zaposlovanje

 • vpliv na celotno družbo

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)


Na vrsti ste
Na vrsti ste!

 • Naštejte faze načrtovanja informatike in pričakovane rezultate za vsako fazo!

 • Naštejte pomembnejše metodologije v fazi strateškega načrtovanja informatike!

 • Kaj je to CRM?

 • Opišite korake integracije aplikacij!

 • Kaj je DSS in Podatkovno skladišče?

Poslovni informacijski sistemi (PNG 2006/07)


ad