ldozatseg t si szolg ltat sok
Download
Skip this Video
Download Presentation
ÁLDOZATSEGÍTÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

ÁLDOZATSEGÍTÉSI SZOLGÁLTATÁSOK - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

ÁLDOZATSEGÍTÉSI SZOLGÁLTATÁSOK. Az Áldozatsegítő Szolgálat Célja. A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a társadalom érdekeit szolgáló büntetés végrehajtását.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ÁLDOZATSEGÍTÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ' - fionn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
az ldozatseg t szolg lat c lja
Az Áldozatsegítő Szolgálat Célja
 • A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a társadalom érdekeit szolgáló büntetés végrehajtását.
 • Az áldozat érdeke, hogy a bűncselekménnyel okozott fizikai, lelki, érzelmi anyagi vesztesége a lehető legteljesebb mértékben csökkenjen.
 • A jogállam felelőssége az is, hogy a bűncselekmények elkövetése következtében sérelmet szenvedők ne legyenek védtelenek és kiszolgáltatottak.
 • Az Áldozatsegítő Szolgálat e cél megvalósításán dolgozik.
slide3
2005. évi CXXXV. törvényA bűncselekményekáldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésrőlA törvény hatálya/áldozat fogalma

Áldozat a Magyarország területén elkövetett bűncselekmény és a Magyarország területén elkövetett tulajdon elleni

szabálysértés természetes személy sértettje, valamint

az a természetes személy, aki a bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés közvetlen

következményeként sérelmet, így különösen

testi

 pszichikai (lelki sérülést, érzelmi megrázkódtatást)

 vagyoni kárt szenvedett.

t j koztat s
Tájékoztatás

Tájékoztatás:

 • minden, a szolgálathoz forduló személy ingyenes tájékoztatást kap a büntetőeljárásbeli jogairól, és kötelezettségeiről,
 • a támogatás formáiról és igénylésének feltételeiről,
 • egyéb ellátásokról,
 • az áldozatsegítésben résztvevő szervezetekről,
 • az áldozattá válás elkerülésének lehetőségéről.
a t rv ny alapj n ig nybe vehet szolg ltat sok
A törvény alapján igénybe vehető szolgáltatások:

Érdekérvényesítés elősegítése:

 • az áldozatot a szükségletének megfelelő módon és mértékben hozzásegíti alapvető jogai érvényesítéséhez,
 • az őt megillető egészségügyi, szociális, egészségbiztosítási ellátások igénybevételéhez,
 • a jogaiban sérelmet szenvedett áldozatnak jogi tanácsot és segítséget ad a sérelem rendezéséhez,
 • sérelem rendezéséhez jogi segítségnyújtásra van szükség, akkor

Jogi segítségnyújtás:

 • A bűncselekménnyel okozott kár, illetve a bűncselekménnyel összefüggésben keletkezett jog, vagy érdeksérelem elhárításához szakjogászi tanácsadás, vagy beadvány szerkesztése szükséges.
 • A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvényben meghatározott támogatások biztosítása.
 • Bármilyen bűncselekmény esetén, a rászoruló áldozatnak (jövedelemhatár 2013-ban : 183.266,- Ft /fő/hó).
 • Pártfogó ügyvéd kirendelése (tárgyalási szak).

Azonnali pénzügyi segély:

 • Lakhatással, ruházkodással, élelmezéssel, utazással kapcsolatos, továbbá gyógyászati és kegyeleti jellegű kiadások fedezése, ha erre az áldozat a bűncselekmény következtében nem képes.
 • Bármilyen bűncselekmény áldozatának, méltányossági döntés alapján.

Legmagasabb összege: 91.633- Ft.(2013-ban)

Védett szálláshely biztosítása:

- emberkereskedelem áldozataként azonosított, magyar állampolgárságú vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy számára. 

slide7
Általános eljárási szabályok

Kérelem: írásban, az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani, azonnali pénzügyi segély és kárenyhítés esetén.

Érdekérvényesítés nincs formai alakhoz kötve.

Jogi segítségnyújtás a jogi segítségnyújtás igénybevétele iránti kérelem-nyomtatványon.

Igazolás:rendőrség, ügyészség, vagy bíróság által kiállított irat, a büntetőeljárás adatairól szól.

A kérelem benyújtásának határideje:

 • 5 nap: azonnali pénzügyi segély estén,
 • Nincs határidőhöz kötve: érdekérvényesítés elősegítése és jogi segítségnyújtás iránti kérelem előterjesztése.
slide8
Államikárenyhítés

Célja: az áldozatok vagyoni kárának enyhítése

Jogosultak köre:

 • Akinek sérelmére szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekményt követtek el, és ennek következményeként testi épsége, egészsége súlyosan károsodott.
 • Továbbá ezen sértetteknek – a bűncselekmény elkövetésének időpontjában egy háztartásban élő - egyenes ági rokonai, örökbefogadója, vagy nevelőszülője, örökbefogadott vagy nevelt gyermeke, házastársa, élettársa.
 • Akinek eltartására a sértett jogszabály, végrehajtható bírósági, hatósági határozat vagy érvényes szerződés alapján köteles vagy köteles volt.
 • Aki a sértett eltemettetéséről gondoskodott.
 • A kárenyhítés csak a rászoruló áldozatnak adható. Rászorulónak tekintendő az áldozat, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg 2013-ban 186.266,- Ft-ot.
 • Rászoruló jövedelmi helyzetére tekintet nélkül:
 • Pl: aktív korúak ellátása, időskorúak járadéka, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, ápolási díj, közgyógyigazolvány, vakok személyi járadéka, magasabb összegű családi pótlék…stb.

 havi járadék (leghosszabb időtartama 3 év,

maximum összege 91.633,- Ft)

A kárenyhítés formái

egyösszegű kárenyhítés

(maximum összege 2013-ban: 1.374.495,- Ft)

Kárenyhítési eljárás szakaszai

 • Támogatási eljárás (Megyei Kormányhivatalok Igazságügyi Szolgálata Áldozatsegítő Osztály)
 • Döntési eljárás (Budapest Főváros Kormányhivatala Igazságügyi Szolgálata Áldozatsegítő Osztály)

A kérelem benyújtásának határideje:

 • Állami kárenyhítésért a bűncselekmény elkövetése után 3 hónapon belül lehet folyamodni.
ad