Darbo ir socialinių tyrimų instituto Dr.
Download
1 / 18

Darbo ir socialinių tyrimų instituto Dr. Boguslavas GRUŽEVSKIS - PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on

Darbo ir socialinių tyrimų instituto Dr. Boguslavas GRUŽEVSKIS. PAGRINDINĖS ILGALAIKIO NEDARBO PRIEŽASTYS. P R I E Ž A S T Y S. Ilgalaikio nedarbo priežastys. Subjektyvios. Objektyvios. Žemas išsimokslinimas bei kvalifikacija; Nepakankama darbo patirtis;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Darbo ir socialinių tyrimų instituto Dr. Boguslavas GRUŽEVSKIS' - fionn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Darbo ir socialinių tyrimų instituto Dr.Boguslavas GRUŽEVSKIS

PAGRINDINĖS ILGALAIKIO NEDARBO PRIEŽASTYS


Ilgalaikio nedarbo prie astys

P

R

I

E

Ž

A

S

T

Y

S

Ilgalaikio nedarbo priežastys

Subjektyvios

Objektyvios

 • Žemas išsimokslinimas bei kvalifikacija;

 • Nepakankama darbo patirtis;

 • Kalbų nemokėjimas;

 • Neigiamas darbdavių požiūris į ilgalaikius bedarbius;

 • Pasyvus gyvenimo būdas ir žalingi įpročiai;

 • Būtinybė padėti kitiems šeimos nariams;

 • Žemas mobilumas;

 • Nepakankamas informuotumas apie padėtį darbo rinkoje.

 • Užimtumo sumažėjimas;

 • Struktūriniai darbo rinkos neatiti-kimai (teritoriniai ir pagal profesijas);

 • Žemi atlyginimai;

 • Aukštos socialinės garantijos bedarbiams;

 • Aukšti persikėlimo kaštai;

 • Intensyvi naujų technologijų plėtra;

 • Nepakankamai efektyvios darbo rinkos politikos priemonės.


Darbo ir socialinių tyrimų instituto Dr.Arūnas POCIUS

BENDROSIOS TYRIMO IR RESPONDENTŲ CHARAKTERISTIKOS


Ilgalaiki bedarbi am iaus lyties piramid tyrimo duomenys
Ilgalaikių bedarbių amžiaus – lyties piramidė (tyrimo duomenys, %)

 • Čia ir toliau pateikti tyrimo duomenų pasiskirstymai paprastai analizuojami nuo atsakiusiųjų į klausimą asmenų skaičiaus


Tyrime dalyvavusio ilgalaikio bedarbio portretas

Jiems – 39,4 m.

Buvo apklausta 2 tūkst.

Tyrime dalyvavusio ilgalaikio bedarbio portretas

Vyrai

Moterys

Jam – 39,3 metai

Jų – 48,1%

Jaunimas iki 25 m. amžiaus – 10,7%

50 metų ir vyresni asmenys – 20,7%

Su aukštuoju išsilavinimu – 2,4%

Nekvalifikuoti – 37,5%

Nedirbę daugiau nei du metus – 37,0%

Niekur nedirbę – 18,7%

Nori mokytis toliau – 30,7%

Neturi lėšų apmokėti mokymosi išlaidas – 51,9%

Jai – 39,5 metai

Jų – 51,9%

Jaunimas iki 25 m. amžiaus – 6,5%

50 metų ir vyresni asmenys – 19,8%

Su aukštuoju išsilavinimu – 4,4%

Nekvalifikuotos – 39,4%

Nedirbusios daugiau nei du metus – 44,9%

Niekur nedirbusios – 24,1%

Nori mokytis toliau – 35,9%

Neturi lėšų apmokėti mokymosi išlaidas – 58,4%
Anks iau tdb u siregistravusi asmen darbo paie kos nutraukimo prie astys nuo atsakiusi j
Anksčiau TDB užsiregistravusių asmenų darbo paieškos nutraukimo priežastys (% nuo atsakiusiųjų)


Kod l ilgalaikiai bedarbiai atsisak si lomo darbo nuo atsakiusi j
Kodėl ilgalaikiai bedarbiai atsisakė siūlomo darbo? nutraukimo priežastys (% nuo atsakiusiųjų)


Ilgalaiki nutraukimo priežastys ų bedarbių darbinės motyvacijos bei aktyvumo darbo rinkoje charakteristikos pagal TDB grupes (% nuo atsakiusiųjų skaičiaus)


Ilgalaiki nutraukimo priežastys ų bedarbių aktyvumo realizavimo galimybės darbo rinkoje priklausomai nuo amžiaus (% nuo atsakiusiųjų skaičiaus)Respondent nuomoni apie pasitenkinim savo i silavinimu pasiskirstymas
Respondentų nuomonių apie pasitenkinimą savo išsilavinimu pasiskirstymas (%)


Atsakymų į klausimą “Jei norėtumėte toliau mokytis, kokios priežastys Jums trukdo įgyti profesiją ar tobulinti kvalifikaciją?” pasiskirstymas (%)


Atsakymų į klausimą “Jei norėtumėte toliau mokytis, kokios priežastys Jums trukdo?” pasiskirstymas priklausomai nuo respondentų amžiaus (%)


Darbo ir socialinių tyrimų instituto Dr. kokios priežastys Jums trukdo?” pasiskirstymas priklausomai nuo respondentų amžiaus (%)Boguslavas GRUŽEVSKIS

ILGALAIKIŲ BEDARBIŲ UŽIMTUMO GEBĖJIMŲ DIDINIMO SISTEMA


Ilgalaiki bedarbi pad ties darbo rinkoje gerinimo kryptys

Trumpalaikės mokymo kokios priežastys Jums trukdo?” pasiskirstymas priklausomai nuo respondentų amžiaus (%)

programos

Reintegracija į nuosekliojo

mokymo sistemą

Poreikio mokytis

formavimas

Profesinio

ugdymo

tobulinimas

Specialios savival-

dybių programos

Plėtoti psichologines

paslaugas

Specialios mokymo

programos kaimo

gyventojams

Užimtumo

motyvacijos

skatinimas

Ilgalaikių bedarbių

įdarbinimo

skatinimas

Plėsti darbo

klubų veiklą

Kompensacijos

darbdaviams

TDB punktų plėtra

ILGALAIKIAI BEDARBIAI

Virtualių

paslaugų

plėtra

Griežtesnis

ryšys

tarp soc.

išmokų ir

aktyvios

darbo paieškos

Socialinės

paramos

tobulinimas

DB paslaugų

prieinamumo

didinimas

Teritorinio

mobilumo

rėmimas

Darbui

Dalyvavimas bendruomenei

naudingoje veikloje

Seniūnijų įtraukimas

Dalyvavimui darbo rinkos

politikos priemonėse

Mokymuisi

Ilgalaikių bedarbių padėties darbo rinkoje gerinimo kryptys


Ilgalaikio nedarbo genez

I kokios priežastys Jums trukdo?” pasiskirstymas priklausomai nuo respondentų amžiaus (%)

L

GALAIKIS

Nusikalstama

veikla

NEDARBAS

Negalėjimas įsidarbinti ar laikina atsitiktinė darbinė veikla

Nepakan-kamas pasirengimas bendrojo lavinimo mokykloje

Nežinojimas, kur ir ko mokytis. Profesinio mokymo

neprieina-mumas

Profesinio pasirengimo trūkumas ar nepakan-kamas profesinis pasirengimas

Skurdas

Socialinė

atskirtis

 • santykiai

ŠEIMA

 • materialinė padėtis

Ilgalaikio nedarbo genezė


ad