Download

EVOLUŢIA MORBIDITATII PROFESIONALE PRIN EXPUNERE LA ZGOMOT IN ROMANIA


Advertisement
/ 29 []
Download Presentation
Comments
finola
From:
|  
(1072) |   (0) |   (0)
Views: 75 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
EVOLUŢIA MORBIDITATII PROFESIONALE PRIN EXPUNERE LA ZGOMOT IN ROMANIA. Adriana Todea, Aurelia Ferencz  Secţia medicina muncii Institutul de sănătate publică, Bucureşti Eveniment: Săptămâna europeană 2005. OP RI ŢI ZGOMOTUL!.
EVOLUŢIA MORBIDITATII PROFESIONALE PRIN EXPUNERE LA ZGOMOT IN ROMANIA

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Slide 1

EVOLUŢIA MORBIDITATII PROFESIONALE PRIN EXPUNERE LA ZGOMOT IN ROMANIA

Adriana Todea, Aurelia Ferencz

 Secţia medicina muncii

Institutul de sănătate publică, Bucureşti

Eveniment: Săptămâna europeană 2005

Slide 2

OPRIŢI ZGOMOTUL!

Sub această deviză s-a desfăşurat înperioada 20-26 octombrie 2005 Săptămâna europeană de sănătate şi securitate în muncă.

http://osha.eu.int

Slide 3

ISTORIC

Se cunosc efectele din anul 1731 la muncitorii care lucrau în minele de cupru şi obţinerea de aliaje din cupru

Slide 4

LEGISLAŢIE EUROPEANĂ-Directiva 2003/10/EC

 • Cerinţele minime pentru a încuraja îmbunătăţirile, în special în mediul de muncă, în vederea garantării unui nivel mai bun de protecţie a sănătăţii şi securităţii lucrătorilor.

Slide 5

LEGISLAŢIE EUROPEANĂ-Directiva 2003/10/EC

 • Cerinţele prezentei directive se aplică activităţilor în timpul exercitării cărora lucrătorii sunt sau riscă să fie expuşi, prin natura muncii lor, la riscuri generate de zgomot.

Slide 6

LEGISLAŢIE EUROPEANĂ-Directiva 2003/10/EC

Valoarea limită de expunere:

LEX,8h = 87 dB(A)

Slide 7

LEGISLAŢIE EUROPEANĂ-Directiva 2003/10/EC

 • Nivelul expunerii la zgomot poate fi redus eficient prin măsuri preventiveprivind concepţia posturilor de lucruşi selectarea echipamentelor, procedurilor de lucru, încât să se acorde prioritate reducerii riscului la sursă.

 • Măsurile de protecţie colectivă au prioritate în raport cu măsurile de protecţie individuală.

Slide 8

LEGISLAŢIE EUROPEANĂ-Directiva 2003/10/EC - Supravegherea sănătăţii

Se va asigura supravegherea adecvată a sănătăţii lucrătorilor, când rezultatele evaluării indică un risc pentru sănătate.

 • Cerinţele specificate pentru supravegherea medicală, trebuie introduse în conformitate cu legislaţia şi /sau practicile naţionale.

Slide 9

LEGISLAŢIA din ROMÂNIA

 • Normele generale de protecţia muncii/2002 Titlul VI. Capitolul VII. Zgomot

 • Măsurarea

 • Limitele admise

 • Măsurile preventive.

Slide 10

LEGISLAŢIA din ROMÂNIA

Normele generale de protecţia muncii/2002 Anexa nr.2

 • Tabelul bolilor profesionale cu declarare obligatorie (poz. 28 hipoacuzie, surditate prin expunere la zgomot peste LMA şi la substanţe chimice ototoxice).

Slide 11

LEGISLAŢIA din ROMÂNIA

Normele generale de protecţia muncii/2002 Anexa nr.3

Boli legate de profesie:

 • Hipertensiune arterială;

 • Afecţiuni digestive;

 • Nevroze şi alte afecţiuni neuropsihice.

Slide 12

LEGISLAŢIA din ROMÂNIA

Normele generale de protecţia muncii/2002 Anexa nr.7

Fişa 109 Zgomot

Slide 13

Examen medical la angajare:

a)conform Dosarului medical

b)examen ORL (spec.)

-audiogramă (audiometrie tonală liminală)

c)contraindicaţii

o boli cronice ale urechii medii şi interne

o psihopatii, nevroze manifeste

ohipertensiunea arterială medie,severă, asociată cu factori de risc, stadiul II şiIII.

Controlul medical periodic:

a)    examen clinic general  anual

-audiogramă  la 3 luni de la angajare, şi apoi anual

-ex. ORL (specialist) în funcţie de audiogramă

examen psihologic din 3 în 3 ani.

Fişa 109. ZGOMOT

Slide 14

PIERDEREA AUZULUI

 • Apare ca urmare a expunerii la zgomot ce depăşeşte valoarea de 87 dB(A) expunere personală zilnică

 • Primele semne constau în dificultatea de a percepe sunetele înalte, urmată în condiţiile de expunere de dificultatea de a percepe sunetele joase

 • Deficitul este bilateral

 • Deficitul este ireversibil.

Slide 15

PIERDEREA AUZULUI

 • Poate apare în expuneri scurte la zgomote impulsive (arme) care determină pierderea auzului şi tinnitus continuu.

 • Zgomotul impulsiv poate provoca ruperea timpanului, dureroasă şi reversibilă.

Slide 16

PIERDEREA AUZULUI

 • Tinnitusul poate fi uneori primul semn al pierderii de auz datorită expunerii la zgomot

Slide 17

ZGOMOTUL ŞI AGENŢII CHIMICI

 • Există substanţe ototoxice care practic afectează auzul (toluen, stiren, sulfură de carbon plumb, mercur, mangan, arsen, tricloretilena, sulfura de carbon)

 • Expuşii la zgomot şi substanţe ototoxice au risc înalt de îmbolnăvire faţă de cei expuşi doar la una din noxe

Slide 18

ZGOMOTUL ŞI SARCINA

 • Expunerea la zgomot a femeilor gravide poate afecta produsul de concepţie (efecte ulterioare asupra auzului şi efectele expunerii la frecvenţe joase)

Slide 19

ZGOMOTUL ŞI ACCIDENTELE DE MUNCĂ

 • Zgomotul determină creşterea riscului de producere a accidentelor la locul de muncă prin:

  -făcând dificilă auzirea vocii şi a semnalelor auditive

  -mascând sunetele care avertizează pericolele (autovehicule)

  -crescând stresul şi a posibilităţii de apariţie a erorilor.

Slide 20

HIPOACUZIA PROFESIONALĂ

- Reprezintă scăderea permanentă (de etiologie profesională) a pragului auditiv (deficit auditiv definitiv) la frecvenţa de 4.096 Hz., cu peste 30 dB inclusiv, după aplicarea corecţiei de presbiacuzie, de tip percepţie, în general bilaterală şi simetrică, fără interesarea frecvenţelor conversaţionale.

Slide 21

SURDITATEA PROFESIONALĂ

 • Reprezintă scăderea permanentă de etiologie profesională a pragului auditiv (deficit auditiv definitiv), la frecvenţele conversaţionale, cu peste 25 dB inclusiv (media aritmetică a valorilor la 500-1000-2001 Hz.), după aplicarea corecţiei de prezbiacuzie, de tip percepţie, în general bilaterală şi simetrică.

Slide 22

MORBIDITATEA PROFESIONALĂ ÎN ROMÂNIA

 • Numărul cazurilor noi declarate de boli profesionale determinate de expunerea la zgomot a înregistrat o continuă creştere în ultimii 10 ani

Slide 23

MORBIDITATEA PROFESIONALĂ ÎN ROMÂNIA

Slide 24

MORBIDITATEA PROFESIONALĂ

Slide 25

MORBIDITATEA PROFESIONALĂ ÎN ROMÂNIA

 • În 2004, hipoacuziile s-au produs după o perioadă de expunere profesională medie de 21,48 ani, iar surditatea profesională după 23,27 ani

Slide 26

Judeţ

Nr. cazuri

Vechime medie

Alba

39

16,5±7,1

Braila

30

23,3±5,6

Harghita

24

21,8±7,3

Cluj

23

26 ±8,9

MORBIDITATEA PROFESIONALĂ ÎN ROMÂNIA

Slide 27

CONCLUZII (1)

 • Calitatea vieţii salariaţilor care înregistrează pierderi ireversibile ale auzului ca urmare a expunerii la zgomot peste limita admisă în mediul de muncă se degradează şi cei afectaţi sunt „condamnaţi” la un stil de viaţă ce împiedică comunicarea.

Slide 28

CONCLUZII (2)

 • 2. Singura metodă de tratament este PREVENŢIA ! prin măsurile tehnico-organizatorice de reducere a zgomotului.

Slide 29

CONCLUZII (3)

 • .Sănătatea şi securitatea muncii expusului la zgomot profesional reprezintă – o prioritate actuală!

  STOP THAT NOISE!


Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro