Budowa podzia i w a ciwo ci
Download
1 / 31

Węgliki - PowerPoint PPT Presentation


 • 211 Views
 • Uploaded on

Budowa, podział i właściwości. Węgliki. to związki węgla i metali lub niemetali o mniejszej elektoujemności. Węgliki - . Wzór ogólny. M x y C y x gdzie C– węgiel, M – pierwiastek o elektroujemności mniejszej od węgla, x – wartościowość węgla, y – wartościowość M. Nazewnictwo.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Węgliki' - finnea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Wz r og lny
Wzór ogólny elektoujemności.

MxyCyx

gdzie C– węgiel,

M – pierwiastek o elektroujemności mniejszej od węgla,

x – wartościowość węgla,

y – wartościowość M.


Nazewnictwo
Nazewnictwo elektoujemności.

Nazwy węglików są dwuczłonowe. Pierwszy człon to słowo „węglik” z pominięciem wartościowości, a drugi – nazwa pierwiastka stojącego przed węglem.

Np.: SiC– węglikkrzemu,

Be4C3 – węglikberylu.

Nazwy zwyczajowe węglików, które warto znać:

 • Karbid (acetylenek) – węglik wapnia, CaC2,

 • Metylenek – węglik glinu, Al4C3,

 • Karborund – węglik krzemu, SiC.


Przyk ady w glik w
Przykłady węglików elektoujemności.

 • Węgliki metali:

  • CaC2 – węglik wapnia,

  • Al4C3 – węglik glinu (o budowie jonowej),

  • TiC – węglik tytanu,

  • V2C – węglik wanadu,

  • WC – węglik wolframu.

   (bardzo odporne chemicznie, termicznie i mechanicznie, wiązania metaliczne)

 • Węgliki niemetali:

  • SiC – węglik krzemu,

  • Be4C3 – węglik berylu(oba związku bardzo twarde pomimo wiązań kowalencyjnych)


Podzia w glik w
Podział węglików elektoujemności.

Węgliki

Jonowe Międzywęzłowe Kowalencyjne

Acetylenki Metylenki


W gliki jonowe
Węgliki jonowe - elektoujemności.

To taka podgrupa węglików, w której występują wiązania jonowe. Tworzą ją metale 1. i 2. grupy oraz glin (LiC, NaC, KC, Al4C3).

 • są krystaliczne,

 • pod wpływem wody ulegają hydrolizie z wydzieleniem odpowiedniego węglowodoru.

  Acetylenki: zawierają anion C22-, mający budowę zbliżoną do acetylenu, z którego usunięto oba atomy wodoru. Występuje potrójne wiązanie kowalencyjne między atomami węgla.

  l


W gliki mi dzyw z owe
Węgliki międzywęzłowe elektoujemności.

To podgrupa węglików tworzona przez metale grup 4., 5. i 6. (TiC, V2C, WC).

Ich cechy charakterystyczne to:

 • duża twardość,

 • wysokie temperatury topnienia,

 • odporność chemiczna i metaliczna,

 • metaliczny połysk,

 • przewodnictwo prądu elektrycznego.


W gliki kowalencyjne
Węgliki kowalencyjne elektoujemności.

To podgrupa węglików tworzona przez pierwiastki o porównywalnej elektroujemności, tworzące z węglem wiązania kowalencyjne (SiC, Be4C3).

Ich cechy charakterystyczne to:

 • duża twardość,

 • krystaliczność,

 • bierność chemiczna.


W glik wapnia
Węglik wapnia elektoujemności.

 • Karbid, acetylenek wapnia

 • CaC2

 • Wykorzystywany do wytwarzania acetylenu.

 • Reaguje z parą wodną i dwutlenkiem węgla, tworząc wodorotlenek wapnia i węglan wapnia.

 • Dawniej używany jako źródło światła w latarniach morskich (spalanie acetylenu).

 • Puszka karbidowa.


Azotki

Azotki elektoujemności.

Azotki to związki chemiczne w których azot posiada trzeci stopień utlenienia.

Pochodne amoniaku


Wz r og lny1
Wzór ogólny elektoujemności.

 • Wzór ogólny azotków przedstawia się następująco:

 • MyxNxy

 • Gdzie:

 • x- wartościowośćazotu N-azot

 • y- wartościowość M M- metal lub niemetal


Nazewnictwo1
Nazewnictwo elektoujemności.

 • Nazwy związków są dwuczłonowe. Pierwsza część nazwy to „azotek” druga to nazwa metalu lub niemetalu podana w dopełniaczu liczby pojedynczej np:

 • azotek litu- Li3N

 • azotek boru- BN (Nazwa zwyczajowa borazon)

 • azotek galu- GaN


Podzia azotk w
Podział azotków elektoujemności.

AZOTKI

Jonowe

Kowalencyjne

Międzywęzłowe


Azotki jonowe
Azotki jonowe elektoujemności.

 • Berylowce, lit oraz pierwiastki 11 i 12 grupy tworzą azotki o charakterze cząsteczek olbrzymów, które są bardzo twarde, odporne mechanicznie oraz termicznie. np:

 • Ca3N2 (azotek wapnia),

 • AlN (azotek glinu),

 • Si3N4(azotek siarki IV),

 • P3N5(azotek fosforu).


Azotki mi dzyw z owe
Azotki międzywęzłowe elektoujemności.

 • Azotki metali przejściowych. Atom azotu lokuje się w sieci krystalicznej metalu. Cechy charakterystyczne takich związków to:

 • Stały stan skupienia

 • Wysokie temperatury topnienia i wrzenia

 • Duża odporność chemiczna

  Niektóre azotki międzywęzłowe:

  -Azotek wanadu

  -Azotek chromu

  -Azotek żelaza


Azotki kowalencyjne
Azotki kowalencyjne elektoujemności.

 • Niemetaliczne odpowiedniki azotków jonowych.

 • Cechy charakterystyczne:

 • Występują we wszystkich stanach skupienia

 • Odznaczają się zróżnicowaną reaktywnością chemiczną

 • Przykłady związków:

 • Azotek galu

 • Azotek boru (BN)


Niekt re zastosowania azotk w
Niektóre zastosowania azotków elektoujemności.

 • Azotki ze względu na różnorodność swoich właściwości mają bardzo szerokie spektrum zastosowań. Azotki charakteryzujące się wysoką twardością i ogniotrwałością, jak azotek tytanu czy azotek boru znajdują zastosowanie między innymi w produkcji ostrzy narzędzi tnących i skrawających, ogniotrwałych naczyń laboratoryjnych i pokryć ochronnych. Azotek galu znalazł zastosowanie w wytwarzaniu m.in. niebieskiego lasera. Tak jak niektóre tlenki, azotki mogą absorbować wodór i są rozważane pod kątem magazynowania wodoru, np. azotek litu.


Otrzymywanie azotk w
Otrzymywanie Azotków elektoujemności.

 • Azotki są otrzymywane w reakcji utleniania metali z azotem w temperaturze 700-1200 ° C

  3 Mg + N2 Mg3N2

 • W szczególnych przypadkach:

  BN + 3 IF -30O C NI3 + BF3

 • Ulegają one często rozkładowi pod wpływem wody lub kwasów:

  • 2Li3N + 6H2O = 6LiOH + 2NH3

  • Ca3N2 + 6H2O → 3Ca(OH)2 + 2NH3

  • Zn3N2 + 6H2O → 3Zn(OH)2 + 2NH3

  • Mg3N2 + 6H2O → 3Mg(OH)2 + 2NH3


Azotek galu
Azotek galu elektoujemności.

-wzór sumaryczny GaN

-emituje promieniowanie niebieskie

-używany w laserach, fotoidach i innych urządzeniach elektronicznych

-emiter światła niebieskiego


Wodorki
Wodorki elektoujemności.

 • Związki wodoru z innymi pierwiastkami. Przeważnie ciała stałebudujące jonowe sieci krystaliczne zawierające jony H- oraz kationy metalu. Po stopieniu przewodzą prąd elektryczny. Otrzymuje się je poprzez reakcję danego pierwiastka z wodorem, przy czym reakcje te zachodzą przeważnie w podwyższonych temperaturach i w obecności katalizatorów.


Wodorki1
Wodorki elektoujemności.

Wzór ogólny : MxHx, HxMx.

Legenda:

M- pierwiastek w związku z wodorem,

X – wartościowość pierwiastka,

H- wodór.


Wodorki2
Wodorki elektoujemności.

Nazewnictwo:

 • Nazewnictwo dla grup 1-15 analogicznie, jak dla tlenków.

 • Dla grup 16-17: nazwa pierwiastka-wodór albo dodajemy do nazw pierwiastka przyrostek ‘an’.


Wodorki3
Wodorki elektoujemności.

Przykłady:

Wodorek sodu – NaH,

Glinowodorek litu – LiAlH4,

Wodorek wapnia-CaH2,

FeH2 - wodorek żelaza(II),

BH2 - wodorek boru,

SiH2 - wodorek krzemu ,

H2O - wodorek tlenu .


Wodorki4
Wodorki elektoujemności.

Podział:

 • Metaliczne,

 • Międzywęzłowe,

 • Kowalencyjne,

 • typu soli.


Wodorki5
Wodorki elektoujemności.

Wodorki Metaliczne - produkty syntezy wodoru z metalami bloków d i f, odznaczają się połyskiem i własnościami metalicznymi, często niestechiometryczne.

Przykłady: PdH0,6, CeH2,8, TiH2


Wodorki6
Wodorki elektoujemności.

Wodorki Międzywęzłowe – ciała stałe składające się z sieci krystalicznej z wbudowanymi w przestrzennie międzywęzłowe atomami wodoru.

Przykład:PdHx.


Wodorki7
Wodorki elektoujemności.

Wodorki typu soli – związki tworzące sieci jonowe, powstające w wyniku reakcji wodoru z litowcami i berylowcami (oprócz berylu i magnezu). Zawierają jony wodorkowe H- ; w reakcji z wodą wydzielają wodór.

Przykłady:NaH, CaH2.


Wodorki8
Wodorki elektoujemności.

Wodorki Kowalencyjne - gazy lub lotne ciecze. Tworzą je węglowce, azotowce, tlenowce i fluorowce oraz beryl, magnez i bor. Posiadają bardzo zróżnicowane własności chemiczne.

Dzielą się na:

 • Wodorki o charakterze obojętnym np. CH4, SiH4.

 • Wodorki o charakterze zasadowym np. NH3, PH3.

 • Wodorki o charakterze kwasowym np. H2S.


R d a
Źródła elektoujemności.

 • M. Litwin, S. Styka-Wlazło, J. Szymońska, „Chemia ogólna i nieorganiczna. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum”, Nowa Era, Warszawa 2002.

 • Opracowania uczniów LA z poprzednich lat (węgliki, azotki, wodorki).

 • Internet (głównie portal Wikipedia).


Dzi kujemy za uwag
Dziękujemy za uwagę elektoujemności.

Pracę wykonali:

W. Kopczyński

P. Matuszewicz

T. Martynowski

A. Wawrzonkowska

kl. I cL


ad