Download

PEDIATRIDE KARDIYOLOJIK ACILLER


Advertisement
Download Presentation
Comments
finley
From:
|  
(813) |   (0) |   (0)
Views: 359 | Added: 31-10-2012
Rate Presentation: 5 2
Description:
Hedefler. Sik g
PEDIATRIDE KARDIYOLOJIK ACILLER

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Hedefler Sik g?r?len kardiyolojik acil durumlarla ilgili bilgilerimizi tazelemek Siyanotik yenidoganlarda uygun yaklasimi belirlemek Hayati tehdit eden ritim bozukluklarinda acil tedavi yaklasimlarini ortaya koymak Hipertansif kriz ve kalp yetmezliginin tedavisinde yapilmasi gerekenleri saptamak

3. Sunum plani Siyanotik konjenital kalp hastaliklarinda acil tani ve tedavi yaklasimlari Miyokard disfonksiyonu yapan konjenital ve akkiz hastaliklarda acil tani ve tedavi yaklasimlari Disritmilerde acil tani ve tedavi yaklasimlari Hipertansif krizde acil tani ve tedavi yaklasimlari

4. Konjenital kalp hastaliklarinda acil tani ve tedavi Siklikla agir siyanoz, konjestif kalp yetmezligi ve sirk?latuvar sok tablosunda acil polikliniklerine basvururlar Burada hekimin g?revi ; hastanin i?inde bulundugu tabloyu tanimak hastayi bir pediatrik kardiyolog veya yogun bakim personeli devralincaya kadar uygun sekilde stabilize etmek hasta acil girisimlerin yapilabilecegi bir klinige ulastirilincaya kadar uygun sekilde stabilize etmek

5. Siyanoz Kapiller kanda red?kte hemoglobin miktarinin 5 gr/dl ve daha fazla olmasindan dolayi deri ve mukozalarin mavimsi renk almasiyla olusan klinik bulgudur

8. Siyanoz En ?nemli nokta problemin kardiyak k?kenli oldugunun net bir sekilde ortaya konmasidir Siyanoz santral mi, yoksa periferik midir? Siyanoz kardiyak bir patolojiye mi, yoksa pulmoner bir patolojiye mi baglidir? Pulmoner kan akimi artmis mi, yoksa azalmis midir?

9. Santral mi, periferik mi? Periferik siyanozun nedeni; ?evrenin soguk olmasi, sepsis ve diger sok nedenlerinden dolayi cilt perf?zyonunun bozuk olmasidir U?lar soguk, kapiller geri d?n?s bozuktur Dil ve konjuktivalar pembe, PaO2 normaldir Transkutan oksimetri ciltteki perf?zyon bozuklugu nedeniyle g?venilir degildir Tedavi sebebe y?neliktir

12. Santral siyanozlu bebekler siklikla sicak, perf?zyonlari iyidir ?nemli bir nokta m?k?z membranlarin da mor olusudur Dil ve konjuktivalar siyanotiktir PaO2 ve transkutan oksijen sat?rasyonu d?s?kt?r Santral mi, periferik mi?

15. Santral siyanoz nedenleri Kardiyak nedenler B?y?k arterlerin transpozisyonu Fallot tetralojisi Pulmoner atrezi Trik?spit atrezisi Ebstein anomalisi Trunkus arteriyozus Total anormal pulmoner ven?z d?n?s Tek ventrik?l ?ift ?ikisli sag ventrik?l Hipoplastik sol kalp sendromu

18. Periferik Santral Ekstremiteler soguk sicak Mukozalar pembe mor Kapiller dolus zayif normal PaO2 normal d?s?k Santral mi, periferik mi?

19. Kardiyak mi, pulmoner mi? Siyanotik kardiyak hasta istirahat halindeyken rahattir, aglama ile siyanozu derinlesir Akciger hastasinin istirahatte bir miktar solunum sikintisi mevcuttur, aglama ile siyanoz hafifler Prekordiyumun hiperdinamik olmasi ve ?f?r?m isitilmesi kardiyak bir nedene isaret eder Siyanotik kalp hastasina % 100 oksijen verilmesi siyanozun a?ilmasini saglamazken akciger hastaligi olan bebekte klinik olarak siyanoz a?ilir

20. Kardiyak patolojisi olan bebekte, ilave bir akciger hastaligi yoksa PaCO2 normaldir Akciger hastaligi olan bebekte ise karbondioksit retansiyonu saptanir Kardiyak patolojisi olan bebekte EKG anormal olabilir Akciger hastalarinda g?g?s radyografisinde kalp g?lgesi normal, akciger alanlarinda patoloji olabilir Siyanotik kalp hastalarinin radyografileri normal olabilir, kardiyomegali g?r?lebilir, veya spesifik bulgular saptanabilir Kardiyak mi, pulmoner mi?

21. Normal bir EKG, ?f?r?m?n olmamasi veya kalp g?lgesinin normal olmasi, diger bulgularin varligi halinde konjenital kalp hastaligini ekarte ettirmez Kardiyak mi, pulmoner mi?

22. Kardiyak Pulmoner Istirahatte rahat sikintili Aglarken artar d?zelebilir Hiperoksi testi yanit(-) yanit(+) PCO2 normal artar ?f?r?m +/- - EKG +/- - Radyogram +/- + Kardiyak mi, pulmoner mi?

23. Pulmoner kan akimi artmis mi, azalmis mi? G?g?s radyografisinde pulmoner arter segmentlerinin k???k ve akciger alanlarinin koyu olmasi, siyanozun sebebinin pulmoner kan akiminin azalmasina yol a?an bir lezyon oldugunu g?sterir Fallot tetralojisi Trik?spit atrezisi Pulmoner atrezi Ebstein anomalisi

24. Pulmoner vask?laritenin arttigi ve pulmoner arterin genis g?r?ld?g? durumlarda siyanozun sebebinin pulmoner kan akiminin artmasina yol a?an bir lezyon oldugu d?s?n?l?r B?y?k arterlerin transpozisyonu Total anormal pulmoner ven?z d?n?s anomalisi Trunkus arteriyozus Hipoplastik sol kalp Diger kompleks lezyonlar Pulmoner kan akimi artmis mi, azalmis mi?

26. Siyanotik konjenital kalp hastaligi d?s?n?l?yorsa; Prostaglandin E1 inf?zyonu baslanmali (0.1?g/kg/dk IV) Asidoz, hipoglisemi, hipokalsemi, hipotermi ile m?cadele edilmeli En yakin neonatal veya pediatrik yogun bakim ?nitesine nakledilmeli Kardiyak mi, pulmoner mi?

27. Tedavi se?eneklerine g?re konjenital ve akkiz kalp hastaliklari Duktusa bagimli kalp hastaliklari Pulmoner atrezi Hipoplastik sol kalp sendromu Aort koarktasyonu ve aortik arkus kesintisi Infundibuler pulmoner stenoz ile birlikte olan siyanotik kalp hastaliklari Fallot tetralojisi Digerleri Kapali devre dolasimli siyanotik kalp hastaliklari B?y?k arterlerin transpozisyonu Kardiyojenik soka neden olan hastaliklar Miyokarditler Aritmiler Kardiyomyopatiler

28. Duktusa bagimli kalp hastaliklari Hastanin yasayabilmesi i?in duktus arteriyozusun mutlaka a?ik kalmasi gereklidir Dogustan itibaren hipoksik ve asidotiktirler Tibbi ve cerrahi yardim g?rmedikleri takdirde % 90?i duktusun kapanmasi sonucu ilk hafta i?inde kaybedilir Tibbi tedavinin esasini duktusun a?ik tutulmasi olusturur Prostaglandin E1 0.10-0.15 ?g/kg/dak IV olarak verilir Aort koarktasyonu ve hipoplastik sol kalp sendromunda inotropik destek, solunum sikintisi ve metabolik asidozun d?zeltilmesi stabilizasyona yardimci olur

32. Infundibuler pulmoner stenoz ile birlikte olan siyanotik kalp hastaliklari En tipik ?rnegi Fallot tetralojisidir Hipoksik n?betler yasamin ilk iki yilinda en ?nemli problemlerdir Sag ventrik?l ?ikis yolu obstr?ksiyonunu artiran veya sistemik vask?ler rezistansi azaltan degisik etkenler sonucu VSD yoluyla sagdan sola sant artar, hipoksi gelisir ve hipoksik n?bet olusur N?betler sirasinda senkop, konv?lziyon ve serebrovask?ler olaylar gelisebilir

34. N?bet; solunum hizi ve derinliginin artmasi ve artan sag-sol sant nedeniyle hipoksi ve siyanozun agirlasmasi ile karakterizedir ?zellikle aglama, beslenme, diskilama veya egzersiz sirasinda olusan, hiperpne ve senkobun izledigi epizodik siyanoz ataklari taniya g?t?rebilir Siklus siklikla hastanin fizik aktivitesini durdurmasi veya bradikardi ve senkop gelismesi sonucu kirilir B?y?k ?ocuklar hipoksi sirasinda ??melir, b?ylece sag kalbe d?nen ansat?re kan miktarini azaltarak n?bet gelismesini ?nlerler Hipoksik n?bet

36. Hipoksik n?betlerin tedavisi Hasta diz-g?g?s pozisyonuna getirilir Oksijen verilmeye baslanir Intraven?z sivi verilir Morfin s?lfat 0.1 mg/kg IV, IM veya SC verilir Asidozun tedavisi i?in 1 mEq/kg sodyum bikarbonat IV verilir Propranolol 0.2 mg/kg IV verilebilir Fenilefrin ve metoksamin gibi periferik vask?ler direnci artiran ajanlar kullanilabilir Bu tedaviler yetersiz kalirsa genel anestezi veya acil cerrahi sistemik-pulmoner sant ?nerilir

37. Hipoksik n?betlerin tedavisi

38. Kapali devre dolasimli siyanotik kalp hastaliklari B?y?k arterlerin transpozisyonu d?s?n?ld?g?nde duktus arteriyozusun a?ik kalmasini saglayarak oksijenasyonu artirmak amaciyla PgE1 inf?zyonuna baslanmalidir Hipotermi, hipoglisemi, hipokalsemi ve asidozla m?cadele edilmelidir Acil ameliyat planlanmiyorsa kardiyak kateterizasyon ile atriyal septostomi yapilmalidir

41. Kardiyojenik sok ile giden siyanotik dogumsal kalp hastaliklari Genellikle sistemik debide ileri derecede kisitlilik s?z konusudur Tipik ?rnegi duktusa bagimli aort koarktasyonudur Hipoplastik sol kalp sendromu, kritik aort stenozu, arkus aorta kesintisi, total anormal pulmoner ven?z d?n?s anomalisinin stenotik tipi bu grupta yer alir Hastanin yasamini devam ettirebilmesi i?in duktus araciligi ile sagdan sola santa ihtiya? vardir

42. Konjenital kalp hastaliklari Aritmiler Agir kalp yetmezligi Kardiyomiyopatiler Miyokarditler Metabolik bozukluklar Ila? intoksikasyonlari Kardiyojenik soka neden olan hastaliklar

43. Genel durum bozuklugu Hipotoni Uyarilara yanitsizlik Solukluk, siyanoz Periferik sogukluk Zayif nabiz ?dem, hepatomegali Galo ritmi Kardiyojenik soka neden olan hastaliklar

44. Tedavi Ilk yapilacak islem yeterli sistemik perf?zyon ve O2 tasinmasinin saglanmasidir M?dahale edilmesi gerekli parametreler kalp hizi, intravask?ler vol?m, kontraktilite, afterload ve kanin oksijen i?erigidir Kardiyak ritm yakindan izlenmeli, aritmi varsa tedavi edilmelidir Yeterli kalp hizi saglanamazsa epinefrin veya izoproterenol gibi kronotrop ajanlar verilebilir

45. Santral ven?z basin? <3 cm H2O ise hipovolemik veya septik sok d?s?n?l?r Santral ven?z basin? >12 cm H2O ise kardiyojenik sok ve perikardiyal tamponat akla gelmelidir Kalbin kontraktilitesini artirmak i?in dopamin, dobutamin, izoproterenol, amrinone ve epinefrin kullanilabilir Hipoksemi olmasa bile, dokulara oksijen tasima kapasitesini artirmak i?in oksijen verilmelidir Kardiyojenik sok tablosunda olup oksijenden fayda yerine zarar g?recek hasta grubu duktusa bagimli konjenital kalp hastaligi olanlardir Tedavi

46. Konjestif kalp yetersizligi Organizmanin gereksinimlerini karsilayacak miktardaki oksijenin kalp ve dolasim sistemi tarafindan saglanamamasidir

47. Siniflandirma Sistol ? diastol iliskisine g?re: Sistolik yetersizlik Diastolik yetersizlik Yerlesim yerine g?re: Sol ventrik?l yetersizligi Sag ventrik?l yetersizligi Her iki ventrik?l yetersizligi Semptomlarin ortaya ?ikisina g?re: Akut yetersizlik Kronik yetersizlik

48. Fizyopatoloji ?ny?kte (Preload) artma: b?y?k sol-sag santlar (VSD,PDA), valv?ler yetersizlik, sistemik arteriyoven?z fist?ller Ardy?kte (Afterload) artma: ?ikis yolu obstr?ksiyonlari (AS, PS, AK), giris yolu obstr?ksiyonlari (MS, TS, konstr?ktif perikardit) Miyokardiyal kontraktilite bozuklugu: miyokardit, kardiyomyopati, koroner arter hastaliklari Kalp hizi anormallikleri: tasiaritmiler, bradiaritmiler

49. Etyoloji Patolojinin tipine g?re: 1-Kardiyak nedenler a) Mekanik anormallikler: valvuler, subvalvuler, supravalvuler darliklar; santlar (VSD,ASD,PDA); perikard hastaliklari b) Miyokard hastaliklari: kardiyomiyopatiler, miyokarditler, iskemik ve metabolik bozukluklar c) Aritmiler: tasiaritmiler, bradiaritmiler, AV tam blok 2-Nonkardiyak nedenler a) Ven?z d?n?s? artiran ve y?ksek debili yetmezlik meydana getiren hastaliklar: tirotoksikoz, agir anemi, arteriyoven?z fist?ller, ?ok fazla ve hizli transf?zyon b) Ven?z d?n?s? azaltan durumlar: periferik vask?ler hastaliklar

50. Klinik Bulgular Yetmezligin T?r?ne G?re:

51. Laboratuvar Oksijen Saturasyonu Tam Kan Sayimi Kan gazi ve pH ?l??m? Elektrolit ?l??m? (Glisemi, Ca, Na, K vb) B?brek ve Karaciger Fonksiyonlari Telekardiyografi Elektrokardiyografi Ekokardiyografi

53. Tedavi Prensipleri Genel Prensipler Nedene y?nelik tedavi Presipite edici veya katkida bulunan nedenlerin uzaklastirilmasi (infeksiyon, anemi, aritmi, ates, hipoglisemi, hipokalsemi, asidoz) K?t?ye gidisin ?nlenmesi

54. Pozisyon (Infant sandalyesine oturtma) Oksijen Sedasyon (morfin sulfat, fenobarbital) Tuz kisitlamasi G?nl?k agirlik izlemi Predispoze edici fakt?rlerin uzaklastirilmasi Altta yatan nedenin tedavisi Tedavi Prensipleri

55. Tedavinin amaci; Kardiyak kontraktiliteyi arttirmak (inotropik ajanlar) ?ny?k? azaltmak Ardy?k? azaltmak Periferik oksijenizasyonu artirmak Beslenmenin d?zenlenmesi Tedavi Prensipleri

56. Kontraktiliteyi artiranlar (Inotropik ajanlar) Dijital glikozidler (Digoksin, digitoksin ) Beta adrenerjik ajanlar (Epinefrin, Isoproteronol, Dobutamin, Dopamin) Fosfodiesteraz Inhibit?rleri (Amrinon, Milrinon)

57. Digital Glikozidler

60. Dopamin ve dobutamin ?ocukluk yas grubunda genellikle birlikte kullanilir Dopamin (3-5 ?gr/kg) + Dobutamin (5-10 ?gr/kg) Diger inotropikler

61. ?ny?k? azaltanlar Oral veya intraven?z di?retikler Furosemid, tiazid, metolazon Ven?z dilatat?rler Nitrogliserin Tedavi Prensipleri

62. TIAZID DI?RETIKLER Klorotiazid oral 20-40 mg/kg/g?n Hidroklorotiazid oral 2-5 mg/kg/g?n POTENT DI?RETIKLER Etakrinik asit IV 1 mg/kg/1 doz oral 2-3 mg/kg/g?n Furosemid (Lasix) IV 1 mg/kg/1 doz oral 2-3 mg/kg/g?n ALDOSTERON ANTAGONISTLERI Spironolakton oral 1-2 mg/kg/g?n Di?retikler

63. Ardy?k? azaltmakta kullanilan ila?lar Arteriyel Dilatat?rler Hidralazin (IV 0.1-0.2 mg/kg/q6h; max:2 mg/kg) Venodilatat?rler Nitrogliserin (i.v 0.5-2 ?rg/kg/dk; max:6 ?gr/kg/dk) Mikst vasodilatat?rler ACE inhibit?rleri Kaptopril ( oral 0.5-6 mg/kg/g?n q4h) Enalapril ( oral 0.1 mg/kg q12h) Nitroprusside (i.v 0.5-8 ?gr/kg/dk) Prazosin (oral 25-150 ?gr/kg/g?n q4h)

67. Kardiyak aritmiler ?ocuklarda g?r?len kardiyak aritmilerin ?ogu iyi seyirlidir 12 derivasyon ve uzun ritim i?eren bir standart EKG dikkatlice incelenerek kolaylikla tani konabilir ve bir genel pediatrist tarafindan y?netilebilir ?ocuklarda aritmiler primer olmaktan ?ok hipoksi, asidoz, hipotansiyon gibi nedenlere bagli olarak ortaya ?ikmaktadir Miyokarditi veya kardiyomiyopatisi olan veya kalp operasyonu ge?irmis ?ocuklarda primer aritmi riski artmaktadir Terap?tik veya toksik dozda alinan ila?lar aritmilere neden olabilmektedir

70. Anormal iletim: dal bloklari, aberrasyon, preeksitasyon Atriyoventrik?ler blok: 1., 2., 3. derece Sin?s nod disfonksiyonu: bradikardi, tasikardi, kronotropik yetersizlik Ekstrasistoller: PAK, PVK, junctional Normal QRS tasikardiler (SVT): otomatik, reentran, primer atriyal tasikardiler Genis QRS tasikardiler: aberran iletili SVT, VT Preeksitasyon sendromlari: WPW, Mahaim

72. Bradiaritmilerin tedavisi Klinik olarak belirgin bradikardi, kalp hizinin 60/dakikanin altina inmesi veya yeterli oksijenasyon ve ventilasyona ragmen azalmis sistemik perf?zyonla birlikte kalp hizinin hizla d?smesidir Ventilasyon ve oksijenasyon d?zeltilmelidir Farmakolojik tedavi gerekirse en yararli ila? epinefrindir Vagal tonus artisina bagli bradikardilerde ise ilk kullanilacak ila? atropindir Tam kalp blogu veya sin?s nod disfonksiyonunun neden oldugu se?ilmis bradikardi olgularinda acil transtorasik pacing yasam kurtarici olabilir

76. Supraventrik?ler tasikardi ?ocukluk d?neminin en sik karsilasilan nonarrest aritmi tipidir Etkilenen ?ocuklarin ?ogunda QRS kompleksi 0.08 saniyeden kisa s?relidir ve sin?zal tasikardi ile ayirimi yapilmalidir dehidratasyon veya kanama gibi bir ?yk? genellikle sin?zal tasikardiyi destekler kalp hizi bebeklerde 220/dak, ?ocuklarda 180/dak ?zerinde ise genellikle supraventrik?ler tasikardi, altinda ise sin?zal tasikardi lehinedir eger tanimlanabiliyorsa P dalgalari sin?zal tasikardide DI ve aVF de pozitif, supraventrik?ler tasikardide negatiftir supraventrik?ler tasikardi aniden sonlanirken sin?zal tasikardi daha yavas d?zelir

77. B?y?k ?ocuklarda supraventrik?ler tasikardi s?resince sersemleme hali, bas d?nmesi ve kalp ?arpintisi yakinmalari vardir Bebeklerde kalp debisi azalana ve sok tablosu gelisene kadar kalp hizinin arttigi saptanamayabilir Genis QRS kompleksli supraventrik?ler tasikardi ?ocuklarda nadirdir ve ventrik?ler tasikardiden ayirimi yapilmalidir Genellikle genis QRS kompleksli supraventrik?ler tasikardiler ventrik?ler tasikardi gibi tedavi edilir Supraventrik?ler tasikardi

79. Vagal manevralar: hemodinamik olarak stabil olan ve belirgin semptomu olmayan ?ocuklarda veya ila? tedavisine/kardiyoversiyona hazirlik asamasinda iken denenebilir bebek ve ?ocuklarda y?ze tatbik edilen buzlu su uygulamasi en etkin y?ntemdir karotid sin?s masaji veya valsalva gibi diger manevralar daha b?y?k ?ocuk, adolesan ve eriskinlerde denenebilir Supraventrik?ler tasikardi tedavisi

80. Kardiyoversiyon: kardiyovask?ler dengenin bozulmasina neden olan supraventrik?ler tasikardi olgulari elektiriksel veya kimyasal olarak kardiyoversiyon ile tedavi edilmelidir baslangi? dozu olarak 0.5-1 J/kg ile senkronize elektriksel kardiyoversiyon yapilir damar yolu a?ik ise elektriksel kardiyoversiyondan ?nce adenozin kullanilabilir Supraventrik?ler tasikardi tedavisi

81. Adenozin: ila? tedavisi endike oldugunda se?ilecek ila? adenozindir AV d?g?mden iletiyi ge?ici olarak bloke eden bu ila? ?ok etkindir ve yarilanma ?mr? 10 sn oldugu i?in de yan etkileri ?ok azdir devamli EKG monit?rizasyonu ile IV bolus olarak 0.1 mg/kg verilir ilk doz etkili olmazsa 0.2 mg/kg doz denenir ?nerilen en y?ksek baslangi? dozu 6 mg, ikinci doz 12 mg dir enjeksiyon b?lgesi olabildigince kalbe yakin olmalidir Supraventrik?ler tasikardi tedavisi

82. Genis QRS kompleksli tasikardiler Ventrik?ler kaynakli olma olasiligi nedeniyle acil tedavi gerektirirler En ?nemlileri ventrik?ler tasikardi ve ventrik?ler fibrilasyondur En sik nedenler dogumsal kalp hastaligi, miyokardit, kardiyomyopati gibi kalp hastaliklari, trisiklik antidepresan, digoksin doz asimi, hiperkalemi, hipermagnezemi, hipokalsemi veya hipoglisemi gibi metabolik nedenlerdir

83. Hemodinamik olarak stabil ventrik?ler tasikardi: ?ncelikle dikkatli bir degerlendirme ve erken pediatrik kardiyoloji kons?ltasyonu alinmalidir farmakolojik tedavi olarak ?ncelikle amiodaron (5 mg/kg, 20-60 dak gidecek sekilde) ?nerilmektedir prokainamid (15 mg/kg, 30-60 dak gidecek sekilde) veya lidokain (1 mg/kg, IV bolus) alternatif ila?lar olarak d?s?n?lebilir ila? uygulamalari sirasinda hemodinamik denge yakindan izlenmeli, devamli EKG monit?rizasyonu yapilmalidir Palpabl nabizli ventrik?ler tasikardide kardiyoversiyon: sok bulgulari varsa, nabiz palpabl olsa bile acil senkronize kardiyoversiyon yapilmalidir Genis QRS kompleksli tasikardiler

84. Nabizsiz ventrik?ler tasikardi/fibrilasyon: kesin tedavi elektriksel sok islemidir 3 kez ?st ?ste yapilan soklara ragmen d?zelme olmazsa 0.01 mg/kg adrenalin verilir ve 30-60 sn sonra tekrar sok uygulanir epinefrin+sok isleminden sonu? alinamazsa 5 mg/kg IV bolus seklinde amiodaron verilir ve resusitasyon ve sok islemine devam edilir Genis QRS kompleksli tasikardiler

87. Defibrilasyon Ventrik?l fibrilasyonu ve nabizsiz ventrik?l tasikardisini sonlandirmak i?in yapilan miyokardin asenkron depolarizasyonudur Elektrik soklari miyokard h?crelerinin b?y?k bir b?l?m?nde depolarizasyon yapmakta ve spontan depolarizasyonun yeniden baslamasini uyarmaktadir Depolarizasyonun basarisi miyokardin yeterince oksijenasyonu, normotermik olunmasi ve asidozun belirgin olmamasi ile yakindan iliskilidir Defibrilasyon asistolik arrestin tedavisinde etkili degildir

88. SVT: senkronize ! 0.25-0.5 joule/kg gerekirse 2 kati VT: senkronize ! 2 joule/kg gerekirse 2 kati lidokain inf?zyonu VF: nonsenkronize !! 2 joule/kg gerekirse 2 kati lidokain inf?zyonu CPR

89. Defibrilasyon isleminde su noktalara dikkat edilmelidir: elektrodlar dogru se?ilmelidir elektrodlar dogru yerlestirilmelidir elektrodlar v?cuda tam temas etmelidir dogru enerli se?ilmelidir Bebeklerde kullanilacak elektrodlarin 4.5 cm, daha b?y?k ?ocuklarda 8-10 cm ?apinda olmasi lazimdir Elektrodlarin biri apekse, digeri klavikulanin hemen altina ve sternumun az sagina yerlestirilmelidir V?cuda jel s?r?ld?g?nde iki uygulama y?zeyinin birlesmemesine dikkat edilmelidir Enerji dozu 2 J/kg dozunda baslanmali, basarili olunmazsa 4 J/kg dozuna ?ikilmali, yine basarili olunmazsa ayni doz tekrarlanmalidir Defibrilasyon

90. Baslangi?ta yapilan 3 defibrilasyon basarisiz olmussa altta yatan asidoz, hipoksi, hipotermi gibi nedenler aranmali ve tedavi edilmelidir Adrenalin yapilmali, kardiyopulmoner resusitasyona devam edilmeli ve d?rd?nc? defibrilasyon soku uygulanmalidir Yine cevap alinmazsa amiodaron, lidokain veya y?ksek doz adrenalin tedavisi ?nerilmektedir Defibrilasyon

91. Senkronize kardiyoversiyon Basarili bir stabil ritm olusmasini saglamak i?in miyokard h?creleri ile birlikte es zamanli yapilan depolarizasyon islemidir Yetersiz perf?zyonu olan, kalp yetmezlikli ve hipotansif nabizli ventrik?l tasikardisi veya supraventrik?ler tasikardi tedavisinde kullanilmaktadir Her kardiyoversiyon isleminden ?nce defibrilat?rdeki senkronizasyon devresi aktif hale getirilmelidir Baslangi? enerji dozu 0.5-1 J/kg?dir, 2 J/kg?a kadar ?ikilabilir Iki uygulama sonucu basarili olunmazsa ???nc? uygulama ?ncesi antiaritmik tedavi d?s?n?lmelidir Yanit alinamadigi durumlarda hipoksi, asidoz, hipoglisemi veya hipotermi gibi geriye d?nd?r?lebilir nedenler arastirilmali ve tedavi edilmelidir

92. ?ocukluk ?agi Hipertansiyonunun Siniflandirilmasi Esansiyel hipertansiyon (primer) %10-15 Sekonder hipertansiyon %85-90 A. Renal B. Kardiyovask?ler C. Santral sinir sistemi D. Endokrin E. Ila? ve zehirler F. Digerleri

93. Akut Hipertansiyon Krizi Ani kan basinci y?ksekligi Bilin? degisikligi Konv?lziyon Fasiyal paralizi Konjestif kalp yetmezligi B?brek yetmezligi Ani g?rme kaybi Hipertansif ?ocuklarin %1? inde g?zlenir

94. Hipertansif aciller i?in antihipertansif ila? tedavisi 1

95. Hipertansif aciller i?in antihipertansif ila? tedavisi 2

96. Hipertansif Kriz

97. Perikardiyal eff?zyon ve tamponad Perikardiyal eff?zyon perikard yapraklari arasinda normalden daha fazla sivi toplanmasi ile olan klinik tablodur Kardiyak tamponad perikardiyal eff?zyon sirasinda g?r?len hayati bir durumdur Biriken sivinin ventrik?l diyastolik dolusunu engellemesi ile klinik tablo olusur Kardiyak debi d?ser, genel durum bozulur, tasikardi ve dispne artar Santral ven?z basin? artar, hepatomegali ve sag kalp yetersizligi klinigi belirginlesir Nabiz basinci daralir, pulsus paradoksus gelisir

99. Perikardit sebepleri Infeksiyonlar: bakteriyel, viral, fungal, protozoal, mikobakteriyel, Akur romatizmal ates Kollajen doku hastaliklari: JRA, SLE, sistemik skleroz, sarkoidoz Metabolik ve endokrin: ?remi, hipotroidi, siloperikardium Malign hastaliklar ve radyoterapi Travma Terapotik uygulamalar: postperikardiyotomi sendromu, pacemaker, ablasyon, kateterizasyon Diger: ila?lar, otoimm?n hastaliklar, FMF Perikardiyal eff?zyon ve tamponad

100. Laboratuvar bulgulari R?ntgen: Sivinin miktarina g?re degisen kardiyomegali g?r?l?r, sivinin ?ok fazla oldugu durumlarda ?adir kalbi g?r?n?m? ortaya ?ikar EKG: Erken d?nemde ST y?kselmesi, 2.haftadan itibaren ST baskilanmasi ve T negatifligi g?r?l?r Ekokardiyografi: ?ok duyarli bir y?ntem olup minimal sivi bile tespit edilebilir Perikardiyal eff?zyon ve tamponad

102. Perikardiyosentez M?mk?n olan en kisa s?rede yapilmalidir Hastanin damar yolu a?ilir ve O2 verilir, EKG monit?rizasyonu yapilir Islem m?mk?nse kardiyolog tarafindan yapilmalidir Hasta 30-45? pozisyonda yatirilir Sterilisazyon ve lokal anestezi uygulanir Sternum alt ucundan, ignenin ucu sol omuza dogru olmak kosulu ile 45? a?i ile, igne aspire edilerek isleme baslanir EKG?de ventrik?ler erken vurular, genis QRS ve ST-T degisiklikleri ignenin miyokarda girdigini g?sterir Perikardiyal eff?zyon ve tamponad

103. Perikardiyosentez Alinan materyalin miktari ve vasfi kaydedilir Materyalde h?cre sayisi, seker, protein, LDH, gram boyama, k?lt?r ve sitolojik incelemeler yapilmalidir Islem sonrasi EKG, X ray, ekokardiyografi tekrarlanmalidir Komplikasyonlar olarak miyokard ve koroner yaralanmalari, disritmiler, infeksiyon, iyatrojenik hemoperikardiyum, pn?motoraks ve mediastinal yaralanmalar olabilir Perikardiyal eff?zyon ve tamponad


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro