A fizika t rt nete
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 48

A FIZIKA TÖRTÉNETE PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

A FIZIKA TÖRTÉNETE. 2004/2005. tanév II. félév. AZ ALEXANDRIAI ISKOLA HÉRON ÉS PTOLEMAIOSZ. Az alexandriai iskola. Héron és Ptolemaiosz. Az alexandriai iskola. Héron és Ptolemaiosz. A város alapítója: NAGY SÁNDOR (Kr.e. 332 – ben). Az alexandriai iskola. Héron és Ptolemaiosz.

Download Presentation

A FIZIKA TÖRTÉNETE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


A fizika t rt nete

A FIZIKA TÖRTÉNETE

2004/2005. tanév II. félév

Az alexandriai iskola


Az alexandriai iskola h ron s ptolemaiosz

AZ ALEXANDRIAI ISKOLAHÉRON ÉS PTOLEMAIOSZ

Az alexandriai iskola


Az alexandriai iskola h ron s ptolemaiosz1

Az alexandriai iskola. Héron és Ptolemaiosz

Az alexandriai iskola


Az alexandriai iskola h ron s ptolemaiosz2

Az alexandriai iskola. Héron és Ptolemaiosz

A város alapítója: NAGY SÁNDOR (Kr.e. 332 – ben)

Az alexandriai iskola


Az alexandriai iskola h ron s ptolemaiosz3

Az alexandriai iskola. Héron és Ptolemaiosz

Tudományos intézményt alapítottak: Muszeion (Müszeion)

Egyik szárnyában költők, festők, művészek voltak

A másik szárnyában tudósok dolgoztak

Itt dolgozik Euklidész, Eratoszthenész is

Az alexandriai iskola


Az alexandriai iskola h ron s ptolemaiosz4

Az alexandriai iskola. Héron és Ptolemaiosz

A két részt a

KÖNYVTÁR

kötötte össze

Az alexandriai iskola


Az alexandriai iskola h ron s ptolemaiosz5

Az alexandriai iskola. Héron és Ptolemaiosz

HÉRON (Kr.e. 100 körül)

Mérnök, fizikus, feltaláló

Művei:

Metrika

Pneumatika

Mechanika

Katoptrika

Az alexandriai iskola


Az alexandriai iskola h ron s ptolemaiosz6

Az alexandriai iskola. Héron és Ptolemaiosz

Matematikában:

A háromszög területének kiszámítására vonatkozó Héron-képlet:

T = [s(s-a)(s-b)(s-c)]1/2

s =(a+b+c):2

a, b és c: a háromszög oldalai

Az alexandriai iskola


Az alexandriai iskola h ron s ptolemaiosz7

Az alexandriai iskola. Héron és Ptolemaiosz

SZIFÓN

(szivornya)

A működés

Héron szerint

a vákuum

lehetetlenségén alapul

Az alexandriai iskola


Az alexandriai iskola h ron s ptolemaiosz8

Az alexandriai iskola. Héron és Ptolemaiosz

KLEPSZIDRA

A működés a vákuum lehetetlenségén alapul

Az alexandriai iskola


Az alexandriai iskola h ron s ptolemaiosz9

Az alexandriai iskola. Héron és Ptolemaiosz

HÉRON

labdája

Az alexandriai iskola


Az alexandriai iskola h ron s ptolemaiosz10

Az alexandriai iskola. Héron és Ptolemaiosz

Szökőkút

Az alexandriai iskola


Az alexandriai iskola h ron s ptolemaiosz11

Az alexandriai iskola. Héron és Ptolemaiosz

A gőzgép őse (kezdetleges gőzgép):

EOLIPIL

Az alexandriai iskola


Az alexandriai iskola h ron s ptolemaiosz12

Az alexandriai iskola. Héron és Ptolemaiosz

A gőzgép őse (kezdetleges gőzgép):

EOLIPIL

Az alexandriai iskola


Az alexandriai iskola h ron s ptolemaiosz13

Az alexandriai iskola. Héron és Ptolemaiosz

Héron automatái:

Az énekesmadár

és a bagoly

Az alexandriai iskola


Az alexandriai iskola h ron s ptolemaiosz14

Az alexandriai iskola. Héron és Ptolemaiosz

Héron automatái:

Az áldozati tűz hatására a kígyó sziszegni kezd, az emberi alakok pedig tömjént szórnak a tűzre

Az alexandriai iskola


Az alexandriai iskola h ron s ptolemaiosz15

Az alexandriai iskola. Héron és Ptolemaiosz

Héron automatái:

Az áldozati tűz által felmelegített levegő automatikusan kitárja a hívők előtt a szentély kapuját

Az alexandriai iskola


Az alexandriai iskola h ron s ptolemaiosz16

Az alexandriai iskola. Héron és Ptolemaiosz

Héron

turbinája

Az alexandriai iskola


Az alexandriai iskola h ron s ptolemaiosz17

Az alexandriai iskola. Héron és Ptolemaiosz

Héron utalása a fényvisszaverődés törvényére

Az alexandriai iskola


Az alexandriai iskola h ron s ptolemaiosz18

Az alexandriai iskola. Héron és Ptolemaiosz

KLAUDIOSZ

PTOLEMAIOSZ

Az alexandriai iskola


2004 2f2005 tan c3 a9v ii f c3 a9l c3 a9v

Az alexandriai iskola


Az alexandriai iskola h ron s ptolemaiosz19

Az alexandriai iskola. Héron és Ptolemaiosz

KLAUDIOSZ PTOLEMAIOSZ

(Nincs köze az ő korában már kihalt uralkodó családhoz, a LAGIDA PTOLEMAIOSZ-okhoz)

A név viselője görög, amihez nem „illik” a latin név: Claudius

Születési és halálozási éve bizonytalan:

Kr.u. 70 – 147 (Kudrjavcev)

100 – 178 (vagy a II. évszázad eleje, Szabó Árpád)

90 – 160 (Simonyi Károly)

Az alexandriai iskola


Az alexandriai iskola h ron s ptolemaiosz20

Az alexandriai iskola. Héron és Ptolemaiosz

Művei:

Almageszt

Geographiké Hüphégészisz (földrajz)

Optika

Tetrabiblosz (asztrológia)

Az alexandriai iskola


Az alexandriai iskola h ron s ptolemaiosz21

Az alexandriai iskola. Héron és Ptolemaiosz

Az alexandriai iskola


Az alexandriai iskola h ron s ptolemaiosz22

Az alexandriai iskola. Héron és Ptolemaiosz

Az Almageszt cím kialakulása

 • Mathematiké szyntaxisz tész asztronomiasz

  (A csillagászat matematikai rendszere)

 • Kiegészítették a „nagy” jelzővel: megalészyntaxisz (nagy rendszer)

 • A jelző felsőfokba kerül: megiszté szyntaxisz (legnagyobb rendszer)

 • Az arabok névelőjükkel (al) kiegészítették

 • A latin fordításokban: ALMAGESZTUM

Az alexandriai iskola


Az alexandriai iskola h ron s ptolemaiosz23

Az alexandriai iskola. Héron és Ptolemaiosz

Az Almageszt 13 könyvből áll

 • I. könyv:

  • Az ég mint gömb forog körülöttünk

  • A gömb alakú Föld mozdulatlan, ez van a Világegyetem középpontjában

  • A Föld mérete: pont az egészhez viszonyítva

  • A húrtáblázat

  • Ptolemaiosz tétele

Az alexandriai iskola


Az alexandriai iskola h ron s ptolemaiosz24

Az alexandriai iskola. Héron és Ptolemaiosz

A húrtáblázat:

Milyen viszonyban vannak az ívek és a húrok, amelyek egy adott kör egy adott középponti szögéhez tartoznak?

Az alexandriai iskola


Az alexandriai iskola h ron s ptolemaiosz25

Az alexandriai iskola. Héron és Ptolemaiosz

Az aszöghöz tartozó húr hosszát adja meg Ptolemaiosz

chord a = 2∙sin(a/2)

a = 1o esetén

chord a =

= 1∙60-1+ 2∙60-2+50∙60-3 =

= 0,01745

Az alexandriai iskola


Az alexandriai iskola h ron s ptolemaiosz26

Az alexandriai iskola. Héron és Ptolemaiosz

A húrtáblázatot Ptolemaiosz a körbe írt szabályos sokszögek felhasználásával állítja össze.

Felhasználja a Püthagorasz-tételt

és az ún. Ptolemaiosz-tételt

Az alexandriai iskola


Az alexandriai iskola h ron s ptolemaiosz27

Az alexandriai iskola. Héron és Ptolemaiosz

Ptolemaiosz-tétele

 • Húrnégyszögben a szemközti oldalak szorzatösszege egyenlő az átlók szorzatával

 • Speciális esetben (téglalap)

  az állítás átmegy a Püthagorasz-tételbe

Az alexandriai iskola


Az alexandriai iskola h ron s ptolemaiosz28

Az alexandriai iskola. Héron és Ptolemaiosz

 • II. könyv: Rövid összefoglalása annak, amit az antik asztronómia a Földről mint égitestről tanított

 • III. könyv: A Nap mozgása és az időszámítás, az esztendő

 • IV. könyv: A Hold és a hónapok

 • V. könyv: A Hold és a Nap távolsága a Földtől

Az alexandriai iskola


Az alexandriai iskola h ron s ptolemaiosz29

Az alexandriai iskola. Héron és Ptolemaiosz

Bevezeti az asztronómiai célokra használható hosszúságegységet: a Föld sugarát

 • VI. könyv: A nap - és holdfogyatkozás

 • VII. – VIII. könyv: 1028 állócsillag katalógusa, valamint a precesszió tárgyalása, a csillagglóbusz készítése

Az alexandriai iskola


Az alexandriai iskola h ron s ptolemaiosz30

Az alexandriai iskola. Héron és Ptolemaiosz

 • IX. - XIII. könyv: A bolygómozgás elmélete

  A GEOCENTRIKUS VILÁGKÉP

Az alexandriai iskola


Az alexandriai iskola h ron s ptolemaiosz31

Az alexandriai iskola. Héron és Ptolemaiosz

Megmagyarázandó a bolygók ún. retrográd mozgása

A Mars bolygó hurokmozgása 1975/76-ban

Az alexandriai iskola


Az alexandriai iskola h ron s ptolemaiosz32

Az alexandriai iskola. Héron és Ptolemaiosz

Az epiciklus - elmélet

(epiciklus: körön mozgó)

Az alexandriai iskola


Az alexandriai iskola h ron s ptolemaiosz33

Az alexandriai iskola. Héron és Ptolemaiosz

Az egyszerűsített ptolemaioszi kép

Sorrend:

 • Föld

 • Hold (Föld körüli körpályán)

 • Merkur

 • Vénusz

 • Nap (Föld körüli körpályán)

 • Mars

 • Jupiter

 • Szaturnusz

Az alexandriai iskola


Az alexandriai iskola h ron s ptolemaiosz34

Az alexandriai iskola. Héron és Ptolemaiosz

Az alexandriai iskola


Az alexandriai iskola h ron s ptolemaiosz35

Az alexandriai iskola. Héron és Ptolemaiosz

Ptolemaiosz fénytöréssel kapcsolatos vizsgálatai

BAPTISZTERION (fürdető-edény)

A magyarázat a látósugarak

elvén alapul

Az alexandriai iskola


Az alexandriai iskola h ron s ptolemaiosz36

Az alexandriai iskola. Héron és Ptolemaiosz

Ha a G pontban rögzítünk egy pénzdarabot, akkor ezt az A pontból néző szem nem láthatja, mert az edény B felső sarka alatt levő rész nem engedi tovább a látósugarat, amely a G pontra eshetnék. A szemnek A pontból kibocsátott látósugara az üres edény belsejében csak D pontra juthatna el, ez pedig magasabban van, mint a G pontban rögzített pénzdarab.

Az alexandriai iskola


Az alexandriai iskola h ron s ptolemaiosz37

Az alexandriai iskola. Héron és Ptolemaiosz

De ha most megtöltjük az edényt vízzel az EZ vonal magasságáig, akkor a levegőn át érkező látósugár H pontnál éri el a víz felületét, itt megtörik, és most már mint HG egyenes ráesik a G pontban rögzített pénzdarabra. Ezáltal a pénzdarab látható lesz, mégpedig a rögzített pénzdarab virtuális képe a K pontban jelenik meg.

Az alexandriai iskola


Az alexandriai iskola h ron s ptolemaiosz38

Az alexandriai iskola. Héron és Ptolemaiosz

Ptolemaiosz mérési eredményei (egy a Hartl-féle koronghoz hasonló eszközzel)

Ha az AZ 10o, akkor a GH kb. 8o

Ha az AZ 20o, akkor a GH kb. 15 1/2o

Ha az AZ 30o, akkor a GH kb. 22 1/2o

Ha az AZ 80o, akkor a GH kb. 50o

Ennek ellenére kijelenti: a beesési szög és a törési szög

egymással egyenesen arányosak

Az alexandriai iskola


Az alexandriai iskola h ron s ptolemaiosz39

Az alexandriai iskola. Héron és Ptolemaiosz

Ennek ellenére kijelenti: a beesési szög és a törési szög

egymással egyenesen arányosak

Az alexandriai iskola


Az alexandriai iskola h ron s ptolemaiosz40

Az alexandriai iskola. Héron és Ptolemaiosz

Ptolemaiosz mérési eredményeiből - húrtáblázatát felhasználva- kimondható lett volna a későbbi Snellius-Descartes-féle törési törvény

sin10o/sin 8o = 1,248

sin20o/sin15 1/2o =1,279

sin30o/sin22 1/2o =1,307

sin80o/sin50o = 1,286

Ennek ellenére kijelenti: a beesési szög és a törési szög

egymással egyenesen arányosak

Az alexandriai iskola


Az alexandriai iskola h ron s ptolemaiosz41

Az alexandriai iskola. Héron és Ptolemaiosz

A kozmosz méretei

A méretek meghatározásában jelentős szerepet játszanak:

 • Arisztarkhosz

 • Eratoszthenész

 • Hipparkhosz

 • Poszeidóniosz

 • Ptolemaiosz

Az alexandriai iskola


Az alexandriai iskola h ron s ptolemaiosz42

Az alexandriai iskola. Héron és Ptolemaiosz

ahtFH = DH

(ahtFH)/DF = DH/DF

tFH/DF = (DH/DF):ah

tFN/DF =

=tFH/[(p/2 – aHN)∙DF]

DN/DF= tFN/(aN∙DF)

Az alexandriai iskola


Az alexandriai iskola h ron s ptolemaiosz43

Az alexandriai iskola. Héron és Ptolemaiosz

Eratoszthenész

módszere a

Föld sugarának

mérésére

Az alexandriai iskola


Az alexandriai iskola h ron s ptolemaiosz44

Az alexandriai iskola. Héron és Ptolemaiosz

Az alexandriai iskola


Az alexandriai iskola h ron s ptolemaiosz45

Az alexandriai iskola. Héron és Ptolemaiosz

Ajánlott irodalom

Az alexandriai iskola


 • Login