Projekts neatliekam s medic nisk s pal dz bas pakalpojumu sniedz ju strukt ras optimiz ana ventspil
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 8

Pēteris Zaķis PSIA “Ventspils slimnīca” Valdes priekšsēdētājs PowerPoint PPT Presentation


  • 379 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

PROJEKTS Neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu sniedzēju struktūras optimizēšana Ventspilī. Pēteris Zaķis PSIA “Ventspils slimnīca” Valdes priekšsēdētājs. Projekta vēsture. STRUKTŪRPLĀNS NACIONĀLĀ PROGRAMMA VESELĪBAS APRŪPES JOMĀ 2004.-2006 .GADAM. PROJEKTA MĒRĶIS.

Download Presentation

Pēteris Zaķis PSIA “Ventspils slimnīca” Valdes priekšsēdētājs

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Projekts neatliekam s medic nisk s pal dz bas pakalpojumu sniedz ju strukt ras optimiz ana ventspil

PROJEKTSNeatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu sniedzēju struktūras optimizēšana Ventspilī

Pēteris Zaķis

PSIA “Ventspils slimnīca”

Valdes priekšsēdētājs


Projekta v sture

Projekta vēsture

  • STRUKTŪRPLĀNS

  • NACIONĀLĀ PROGRAMMA VESELĪBAS APRŪPES JOMĀ 2004.-2006 .GADAM


Projekta m r is

PROJEKTA MĒRĶIS

IZVEIDOT MODERNU DAUDZPROFILU NEATLIEKAMĀS MEDICĪNISKĀS PALĪDZĪBAS SLIMNĪCU VENTSPILĪ, TĀDĒJĀDI NODROŠINOT VENTSPILNIEKUS UN ARĪ PĀRĒJĀS ZIEMEĻKURZEMES IEDZĪVOTĀJUS AR KVALITATĪVU NEATLIEKAMO, PRIMĀRO UN SEKUNDĀRO MEDICĪNISKO PALĪDZĪBU


Projekta komponentes

Projekta komponentes

  • JAUNA SLIMNĪCAS KORPUSA BŪVNIECĪBA

  • UZŅEMŠANAS NODAĻAS REKONSTRUKCIJA, IZVEIDOJOT 3 PLŪSMU UZŅEMŠANU


Projekta finans jums un laika grafiks

PROJEKTA FINANSĒJUMS UN LAIKA GRAFIKS

Plānotās projekta izmaksas 2003.gadā - 1 860 000 LVL

Projekta izmaksas pēc iepirkumu organizēšanas 2005.gadā – 2 889 000 LVL

Projekta izmaksas ar sadārdzinājumu 2007.gadā - 3 133 189 LVL

Plānotais būvniecības laika grafiks

06/2005

12/2006

Faktiskais būvniecības laika grafiks

05/2007


Projekta ievie anas sh ma

Projekta ieviešanas shēma

CFLA


B vniec bas gaita

BŪVNIECĪBAS GAITA


P teris za is psia ventspils slimn ca valdes priek s d t js

PALDIES PAR UZMANĪBU !


  • Login