Mellankrigstiden
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

MELLANKRIGSTIDEN PowerPoint PPT Presentation


 • 212 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

MELLANKRIGSTIDEN. EKONOMIN UNDER MELLANKRIGSTIDEN. TYSKLAND. Tysklands ekonomi var usel. En stor del av den tyska produktionen exporterades ”gratis” till Frankrike och Storbritannien som krigsskadestånd.

Download Presentation

MELLANKRIGSTIDEN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


MELLANKRIGSTIDEN


EKONOMIN UNDER MELLANKRIGSTIDEN


TYSKLAND

Tysklands ekonomi var usel. En stor del av den tyska produktionen exporterades ”gratis” till Frankrike och Storbritannien som krigsskadestånd.


När Tyskland inte klarade av att betala skadeståndet ockuperade franska trupper det stora industriområdet Ruhrområdet för att tvinga fram leveranser

tyska arbetare strejkade i protest

produktionen minskade


brist på varor

prisstegring

arbetslöshet


För att kunna betala arbetslöshetsunderstöd och klara andra utgifter lät tyska regeringen trycka upp fler sedlar.

Men eftersom pengarna inte hade någon täckning – produktionen stod ju still – ledde det till en kraftig inflation. Penningvärdet sjönk i en rasande fart

HYPERINFLATIONEN 1923


Vad innebar det?

 • Pengar blev praktiskt taget värdelösaDet gick 4 000 000 000 000 mark på en dollar i slutet av 1923

 • Miljoner människor, främst inom medelklassen, blev ruineradeDet var den grupp som hade större delen av sina besparingar på banken. De som ägde mark och fastigheter klarade sig bättre.


USA

Under första världskriget ökade produktionen inom jordbruket, men efter kriget fick jordbrukarna allt svårare att bli av med sina produkter priserna på bland annat vete och majs sjönk till hälften jordbrukarna odlade mer för att täcka prisbortfallet överskottet ökade priserna sjönk ännu mer OND CIRKEL. Tusentals bönder fick lämna sina gårdar…


Jordbrukarna fick ont om pengar = deras köpkraft minskade Fabriker och butiker som tillverkade/sålde t.ex. kläder och skor fick sälja mindre folk avskedadesgruppen människor som inte hade råd att köpa något ökade butiker och fabriker gick i konkurs ökad arbetslöshet…


Aktierna sjönk snabbt i värde (hösten 1929)alla ville sälja men ingen ville köpa.

24 oktober 1929 kallas ”den svarta torsdagen”, då kraschar börsen i New York många aktieägare blir ruinerade och tusentals banker gick i konkurs.

Vintern 1932-33 var var tredje arbetsför amerikan arbetslös (dvs ca 16 milj). Samhället gav inget skydd. Det fanns ingen socialhjälp eller arbetslöshetsförsäkring.


Den ekonomiska krisen i USA kallas:DEPRESSIONEN


Krisen sprider sig…

När tillverkningen och handeln minskade inom USA, minskade landet handeln med andra länder Japan, Polen och Frankrike förlorade en tredjedel av sin export, även Tyskland drabbades mycket hårtkrisen spred sig.


President Franklin D Roosevelt tog initiativ till ett åtgärdsprogram mot krisen:

The New Deal


 • Statliga arbeten vid t.ex. vägbyggen

 • Bönderna fick låna pengar för att investera i modern teknik och utrustning

 • Bönder kunde få betalt för att inte odla sin mark

 • Man stiftade lagar om arbetslöshetsunderstöd och socialförsäkringar

 • Fackföreningar fick laglig rätt att förhandla om t.ex. löner

 • Man införde statlig kontroll över bankerna


 • Login