R wnowaga bud etowa
Download
1 / 15

Równowaga budżetowa - PowerPoint PPT Presentation


 • 240 Views
 • Uploaded on

Równowaga budżetowa. Finanse publiczne. Nierównowaga budżetu. Równowaga bud ż etowa rozumiana dos ł ownie nie wyst ę puje nigdy. Najcz ęś ciej mamy do czynienia z odchyleniami od stanu równowagi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Równowaga budżetowa' - field


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
R wnowaga bud etowa

Równowaga budżetowa

Finanse publiczne


Nier wnowaga bud etu
Nierównowaga budżetu

 • Równowaga budżetowa rozumiana dosłownie nie występuje nigdy. Najczęściej mamy do czynienia z odchyleniami od stanu równowagi.

 • Przyjmuje się jednakże, że nierównowaga budżetu występuje tylko wówczas, gdy w budżecie pojawia się deficyt.


Mo liwe rodzaje sald bud etowych
Możliwe rodzaje sald budżetowych

Pierwotne

Nominalne

Realne


Czy wyst powanie nier wnowagi bud etowej bywa uzasadnione
Czy występowanie nierównowagi budżetowej bywa uzasadnione?

 • Koncepcja interwencjonizmu państwowego,


Deficyt bud etowy
Deficyt budżetowy uzasadnione?

 • Deficyt budżetowy – dodatnia różnica między strumieniami wydatków a strumieniami dochodów,


Rodzaje deficytu
Rodzaje deficytu uzasadnione?

 • Deficyt podstawowy (pierwotny) – określony przez dochody i wydatki budżetu państwa z pominięciem wszelkich odsetek,

 • Deficyt rzeczywisty – faktyczna różnica między dochodami i wydatkami,


Rodzaje deficytu1
Rodzaje deficytu uzasadnione?

 • Deficyt strukturalny – wielkość hipotetyczna,

 • Deficyt cykliczny – skutek wpływu cyklu koniunkturalnego


Metody obliczania deficytu bud etowego
Metody obliczania deficytu budżetowego uzasadnione?

 • GFS stosowany przez MFW,

 • ESA 95 Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych.


Gfs a esa 95 podobie stwa i r nice
GFS a ESA 95 – podobieństwa i różnice uzasadnione?

Podobieństwa

 • Całościowe podejście do salda finansów publicznych,

  Różnice

 • w metodzie GFS saldo podawane w ujęciu kasowym,

 • W metodzie ESA 95 w ujęciu memoriałowym.


Deficyt bud etowy w mln z
Deficyt budżetowy uzasadnione? w mln zł


Deficyt bud etowy w mln z1
Deficyt budżetowy uzasadnione? w mln zł

Relacja wyniku bud etowego do pkb w poszczeg lnych krajach w 2007r w
Relacja wyniku budżetowego do PKB w poszczególnych krajach w 2007r. (w %)