Jan Matejko Kraków 1838 - Kraków 1893 - PowerPoint PPT Presentation

Jan matejko krak w 1838 krak w 1893
Download
1 / 22

  • 142 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Jan Matejko Kraków 1838 - Kraków 1893. Najwybitniejszy przedstawiciel polskiego malarstwa historycznego XIX wieku. W 1852-58 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych (u W. K. Stattlera i W. Łuszczkiewicza), 1859-60 w Monachium (u H. Anschütza) i Wiedniu.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Jan Matejko Kraków 1838 - Kraków 1893

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Jan matejko krak w 1838 krak w 1893

Jan MatejkoKraków 1838 - Kraków 1893

Najwybitniejszy przedstawiciel polskiego malarstwa historycznego XIX wieku.

W 1852-58 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych (u W. K. Stattlera i W. Łuszczkiewicza), 1859-60 w Monachium (u H. Anschütza) i Wiedniu.

Od 1864 członek Towarzystwa Naukowego w Krakowie i wielu akademii zagranicznych.

Od 1873 dyrektor Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie.

Od połowy lat 50-tych tworzył obrazy głównie z dziejów ojczystych, poprzedzone wnikliwymi studiami historycznymi i zabytkoznawczymi. Większość z nich to ogromnych rozmiarów kompozycje o wielkiej sile wyrazu, które cechuje połączenie realistycznej obserwacji i dokumentalnej ścisłości szczegółów z przejaskrawioną gestykulacją i dynamicznymi układami kompozycyjnymi całości obrazu.

Matejko był jednym z największych polskich portrecistów. Portrety: Żony w sukni ślubmej (1879), A. Potockiego (1879), S. Tarnowskiego (1890), znakomity Autoportret artysty (1892).

Matejko wykonał jedno z największych dzieł malarstwa monumentalnego - polichromię w Kościele Mariackim w Krakowie (1889-91). Dużą popularność zyskał cykl rysunków Poczet królów i książąt polskich (1890) oraz album Ubiory w Polsce (1860).

Uczniami Matejki byli m.in.: Jacek Malczewski, Józef Mehoffer, Stanisław Wyspiański.

Dzieła Matejki, przesycone głębokim patriotyzmem, ukazywały społeczeństwu polskiemu wizję przeszłości i odegrały dużą rolę w umacnianiu świadomości narodowej. Podczas II wojny światowej najważniejsze dzieła zostały ukryte (np. Bitwa pod Grunwaldem zakopana w Lublinie).

Po 1945 większość dzieł Matejki odnaleziono i poddano konserwacji. Obecnie znajdują się głównie w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie i w Warszawie.


Obrazy historyczne

Obrazy historyczne


Sta czyk w czasie balu na dworze kr lowej bony wobec straconego smole ska

Stańczyk w czasie balu na dworze królowej Bony wobec straconego Smoleńska


Kazanie skragi

Kazanie Skragi


Rejtan upadek polski

Rejtan – upadek Polski


Unia lubelska

Unia Lubelska


Batory pod pskowem

Batory pod Pskowem


Astronom kopernik czyli rozmowa z bogiem

Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem


Zawieszenie dzwonu zygmunta na wie y katedry w roku 1521 w krakowie

Zawieszenie dzwonu Zygmunta na wieży katedry w roku 1521 w Krakowie


Bitwa pod grunwaldem

Bitwa pod Grunwaldem


Szkice i studia do obrazu

Szkice i studia do obrazu


Fragmenty obrazu witold wielki ksi litewski wielki mistrz

Fragmenty obrazu:Witold, wielki książę litewskiWielki mistrz


Ho d pruski

Hołd Pruski


Bitwa pod rac awicami

Bitwa pod Racławicami


Konstytucja 3 maja 1791 roku

Konstytucja 3 maja 1791 roku


Luby jana kazimierza

Śluby Jana Kazimierza


Portrety

Portrety


Portret trojga dzieci artysty

Portret trojga dzieci artysty


Portret marii matejko siostry artysty

Portret Marii Matejko - siostry artysty


Portret ony w lubnej sukni

Portret żony w ślubnej sukni


Portret c rki beaty z kanarkiem

Portret córki Beaty z kanarkiem

Portret syna Jerzego na koniu


Autoportret 1887

Autoportret. 1887

Autoportret.

1892


  • Login