หลักการใช้เครื่องมือ - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 34

 • 97 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

หลักการใช้เครื่องมือ. ในกระบวนการแก้ปัญหาเชิงรุก. ความคิดเชิงรุกกับการทำงาน และการบริหารอย่างมีระบบ. สิ่งสำคัญที่สุดของการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงที่สุดก็ คือ การทำงานที่ได้ผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ หากผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติตาม

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

หลักการใช้เครื่องมือ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5433419


5433419


5433419

( Strategy) BSC,KPI


5433419

(,)

  • SWOT

  • BSC

  • KPI


5433419

(Integrate)


5433419

  • Mind Map

  • Six Thinking Hats


Innovation

(INNOVATION)


5433419

(INNOVATION)


5433419

(INNOVATION)

5


5433419

(INNOVATION)

3

1.

2.

3.


5433419

(INNOVATION)

 • 7

  • (7R)

 • Rethink ()

 • Reconfigure ()

 • Reassign ()

 • Resequence ()

 • Relocate ()

 • Retool ()

 • Reduce ()


5433419

(INNOVATION)


5433419

(INNOVATION)

  • (Six Thinking Hats, Mind Map)


5433419

(INNOVATION)


5433419

(INNOVATION)


5433419

(INNOVATION)


5433419

(INNOVATION)

BSC (Balance Score Cards), Cost of Quality, KPI


5433419


Overviews

Overviews


Overviews1

Overviews


5433419


5433419


5433419

  • (Force Field Analysis)


5433419

  • a

  • a

  • aPPMATRIX

  • aMind Mapping


5433419


5433419


5433419

PP MATRIX


5433419

Mind Mapping


5433419

1.

1.1

1.2

2. / Procedure

2.1

2.2 / Procedure

2.2.1

/ Procedure

2.2.2


5433419

3.

3.1

3.2

4.


Decision making

1

2

3 ()

  • 1

  • 2

  • 3

1

2

Decision Making

  • 1

  • 2

  • 3

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

3

4


5433419

 • ()


5433419


 • Login