slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
หลักการใช้เครื่องมือ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

หลักการใช้เครื่องมือ - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

หลักการใช้เครื่องมือ. ในกระบวนการแก้ปัญหาเชิงรุก. ความคิดเชิงรุกกับการทำงาน และการบริหารอย่างมีระบบ. สิ่งสำคัญที่สุดของการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงที่สุดก็ คือ การทำงานที่ได้ผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ หากผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติตาม

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' หลักการใช้เครื่องมือ' - fia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

หลักการใช้เครื่องมือ

ในกระบวนการแก้ปัญหาเชิงรุก

slide2
ความคิดเชิงรุกกับการทำงานและการบริหารอย่างมีระบบความคิดเชิงรุกกับการทำงานและการบริหารอย่างมีระบบ

สิ่งสำคัญที่สุดของการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงที่สุดก็

คือ การทำงานที่ได้ผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ หากผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติตาม

เป้าหมายอย่างดีแล้วแต่ไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเต็มที่ ผู้ปฏิบัติ

ต้องทบทวนดูเป้าหมายของการทำงาน ว่าตรงกับความต้องการหรือไม่

กระบวนการในการกำหนดเป้าหมายจึงสำคัญยิ่ง ก็ด้วยว่าเป้าหมายนั้นจะ

เป็นตัวกำหนดความเป็นไปของผลของงานโดยทั้งสิ้น การกำหนดเป้าหมาย

จึงเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าสิ่งใดทั้งหมด

slide3
ความคิดเชิงรุกกับการทำงานและการบริหารอย่างมีระบบความคิดเชิงรุกกับการทำงานและการบริหารอย่างมีระบบ

การกำหนดเป้าหมายในปัจจุบันนั้น มีกระบวนการต่างๆ เข้ามาช่วยในการกำหนดเป้าหมายมากมาย แต่ที่ยอมรับกันมากและกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน นั่นก็คือการวางยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์ Strategy) ซึ่งสามารถกำหนดได้ในทุกระดับของการทำงานพร้อมทั้งอาจมีตัววัดที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นตัวช่วยในการวัดผลการทำงาน เช่น BSC,KPIฯลฯ

slide4

ความคิดเชิงรุกกับการทำงานและการบริหารอย่างมีระบบความคิดเชิงรุกกับการทำงานและการบริหารอย่างมีระบบ

การทำงานหรือความคิดเชิงรุกจึงควรที่จะต้องเริ่มต้นจากการวางยุทธศาสตร์ (ระดับองค์กร,บุคคล) ที่ดีก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งเราอาจรวบรวมเป็นแนวทางต่างๆได้ดังนี้

 • กำหนดยุทธศาสตร์
  • SWOT
  • กำหนดวิสัยทัศน์
  • พันธกิจ
  • เป้าหมาย
  • กลยุทธ์
 • กำหนดตัววัด
  • BSC
  • KPI
 • กำหนดแนวทางการทำงาน
slide5
หลักการบูรณาการเพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการองค์กรหลักการบูรณาการเพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการองค์กร

การบูรณาการ (Integrate)คือการผสมผสานกัน เพื่อเป้าหมายอันเดียวกัน

ทั้งทางด้านความคิด มุมมอง การปฏิบัติ และวิธีการทำงาน การบูรณาการ

เป็นแนวทางที่จะช่วยให้ความต่างทั้งหลาย ความขัดแย้งทั้งหลายกลายเป็น

แนวทางเดียวกัน การบูรณาการเพื่อการบริหารและการพัฒนาองค์กรจึงต้อง

มีการจัดการที่ดี มีแนวทางที่เหมาะสม ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์สูงสุดตาม

เป้าหมายองค์กร

slide6
หลักการบูรณาการเพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการองค์กรหลักการบูรณาการเพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการองค์กร
 • วิธีคิดในเชิงบูรณาการ
  • การแยกส่วนต่างๆ ออกเป็นมิติต่างๆ
  • การใช้เครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ความคิด
  • Mind Map
  • Six Thinking Hats
 • การผสมผสานความคิด
  • กำหนดเป้าหมายเพื่อเป็นกรอบความคิด
  • หาแนวทางที่ยอดเยี่ยม
innovation

นวัตกรรม (INNOVATION)

นวัตกรรมไม่ใช่สิ่งใดก็ตามที่ออกมาจากห้องทดลองเท่านั้น แต่นวัตกรรมมักจะถูกมองว่าเป็นผลผลิตที่มาจากห้องทดลองเสมอ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมนั้น เป็นอะไรก็ตามที่ถูกคิดถูกประดิษฐ์ขึ้นมาจากมันสมองของมนุษย์ ไม่ว่าจะตั้งใจหรือบังเอิญก็เป็นนวัตกรรมทั้งสิ้น หากสิ่งนั้น หรือเรื่องนั้นมีคุณค่าพอ นวัตกรรมเป็นความต่างที่ทรงคุณค่า

นวัตกรรมจึงเป็นอะไรที่ต่างจากเดิม และมีคุณค่า นวัตกรรมจึงเป็นหนทางใหม่ที่สามารถสร้างคุณค่าได้ นวัตกรรมอาจเป็นได้ตั้งแต่สิ่งของจนถึงกระบวนการอะไรสักอย่าง หรือมากกว่านั้นก็อาจหมายถึงรูปแบบหรือวิธีการก็ได้ เช่น การสร้างนวัตกรรมด้วยการผลิตสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ออกมา กระบวนการการผลิตใหม่ ๆ หรือวิธีการส่งสินค้า เป็นต้น

slide8

นวัตกรรม (INNOVATION)

สมรรถภาพขององค์กร

การที่จะสร้างนวัตกรรมขององค์กรให้ได้นั้น ต้องคำนึงถึงสมรรถภาพขององค์กรเป็นหลัก ก็ด้วยว่าองค์กรใดก็ตามล้วนต้องมีสมรรถภาพเป็นแกนกลางในการทำงาน และในการกำหนดทิศทางขององค์กรนั้น สมรรถภาพจะเป็นกรอบแนวคิดของการสร้างนวัตกรรม ให้อยู่กับความเป็นจริงตลอดเวลา การสร้างนวัตกรรมจึงต้องอิงแอบอยู่กับปัจจัยต่างๆ ของสมรรถภาพขององค์กรอยู่เสมอ

slide9

นวัตกรรม (INNOVATION)

สมรรถภาพ 5 ปัจจัย

สมรรถภาพหลักขององค์กรนั้นมักจะประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • กลยุทธ์และลูกค้า
 • การวัดผลการดำเนินการ
 • กระบวนการทำงาน
 • พนักงาน
 • เทคโนโลยี
slide10

นวัตกรรม (INNOVATION)

นวัตกรรมกับการเสริมสมรรถภาพขององค์กร

ระดับของการสร้างนวัตกรรมนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้

1. นวัตกรรมเป็นกิจกรรมในการรวบรวมความคิด

2. นวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงาน

3. นวัตกรรมเป็นสมรรถภาพหลักขององค์กร

โดยหากระดับของนวัตกรรมมีสูงมากเท่าใด องค์กรก็จะสามารถสร้าง

นวัตกรรมและคุณค่าเพิ่มได้เท่านั้น

slide11

นวัตกรรม (INNOVATION)

 • 7 คำถามเพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม
  • พนักงานผู้สร้างนวัตกรรมจะสามารถช่วยหาจุดที่ต้องการทำนวัตกรรมได้
  • โดยตั้งคำถามที่เหมาะสม ตามชุดคำถาม (7R) ที่จะสามารถช่วยให้เกิด
  • ความคิดได้ง่ายขึ้น ดังนี้
 • Rethink (คิดใหม่ทำใหม่)
 • Reconfigure (ทบทวนการทำงานใหม่)
 • Reassign (มอบหมายใหม่)
 • Resequence (เรียงลำดับใหม่)
 • Relocate (สถานที่ใหม่)
 • Retool (เครื่องมือใหม่)
 • Reduce (ลดทุกอย่าง)
slide12

นวัตกรรม (INNOVATION)

กระบวนการสร้างนวัตกรรม

 • กำหนดวิธีการ
  • กำหนดกรอบแนวคิด หรือเรื่องที่ต้องการแก้ไข
  • กำหนดแผน
  • จัดตั้งทีมงาน
  • ผลตอบแทน
  • วิธีการนำไปปฏิบัติ
slide13

นวัตกรรม (INNOVATION)

 • รวบรวมความคิด
  • ดำเนินการตามแผนงาน
  • สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการประสานงานและร่วมมือกัน
  • ระดมสมอง ระดมความคิด (Six Thinking Hats, Mind Map)
 • คัดเลือกความคิด
  • กลั่นกรองความคิดที่หลากหลาย
  • ค้นหาความคิดที่ยอดเยี่ยม
  • ใช้เครื่องช่วยในการวิเคราะห์สนามพลัง
slide14

นวัตกรรม (INNOVATION)

 • นำไปปฏิบัติ
  • จัดตั้งทีมงานเพื่อนำแนวความคิดมาขยายผลในทางปฏิบัติ
  • มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลในการนำไปปฏิบัติ
slide15

นวัตกรรม (INNOVATION)

การเชื่อมโยงกระบวนการต่างๆ ด้วยเทคโนโลยี

ในการสร้างนวัตกรรมในปัจจุบันนั้นขาดไม่ได้ที่จะต้องนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาเชื่อมโยง ผสมผสานด้วยเสมอ ทั้งนี้ก็เพื่อหวังผลว่าการเชื่อมโยงและใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมโยงนั้น จะช่วยให้องค์กรสามารถลดต้นทุนได้ทั้งในเรื่องการประสานงาน ลดวัตถุดิบ ลดเวลา และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานได้อีกด้วย

slide16

นวัตกรรม (INNOVATION)

การกำหนดตัววัดนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ในการกำหนดตัววัด

 • เพื่อสื่อสารเป้าหมายของการดำเนินการและรายงานความสำเร็จ
 • เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล
 • เพื่อเป็นตัวเปรียบเทียบผลงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ
 • เพื่อกำหนดเกณฑ์ให้ทราบว่า เมื่อใดที่ต้องผลักดันให้เกิดการดำเนินการด้านนวัตกรรม
 • เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐาน และความเสี่ยงต่างๆ
 • เพื่อให้การดำเนินการโครงการต่างๆ บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด
 • เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจและมุ่งมั่นร่วมกันถึงเป้าหมาย
slide17

นวัตกรรม (INNOVATION)

มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์

การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์นั้นก็เพื่อที่จะง่ายต่อการผลักดันและถือเป็นเป้าหมายรวมโดยไม่สนใจรายละเอียด เช่น กระบวนการ วัตถุดิบ ฯลฯ

กำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย

การกำหนดเป้าหมายต้องท้าทายมากๆ เพื่อที่จะผลักดันให้เกิดการคิดนอกกรอบและเกิดความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่

วัดในสิ่งที่เหมาะสม

ต้องเลือกใช้เครื่องมือที่จะใช้วัดให้เหมาะสม และง่ายต่อการทำความเข้าใจ เช่น BSC (Balance Score Cards), Cost of Quality, KPIเป็นต้น

slide18

หลักการใช้เครื่องมือในกระบวนการแก้ปัญหาเชิงรุกหลักการใช้เครื่องมือในกระบวนการแก้ปัญหาเชิงรุก

overviews

การตัดสินใจในเรื่องต่างๆของบุคลากรนั้น มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกโอกาส แต่การที่จะตัดสินใจได้ดีนั้นขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่ว่าจะพร้อมเพรียงมากน้อยเท่าใด

แต่การตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหานั้นต่างออกไป ก่อนที่จะตัดสินใจแก้ปัญหาได้นั้นจะต้องผ่านการวิเคราะห์ทั้งข้อมูล วิธีการ กระบวนการ และข้อดีข้อเสียให้ครบถ้วนเสียก่อน จึงตัดสินใจแก้ปัญหา

Overviews

overviews1

การวิเคราะห์เพื่อหาที่มาของปัญหา ถึงสาเหตุแห่งปัญหาเพื่อจะพบ

 • หนทางในการแก้ปัญหาจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องทำให้ได้ก่อนการ
 • ตัดสินใจแก้ปัญหา
 • การแก้ปัญหาโดยปราศจากการวิเคราะห์ที่ดีก่อนนั้น เปรียบเสมือน
 • การเดินทางบนปากเหวในความมืดมิดที่เต็มไปด้วยความเสี่ยง
 • บนความไม่แน่นอน
 • การตัดสินใจที่ดีนั้น จึงเป็นสิ่งยืนยันที่จริงแท้ว่า บุคลากรนั้น เป็น
 • หรือไม่ แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือการตัดสินใจที่ถูกต้องนั้นย่อมสามารถ
 • แก้ปัญหาได้ดี นั่นคือการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

Overviews

slide21
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจนั้นไม่ได้มีความสำคัญเพียงแค่การมองดูที่ปัญหาแล้วตัดสินใจเท่านั้น และก็ไม่ได้สำคัญในระดับองค์กรเท่านั้น แต่ในระดับบุคคลเอง ก็มีความสำคัญไม่ได้ยิ่งหย่อนกว่ากันเท่าใดและโดยเฉพาะพนักงานระดับสูงการตัดสินใจในเรื่องต่างๆนั้นมีมากมาย และล้วนแล้วแต่สำคัญและต้องการทั้งความถูกต้องและรวดเร็วทั้งสิ้น
 • การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ จึงจำเป็นที่จะต้องมีวิธีการ กระบวนการที่ดี ทั้งนี้เพื่อช่วยให้การตัดสินใจ การแก้ปัญหา ทั้งในระดับบุคคล และระดับองค์กร นั้นมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง รวดเร็ว ทุกครั้ง
slide22
การผสมผสานวิธีการต่างๆ เข้าด้วยกัน การใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการวิเคราะห์จึงกลายเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องนำมาใช้
 • การตัดสินใจและการแก้ปัญหา หากเป็นเรื่องเล็กน้อย ถ้าผิดพลาดก็คงไม่กระทบเท่าใด แต่หากเป็นเรื่องใหญ่ ทั้งผลกระทบและทั้งความเสียหายก็อาจมากจนถึงขนาดรับไม่ไหวเลยทีเดียว
 • การใช้การวิเคราะห์เพื่อช่วยในการแก้ปัญหานั้น หากฝึกทำให้เป็นนิสัย เมื่อชำนาญแล้ว ต่อไปหากจะต้องนำมาใช้ก็จะง่าย สะดวก และรวดเร็วมากขึ้นเรื่อยๆ
slide23

ลำดับขั้นตอนในการวิเคราะห์ปัญหาลำดับขั้นตอนในการวิเคราะห์ปัญหา

   • รวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้น
   • ศึกษาผลกระทบต่างๆจากปัญหาที่เกิด
   • กำหนดประเด็นปัญหา
   • แยกปัญหาหลักปัญหารอง
   • ค้นหาวิธีแก้ปัญหาโดยใช้เครื่องมือ
   • ผลกระทบจากการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ
   • วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา
   • เลือกวิธีที่จะใช้ในการแก้ปัญหา(Force Field Analysis)
   • กำหนดช่วงเวลาในการแก้ปัญหา การตัดสินใจ

การวิเคราะห์การแก้ปัญหา

slide24

เครื่องมือที่ใช้ช่วยในการแก้ปัญหาเครื่องมือที่ใช้ช่วยในการแก้ปัญหา

    • aอริยสัจสี่
    • aแผนภูมิก้างปลา
    • aPPMATRIX
    • aMind Mapping

การวิเคราะห์การแก้ปัญหา

slide25

เครื่องมือที่ใช้ช่วยในการแก้ปัญหาเครื่องมือที่ใช้ช่วยในการแก้ปัญหา

 • อริยสัจสี่
   • ทุกข์
   •  สมุทัย
   •  นิโรธ
   •  มรรค
slide26

เครื่องมือที่ใช้ช่วยในการแก้ปัญหาเครื่องมือที่ใช้ช่วยในการแก้ปัญหา

แผนภูมิก้างปลา

slide27

เครื่องมือที่ใช้ช่วยในการแก้ปัญหาเครื่องมือที่ใช้ช่วยในการแก้ปัญหา

PP MATRIX

slide28

เครื่องมือที่ใช้ช่วยในการแก้ปัญหาเครื่องมือที่ใช้ช่วยในการแก้ปัญหา

Mind Mapping

slide29

1.ทบทวนเป้าหมาย

1.1 กิจกรรมที่ทำอยู่นั้นใช่กิจกรรมที่ควรทำหรือไม่

1.2 ถ้าแก้ปัญหาแล้วจะทำให้บรรลุเป้าหมายหรือไม่

2.ทบทวนคู่มือ / Procedure

2.1 ได้ปฏิบัติตามคู่มือแล้ว และถูกต้องหรือไม่

2.2 ถ้าปฏิบัติตามคู่มือ / Procedureแล้ว

2.2.1ตามขั้นตอนทุกอย่างแล้วยังมีปัญหา ก็ต้องกลับไป

ทบทวนคู่มือ / Procedure ใหม่

2.2.2 ถ้ายังไม่ครบถ้วนก็ให้พิจารณาว่าควรจะทำตามคู่มือ

ต่อหรือไม่

ลำดับกิจกรรมการแก้ปัญหา

slide30

3.ทบทวนผู้ดำเนินการหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ว่า

3.1 มีส่วนทำให้เกิดปัญหาหรือไม่

3.2 ขัดขวางการดำเนินการและทำให้เกิดปัญหา

หรือไม่

4. แก้ปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสมและใช้เครื่องมือ

ช่วยที่เหมาะสม

ลำดับกิจกรรมการแก้ปัญหา

decision making

ทบทวนบทบาท

1 ตัดสินใจด้วยตนเองได้ทั้งหมด

2 ต้องปรึกษาก่อนการตัดสินใจ

3 ตัดสินใจไม่ได้ (เกินอำนาจการตัดสินใจ)

 • กำหนดเป้าหมาย
  • 1 เป้าหมายหลัก
  • 2 เป้าหมายรอง
  • 3 เป้าหมายอ้างอิง

1

2

การตัดสินใจ Decision Making

 • กำหนดทางเลือก
  • 1 เร่งด่วน
  • 2 สำคัญ
  • 3 รอได้
 • ผลกระทบจากการตัดสินใจ
 • 1 มีความเสียหายหรือไม่
 • 2 ใครที่ได้รับความเสียหายจากการตัดสินใจ
 • 3 รับผิดชอบได้หรือไม่
 • 4 รับมืออย่างไร

3

4

slide32
กฎของการระดมสมอง
 • กำหนดเป้าหมายของการระดมสมองให้ชัดเจน
 • ทุกคนต้องมีส่วนร่วม
 • กล้าที่จะผสานความคิดให้ทุกๆความคิดเพื่อให้เกิดความคิดใหม่ๆ
 • กล้าที่จะคิดนอกกรอบและปล่อยให้ทุกคนได้คิดอย่างอิสระ
 • อย่ามองข้ามความจริงและความถูกต้อง
 • ละเว้นการตัดสินแต่ละความคิด
 • อย่ากลัวความคิดที่เหมือนหรือซ้ำกัน
 • อย่าหยุดเพื่อที่จะโต้แย้ง (ต้องการปริมาณ)
 • บันทึกทุกความคิด
 • เปลี่ยนมุมมองบ้าง
slide34
การวิเคราะห์ เพื่อคัดเลือกแนวทางการแก้ปัญหา
ad