Spojen informa n ho a identifika n ho syst mu v aplikaci
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 76

Spojení informačního a identifikačního systému v aplikaci PowerPoint PPT Presentation


 • 60 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Spojení informačního a identifikačního systému v aplikaci. Zákazníci. Malé firmy a střední firmy s různorodým výrobním nebo obchodním sortimentem Instalace na pobočkových sítích velkých distribučních společností

Download Presentation

Spojení informačního a identifikačního systému v aplikaci

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Spojení informačního a identifikačního systému v aplikaci


Zákazníci

 • Malé firmy a střední firmy s různorodým výrobním nebo obchodním sortimentem

 • Instalace na pobočkových sítích velkých distribučních společností

 • Speciální instalace vyžadující jednoznačnou identifikaci výrobku, zboží nebo služby


Správa systému

Finanční komplex

Finanční kancelář

Nákup a prodej

E-sklad

E-business

Mzdy a personalistika

Docházka

Kniha jízd

Řízení výroby

E-OTK

E-majetek

Snímání operací

Servis

Řízení dokumentace

Řízení projektů

ABC modely

Workflow

CRM

Struktura IS DIALOG 3000S


Client

Server

ASE

Local NETWORK

TCP

LINUX

data

SQL

Windows 2000,

2003 server

data

SQL

D3000S

D3000S graf. rozhraní

Client

Client SYBASE

Windows

Win 98SE, 2000, XP

Struktura systémuIS DIALOG 3000S

Výstupy

 • tiskárna- soubor- mail

 • PDF


Uživatelská práva

Kooperace uživatelů v systému a jejich odpovědnost je jednoznačně vymezena na těchto úrovních:

 • Uživatel

 • Modul

 • Menu

 • Pracovní skupina

 • Okno (screen)

 • Funkce

 • Pole

 • Podmínky

 • Report (sestava)


Pošta a komunikace

Multijazyčnost

 • Komunikace mezi uživateli nebo se zákazníky přímo z karty partnera

 • Mail vzniká automaticky na základě provedení předdefinované akce

 • Zachycení emailových zpráv na kartách partnerů

 • Lokalizace verze - anglická, německá, polská, slovenská

 • Tisk sestav ve zvoleném jazyce


E - sklad


Pojem E - sklad

 • Modul informačního systému Dialog 3000S

 • Přenáší funkce podsystému skladové hospodářství do přenosného počítače

 • Využívá k tomu mobilní snímací zařízení - čtečku PDA

 • Čtečka pracuje s čárovými kódy zboží, umístění, palety...

 • Realizuje řízený sklad

 • Přenáší práci skladníků přímo k místu, kde se pracuje se zbožím

 • Změny aktuálního stavu artiklů jsou přenášeny do IS bez časové prodlevy a bez chyb


Připojení mobilního snímacího zařízení PDA k DIALOG 3000S

Co je mobilní snímací zařízení PDA ?

Hardwarová konfigurace:

 • Přenosný počítač

 • Bezdrátové připojení do lokální sítě (WIFI)

 • Display – vstupně výstupní zařízení, dotykový display – ovládací tužka

 • Klávesnice – vstup dat

 • Snímač čárových kódů

 • Baterie

 • Vše v kompaktním obalu, přenosné, odolné proti otřesům, pádům a oděru

 • Kredl – stojan + nabíječka


Čtečka PDA


Manažerská čtečka


MC 9000


Základní funkce

 • Operační systém Windows Mobile

 • Nainstalovaný ICA klient připojen k aplikačnímu serveru

 • Vzdáleně spouštěná aplikace E - sklad


Struktura architektury (PDA, LAN)

OS Windows

Mobile

ICA klient

E-sklad

WiFi

PDA čtečka

Access Point

LAN

Aplikační server

DB

E-sklad

data

CITRIX

OS Win 2003


Technické zázemíAplikační server CITRIXDatabázový server SYBASE ASE


Pro provoz řízeného skladu byly vytvořeny jednotky

Štítek umístění


Umístění

 • Kód umístění

 • Typ umístění


A 01 01 A 01 01

Kód umístění

Regálová

řada

Budova

Řádek

Regálový

sloupec

Číslo buňky

v řádku

Místnost


Štítek materiálu, zboží

 • Popis zboží – norma, rozměr a popis

 • Produktový čárový kód EAN

 • Dávka/paleta (dávka/sériové číslo) – CODE 128

 • Množství při příjmu

 • Identifikace firmy


Štítek materiálu


Pojem řízený sklad

 • Karty artiklu mají nastavené sledování podle sériových čísel nebo sledování podle salda palet

 • Ve skladu je definované umístění

 • Příjem materiálu, zboží – oštítkování palet, sériových čísel

 • Umístění palety do okna

 • Přesun palety mezi umístěními, rozdělení palety

 • Vyskladnění na základě předběžného výdeje, skladníkovi je nabízen seznam artiklu požadovaných k výdeji, setříděn podle typu prostoru a kódu umístění

 • Skladník urazí nejkratší cestu při vyskladňování jednoho výdeje

 • Pracovník skladu je naváděn do konkrétního okna podle kódu umístění ve kterém se nachází požadované zboží


Funkce E-Skladu

 • Přihlášení

 • Objednávka

 • Příjem

 • Příjem z objednávky

 • Výdej

 • Výdej z předběžného výdeje

 • Meziskladový přesun

 • Meziskladový přesun z předběžného výdeje

 • Výdej do výroby

 • Měnit doklad

 • Umístění

 • Kde leží?

 • Inventura


Návrh funkcí aplikace E - Sklad musel vyhovět požadavkům

 • Umístění na malou plochu display

  Window size – 240 x 320

  Window colors – 16, barevný display

 • Zobrazují se jen nutné informace

 • Při tvorbě dokladu se používají přednastavené hodnoty účtů, cen, daňových skupin

 • Ovládání pomocí tlačítek nahoru, dolu, vpřed, vzad, Enter – spouštění tužkou nebo klávesou

 • Využití vlastností transakční databáze – pokud se akce nedokončila (položka příjemky), dojde k návratu na původní stav


Přihlášení

 • Přihlášení pomocí ID_uživatele, které je vloženo čtečkou čárového kódu

 • Každý skladník má v nabídce funkce, ke kterým má přidělená práva


Štítek uživatele


Materiálový sklad řízený čárovým kódem ve firmě Tigemma s.r.o.


Příjem z objednávky

 • Výběr objednávky dle čísla objednávky

 • Zpracování jednotlivých položek objednávky

 • Tisk štítků k příjemce se štítkem čísla příjemky – tisk probíhá jen z nových položek

 • Návrat do rozpracované příjemky

 • Ukončení příjemky a předání dokladu oddělení zásobování k dalšímu zpracování – ocenění podle faktury, uvolnění pro výdej


Čtečka doklad příjmu


Čtečka doklad příjmu


Pracoviště příjmu


Tisk štítků k příjemce


Detail štítků k příjemce


Olepování štítků na příjmu


Umístění

 • Funkce příjem z objednávky umístí palety do umístění příjmu

 • Funkcí umístění se přijaté palety umísťují do konkrétních oken

 • Funkce rozdělení palety umožní část palety umístit do jiného okna (automatické rozdělení)


Umístění materiálu


Umístěný materiál, zboží


Výdej do výroby

 • A. Výdej materiálu s vazbou na zakázku

  • Snímání čísla postupového lístku

  • Výběr materiálové položky

  • Výdej konkrétní palety

 • B. Přesun do prostoru výrobního střediska

  • Výdej materiálu pomocí sběrového pracoviště


Kde leží?

 • Vstupem je jakýkoli čárový kód (produktový kód EAN, dávka/paleta, umístění) nebo název 1, název 2

 • Výstup tvoří seznam palet s názvem 1, názvem 2, umístěním a množstvím, který splňuje zadání


Inventura

 • Inventarizace zboží probíhá po paletách, na každou paletu se zadává inventurní rozdíl

 • Automatické zpracování inventurních rozdílu do inventurní příjemky, výdejky


Vozík


Sklad rozpracované výroby

Implementace v ROMOTOP spol. s r.o.


Charakteristiky implementace E - skladu

 • Sklad rozpracované výroby

 • Požadavek na přesné sledování palet polotovarů

 • Varianty artiklů – operace z kusovníku

 • Identifikace pomocí vlastního štítku palety, které se automaticky generují ze systému

 • Požadavky na skladové pohyby přichází z oddělení plánování výroby prostřednictvím předběžného výdeje

 • Skladové pohyby realizují skladníci čtečkou

 • 1 řídící referent pracující v modulu Nákup a prodej

 • 20 skladníků realizuje požadavky, pracují se čtečkou s modulem E-sklad


Skladové pohyby

 • Příjem palet polotovarů na sklad rozpracované výroby na základě identifikace č. artiklu z postupového lístku skupina/plán/položka

 • Tisk štítků palet, označení postupového lístku štítkem palety

 • Umístění palety do regálové buňky

 • Přesun mezi prostory

 • Rozdělení palety

 • Generování požadavků na vyskladnění polotovarů na výrobní střediska formou předběžného výdeje přímo z denních plánů

 • Řízení vyskladňování

 • Výdej na základě předběžného výdeje

 • Tisk čárového kódu pro částečný výdej


Štítek obsahuje

 • Číslo artiklu

 • Název artiklu

 • Název varianty

 • Čárový kód čísla artiklu

 • Čárový kód čísla palety

 • Množství


Štítek artiklu


Skladovací prostory


Štítky umístění


Umístění palet


Sklad korpusů


Pracoviště skladníků


Výdej z předběžného výdeje

 • Vyskladnění polotovarů podle požadavku z podsystému plánování výroby

 • Vedoucí pracovník vychystávání upraví nebo doplní datum a čas expedice a vychystání a zadá řešitele

 • Skladník jde vychystávat – je naváděn podle umístění

 • V zadaném umístění nachází palety

 • Snímání čárového kódu palety polotovarů

 • Po vyskladnění poslední položky provádí tisk štítků k výdejce


Řízení vyskladňování


Výhody použití štítků s čárovým kódem pro sklad rozpracované výroby

 • Zamezení chybovosti při výběru palet

 • Sledování pohybů zadaného artiklu, přesunů mezi prostory

 • Omezení chyb způsobených lidským faktorem

 • Řízení vyskladňování polotovarů podle požadavku výroby

 • On line zpracování skladových pohybů v informačním systému


Expediční sklad řízený čárovým kódem

Implementace v ROMOTOP spol. s r.o.


Charakteristiky implementace E - skladu

 • Expediční sklad

 • Požadavek na přesné sledování sériových čísel a artiklů bez sériových čísel

 • Varianty artiklů – barevné provedení

 • Identifikace pomocí vlastního štítku sériového čísla nebo štítku artiklu, které se automaticky generují ze systému

 • Požadavky na skladové pohyby přichází z oddělení obchodu prostřednictvím dodacího listu, maloobchodní kasy, jiných skladů

 • Skladové pohyby realizují skladníci čtečkou

 • 1 řídící referent pracující v modulu Nákup a prodej

 • 3 skladníci realizující požadavky, pracují se čtečkou s modulem E-sklad


Skladové pohyby

 • Příjem hotových výrobků do expedičního skladu

 • Výdej na základě dodacího listu, prodejního dokladu z kasy, interní objednávky


Štítek obsahuje

 • Číslo artiklu, číslo skladu, název artiklu

 • Číslo skupiny

 • Číslo plánu

 • Sériové číslo - skupina artiklu, série, pořadové číslo

 • Čárový kód


Štítky korpusu


Štítek artiklu


Hotový výrobek


Příjem hotových výrobků do expedičního skladu

 • Po ukončení zakázky v obchodní skupině je výrobek připraven pro příjem na expediční sklad

 • Naskladnění pomocí modulu Sběrdat 2

 • Příjem hotového výrobku na expediční sklad pomocí snímání čárového kódu


Příjem hotových výrobků do expedičního skladu


Umístěné artikly ve skladu


Umístěné artikly


Výdej z předběžného výdeje, Meziskladový přesun z předběžného výdeje

 • Vyskladnění výrobků, zboží podle požadavku z podsystému prodej, registrační pokladna, sklad

 • Dodací list z prodeje, prodejní doklad z registrační pokladny, předběžný výdej

  • Z interní objednávky vytvoří ve skladu doklad předběžný výdej

  • (datum a čas expedice, vychystání, řešitel)

 • Vedoucí pracovník vychystávání upraví nebo doplní datum a čas expedice a vychystání a zadá řešitele

 • Skladník jde vychystávat – (je naváděn podle umístění)

 • V zadaném umístění nachází palety, sériová čísla, artikly s požadovaným výrobkem

 • Snímání čárového kódu sériového čísla hotového výrobku - automatický výdej konkrétního sériového čísla nebo produktového kódu

 • Po vyskladnění poslední položky provádí tisk štítků k výdejce, tisk dodacího listu


Dodací list

Karta

artiklu

Karta

artiklu

Artikl 1

Artikl ..

rezervované

množství

odbyt

rezervované

množství

odbyt

Karta

artiklu

Karta

artiklu

rezervované

množství

sklad

rezervované

množství

sklad

Schéma: Prodej  Dodací list Předběžný výdej

Objednávka

Převzetí položky

Artikl 1

Obchodní oddělení

Artikl ..

vazba

Sklad

Výdejka

Před. výdej

Vychystání:

Výdej z před.výdeje

Artikl 1

Artikl 1

Artikl ..

Artikl ..


Karta

artiklu

Nabídka

není

Objednávka

rezervované množ. odbyt

Dodací list

rezervované množ. sklad

Předběžný

výdej

Sklad

dělá

výdej

Faktura

Dobropis

aktuální stav

Příjemka

Vazby dokladu prodeje naskladové hospodářství


Řízení vyskladňování


Čtečka doklad výdeje


Pobočka

Centrála

Interní objednávka

Předběžný výdej

Karta

artiklu

Karta

artiklu

Karta

artiklu

Karta

artiklu

předběžný

výdej

objednané

množství

Artikl 1

Artikl 1

vazba

Artikl 2

Artikl 2

Artikl ..

Artikl ..

Převzetí dokladu

Příjemka

Meziskladový přesun

Karta

artiklu

Karta

artiklu

aktuální stav

aktuální stav

Artikl 1

Artikl 1

vazba

Artikl ..

Artikl ..

Schéma interní objednávky


Výdej z předběžného výdeje


Výhody použití štítků s čárovým kódem pro sklad hotových výrobků

 • Zamezení chybovosti při výběru artiklů, sériového čísla

 • Omezení chyb způsobených lidským faktorem

 • Kontrola existence daného sériového čísla na skladě, kontrola artiklu při výdeji kouřovin

 • Kontrola varianty

 • Zkrácení času zpracování pohybů v expedičním skladu

 • On line zpracování skladových pohybů v informačním systému


Personální požadavky na kapacitu a schopnosti pracovníku skladu

 • Práce skladníka s technologií čárových kódu a s počítačem

 • Posílení příjmu – tisk štítků a olepení zboží, materiálů - oštítkování palet

 • Vychystávání se čtečkou – dotisk a olepení chybějících štítků

 • Vedoucí vychystávání zpracovává přicházející požadavky na sklad

 • Inventura po paletách


Podmínky pro úspěšné instalace nabízeného řešení I.

Úspěšné zavedení kompletního řešenířízeného skladu:

 • Provedení analýzy stávajících postupů a procesů ve firmě

 • Zohlednění nových požadavků vyplývajících z analýzy a jejích příprava před školením

 • Příprava převodního můstku a cvičný převod dat

 • První školení s menším počtem zaměstnanců

 • Analyzování nových požadavků na úpravy programu a převodu dat a jejich zpracování pro další školení

 • Schopnost vedení zavádět nové postupy do práce skladníků

 • Prosazení nových postupů práce zaměstnanců


Podmínky pro úspěšné instalace nabízeného řešení II.

 • Přesvědčení zaměstnanců o správnosti zavádění nového řešení

 • Disciplína zaměstnanců při provádění nových úkonů – práce s počítačem, práce s čárovým kódem

 • Správné pochopení nového systému skladování po paletách, po sériových číslech


Děkujeme za pozornost

Kontakt:

Control spol. s r.o.

B. Martinů 2741 01 Nový JičínTel.: +420556704290Tel./fax: +420556702895e-mail:[email protected]


 • Login