Rynek w gla kamiennego na wiecie wrzesie 2013
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 29

Rynek węgla kamiennego na świecie wrzesień 2013 PowerPoint PPT Presentation


  • 91 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Rynek węgla kamiennego na świecie wrzesień 2013. Światowe wydobycie węgla. Światowe wydobycie węgla 1980-2012. 7 200. 6 960. 3 600. 3 500. 2 800. 7 200. Źródło: VdK. Prognoza wydobycia węgla kamiennego na świecie do 2035 . IEA , World Energy Outlook 2012.

Download Presentation

Rynek węgla kamiennego na świecie wrzesień 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rynek węgla kamiennego na świeciewrzesień 2013


Światowe wydobycie węgla


Światowe wydobycie węgla 1980-2012

7 200

6 960

3 600

3 500

2 800

7 200

Źródło: VdK


Prognoza wydobycia węgla kamiennegona świecie do 2035

IEA, World Energy Outlook 2012


Światowe wydobycie węgla wg krajów1980-2012

(1) Sortowanie krajów wg danych z roku 2012

Źródło: * IEA, World Energy Outlook 2012

**VdK


Najwięksi producenci węgla na świecie

mln ton

(1) Sortowanie producentów wg danych z roku 2012

Źródło: VdK, ARP-Katowice


Udokumentowane zasoby węgla kamiennegona koniec 2012

Ogółem świat 405 mld ton

Źródło: BP, 2012


Światowy handel węglem


Światowy handel węglem 1980-2012

1 164

1 042

576

386

242

Źródło: IEA, CoalInformation/ VDK


Światowy handel węglem energetycznym i koksowym(dostawy morskie)2012

Ogółem 1 082 mln ton

Źródło: VdK


Najwięksi eksporterzy węgla kamiennego na świecie(dostawy morskie)2012

Źródło: VdK


Najwięksi importerzy węgla kamiennego na świecie(dostawy morskie)2012

Źródło: VdK


Prognoza eksportu węgla na świecie do 2040

(1) Sortowanie wg danych z roku 2040

Źródło: IEA, World Energy Outlook 2012, WĘGLOKOKS S.A.


Prognoza importu węgla na świecie do 2040

Źródło: IEA, World Energy Outlook 2012


Rozwój cen węgla energetycznego i koksowego

na świecie


Notowania indeksu dla węgla energetycznego(w USD/t CIF ARA za 6000 kcal/kg)1991-2013


Notowania indeksu dla węgla energetycznego(w USD/t CIF ARA za 6000 kcal/kg)2008-2013


Notowania indeksu dla węgla energetycznego(w USD/t CIF ARA za 6000 kcal/kg)2012-2013


Rozwój cen referencyjnych węgla koksowego typu hard(w USD/t FOB porty Australii)1995-2013


Rozwój cen referencyjnych węgla koksowego(w USD/t FOB porty Australii)2011-2013


Średni koszt wydobycia węgla energetycznegobaza: FOB porty załadunku (6000 kcal/kg)

Źródło: IEA, World Energy Outlook 2012


Unia Europejska

Wydobycie

Import

Zużycie


Wydobycie węgla w krajach UE2004-2012

Źródło: VdK


Struktura zużycia węgla w UE w wybranych latach

Źródło: VdK


Import węgla kamiennego do krajów UE (25/27)(ogółem: import i dostawy wewnątrzunijne)2004-2012

Źródło: VdK


Główni dostawcy węgla do UE w wybranych latach(z wyłączeniem dostawców wewnątrzunijnych)

mln ton

(1) Sortowanie krajów wg danych z roku 2012

Źródło: Vdk


Podsumowanie

Światowe wydobycie wykazuje stałą tendencję rosnącą. Produkcja węgla kamiennego na świecie od 1980 roku do 2012 roku wzrosła prawie 2,5 – krotnie.

Wszystkie dostępne prognozy dotyczące wydobycia węgla wskazują na jego dalszy wzrost w kolejnych latach.

Ocenia się, że zasoby węgla, które mogą być eksploatowane są znaczne. W skali globalne, przy obecnym poziomie wydobycia wystarczą one na ponad 100 lat.

W zakresie światowego handlu węglem kamiennym zauważa się znacznie większą dynamikę wzrostu w relacji do wydobycia. Do roku 2012 światowe obroty tym surowcem wzrosły, w porównaniu do 1980 roku, blisko 5- krotnie.


Podsumowanie

  • Przewiduje się, że w następnych latach wzrostowa dynamika handlu węglem utrzyma się. Do roku 2040 prognozowany jest ponad 50% wzrost obrotów.

  • Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynkach międzynarodowych, do końca br. nie przewiduje się zasadniczych zmian w zakresie cen, zarówno węgla energetycznego, jak i koksowego.

  • W krajach Unii Europejskiej spada systematycznie wydobycie węgla i jest to proces nieodwracalny. Jednak węgiel w krajach UE pozostaje nadal ważnym paliwem w procesie wytwarzania energii elektrycznej. Dekarbonizacyjna polityka Unii Europejskiej może tę tendencję zmienić. Konsekwencją tego może być znaczne ograniczenie importu węgla do krajów UE.


Dziękuję za uwagę

Jerzy Podsiadło

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

WĘGLOKOKS S.A.


  • Login