EKG
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 28

EKG PowerPoint PPT Presentation


 • 197 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

EKG. Elektrokardiogram. EKG. Hjertets depolarisering skaper elektriske bølger Et EKG apparat måler denne elektriske aktiviteten igjennom huden Baserer seg på elektrisk endringen mellom to punkter. Elektrokardiogramm. Hjertet. EKG. EKG. Hva kan dette si oss?. Hjerterytme/arytmier

Download Presentation

EKG

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


EKG

Elektrokardiogram


EKG

 • Hjertets depolarisering skaper elektriske bølger

 • Et EKG apparat måler denne elektriske aktiviteten igjennom huden

 • Baserer seg på elektrisk endringen mellom to punkter


Elektrokardiogramm


Hjertet


EKG


EKG


Hva kan dette si oss?

 • Hjerterytme/arytmier

 • Morfologi


Arytmier


Noen årsaker til arytmier

 • Komplikasjoner ved enhver form for hjertelidelse, f.eks: infark, hjertesvikt, klaffefeil.

 • Elektrolyttforstyrrelser, f.eks K+, Mg, Ca-forstyrrelser.

 • Hypotermi

 • Hypoksi

 • Hyperthyroidisme

 • Funksjonell arytmi, dvs uten påviselig sykdom som grunn for arytmien, f.eks paroxystisk tachycardi, ventrikulære og supraventrikulære ekstrasystoler


Arytmier


Arytmier

 • Kan varsle atrieflimmer.

 • Vanligvis ingen behandling


Arytmier

 • Hyppige VES kan gi redusert minuttvolum og myocardischemi.

 • Vanligvis ingen behandling.


Arytmier

 • Som oftest godartet, men kan føre til redusert minutt-

 • volum, ischemi og arytmier.

 • Atropin. Pacemaker. Isoprenalin infusjon.


Arytmier

 • Grad Ι er ufarlig.

 • Grad ΙΙ er farlig på den måten at den kan gå over i en totalblokk.

 • Grad ΙΙΙ kan føre til uakseptable lave ventrikkelfrekvenser og plutselige perioder

 • med ventrikkelstans. Det kan være nødvendig med pacemaker.


Arytmier

 • Kan gi myocardischemi ved hurtig hjerteaksjon.

 • Primært frekvensregulering:ca-blokker, beta-blokker.

 • Sekundært rytmeregulering:medisinelt eller sjokk.


Arytmier

 • Kan gi nedsatt minuttvolum og myocardischemi,

 • 5 % Torsades de pointes de første timene, telemetri!

 • Medisinelt med Ca-blokker, beta-blokker, evt synkront sjokk.


Arytmier

 • Behandle hjertesvikt eller andre utløsende

 • årsaker som smerter, angst, blødning/hypovoluemisk sjokk.

 • Betablokkere kan være indisert dersom det ikke er svikt.


Arytmier

 • Reentrytakykardi.

 • Carotismassasje, evt ca-blokker, beta-blokker, adenosin (obs bradykardi),

 • synkront elektrosjokk dersom pasienten er medtatt.


Arytmier

 • VT kan varsle VF.

 • Gir redusert min.vol og mycokardischemi, særlig ved høye frekvenser.

 • Primært behandles med el. konvertering. ICD?


Arytmier

SIRKULASJONSSTANS

Ved bevitnet stans, prøv med et dunk i brystet.

Tidlig defibrillering, HLR eller evt AHLR.


Hjerteinfarkt


Hjerteinfarkt

 • Klinikk/anamnese

 • Biokjemi

 • EKG


Hjerteinfarkt

 • STEMI

 • NSTEMI

 • Nyoppstått venstre grenblokk


STEMI


STEMI

 • ST-elevasjon

  • 1 mm eksterimtetsavledninger, V4-V6.

  • 2 mm V1-V3.

 • Patologisk Q

  • Bredde > 2 mm, dybde > 25 % av R.

 • Negativ T

  • Dyp negativ, symmetriske ben.

  • Kan være normalt i III, aVF.


NSTEMI

 • ST-depresjoner

 • T inversjoner


Grenblokk


Spørsmål?


 • Login