Integrace na druhou
Download
1 / 7

Integrace na druhou - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Integrace na druhou. Partner : Pedagogicko-psychologická poradna Opava, příspěvková organizace Garant : klíčové aktivity č.3 vzdělávání a metodická podpora školních speciálních pedagogů a školních psychologů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Integrace na druhou' - ferris-cooke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Integrace na druhou
Integrace na druhou

 • Partner : Pedagogicko-psychologická poradna Opava, příspěvková organizace

 • Garant : klíčové aktivity č.3

 • vzdělávání a metodická podpora školních speciálních pedagogů a školních psychologů

 • individuální konzultace pro školní speciální pedagogy a školní psychology v návaznosti na realizované odborné výcviky a zavádění nových metod do praxe

 • Spolupráce: při realizaci klíčové aktivity č.1 – společné dílny s rodiči v průběhu trvání projektu, zejm. metodickou podporou v oblasti specifických poruch učení a chování


Z innosti pp msk
Z činnosti ŠPP MSK

 • Tým ŠPP tvoří školní speciální pedagog nebo školní psycholog, výchovný poradce a školní metodik prevence

 • Odborné činnosti jsou vymezeny Vyhláškou č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských službách ve školách a školských poradenských zařízeních

 • Ve škol.roce 2008-2009 bylo zapojeno do odborných činností ŠPP spolupracujících škol celkem 3 799 žáků, z toho do individuální péče bylo zařazeno v průběhu škol.roku 1 857 žáků, skupinová péče (např.formou podpůrných, reedukačních a terapeutických skupinových činností) zahrnovala 1 942 žáků


Odborn v cvik pro koln speci ln pedagogy
Odborný výcvik pro školní speciální pedagogy

 • Instrumentální obohacení Ravena Feuersteina

 • intervenční program (1.stupeň)

 • Obsah instrumentů:

  Uspořádání bodů, Porovnávání, Orientace v prostoru I, Analytické vnímání

 • Účast:

  spec.pedagogové ŠPP, 80 hodin výcviku ( 2 x 40 hodin, pondělí – pátek)

 • Termín:

  5.4.2010 – 16.4.2010


Odborn v cvik pro koln psychology
Odborný výcvik pro školní psychology

 • Školní mediace

 • výcvik v komunikačních a mediačních technikách zaměřený na klíčování problémů, řešení konfliktů a účinné vyjednávání

 • nástroje ke snižování bariér v komunikaci

 • řešení modelových situací a vlastní zkušenost

 • Účast:

 • Školní psychologové, 100 hodin výcviku rozložených do 3-4 setkání po 3 dnech

 • Termín:

 • září – listopad 2010


Pracovn setk n pp moravskoslezsk ho kraje
Pracovní setkání ŠPP Moravskoslezského kraje

 • pravidelné metodické schůzky ŠPP zřízených na 75 školách v Moravskoslezském kraji

 • Termín: květen a listopad každoročně

  celkem 6 x v období 2009 – 2012

 • Náměty pro obsahovou náplň:

 • práce s třídními kolektivy a usměrňování sociálního klimatu

 • vztahové problémy mezi spolužáky, aktivní formy řešení šikany včetně týmové spolupráce

 • specifické poruchy chování a zvláštnosti osobnostního vývoje žáků

 • poskytování krizové intervence

 • vhodné nástroje v práci školního spec.pedagoga – využití stimulačních a podpůrných programů v péči o integrované žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 • péče o talentované a mimořádně nadané žáky, prevence jejich sociálního vyloučení


V stupy a monitorovac indik tory
Výstupy a monitorovací indikátory

 • rozvoj kompetencí ŠPP v přímé pedagogicko- psychologické činnosti

 • rozšíření nabídky poskytovaných odborných činností a služeb na škole

 • zkvalitnění spolupráce mezi žáky, rodiči i pedagogy

 • Sborník - využití metody podle Feuersteina a školní mediace v praxi

 • Zavedení mediačních technik do přímé práce s žáky – 100 žáků

 • Využití instrumentů Feuersteina v přímé práci s žáky – 200 žáků


Kontakty
Kontakty

 • Odborný koordinátor PPP Opava:

  Mgr.Petra Hennhoferová

  Tel. :555 557 447

  Mail: [email protected]

 • Metodik PPP Opava:

  Mgr.Ivo Schvan

  Tel.: 555 557 444

  Mail: [email protected]


ad