slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Pille Kõiv TÜ haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus [email protected]

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Pille Kõiv TÜ haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus [email protected] - PowerPoint PPT Presentation


 • 201 Views
 • Uploaded on

Uuringu “Riikliku õppekava läbivate teemade rakendamise strateegiad põhikoolis” tulemustest lähtuvad soovitused LT rakendamiseks koolis. Pille Kõiv TÜ haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus [email protected] Uuring “Riikliku õppekava läbivate teemade rakendamise strateegiad põhikoolis”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Pille Kõiv TÜ haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus [email protected]' - fern


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Uuringu “Riikliku õppekava läbivate teemade rakendamise strateegiad põhikoolis” tulemustest lähtuvad soovitused LT rakendamiseks koolis

Pille Kõiv

TÜ haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus

[email protected]

uuring riikliku ppekava l bivate teemade rakendamise strateegiad p hikoolis
Uuring “Riikliku õppekava läbivate teemade rakendamise strateegiad põhikoolis”
 • Vajadus: kõigi läbivate teemade rakendamise monitooring kooli kui terviku tasandil
 • Eesmärk: koguda tagasisidet läbivate teemade kui haridusliku innovatsiooni rakendumise seisust koolis ja klassiruumis
 • Ajakava: 2008-2010
 • Valim: 10 kooli juhuvalikuga
 • Meeskond
uuringu etapid
Uuringu etapid

2008

 • eeluuringud (ekspertide küsitlus, õpetajate ja õppealajuhatajate fookusgrupi intervjuud)
 • uurimisvahendite väljatöötamine (testide, ankeedi, intervjuukavade koostamine; dokumentatsiooni analüüsi aspektid, tunnivaatluse metoodika)

2009

 • uurimisvahendite ja metoodika katsetamine kahes koolis
 • andmekogumine 10 koolis (kaks päeva)

2010

 • andmete analüüs ja aruande kirjutamine
uuringu tulemustest l htuvad soovitused l bivate teemade rakendamiseks
Uuringu tulemustest lähtuvad soovitused läbivate teemade rakendamiseks
 • Töökorraldus
 • Planeerimine
 • Õpetajate vaheline koostöö
 • Õpetajate motiveerimine
 • Rakendamist toetavad ja takistavad asjaolud
 • Tagasiside kogumine
l bivate teemade ppe erinevus aine ppest
Läbivate teemade õppe erinevus aineõppest
 • Läbivate teemade roll üldisemalt

- “sild” kooli ja kogukonna vahel

- õppekava uuendaja

 • Õppetöö organiseerimine ja läbiviimine koostöös
 • Partnerid, nende õigused ja kohustused
 • Aeg ja ressursid
t korraldus koolis sees ja v ljas
Koordinaator

- spetsiaalse väljaõppe saanud õpetaja (n karjäärikoordinaator)

- kooliõde, kokk, infojuht jt

- huvijuht

Ainekomisjon

Kontaktisik

Kohalikud partnerid

(RMK, loodusmaja, päästekomando, kohalikud ettevõtted, ajalehetoimetus, muuseum)

Vilistlased

Lastevanemad ja nende kontaktid

Õpilaste kontaktid

Töökorraldus: koolis seesja väljas
planeerimine
Planeerimine
 • Dokumentide vaheline kooskõla (arengukava, kooliõppekava, aasta üldplaan, huvitegevuse kava, ainekavad, õpetajate ja klassijuhatajate töökavad)
 • Vastutajad
 • Valikud (aineõpe/partnerid/projektid)
 • Selge eesmärgistus
 • Läbivate teemade kava
petajate vaheline koost
Õpetajate vaheline koostöö
 • Tuttavad ja toimivad koostöömudelid
 • Juhendamine ja nõustamine
 • Delegeerimine
 • Teave jagamine
 • Koolitamine
petajate motiveerimine
Õpetajate motiveerimine
 • Õpilaste positiivne tagasiside
 • Üritused, väljasõidud, ekskursioonid
 • Kolleegide ja juhtkonna toetus ning tunnustus!!
 • Rahvusvahelised projektid
 • Elu
 • Rahulolu tehtuga
 • Võimalus ennast arendada ja saada uusi kogemusi
rakendamist toetavad asjaolud
Rakendamist toetavad asjaolud
 • Õpetajad tahavadläbivaid teemasid õpilastele õpetada
 • Õpetajadon huvitatud enda täiendamisest
 • Lastevanemate ja vilistlaste kontaktide kasutamine
 • Hea meeskonnatöö koolis
 • Kogukond kui kooli tegevust toetav partner
rakendamist takistavad asjaolud
Rakendamist takistavad asjaolud
 • Rahapuudus

- õpetajad ei planeeri üritusi, kui raha pole

- toetava personali puudus

- klassijuhataja töö alarahastamine

- vananenud arvutipark

 • Väärtuskonflikt perekonna ja kooli vahe
 • Õpetaja ei tunne ennast pädevana
 • Ajapuudus
 • Õppematerjalid ei sisalda läbivaid teemasid
tagasiside kogumine
Tagasiside kogumine
 • Kaks tasandit

- kooli tegevus

- õpilase pädevused

slide13
Täname kuulamise

ja kaasamõtlemise eest!

ad