LATEKS ALLERJİSİ - PowerPoint PPT Presentation

Lateks allerj s
Download
1 / 28

 • 278 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

LATEKS ALLERJİSİ. Prof.Dr.Sadık Demirsoy Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji ve Astım Bilim Dalı. Doğal kauçuk Euphorbaceae familyasından Hevea brasiliensis adı verilen kauçuk ağacının özsuyudur. Sütümsü bir kıvamdadır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

LATEKS ALLERJİSİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Lateks allerj s

LATEKS ALLERJS

Prof.Dr.Sadk Demirsoy

Gazi niversitesi Tp Fakltesi

Pediatrik Allerji ve Astm Bilim Dal


Lateks allerj s

 • Doal kauuk Euphorbaceae familyasndan Hevea brasiliensis ad verilen kauuk aacnn zsuyudur. Stms bir kvamdadr.


Lateks allerj s

 • Lateks suda znebilen proteinlerden oluan bir tabaka ile kaplanm kresel poli-isopren damlacklardr. Hevea brasiliensis ad verilen ticari kauuk aacndan edilen doal lastik (cis-1.4-polyisopren) insan immun sisteminde allerjen olarak etki eden, suda znebilen proteinleri ierir.


Lateks allerj s

 • lenmi lateks konsantresi ekstrakt haline gelebilen yaklak % 1 orannda protein ierir. Bu protein materyali insann spesifik IgE antikorunu balayarak iddetli allerjik reaksiyona yol aar. Buna karlk kat lastik lateks zsuyuna oranla ok az protein ierdiinden daha az allerjiktir.


Lateks allerj s

 • Lateksin kontakt dermatite neden olduu uzun yllardr bilinmesine ramen Tip I eklindeki lateks allerjisi ilk kez 1970lerde tanmlanm ve giderek toplumsal bir salk sorunu haline gelmitir.


Lateks allerj s

 • Aatan elde edilen rn asitli ortamda koaglasyona uratlr. Koagle olan ksm daha ok araba lastiklerinde kullanlrken, % 10 koagle olmaz. Bu ksm kondom, eldiven, balon, emzik ve biberon, ocuk bezi, oyuncaklar, yapkan band ve sarglar, tbbi gereler ve elbiselerde kaplama yaplan eyalarda kullanlr,


Lateks allerjenleri

Lateks allerjenleri

 • Allerjen rol oynayan lateksin birok proteini izole, purifiye edilmi, veya rekombinant yntemle hazrlanmlardr.

 • Hev b 1 ve Hev b 3 polisopren partiklleridir. Salk alanlar daha ok Hev b 5 ve 6 ile duyarlanrlar.


Lateks allerj s

 • Lateks-meyve sendromunda hastada lateks allerjisi ile birok meyve ve sebze allerjisi beraber grlebilir. Bu sendromda allerjen olan proteinler beta-1,3-glukanaz, sitinaz, patatin, profilin, ve lipid transfer proteindir.


Lateks ile apraz reaksiyon g steren besinler

Latekse allerjik kiilerde klinik allerjiye neden olan besinler:

Avakado, kivi, muz, patates, domates, kestane, papaya

Deri testinde veya immunoassay testlerde latekse apraz reaksiyon veren, ancak klinik belirtiye neden olmayan besinler:

ncir, kavun, mango, eftali, ananas, kereviz, elma, spanak, turp, kiraz, buday

Lateks ile apraz reaksiyon gsteren besinler


Epidemiyoloji genel pop lasyon 1

Epidemiyoloji- Genel poplasyon (1)

 • Genel poplasyonda lateks allerjisi % 5-10 arasnda bildirilmektedir.

 • Ruff ve arkadalarnn yapt bir aratrmada cerrahi ve rolojik giriimler iin bekleyen 325 erikin hastada bu oran % 9.5 bulunmutur.

 • Bir baka aratrmada gnll kan vericilerinde latekse zgl IgE llm, % 6.5 orannda pozitif bulunmutur.

 • Acil cerrahi uygulanan hastalarda ise lateks allerjisi oran % 6.7 bulunmutur.


Epidemiyoloji sa l k al anlar 2

Epidemiyoloji- Salk alanlar (2)

 • Garabrant ve arkadalarnn yapt bir almada salk kurulularnda alan 5512 kiide latekse zgl IgE llmtr. Sekreterlerde % 18 pozitif bulunurken, salk alanlarnda bu oran % 38 bulunmutur.

 • Bosquer ve arkadalarnn yapt geni poplasyonlu aratrmada salk alanlarnda lateks allerjisi normal poplasyona gre 3-3.5 misli yksek bulunmutur.


Epidemiyoloji spina bifidal lar 3

Epidemiyoloji-Spina bifidallar (3)

 • Spina bifidal hastalarda tekrarlayan cerrahi giriimler, sk riner katater uygulanmas, gaita tkalarnn karlms iin tue srasnda sk eldiven kullanlmas lateks allerjisi olasln artrr. Yaplan almalarda spina bifidal hastalarda lateks allerjisi grlme skl % 18-64 arasnda deimektedir.


Lateks allerji riski ta yanlar

Lateks allerji riski tayanlar

 • Salk alanlar

 • Kauuk sanayi iileri

 • Konjenital riner anomalileri bulunan hastalar ve spina bifidallar (ok kateter uygulanmasna bal)

 • Sk cerrahi uygulama geiren hastalar

 • Genel anestezi srasnda nedeni belirlenemeyen anaflaksi geiren hastalar

 • Belirli besinlere (avakado, kivi, domates, muz, eftali) allerjisi olanlar


Lateks reaksiyon tipleri

Lateks reaksiyon tipleri


Klinik tablo

Klinik tablo

 • rritan kontakt dermatit

 • Allerjik kontakt dermatit

 • Kontakt rtiker

 • Rinit ve astm

 • Anaflaksi


Rritan kontakt dermatit

rritan kontakt dermatit

 • Lateksin en sk neden olduu reaksiyondur. zellikle eldiven giyenlerde ellerde deride kuru, irrite blgeler grlr. Lateksin irritasyonu yannda elin sk ykanmas, tam kurulamama, el ykanmasndan sonra tam olarak durulanmamas , elde lateksin dnda sabun gibi irritanlarn kalmas neden olabilir.


Allerjik kontakt dermatit

Allerjik kontakt dermatit

 • Gecikmi tip hcresel reaksiyonla geliir.

 • Belirtiler allerjenle temastan sonra 1-2 gn iinde kar.Hem doal kauuk, hem de sentetik kauuk rnleri tip IV reaksiyona yol aar.

 • Tan klinik yk, lezyonlarn lokalizasyonu ve yama testi ile konur.


Kontakt rtiker

Kontakt rtiker

 • Lateks allerjisinin, zellikle salk alanlarnda ilk bulgusudur. Klinik tablo % 50-60 orannda ellerde kontakt rtiker ile balar.

 • IgE araclkldr.

 • Eldivenlerin giyilmesinden 10-15 dakika sonra kant ile balayan rtiker grlr.

 • Eldiven pudras ve ykanma sonucu ortaya kan irritasyon ile kartrlabilir.


Ani allerjik reaksiyon

Ani allerjik reaksiyon

 • Ani allerjik reaksiyon lateks ile temastan sonra dakikalar iinde ortaya kabilir.Reaksiyon semptomlar arasnda rtiker, kant, hlt, ksrk, nefes darl, burun aknts, burun tkankl, konjonktivit, nazal, palatal , gz kants, hipotansiyon geliebilir. Nadiren ar anaflaksi tablosu oluabilir. Bu semptomlar apraz allerjenitenin olduu baz besinlerin yenilmesi ile ortaya kabilir. Bazen oral dokularda kant irritasyonla birlikte dil ve dudaklarda ime, papl ve bl oluumu geliebilir.


Rinit ve astma

Rinit ve astma

 • Latekse duyarl kiiler rnein eldiven pudrasnda bulunan lateksli partiklleri inhale edince rinit ve astm balayabilir.

 • Latekse duyarl hastalarn nemli bir ksm belirgin atopiktir. yklerinde ev tozu akarlarna, hayvan deri dkntlerine ve polenlere kar duyarllk saptanabilir.

 • Baz hastalarda izole, sadece latekse bal hlt olabilir.


Anaflaksi

Anaflaksi

 • Latekse duyarl hastalarda mesane kataterizasyonu, cerrahi giriimler ve doum gibi tbbi uygulamalar srasnda anaflaksi geliebilir.

 • Ayrca kauuk sapl raket , balon, kondom ve oyuncaklarla temas srasnda da anaflaksi ortaya kabilir.


Lateks allerj s

Tan

 • Deri testi

 • Latekse zgl IgE dzeyi

 • Provakasyon testleri


Deri testleri

Deri testleri

 • Tan koyucu ve gvenilir bir yntemdir. Kanada ve Avrupada hazr ekstraktlar vardr.

 • Epidermal ve intradermal testler tip I, yama testleri deTip IV allerjik reaksiyonlarn tansnda kullanlr


Latekse zg l ige l m

Latekse zgl IgE lm

 • A.B.Devletlerinde latekse zgl IgE lm iin lisansl kit retilmitir. Yaplan bir almada latekse kar deri testi pozitif olan hastalarda bu kitlerle yaplan lmlerde ortalama % 50-70 arasnda pozitif sonu alnmtr.


Provakasyon testleri

Provakasyon testleri

 • Lateksten yaplm eldivenlerden kan tozlarla maske ve cam kaplar kullanlarak provakasyon testleri denenmitir. Hem ham latekse, hem de izole kauuk proteinlerine kar allerji saptanmtr.

 • Kontakt rtikerden kukulanlan hastalarda lateks eldivenden kesilen parman hastann parmana geirilmesi ile yaplabilir. Bu yntem eldivenin ierii imal eden firmadan firmaya deitii iin tartmaldr.


Tedavi 1

Tedavi (1)

I.Lateksten kanma

a. Hastann ve salk alanlarnn eitimi

b. Havadaki lateks partikllerinin miktarnn lm (3 ng/m3den az olmal)

c.zellikle latekse duyarl kiilerde latekse alternatif baka malzemenin kullanlmas

II.mmunoterapi

a. Subkuten uygulamann deri ve solunum semptomlarn azaltmada etkili olduu gzlenmi, ancak sistemik reaksiyonlara neden oluyor.

b. Sublingual uygulama ift kr plasebolu aratrmalarda etkisiz bulunmu.

III.Lateks allerjisinin semptomlarnn azaltmak iin ilalar olmasna ramen olumu lateks allerjisinin tam tedavisi yoktur. Tip I reaksiyonlar dier allerjik reaksiyonlar gibi tedavi edilir. Adrenalin ve H1 antihistaminikler, steroid ve H2 blokrler uygulanabilir.


Lateks yerine ba ka se enek

Lateks yerine baka seenek

 • Allerjk reaksiyonlar nlemenin ve tedavisinin en etkin yolu allerjik reaksiyonu provake eden ajandan uzaklamaktr.

 • Neopren, nitril, stiren butidine lastik (SBR), butil ve vitron polimerleri doal kauuk yerine kullanlabilir.

 • Doal lateks ieren ara ve gereler etiketlenebilir


Lateks allerj s

Dinlediiniz iin teekkrler.


 • Login