Tannhelsetjenestens rolle i forbindelse med p visning av barnemishandling og overgrep mot barn
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

Tannhelsetjenestens rolle i forbindelse med påvisning av barnemishandling og overgrep mot barn PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Tannhelsetjenestens rolle i forbindelse med påvisning av barnemishandling og overgrep mot barn. Seniorrådgiver Tone Viljugrein, Barneombudet. Barneombudet skal:. Arbeide for barns rettigheter (opp til 18 år) Være høringsinstans ved nye lovforslag mv.

Download Presentation

Tannhelsetjenestens rolle i forbindelse med påvisning av barnemishandling og overgrep mot barn

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tannhelsetjenestens rolle i forbindelse med p visning av barnemishandling og overgrep mot barn

Tannhelsetjenestens rolle i forbindelse med påvisning av barnemishandling og overgrep mot barn

Seniorrådgiver Tone Viljugrein,

Barneombudet


Barneombudet skal

Barneombudet skal:

 • Arbeide for barns rettigheter (opp til 18 år)

 • Være høringsinstans ved nye lovforslag mv.

 • Komme med forslag som juridisk og praktisk styrker barns beskyttelse.

 • Sørge for fokus rundt lovverk som beskytter barns interesser, inklusiv barnekonvensjonen.

 • Jobbe for god informasjon til og om barn og ungdom


Barneombudet i forhold til andre instanser

Barneombudet i forhold til andre instanser

 • Kan: kritisere, publisere og få innblikk i enkeltsaker - innsynsrett.

 • Kan ikke:

  • Endre avgjørelser som er blitt tatt av andre institusjoner – ingen formell makt

  • Kommentere forhold som er under politietterforskning eller som er under behandling for domstolene

  • Kommentere saker som er meldt inn for Sivilombudsmannen

  • Gå inn i interne familiekonflikter


Aktiviteter 2005

Aktiviteter 2005

 • 2 762 innkommende henvendelser

 • 1 394 utgående brev

 • 11 000 telefonhenvendelser

 • 45 høringsuttalelser

 • Overkant av 40.000 unike brukere på Internett i måneden

 • 439 forespørsler om innlegg på konferanser/seminarer.

  • Svarte positivt på 180 av disse

 • 530 abonnenter på nyhetsbrevet


 • Fns barnekonvensjon

  FNs barnekonvensjon

  • Vedtatt i 1989

  • Ratifisert av nesten alle land i verden

  • BK inkorporert i norsk lov ved innlemmelse i menneskerettighetsloven i 2003

  • Gir barn konkrete rettigheter

   • Selvstendig rettssubjekt

  • Ser barnet på en ny måte

   • Fra samfunnsverdi til egenverdi

  • “Barn” = ethvert menneske under 18 år


  Barnekonvensjonens grunnprinsipper

  Barnekonvensjonens grunnprinsipper

  • Artikkel 3 – barnets beste

  • Artikkel 12 – retten til medvirkning

  • Artikkel 2 – ikke-diskriminering

  • Artikkel 6 – retten til liv og utvikling


  Artikkel 19

  Artikkel 19

  Staten skal beskytte barn mot fysisk eller psykisk mishandling, forsømmelse, seksuelt misbruk eller utnyttelse fra foreldre eller andre omsorgspersoner.


  Barneombudets kommunikasjon med barn og unge

  Ungdomssidene

  Klar Melding

  Tryggve på tur

  Si’fra

  Ungdomsrådet

  Ekspertgrupper med barn

  Direkte møter med barn og unge

  Barneombudets kommunikasjon med barn og unge


  Tannhelsetjenestens rolle i forbindelse med p visning av barnemishandling og overgrep mot barn

  Melding fra jente, 13 år

  Foreldrene mine slår meg

  hei!

  foreldrene mine slår meg, når jeg ikke hører på dem. Det er første gang faren min slo meg det var i går. jeg fikk blåmerke av det, jeg er kjempe redd for å være med han. moren min slår meg også, jeg er mest redd for faren min siden han er sterke enn meg, jeg har fortalte det til de vennene jeg kan mest stole på. foreldrene mine er skillt, og jeg vil ALDRI være med faren min mer. hva skal jeg gjøre?


  Tannhelsetjenestens rolle i forbindelse med p visning av barnemishandling og overgrep mot barn

  Melding fra jente, 15 år

  Pappa slår broren min

  Pappa sliter med storebroren min. Jg vet at man ikke får slå osv.

  men problemet er at faren min ikke bryr seg.

  Han rett og slet slår broren min. Broren min er 19,

  så han kan jo ikke akrat gå til barnevernet, men jg må bo her..

  har bett broren min om å ikke komme viss han skal krangle,

  men han har et rusproblem, og dukker daffor opp på dumme tider.

  Hva kan jg gjøre? Pappa er kjempesnill med meg,

  og vi har et fint forhold, men liker ikke at han slår og at han

  griner etterå. å så er d ekkelt å se eller høre på når han slår,

  å d er nesten alltid på natta.


  Tannhelsetjenestens rolle i forbindelse med p visning av barnemishandling og overgrep mot barn

  Hvorfor må foreldre slå barna sine? Det gjør kjempevondt!!!!!!!

  Melding fra jente, 12 år

  Fysisk avstraffelse

  er forbudt!


  Tannhelsetjenestens rolle i forbindelse med p visning av barnemishandling og overgrep mot barn

  ”De som jobber i barnevernet må

  snakke med oss om volden”

  jente i ekspertgruppen


  Barneombudets ekspertgruppe barn som har levd med vold i familien

  Noen rådfra ekspertgruppen

  Alle fagpersoner må ha kunnskap om familievold

  Alle barn må få informasjon om familievold

  Vi må kunne bytte saksbehandler i barnevernet

  Vi vil ha informasjon om hva som skjer fra politiet

  Ta barn på alvor når de ringer til politiet

  Vi trenger en egen telefon vi kan ringe til.

  Barneombudets ekspertgruppe – barn som har levd med vold i familien


  En alarmtelefon for bekymringer om barn

  ett nummer - enkelt å huske

  tilgjengelig for både barn og voksne

  gratis

  døgnåpen

  drevet av offentlig instans på nasjonalt/ regionalt nivå

  mandat til å ta imot meldinger knyttet til konkrete barn og videreformidle disse

  ansatte med barnefaglig kompetanse

  En alarmtelefon for bekymringer om barn


  Hva med de som ikke skriver meldinger eller brev

  Hva med de som ikke skriver meldinger eller brev?

  Hva med de som ikke ringer?


  Bedre kunnskap og kompetanse hos profesjonsgrupper

  Bedre kunnskap og kompetanse hos profesjonsgrupper

  Identifikasjon og oppfølging


  Tannhelsetjenestens rolle i forbindelse med p visning av barnemishandling og overgrep mot barn

  ”Massiv tannråte er omsorgssvikt inntil det motsatte er bevist”

  Lege Geir Borgen,

  Den norske Tannlegeforenings Tidende 2006; 116 nr 5


  Barnehuset

  Barnehuset


  Tannhelsetjenestens rolle i forbindelse med p visning av barnemishandling og overgrep mot barn

  Hvis du er bekymret

  skal du melde fra

  til barnevernet og/eller

  politiet


  Omsorgssvikt er alles ansvar

  Omsorgssvikt er alles ansvar


 • Login