Kifizetési kérelem benyújtása a LEADER, mikrovállalkozások fejlesztése, turisztikai tevékeny...
Download
1 / 20

Érintett jogcímrendeletek - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

Kifizetési kérelem benyújtása a LEADER, mikrovállalkozások fejlesztése, turisztikai tevékenységek ösztönzése, falumegújítás és a vidéki örökség jogcímek keretében nyertes pályázók részére. Érintett jogcímrendeletek. Turisztika: 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Érintett jogcímrendeletek' - fennella-peppard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Kifizetési kérelem benyújtása a LEADER, mikrovállalkozások fejlesztése, turisztikai tevékenységek ösztönzése, falumegújítás és a vidéki örökség jogcímek keretében nyertes pályázók részére


Rintett jogc mrendeletek
Érintett jogcímrendeletek mikrovállalkozások fejlesztése, turisztikai tevékenységek ösztönzése, falumegújítás és a vidéki örökség jogcímek keretében nyertes pályázók részére

 • Turisztika:

 • 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet

 • 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet

 • 44/2011. (V. 26.) VM rendelet

 • 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet

 • Mikrovállalkozások:

 • 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet

 • 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet

 • 47/2012. (V. 11.) VM rendelet

 • Falufejlesztés:

 • 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet

 • Vidéki örökség:

 • 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet


Beny jt s el tti teend k
Benyújtás előtti teendők mikrovállalkozások fejlesztése, turisztikai tevékenységek ösztönzése, falumegújítás és a vidéki örökség jogcímek keretében nyertes pályázók részére

 • Általános szabályok alapos áttanulmányozása: 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet (továbbiakban: Vhr.)

 • Ügyfélkapus regisztráció kérése az okmányirodában

 • Saját ügyfélkapuval nem rendelkező ügyfél esetén: meghatalmazást kell készíteni az elektronikus kérelem kitöltési felületen „Meghatalmazás rögzítés” menüpont alatt.

 • VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE G0002 számú nyomtatványon (mulasztási bírság szabható ki mulasztás esetén) : Ha az ügyfél vagy meghatalmazottja adataiban eltérés van az Ügyfélkapu nyilvántartás és az MVH ügyfélnyilvántartás adatai között, akkor az elektronikus kérelem beadási felület nem érhető el!

 • Önellenőrzés céljából célszerű az MVH honlapján megtalálható Önellenőrzési lista kitöltése!


Ltal nos tudnival k
Általános tudnivalók mikrovállalkozások fejlesztése, turisztikai tevékenységek ösztönzése, falumegújítás és a vidéki örökség jogcímek keretében nyertes pályázók részére

 • 2013. február 1. – 2013. május 31.: támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó jogerős határozat esetén elektronikusan

 • Turisztika: 2013. június 30-ig meghosszabbítva

 • Egy évben legfeljebb 2 alkalommal nyújtható be

 • Egy időszakon belül több KK lehetséges ha:

 • A két kifizetési kérelem benyújtása között min. három hónap eltelt, vagy

 • Korábbi KK-ra hozott döntést az MVH közölte az ügyféllel, vagy

 • Ha legkésőbb az újonnan benyújtott kérelme előterjesztésével egyidejűleg visszavonja a korábbit.

 • Számlák/számviteli bizonylatok kelte, ill. a teljesítés napja nem lehet korábbi a kérelem befogadásának napjánál, egyéb kiadás tekintetében a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapnál

 • Az ügyfél nem állhat csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás, adósságrendezés, illetve végrehajtási eljárás alatt


Elsz mol s m dja
Elszámolás módja mikrovállalkozások fejlesztése, turisztikai tevékenységek ösztönzése, falumegújítás és a vidéki örökség jogcímek keretében nyertes pályázók részére

 • Nem számolható el a támogatási összeget meghaladó vagy nem a művelet végrehajtása érdekében felmerült kiadás (Pl.:sikerdíj)

 • A kifizetés alapját csak az ügyfél nevére szóló pénzügyileg rendezett számviteli bizonylatok által igazolt kiadások képezhetik

 • Előlegszámlák csak a pénzügyileg is rendezett végszámlával együtt számolhatóak el.

 • Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemnél számolható el.

 • Csak készpénzzel és banki átutalással kiegyenlített kiadások fogadhatók el (árucsere, lízing nem).

 • ÉNGY és Gépkatalógus esetén:

 • Nem haladhatja meg a támogatási határozatban szereplő referenciaárat

 • A támogatási kérelem benyújtási időszak első napján hatályos katalógust kell alkalmazni


Elsz mol s m dja1
Elszámolás módja mikrovállalkozások fejlesztése, turisztikai tevékenységek ösztönzése, falumegújítás és a vidéki örökség jogcímek keretében nyertes pályázók részére

 • ÉNGy szerinti bontású számlarészletező kell az építkezésnél

 • Ha a KK-ban igényelt összeg több mint 3%-kal meghaladja az MVH által megállapított támogatási összeget, az MVH a támogatási összeget csökkenti a különbözettel!

 • KK módosítás: a benyújtást követő 10 napon belül lehet elektronikusan, de csak a kérelem benyújtási időszakon belül!

 • Postai benyújtás elutasításra kerül!

 • Hiánypótlási felszólítás postai úton kerül megküldésre, valamint annak teljesítését is postai úton szükséges küldeni

 • Egyéb kiadás: a Vhr. 3. számú melléklete alapján (a beruházáshoz kapcsolódó engedélyezési eljárás díjára, a szabadalmi jogok és licencek ellenértéke, a közműszolgáltatónak fizetett közmű rácsatlakozási és használatbavételi díj).

  Nem lehet több, mint a beruházás – egyéb elszámolható kiadások nélküli – jóváhagyott kiadásainak 12 %-a, a 2011. december 22. után benyújtott támogatási kérelmek esetén legfeljebb 10 millió forintot.


Egy b elsz molhat kiad sok
Egyéb elszámolható kiadások mikrovállalkozások fejlesztése, turisztikai tevékenységek ösztönzése, falumegújítás és a vidéki örökség jogcímek keretében nyertes pályázók részére

 • 1. 35131 Villamosenergia-elosztás

 • 2. 58114 Hirdetési hely könyvben

 • 3. 58133 Hirdetési hely napilapban

 • 4. 58143 Hirdetési hely folyóiratban, időszaki kiadványban

 • 5. 59113 Hirdetési hely, idő értékesítése filmben, video- és televízióműsorban

 • 6. 60103 Rádiós reklámidő

 • 7. 6201 Számítógépes programozás

 • 8. 6202 Információ-technológiai szaktanácsadás

 • 9. 6203 Számítógép-üzemeltetés

 • 10. 62092 Egyéb m.n.s. információtechnológiai, számítógépes szolgáltatás

 • 11. 63111 Adatfeldolgozás, hosztingfelhasználási és egyéb IT infrastrukturális szolgáltatás

 • 12. 631121 Letöltött videotartalom

 • 13. 63113 Internetes reklámhely, -idő

 • 14. 661999Egyéb m.n.s. pénzügyi kiegészítő szolgáltatás

 • 15. 691016 Közjegyzői szolgáltatás, egyéb jogi dokumentumok létrehozása

 • 16. 691019 Egyéb jogi szolgáltatás

 • 17. 69203 Adótanácsadás

 • 18. 69204 Vagyonfelügyelői tevékenység csőd- és felszámolási eljárás során

 • 19. 70211 PR, kommunikáció tanácsadás


Egy b elsz molhat kiad sok1
Egyéb elszámolható kiadások mikrovállalkozások fejlesztése, turisztikai tevékenységek ösztönzése, falumegújítás és a vidéki örökség jogcímek keretében nyertes pályázók részére

 • 20. 70221 Üzletviteli tanácsadás

 • 21. 70222 Egyéb projektvezetési szolgáltatás, kivéve építési projekt

 • 22. 70223 Egyéb üzletviteli tanácsadás

 • 23. 7111 Építészmérnöki tevékenység

 • 24.7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

 • 25. 712011 Összetétel-, tisztaságvizsgálat-, elemzés

 • 26. 712012 Fizikaitulajdonság-vizsgálat

 • 27. 712013 Összetett műszaki, elektronikai rendszer vizsgálata 

 • 28. 72112 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés eredeti termékei 

 • 29. 72192 Mérnöki, műszaki kutatás, fejlesztés, kivéve a biotechnológiát

 • 30. 72194 Agrártudományi kutatás, fejlesztés 

 • 31. 72195 Természet- és mérnöktudományi kutatás, fejlesztés eredeti termékei (kivéve: biotechnológia)

 • 32. 722011 Közgazdaságtani, üzleti tudományos kutatás, fejlesztés

 • 33. 72203 Társadalom- és humántudományi kutatás, fejlesztés eredeti termékei 

 • 34. 7311 Reklámügynöki tevékenység

 • 35. 7320 Piac-, közvélemény-kutatás

 • 36. 749012 Nem ingatlannal és biztosítással kapcsolatos üzleti ügynöki szolgáltatás, értékbecslés

 • 37. 749013 Környezetvédelmi tanácsadás

 • 38. 749019 Egyéb m.n.s. tudományos és műszaki tanácsadás

 • 39. 74902 Egyéb m.n.s. szakmai, műszaki és üzleti szolgáltatás

 • 40. 841129 Egyéb államigazgatási kiegészítő szolgáltatás

 • 41. 91021 Múzeum működtetése


Elsz mol s m dja2
Elszámolás módja mikrovállalkozások fejlesztése, turisztikai tevékenységek ösztönzése, falumegújítás és a vidéki örökség jogcímek keretében nyertes pályázók részére

 • Az utolsó kifizetési kérelem kivételével nem számolható el egyéb kiadás tényleges beruházási kiadások elszámolása nélkül!

 • Az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb a művelet megvalósulását követő egy éven belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig kell benyújtani! Ezt követően akkor sem nyújtható be, ha egyébként erre a megvalósítási határidőt tekintve lehetősége lenne!

 • Ha egy éven belül nem nyílik meg kifizetési kérelem benyújtási időszak, az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb abban a kifizetési időszakban - de legkésőbb 2015. január 31-ig - kell benyújtani, amely a művelet megvalósulása után elsőként nyílik meg.


K relmek elb r l sa
Kérelmek elbírálása mikrovállalkozások fejlesztése, turisztikai tevékenységek ösztönzése, falumegújítás és a vidéki örökség jogcímek keretében nyertes pályázók részére

 • Az MVH kizárólag a határidőben, ügyfélkapun keresztül benyújtott kérelmeket bírálja el érdemben, benyújtási időszakon kívül - azt megelőzően vagy azt követően - benyújtott kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül elutasítja!

 • MVH törvény alapján - az érdemi vizsgálat nélküli elutasítás esetein kívül - a végzést az MVH a beérkezést követő három hónapon belül hozza meg. Az ügyintézési határidőbe nem számít bele a Ket. szerint pl. hiánypótlásra, tényállás tisztázásához szükséges idő; eljárás felfüggesztésének időtartama; jogsegélyeljárás időtartama.

 • HIÁNYPÓTLÁS: egyszer van rá lehetőség, az ügyfél nem hosszabbíthatja meg


K relmek elb r l sa1
Kérelmek elbírálása mikrovállalkozások fejlesztése, turisztikai tevékenységek ösztönzése, falumegújítás és a vidéki örökség jogcímek keretében nyertes pályázók részére

 • Ha a bizonylat nem felel meg a számviteli ( 2000. évi C. Törvény) vagy az ÁFA törvénynek (2007. évi CXXVII. Törvény) formai vagy tartalmi előírásainak, az elszámoláshoz nem fogadható el. A törvényi előírásoknak nem megfelelő bizonylat alapján igényelt támogatási összeg jogosulatlan igénylésnek minősül, ami szankciót von maga után

 • Az utolsó KK benyújtása előtt nem fizethető ki az elszámolható kiadások 80 %-át meghaladó összeg

 • KIFIZETÉS: az MVH az ügyfél-nyilvántartási rendszerben megadott fizetési számlájára történő átutalással, forintban teljesíti a kifizetésről szóló határozat meghozatalától számított 30 napon belül


Az gyf l k telezetts gei
Az ügyfél kötelezettségei mikrovállalkozások fejlesztése, turisztikai tevékenységek ösztönzése, falumegújítás és a vidéki örökség jogcímek keretében nyertes pályázók részére

VÁLTOZOTT A SZÁMVITELI BIZONYLATOKRA VALÓ KÖTELEZŐ RÁJEGYZÉS SZABÁLYOZÁSA!

Ha a benyújtott számviteli bizonylat a Vhr. szerinti kötelező rájegyzéseket, vagy azok bármelyikét nem tartalmazza, akkor az érintett bizonylat a hiánypótlásra való felszólítás nem vagy nem megfelelően való teljesítése esetén elutasításra kerül, és az elutasított bizonylat más kifizetési kérelemhez kapcsolódóan ismételten nem nyújtható be.

KÖTELEZŐ RÁJEGYZÉSEK:

 • a támogatási határozat azonosító száma,

 • a „Támogatás elszámolására benyújtásra került” rájegyzés,

 • (Ügyfél regisztrációs szám)

 • Nem minősül elutasítási oknak, ha nem tüntetik fel a számviteli bizonylatokon a tétel SZJ, TESZOR, VTSZ számát, KN-kódját.

  A számlaösszesítőn kell szerepeltetni ezt!


Az gyf l k telezetts gei1
Az ügyfél kötelezettségei mikrovállalkozások fejlesztése, turisztikai tevékenységek ösztönzése, falumegújítás és a vidéki örökség jogcímek keretében nyertes pályázók részére

Támogatás elszámolása:

 • Kettős könyvvezetésre kötelezett ügyfeleknek: tőketartalékba (lekötött tartalékba) kell helyezniük,

 • Nem kettős könyvvezetésre kötelezetteknek: egyéb bevételek között kell elszámolniuk saját könyvelésükben.

  Elkülönített nyilvántartás:

  A Vhr. 20. § (2) bekezdése szerint az ügyfélnek a művelettel összefüggő gazdasági eseményekről külön nyilvántartást, könyvvezetési kötelezettség esetén külön analitikus nyilvántartást köteles vezetni a kiadásai, valamint (egyes esetekben) bevételei vonatkozásában.

  Arculati elemek feltüntetése:

  A támogatással megvalósított beruházáson és eszközein az EMVA szlogent, EU-logót, valamint az ÚMVP logót és esetlegesen még a LEADER logót is fel kell tüntetni. Az arculati elemeket a beruházás megkezdésekor, de legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásáig fel kell tüntetni!


P t si beruh z sok
Építési beruházások mikrovállalkozások fejlesztése, turisztikai tevékenységek ösztönzése, falumegújítás és a vidéki örökség jogcímek keretében nyertes pályázók részére

Építéssel járó beruházások esetén kötelező:

 • építési műszaki ellenőr alkalmazása és

 • építési napló vezetése

  Nem építési engedélyköteles beruházás esetén is!

  Kivétel: 1 500 000 forint jóváhagyott elszámolható kiadási összeget nem meghaladó nem építési engedély köteles építési beruházás


P t si beruh z s eset n
Építési beruházás esetén mikrovállalkozások fejlesztése, turisztikai tevékenységek ösztönzése, falumegújítás és a vidéki örökség jogcímek keretében nyertes pályázók részére

 • ÉPÍTÉSI NAPLÓ: elszámolni kívánt tételeknek szerepelniük kell benne Kifizetési kérelemhez szkennelt formában csatolni kell a kapcsolódó építési napló(rész) másolatát, melyen a napló bejegyzések mellett fel kell tüntetni az elszámolni kívánt tételek ÉNGy szerinti MVH kódját!

 • Csak annyi anyaghoz tartozó költség kerülhet elszámolásra – a kapcsolódó munkadíjjal együtt – amennyi anyag ténylegesen felhasználásra került! (pl. csak építőanyag nem)

 • Valamennyi gépnek, technológiai elemnek, építőanyagnak, szerkezeti elemnek minőségi tanúsítvánnyal kell rendelkeznie!

 • Ha a támogatási határozatban több kiadási tétel szerepel, a kifizetési kérelemben szereplő azonos kiadási tételéhez tartozó elszámolható kiadás összege a támogatási határozatban megállapított kiadási tétel összegét legfeljebb 20 %-os mértékben meghaladhatja, de az adott építésre jóváhagyott kiadások összege emiatt nem növekedhet!


P t si beruh z sok1
Építési beruházások mikrovállalkozások fejlesztése, turisztikai tevékenységek ösztönzése, falumegújítás és a vidéki örökség jogcímek keretében nyertes pályázók részére

 • Műszaki tartalom módosítása: a hatóság kötelező előírásának teljesítése érdekében módosítható

 • Önkéntes elhatározásából: a műszaki tartalom az első kifizetési kérelem benyújtását megelőzően, az ügyfél által legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásának napját megelőző harmincadik napig benyújtott, műszaki ellenőri véleménnyel alátámasztott kérelmére, egy alkalommal módosítható


P t si beruh z sok2
Építési beruházások mikrovállalkozások fejlesztése, turisztikai tevékenységek ösztönzése, falumegújítás és a vidéki örökség jogcímek keretében nyertes pályázók részére

 • Figyelem! Változott a műszaki tartalom módosítás szabályozása!

 • A jóváhagyott munkanemen belüli más építési tétel megvalósítása önmagában nem minősül a műszaki tartalom megváltoztatásának

 • Új munkanem felvétele: (hogy az ne minősüljön műszaki tartalom változásának)

  Akkor lehetséges ha a módosított építési tétel révén létrejött beruházási elem épületszerkezeti funkciója, használati módja, helye és mérete a támogatási határozattal jóváhagyott műszaki dokumentációhoz képest nem változik, és azt műszaki ellenőr az MVH formanyomtatványán igazolja.


Raj nlatos t telek m dos t sa
Árajánlatos tételek módosítása mikrovállalkozások fejlesztése, turisztikai tevékenységek ösztönzése, falumegújítás és a vidéki örökség jogcímek keretében nyertes pályázók részére

 • A támogatási határozatban szereplő eszközökkel azonos funkciójú, azonos vagy magasabb műszaki paraméterekkel rendelkező eszközökre irányulhat

  Kifizetési kérelemhez csatolni kell:

 • Min. 2 darab, a teljesítéskor érvényes árajánlatot,

 • Indokolni kell a választást.

 • Ha nem a pályázatban megadott tételek kerülnek beszerzésre: kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg részletes műszaki leírást tartalmazó dokumentum benyújtása szükséges.


Mell kletek
Mellékletek mikrovállalkozások fejlesztése, turisztikai tevékenységek ösztönzése, falumegújítás és a vidéki örökség jogcímek keretében nyertes pályázók részére

 • Nyilatkozat AZ ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr ellenjegyzésével ( 5. számú melléklet)

  KK-ban feltüntetett árajánlatos tételek a pályázat benyújtási időszak első napján hatályos ÉNGY-be, és a kifizetési kérelem benyújtásáig megjelent egyetlen ÉNGY-be sem sorolhatók be.  

  Az árajánlattal elszámolni kívánt tételek ÉNGY-be történő besorolása nem lehetséges „Árajánlatos tételek indoklása” elnevezésű nyomtatványban megjelölt indokok alapján

 • Árajánlatos tételek indoklása ( 6. számú melléklet)

 • A támogatási határozatban jóváhagyottól eltérő munkanembe tartozó építési tételek Kifizetési kérelem - Betétlap (7 . számú melléklet)


K sz n m a figyelmet
Köszönöm a figyelmet! mikrovállalkozások fejlesztése, turisztikai tevékenységek ösztönzése, falumegújítás és a vidéki örökség jogcímek keretében nyertes pályázók részére


ad