OU “ BRA]A MILADINOVCI”
Download
1 / 29

OU “ BRA]A MILADINOVCI” KUMANOVO - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

OU “ BRA]A MILADINOVCI” KUMANOVO. IZVE[TAJ ZA REALIZACIJA NA GODI[NATA PROGRAMA ZA RABOTA NA OU"BRA]A MILADINOVCI " - KUMANOVO ZA U^EBNATA 2007/ 2008 GODINA. Uslovi vo koi rabote{e u~ili{teto

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' OU “ BRA]A MILADINOVCI” KUMANOVO' - feng


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

IZVE[TAJ ZA REALIZACIJA NA GODI[NATA PROGRAMA ZA RABOTA NAOU"BRA]A MILADINOVCI " - KUMANOVOZA U^EBNATA 2007/ 2008 GODINA


 • Uslovi vo koi rabote{e u~ili{teto

  a) Centralnata u~ili{na zgrada se nao|a na ul. "Narodna Revolucija" br. 43 kade se smesteni 20 paralelki ;

  b) Vo vtorata zgrada na Ul. "Tonko Dimkov"bb se izveduva nastava od I-IV, vo 9 paralelki za decata od toj reon;

  v) Vo trettata zgrada na ul."Tane Georgievski"bb. Rabotat Posebnite paralelki od I do VIII oddelenie i 4 (~etiri) paralelki od tretto odd.;


g) ^etvrta zgrada e podra~noto u~ili{te vo s.P~iwa. Opfa}a u~enici od selata {to gravitiraat kon toj reon od Ido VIIIodd. so vkupno 9 (devet) paralelki

i

d) Vo pettata zgrada koja e locirana vo s. Studena Bara raboti 2 kombinirani paralelki od I-IV odd.


2 opfatenost na u enici
2. Opfatenost na u~enici

 • Vkupno 65 paralelki i toa:

  -predmetna nastava 24;

  - oddelenska nastava 32paralelki;

  -9 paralelki od prvo do osmo odd. za u~enici so Posebni potrebi i

  -2kombinirani paralelki.


Zapi ani za narednata u ebna godina
Zapi{ani za narednata u~ebna godina

Zapi{ani se za prvo oddelenie :

-110deca rodeni 2002 god.


3 nastava i nastaven kadar
3. Nastava i nastaven kadar

 • Vkupno vraboteni 97 lica od koi :

  -2 vospituva~i,

  -33 oddelenski nastavnika;

  -39 predmetni nastavnika,

  -logoped, pedagog, psiholog, bibliotekar,sociologdirektor i

  -18 lica od administrativno tehni~ki personal,


1.Nastavata e realizirana, so mali otstapuvawa:

Planirani 47 952

Realizirani 47 661

ili 99,39%


S tru no usovr uvawe
Stru~no usovr{uvawe

 • stru~ni aktivi;

 • seminari i rabotilnici od proekti;

 • seminari i rabotilnici organizirani od MON i Biro za razvoj na obrazovanieto


4 proekti
4. Proekti


 • Proekti podr`ani od:

  -MON i Biro za razvoj na obrazovanieto;

  -USAID

  -^ekor po ^ekor

  -Vo sorabotka so NVO od gradot


5 sorabotka so nvo i institucii od lokalnata sredina
5. Sorabotka so NVO i institucii od lokalnata sredina


 • Sorabotka so NVO

  1. partnerski proektni aktivnosti,

  2. seminari za nastavnicite

  3. rabotilnici za u~enicite, nastavnicite i roditeli.

  4. u~estvo na tribini,debati,

  okrugli masi


Sorabotka so institucii
Sorabotka so institucii

 • Ministerstvo za vnatre{ni raboti

 • Sredni u~ili{ta

 • Osnovni u~ili{ta

 • Kulturni institucii

 • Pretprijatija


6 brojna polo ba izostanoci povedenie i uspeh na u enicite
6. Brojna polo`ba, izostanoci, povedenie i uspeh na u~enicite


Brojna sostojba uspeh povedenie i izostanoci na u enici
BROJNA SOSTOJBA ,USPEH,POVEDENIE I IZOSTANOCI NA U^ENICI

 • I-131,

 • I -136, V- 141,

 • II-123, VI-151,

 • III-111, VII-143,

 • IV-126,VIII-162

 • Pos.p.I-VIII-64

 • vkupno: 1288


Sred en uspeh
Sreden uspeh

 • Sredniot uspeh 2007/08god e 4.29

 • U~ebnite godin:

  2006/07-4,40

  2005/06-4.39,

  2004/05-4,35;

  2003/04-4,29;

  2002/03-4,26.


Posebni paralelki
Posebni paralelki

 • vkupno: 64 u~enici

 • Sreden uspeh:

 • 07/08 3,58

 • 06/07 3,84

 • 05/06 3,79


7 organizirawe u estvo i postignati rezultati od natprevari
7. Organizirawe, u~estvo i postignati rezultati od natprevari.

 • Organizirani natprevari na nivo na

  - u~ili{te

  - op{tinski

  - regionalni


Osvoeni nagradi
Osvoeni nagradi

 • 17 Op{tinski nagradi,

 • 12 regionalni,

 • 14 republi~ki nagradi i

 • 1 Me|unarodna Grand Pri nagrada.


 • GranPri na megunarodna likovna kolonija

 • Dr`aven prvak na bibliotekari ;

 • Dr`avni prvaci po Italijanski jazik ;

 • prvo mesto na protivpo`aren kviz;

 • II mesto po geografija, istorija i tehnika;

 • III mesto po matematika.


Regionalni natprevari
Regionalni natprevari

 • Francuski Prvo mesto

 • Vtoro i treto mesto matematika

 • Prvo mesto istorija

 • Prvo mesto hor i orkestar

 • Prvo mesto informatika

 • Prvo mesto geografija

 • Prvo mesto tehnika


Zakli oci i preporaki
Zakli~oci i preporaki

1.Nastavata e realizirana, so mali otstapuvawa

2.Kvalitetot na nastavata e podobren {to e sogledano od posetata na ~asovi od strana na stru~niot tim


3.U~estvoto vo golem broj na proekti pridonese za timsko rabotwe i podobruvawe na u~ili{nata klima i atmosfera vo raboteweto na OU;

4. Aktivno u~estvo na odgovornite nastavnici za uspe{no realizirawe na zapo~natite proekti koi se vo tek;


Preporaki
Preporaki rabotwe i podobruvawe na u~ili{nata klima i atmosfera vo raboteweto na OU;

1.Ima potreba sledeweto da prodol`i i da bide poseten sekoj nastavnik;

2. Da se formiraat timovi za poseta na seminari, za objektivno ocenuvawe, za tehniki vo nastava i sl. so obvrska istite da gi obu~at ostanatite nastavnici;


3.Podobruvawe i redovno vodewe na PED rabotwe i podobruvawe na u~ili{nata klima i atmosfera vo raboteweto na OU; ;

4. Voveduvawe na kniga za evidencija od u~estvo na natprevari i davawe na izve{tai odnatprevari, manifestacii i sl. vo kompjuterska obrabotka snimeni na flopi ili USB;


5. rabotwe i podobruvawe na u~ili{nata klima i atmosfera vo raboteweto na OU;Formirawe na tim za sozdavawe i voveduvawe na VEB strana na u~ili{teto vo krajot na godinata;

6. Sozdavawe na tim (5-9 ~lena) za izgotvuvawe na nov ~etirigodi{en Razvoen plan na U~ili{teto;


7. rabotwe i podobruvawe na u~ili{nata klima i atmosfera vo raboteweto na OU;Direktorot so svoite sorabotnici prodol`uva so iznao|awe na novi na~ini i formi za motivirawe na nastavnicite i u~enicite preku dodeluvawe pofalnici, blagodarnici, sertifikati i drugi vidovi na nagradi, so cel podobruvawe na kvalitetot na nastavata i podigawe na rejtingot na u~ili{teto.


8. Uka`uvaweto rabotwe i podobruvawe na u~ili{nata klima i atmosfera vo raboteweto na OU;

od izvr{enata integralna evaluacija od strana na Dr`avniot inspektorat da bidat prioriteti vo

Godi{nata programa i

Noviot razvoen plan


ad