Foglalkoztat s politika
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Foglalkoztatás-politika PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Foglalkoztatás-politika. Fogalma, társadalmi szereplők, szintjei H.P. Foglalkoztatás-politika fogalma.

Download Presentation

Foglalkoztatás-politika

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Foglalkoztatás-politika

Fogalma, társadalmi szereplők, szintjei

H.P.


Foglalkoztatás-politika fogalma

Komplex több összetevőből álló fogalom.Az aktív korú lakosság foglalkoztatásának és ezzel összefüggésben nyújtott támogatásoknak (képzések, egyéb aktív és passzív eszközök) alkalmazásának törvény által biztosított feltételeit meghatározó „egységcsomag”. Szoros összefüggésben van a gazdaságpolitikával és a pénzügyi politikával is.


Foglalkoztatás-politika tartalma

 • Törvényi és rendeleti szabályozás

 • Az Eu. irányelvei, azok alkalmazása hazai viszonyokra

 • Különböző fejlesztési koncepciók, tervek

 • Humánerőforrás fejlesztési koncepciók

 • Egyéb szakprioritások, (ipari szerk. váltás)

 • Befektetések összetétele, minőségük (hazai, külföldi) stb.


Foglalkoztatás-politikai eszközök I.

 • Passzív eszközök: mn. Járulék, segély, jöv. pótló juttatás, stb.

 • Aktív eszközök: az összes foglalkoztatást ösztönző eszköz (képzés, bértám, program, stb.)

 • Preventív eszközök: a munkanélküliség kialakulását megelőző eszközök


Foglalkoztatás-politikai eszközök II.

 • Preventív eszközök:

  • Foglalkoztatás-politikai koncepciók készítése

  • Területfejlesztési tervezés, koncepció

  • Oktatáspolitikai konc. készítése

  • Szociálpolitikai konc. készítése

  • Infrastruktúra fejlesztés

  • Pályázatfigyelés és írás

  • Kapcsolatépítés, lobbizás, térség menedzselés


Foglalkoztatás-politika társadalmi szereplői

 • For profit szféra:

  • gazdálkodó szervezetek

  • egyéni vállalkozások

  • társas vállalkozások

 • Non profit szféra:

  • egyesületek

  • alapítványok

  • egyházak

  • intézmények


Foglalkoztatás-politika szintjei vertikális megközelítésben I.

 • Európai Unió szintje(irányelvek, szociális célkitűzések, prioritások)

 • Országos szint:(törvények, rendeletek, FLT. Szoc. Törv. Feln.képz. Törv. Szakképz. Törv.)

 • Regionális szint:(helykeresés, területfejl. reg. Szint.)

 • Megyei szint:(területfejl. munkaerő-piaci szervezet)


Foglalkoztatás-politika szintjeivertikális megközelítésben II.

 • Helyi kistérségi szint:(helykeresés, erőforrás kutatások, koncepciók, kirendeltségek)

 • Települési szint:(önkormányzati területi szintek)

 • Vállalkozói szint: (a konkrét realizáló szint)


Foglalkoztatás-politika szintjei horizontális megközelítésben

 • Tripartit érdekegyeztetés szintje

 • Bipartit érdekegyeztetés szintje

 • Passzív eszközök alkalmazása

 • Aktív eszközök alkalmazása

 • Preventív eszközök alkalmazása


Foglalkoztatás-politikai koncepciók készítésének menete I.

 • Helyzetelemzés

 • Mi az érték meghatározás

 • Ebből általános célok

 • Konkrét célok

  • rövid távra

  • közép távon

  • hosszú távon


Foglalkoztatás-politikai koncepciók készítésének menete II.

 • Helyzetelemzés:

  • Swot analízis készítése

  • Wen diagram

  • Demográfiai adatgyűjtés

  • Infrastruktúrák állapota, fejlettsége

  • Interjúk, adatok, készítése, elemzése

  • Bázisszemélyek kiválasztása (munkatársak)


Foglalkoztatás-politikai koncepciók elkészítésének menete III.

 • Mi az érték?

  • Táj, tájegység

  • természeti erőforrások (kincsek)

  • humán erőforrás (emberek)

  • helyi közigazgatás (önkormányzat)

  • helyi társ. Szervezetek (alapítvány, egyház, stb.)

  • egyéb meghatározó tényezők


Foglalkoztatás-politikai koncepciók elkészítésének menete IV.

 • Általános célok:

  • iparban, építőiparban

  • feldolgozó iparban

  • mezőgazdaságban

  • kereskedelemben

  • vendéglátásban

  • turizmusban, stb.


Foglalkoztatás-politikai koncepciók elkészítésének menete V.

 • Konkrét célok meghatározása:

  • új ipar meghonosítása: (pl. nádfonat készítés)

  • új mezőgazdasági kultúra elterjesztése (fajtaváltás, de lehet termékváltás is)

  • kereskedelmi egységek létrehozása

  • szálláskapacitás növelése

  • területrendezés

  • vízrendezés, stb.


 • Login