den europ iske union
Download
Skip this Video
Download Presentation
Den Europæiske Union

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Den Europæiske Union - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

Den Europæiske Union. Indhold Historisk udvikling De centrale institutioner og beslutningsprocedurer Tilgange til studiet af EU. Historisk udvikling I: Samarbejdets etablering (1950-1960). Afslutningen på Anden Verdenskrig (1945) Ophavsmanden Jean Monnet Schuman-erklæringen (1950)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Den Europæiske Union' - feng


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
den europ iske union

Den Europæiske Union

Indhold

Historisk udvikling

De centrale institutioner og beslutningsprocedurer

Tilgange til studiet af EU

historisk udvikling i samarbejdets etablering 1950 1960
Historisk udvikling I: Samarbejdets etablering (1950-1960)
 • Afslutningen på Anden Verdenskrig (1945)
 • Ophavsmanden Jean Monnet
 • Schuman-erklæringen (1950)
 • Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (1951/1952)
 • Rom-traktaten (1957/1958)
historisk udvikling ii turbulens i samarbejdet 1961 1979
Økonomisk opblomstring i begyndelsen af 1960erne

Charles de Gaulle

- Veto Storbritanniens medlemskab (1963 & 1967)

- Tomme stols politik (1965-1966)

- Luxembourg kompromiset (1966)

Storbritannien, Danmark og Irland bliver medlemmer (1973)

Integrationsmæssig stilstand i 1970erne

Historisk udvikling II: Turbulens i samarbejdet (1961-1979)
historisk udvikling iii tilbage p sporet 1980 1993
Internationale konkurrence - USA og Japan (start 1980erne)

Den Europæiske Fællesakt (1986/1987)

Det Indre Marked (slutningen af 1992)

Grækenland bliver medlem i 1981 og i 1986 fulgte Spanien og Portugal trop

Berlin Murens fald (1989)

Maastricht traktaten (1992/1993): De tre søjler og ØMUen

Danmark stemmer ”nej” til Maastricht traktaten (1992)

Edinburgh-aftalen (1993)

Historisk udvikling III: Tilbage på sporet (1980-1993)
historisk udvikling iv mod en ligev gt 1994 2008
Sverige, Finland og Østrig bliver medlemmer af samarbejdet i 1995

Amsterdam-traktaten (1997/1998): Borgerne i fokus og Schengen-samarbejdet

Nice-traktaten (2001/2003): Justering af EU’s institutioner

Polen, Ungarn, Estland, Slovenien, Cypern, Slovakiet, Bulgarien, Letland, Litauen og Malta bliver medlemmer af samarbejdet i 2004

Traktaten om en forfatning for Europa (2004)

”Nej” til forfatningstraktaten i Frankrig og Holland (2005)

Rumænien og Bulgarien bliver medlemmer 2007

Reformtraktaten (2007)

Irlands nej til reformtraktaten (2008)

?

Historisk udvikling IV: Mod en ligevægt (1994-2008)
sammenfatning af den historiske udvikling
Sammenfatning af den historiske udvikling
 • Integration i bredden

- fra 6 medlemsland i 1952 til 27 i 2007

- fra kul- og stålfællesskab til omfattende politisk Union

 • Integration i dybden

- udbredelse af kvalificerede flertalsafgørelser

- domstolsafgørelser

de centrale institutioner og beslutningsprocedurer i
De centrale institutioner og beslutningsprocedurer (I)

Det Europæiske Råd

 • Stats- og regeringscheferne
 • Mødes minimum fire gange årligt i Bruxelles
 • Tager stilling til sager der er kørt fast i Ministerrådet
 • Fastlægger de overordnede retningslinier for samarbejdet
 • Beslutninger træffes ved konsensus
de centrale institutioner og beslutningsprocedurer ii
De centrale institutioner og beslutningsprocedurer (II)

Ministerrådet

 • Nationale ministre fra medlemsstaterne
 • Vedtager lovgivning
 • Træffer afgørelser med enten simpelt flertal, kvalificeret flertal eller enstemmighed
 • Formandskab går på skift mellem medlemsstaterne hvert halve år
 • Assisteres af nationale embedsfolk og et sekretariat
de centrale institutioner og beslutningsprocedurer iii
De centrale institutioner og beslutningsprocedurer (III)

Europa-kommissionen

 • Ledes af et kollegium bestående af 27 kommissærer nomineret af de nationale regeringer
 • Varetager følgende opgaver: (A) fremsætter lovforslag, (B) forvalter lovgivning, (C) overvåger, at medlemsstaterne overholder deres forpligtelser, (D) forhandler aftaler med tredje lande
 • Sidder for en periode på fem år af gangen
 • Kommissærerne assisteres af generaldirektorater og personlige kabinetter
de centrale institutioner og beslutningsprocedurer iii1
De centrale institutioner og beslutningsprocedurer (III)

Europa-Parlamentet

 • 732 direkte folkevalgte medlemmer fra medlemsstaterne
 • Sidder i en periode på fem år
 • Deltager sammen med Ministerrådet i lovgivningsarbejdet
 • Arbejde foregår i komiteer, mens beslutninger træffes i plenaren
 • Skal godkende og kontrollere Europa-kommissionen
de centrale institutioner og beslutningsprocedurer iv
De centrale institutioner og beslutningsprocedurer (IV)

Domstolen

 • Består af 27 dommere udpeget af nationale regeringer
 • Dømmer i sager vedr. uenighed mellem EU’s institutioner eller mellem samarbejdet og medlemsstaterne
 • Dømmer upartisk
 • Lille kendskab til institutionen men stor betydning: direkte virkning og forrang
de centrale institutioner og beslutningsprocedurer v
De centrale institutioner og beslutningsprocedurer (V)

Konsultationsproceduren

 • Kommissionen fremsætter forslag
 • Europa-Parlamentet høres
 • Kommissionen reviderer evt. forslaget
 • Ministerrådet træffer beslutninger
de centrale institutioner og beslutningsprocedurer vi
De centrale institutioner og beslutningsprocedurer (VI)

Fælles beslutningsprocedure

 • Kommissionen foreslår lovgivning
 • Europa-Parlamentet og Ministerrådet behandler forslaget op til tre gange
 • Mellem anden og tredje behandlingen indkaldes et forligsudvalg med repræsentanter for de to institutioner
ad