Az ərbaycanda Bütöv Maliyyə Sektorunun Qurulması - PowerPoint PPT Presentation

Az rbaycanda b t v maliyy sektorunun qurulmas
Download
1 / 9

 • 112 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Az ərbaycanda Bütöv Maliyyə Sektorunun Qurulması. Maliyyə hesabatlarının verilməsi, qaydaları və açıqlanması ilə bağlı işlərin təkmilləşdirilməsi zamanı MİKS Bazarının rolu. 3 cü Azərbaycan Mikro-maliyyə Konfransı Bak ı , Az ərbaycan 26-27 May , 2006 -cı il.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Az ərbaycanda Bütöv Maliyyə Sektorunun Qurulması

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Az rbaycanda b t v maliyy sektorunun qurulmas

Azərbaycanda Bütöv Maliyyə Sektorunun Qurulması

Maliyyə hesabatlarının verilməsi, qaydaları və açıqlanması ilə bağlı işlərin təkmilləşdirilməsi zamanı MİKS Bazarının rolu

3cü Azərbaycan Mikro-maliyyə Konfransı

Bakı, Azərbaycan 26-27 May, 2006-cı il


Az rbaycanda b t v maliyy sektorunun qurulmas

Fəaliyyətin Şəffaflığının təmin olunması üçün imkanların yaradılması- MİKS-in rolu

“Fəaliyyətin Şəffaflığının təmin olunması üçün imkanların yaradılması ” dedikdə bütün işlərin cəmləşdirilməsi nəzərdə tutulur :

 • Məlumatın təzələnməsinin, həcminin və keyfiyyətinin artırılması məqsədi ilə hesabatların verilməsi qaydaları üzrə MMİ-lərə təlimlərin keçirilməsi.

 • Fəaliyyət göstəricilərinin müqayisə olunması və sahəyə dair analizlərin aparılması üçün vahid bazanın qurulması məqsədilə yerinə yetirilən işlərə dair nəzarətin yaradılması

 • Sahə üzrə yerinə yetirilən işlər və standartların ictimaiyyətə çatdırılması istiqamətində yardım göstərilməsi məqsədiə məlumatın yayılması

 • Məlumat axınını mümkün qədər təzələməklə davam etdirmək.


F aliyy tin ffafl n n t min olunmas n imkanlar n yarad lmas m ks in rolu

Fəaliyyətin Şəffaflığının təmin olunması üçün imkanların yaradılması- MİKS-in rolu

 • Ən mühüm məlumatlarla bağlı yaranan məhduduiyyətlərin aradan qaldırılması :

  • Etibarlılıq

  • Vaxta uyğunlaşdırma

  • Müqayisəlilik

  • Mümkünlük

  • Əsas iki xidmət vasitəsilə:

 • The MİKS Bazar

 • MikroBank xidmətlərinə dair Bülleten (MBB)


F aliyy tin ffafl n n t min olunmas n imkanlar n yarad lmas

Fəaliyyətin Şəffaflığının təmin olunması üçün imkanların yaradılması

MİKS MARKET (www.mixmarket.org)

 • Bankınız haqqında təsəvvür və yerinə yetirdiyi işlərə dair plan tərtib edin

 • Şəffaflığın təmin olunması üzrə götürdüyünüz öhdəliyin yerinə yetirildiyi haqqında sübutlar göstərin

 • Potensial sərmayədarlar və maliyyə vəsaiti ayıran təşkilatları axtarın

 • Məlumatların verilməsi zamanı yaranan çətinlikləri aradan qaldırın

 • MMİ şəbəkələrinin, reytinq və digər xidmət göstərən şirkətlərini müəyyən edin

 • MMİ-nizin yerinə yetirdiyi işləri digəriləri ilə müqayisə edin


F aliyy tin ffafl n n t min olunmas n imkanlar n yarad lmas m ks in rolu1

Fəaliyyətin Şəffaflığının təmin olunması üçün imkanların yaradılması- MİKS-in rolu

MikroBank xidmətlərinə dair Bülletenin (MBB) hazırlanmasındaiştirak etmək

 • Fəaliyyətinizə dair müqayisəli təhlili beynəlxalq səviyyədə qəbul olunmuş mikromaliyyə standartlarına uyğun aparın

 • Digər yerli və beynəlxalq MMİ-lər ilə birgə müqayisə aparın

 • Yerinə yetirilən işlərə dair xüsusi hesabatı qəbul edin


F aliyy tin ffafl n n t min olunmas n imkanlar n yarad lmas m ks in rolu2

Fəaliyyətin Şəffaflığının təmin olunması üçün imkanların yaradılması- MİKS-in rolu

Yerinə yetirilən işlərə dair xüsusi hesabat(YYİXH)

 • MBB üzrə aparılan müqayisəli təhlillərə dair məlumat bazasına daxil edilməsi məqsədilə tam təlumatları MİKS-ə təqdim edən bütün MMİ-lər üçündür.

 • Rəhbər şəxslər və idarə heyətinin üzvlərinə yerinə yetirilən işləri müqayisəli təhlilə uyğun qaydada nəzərdən keçirməyə imkan verən əsas vasitədir.

 • Məlumata daxil edilmiş dəyişiklikləri izah edir və bərabər qrupların üzvlərini və onların qruplaşdırımasını müəyyən edir.

 • Məlumatlar ictimaiyyətə açıqlanana qədər tam məxfi saxlanılır


M ks market n almaza ox ar system i

MİKS MARKETİN “ALMAZA OXŞAR” Systemi

Almazların sayı artıqca məlumatın açıqlanması səviyyəsi də artır.


Az rbaycanda m ks bazar n n i tirak lar

AZƏRBAYCANDA MİKS Bazarının iştirakçıları


T kk r m z bildiririk

Təşəkkürümüzü bildiririk !

MBB və ya MİKS Bazarının MBB-də iştirak etmək üçün

* www.mixmarket.org internet səhifəsində yerləşdirilmiş anketlər doldurmaq və elektron poçt, faks, və yaxud adi poçt vasitəsilə göndərmək lazımdır, və yaxud

* Əlavə məlumat üçün MİKS ilə aşağıdakılarla əlaqə saxlamaq olar

Elektron poçt:info@themix.org

faks 001-202-659-9095

telefon 001-202-659-9094, x225


 • Login