Oddeľovanie zložiek zmesí - PowerPoint PPT Presentation

Odde ovanie zlo iek zmes
Download
1 / 10

  • 152 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Oddeľovanie zložiek zmesí. 6 . ročník Mgr. Hilda Petríková. Oddeľovanie zložiek zmesí. Rôznorodé zmesi: usadzovaním, filtráciou Rovnorodé zmesi(roztoky): odparovaním, kryštalizáciou, destiláciou Ďalšie metódy: sublimácia, delenie oddeľovacím lievikom. Usadzovanie.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Oddeľovanie zložiek zmesí

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Odde ovanie zlo iek zmes

Oddeľovanie zložiek zmesí

6. ročník

Mgr. Hilda Petríková


Odde ovanie zlo iek zmes1

Oddeľovanie zložiek zmesí

  • Rôznorodé zmesi: usadzovaním, filtráciou

  • Rovnorodé zmesi(roztoky): odparovaním, kryštalizáciou, destiláciou

  • Ďalšie metódy: sublimácia, delenie oddeľovacím lievikom


Odde ovanie zlo iek zmes

Usadzovanie

Rôznorodé zmesi oddeľujeme:1, Usadzovaním (sedimentáciou) –( napr. voda s hlinou) - zložky majú rôznu hustotu, hustejšia zložka(hlina) sa usadí na dne nádoby.Ako oddeliť železo od síry? – Vysypeme ich do vody -železo klesne na dno, síra pláva na hladine vody


Odde ovanie zlo iek zmes

Filtrácia

2, Fitráciou – Nerozpustné zložky suspenzie zachytáva filter. Ako filter sa používajú pôrovité látky- papier, plátno, gáza vata, filtračný papier. Prírodným filtrom je zemská kôra. Rozpustné zložky a kvapalina pretečú cez pôry filtra a nazývajú safiltrát.


Rovnorod zmesi roztoky odde ujeme

Rovnorodé zmesi( roztoky) oddeľujeme:

  • 3, Odparovaním – tuhé zložky z roztoku získame odparovaním vody. Napr. v prímorských krajinách sa získava morská soľ odparovaním morskej vody.V domácnosti: príprava lekváru.

  • 4, Kryštalizáciou – z roztoku sa vylúči tuhá látka vo forme pravidelných kryštálov.

  • Tuhé látky vo forme kryštálov získame najmä:a, ochladením nasýteného roztoku: napr. modrú skalicu.b, odparením rozpúšťadla: napr. v cukrovaroch takto vyrábajú kryštálový cukor.


Odde ovanie zlo iek zmes

Destilácia

5, Destiláciou – Kvapaliny z roztoku možno oddeliť na základe odlišných teplôt varu jednotlivých zložiek. Napr. výroba alkoholu (alkohol má nižšiu teplotu varu 78C, ako voda 100C.


Odde ovanie zlo iek zmes

Destilácia


Odde ovanie zlo iek zmes

Sublimácia

6, sublimáciou oddeľovanie pevných zmesí – zmena skupenstva - pevná látka sa vyparí. Napr. jód.


Odde ovanie zlo iek zmes

Oddeľovací lievik

7,v oddeľovacom lieviku- oddeľovanie kvapalín, ktoré sa navzájom nemiešajú. Napr. olej a voda.


Odde ovanie zlo iek zmes

Rieš úlohu!

Určite ste si všimli, že filtrácia na obrázku je prevádzaná nesprávne.

Vedeli by ste popísať, kde je chyba ?


  • Login