Dutch logistics 2040 designed to last in relatie tot de topsector logistiek
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Dutch Logistics 2040: designed to last in relatie tot de Topsector Logistiek PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Peter van Laarhoven Strategisch Platform Logistiek 08-10-2013. Dutch Logistics 2040: designed to last in relatie tot de Topsector Logistiek. Topsectoren. Strategisch Platform Logistiek. Aad Veenman, Boegbeeld Wando Boevé , ECT Arthur van Dijk, Logistieke Alliantie Jan Fransoo , TU/e

Download Presentation

Dutch Logistics 2040: designed to last in relatie tot de Topsector Logistiek

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dutch logistics 2040 designed to last in relatie tot de topsector logistiek

Peter van Laarhoven

Strategisch Platform Logistiek

08-10-2013

Dutch Logistics 2040: designed to last

in relatie tot de

Topsector Logistiek


Topsectoren

Topsectoren


Strategisch platform logistiek

Strategisch Platform Logistiek

 • Aad Veenman,Boegbeeld

 • WandoBoevé, ECT

 • Arthur van Dijk, Logistieke Alliantie

 • Jan Fransoo, TU/e

 • Lorike Hagdorn, VU/TNO

 • TimoHuges, NS

 • Peter van Laarhoven, Schiphol Group

 • Esther Liskamp, Philips

 • Peter van der Meij, vm DHL/Exel, Kennisakkoord Logistiek

 • Lidewijde Ongering, Rijksoverheid

 • Rutger van Slobbe, vm Bestuur P&O Nedlloyd/RvC HBR

 • Hans Smits, HBR

 • Ruud Vat, Vat Logistics

  www.topsectorlogistiek.nl


Dutch logistics 2040 designed to last in relatie tot de topsector logistiek

De economische waarde van de Topsector Logistiek

55 miljard euro toegevoegde waarde 813.000 arbeidsjaren

(BCI/TNO, 2012)

Logistiek als functie


Uitdagingen

Uitdagingen

 • Internationale concurrentiepositie

 • Koppeling bedrijfseconomische baten

  en maatschappelijke opgaven voor

  duurzaamheid en bereikbaarheid

 • Structuur sector (MKB) en

  enabling functie


Ambitie

Ambitie

De Topsector Logistiek draagt maximaal bij aan het versterken van

de internationale concurrentiepositie van Nederland. Het Topteam

Logistiek hanteert hiervoor de volgende ambitie:

In 2020 heeft Nederland een internationale toppositie (1) in

de afwikkeling van goederenstromen, (2) als ketenregisseur

van (inter)nationale logistieke activiteiten en (3) als land met

een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor

verladend en logistiek bedrijfsleven.


Actielijnen

Actielijnen

Nederland als één samenhangend logistiek systeem

 • Neutraal Logistiek Informatie Platform (RoadMap)

 • Synchromodaal transportsysteem (RM)

 • Samenwerking Nederlandse zeehavens

 • Kernnetwerk van (inter)nationale verbindingen en multimodale knooppunten

 • Tradecompliance and control(RM)

  Ketenregie

 • Cross Chain Control Centers (RM) en service logistiek(RM)

 • SupplyChainFinance(RM)

 • Internationale allianties en buitenlandpromotie

  Innovatie- en vestigingsklimaat

 • Vereenvoudigen wet- en regelgeving

 • Humancapital agenda

 • Eén nationale kennis- en innovatieagenda logistiek


Neutraal logistiek informatie platform

Neutraal Logistiek Informatie Platform

 • Consortium gevormd van bedrijfsleven en overheid

 • Uitgangspunten en afspraken vastgelegd

 • Convenant ondertekend en op 3 april aangeboden aan Minister Schultz van Haegen

 • Standaarden bibliotheek in ontwikkeling

 • Link tussen Portbase, Cargonaut en Digipoort

 • Meer informatie: www.nlip.org


Buitenlandpromotie

Buitenlandpromotie

 • Verbinding

 • Onderzoek & Strategie

 • Markt & accountbenadering

 • Communicatie & PR


Hoe past advies rli bij topsector logistiek

Hoe past advies Rli bij topsector logistiek ?

 • Brede maatschappelijke relevantie van logistiek

 • Stimulerend voor topsector acties vooral service logistiek, NLIP

 • Samenwerking bedrijfsleven, overheid en wetenschap

 • Logistiek in gebiedsagenda’s


Waar past advies rli minder goed bij topsector logistiek

Waar past advies Rli minder goed bij topsector logistiek ?

Circulaire economie =

 • Trend, niet maakbaar

 • Niet zaligmakend

  Logistiek =

 • Meer dan alleen dienstbaar aan andere sectoren

 • Meer dan instrument voor circulaire economie


Tot slot

Tot slot

 • Wat ons bindt:

 • Onze aardbol verantwoord doorgeven aan de volgende generaties in 2040 en daarna, ook met logistiek!


 • Login