Dünyada Akciğer Kanseri Parkin DM, Int J Cancer 1999; 80:827-41 - PowerPoint PPT Presentation

D nyada akci er kanseri parkin dm int j cancer 1999 80 827 41
Download
1 / 53

 • 393 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Dünyada Akciğer Kanseri Parkin DM, Int J Cancer 1999; 80:827-41. K anser ölümlerinin %17.8’ dir Dünyada tüm kanserlerin %12.8 si Tüm dünyada global olarak insidens her yıl %0,5 artmaktadır. Türkiye’de durum. Erkeklerde kanser Oran İnsidens (/100.000) 1-Akciğer %38.6 61.6

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Dünyada Akciğer Kanseri Parkin DM, Int J Cancer 1999; 80:827-41

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


D nyada akci er kanseri parkin dm int j cancer 1999 80 827 41

Dünyada Akciğer KanseriParkin DM, Int J Cancer 1999; 80:827-41

 • Kanser ölümlerinin %17.8’ dir

 • Dünyada tüm kanserlerin %12.8 si

 • Tüm dünyada global olarak insidens her yıl %0,5 artmaktadır


D nyada akci er kanseri parkin dm int j cancer 1999 80 827 41

Türkiye’de durum

Erkeklerde kanser

Oranİnsidens(/100.000)

1-Akciğer%38.6 61.6

2-Deri %7.1 11.5

3-Larinks %6.9 10.6

4-Mesane %6.8 11.0

5-Mide %5.2 8.0

6-Prostat %3.1 5.4

Fidaner, Eur J Cancer 2001; 37(1): 83-92


D nyada akci er kanseri parkin dm int j cancer 1999 80 827 41

Kadınlarda kanser

Oranİnsidens(/100.000)

1-Meme%26.7 24.4

2-Deri %8.8 8.8

3-Uterus %6.5 6.4

4-Over %6.4 5.9

5-Serviks %5.9 5.4

6-Akciğer %5.2 5.1

Fidaner, Eur J Cancer 2001; 37(1): 83-92


Et yoloj k fakt rler

ETİYOLOJİK FAKTÖRLER

 • SİGARA

 • ENDÜSTRİYEL ve ÇEVRESEL MARUZİYET

  • Asbest

  • Nikel ve nikel bileşenleri

  • Polisiklik aromatik hidrokarbonlar

  • Radyasyon

  • Krom, berilyum

  • Kadmiyum

  • Formaldehid

 • GENETIK YATKINLIK


Sigara ve erkeklerde akci er ca dan l m riski fishman s pulmonary diseases and disorders 1998

Sigara ve erkeklerde akciğer CA’dan ölüm riski*Fishman’s Pulmonary Diseases and Disorders-1998

Sigara U.S. Veterans British Doctors

İçmeyen 1.0 1.0

İçen 12.1 14.0

1-9 5.5 7.8

10-19 9.9 17.4

20-39 17.4 25.1

>40 23.9 --

* Rölatif risk


D nyada akci er kanseri parkin dm int j cancer 1999 80 827 41

Sigarayı bırakma ve erkeklerde akciğer Ca gelişme riski*Fishman’s Pulmonary Diseases and Disorders-1998

Bırakma yılı U.S. Veterans British Doctors

0 11.3 15.8

1-4 18.8 16.0

5-9 7.5 5.9

10-14 5.0 5.3

15-19 5.0 2.0

>20 2.1

* Rölatif risk


T rkiye de durum 11849 akci er kanserli olgu

Türkiye’de durum(11849 akciğer kanserli olgu)

 • Erkek: %90.4

  Kadın: %9.6

 • Sigara: %77.9 : sigara içici

  %10.8 : bırakmış

  %11.3 : hiç içmemiş

 • Asbest maruziyeti: %1.0

  T. D. Akciğer ve Plevra Maligniteleri Çalışma Grubu, Respiration 2002; 69: 207-10


T rkiye de durum

Türkiye’de durum

 • %0.3’ü --> 25 yaşın altında,

 • %11.4’ü --> 26-45

 • %56.7’si --> 46-65

 • %31.6’sı --> 66 yaşın üzerinde

  T. D. Akciğer ve Plevra Maligniteleri Çalışma Grubu, Respiration 2002 ; 69: 207-10


Akci er kanseri geli imi

Akciğer Kanseri Gelişimi


Prognozu ve tedaviyi belirleyen en nemli 3 fakt r

Prognozu ve tedaviyi belirleyen en önemli 3 faktör

 • Histolojik tip (KHAK - KHDAK)

 • Evre

 • Performans durumu (Yaş, ek hastalık, genel durum)


Histolojik s n fland rma ds 1999

Histolojik sınıflandırma (DSÖ-1999)

 • Küçük hücreli karsinom

 • Küçük hücreli dışı karsinom

  • Skuamöz hücreli karsinom

  • Adenokarsinom

  • Büyük hücreli karsinom

  • Adenoskuamöz karsinom

   • Pleomorfik, sarkomatoid ya da sarkomatöz elemanlar içeren karsinomlar

   • Karsinoid tümörler

   • Tükrük bezi tipindeki karsinomlar

   • Sınıflandırılamayan karsinomlar


T rkiye de durum1

Türkiye’de durum

Histolojisi bilinen: 10251 olgu

Skuamöz hücreli : %45.4

Küçük hücreli : %20.5

Adenokanser : %20.2

Büyük hücreli : %2.0

Küçük hücreli dışı (alt tipi ?) : %9.0

Küçük hücreli ve dışı kombinasyonu : %1.1

Adenoskuamöz : %0.8

Karsinoid tümör : %1.0

T. D. Akciğer ve Plevra Maligniteleri Çalışma Grubu, Respiration 2002 ; 69: 207-10


Evreleme

Evreleme

 • KHDAK: TNM sistemi

 • KHAK: İkili sistem

  • Sınırlı hastalık

  • Yaygın hastalık


D nyada akci er kanseri parkin dm int j cancer 1999 80 827 41

5.4cm


D nyada akci er kanseri parkin dm int j cancer 1999 80 827 41

Evreleme

EVRE 0 : Tis N0 M0 EVRE IA : T1 N0 M0 EVRE IB : T2 N0 M0 EVRE IIA : T1 N1 M0 EVRE IIB : T2 N1 M0 T3 N0 M0EVRE IIIA : T1-3 N2 M0

T3 N1 M0

EVRE IIIB : T4 N M0T N3 M0EVRE IV : T N M1


Khak evreleme

KHAK Evreleme

 • Sınırlı hastalık

  Hastalık tek bir hemitoraks ve bölgesel lenf nodları ile sınırlı

  (Evre I-III)

 • Yaygın hastalık

  Sınırlı hastalıktan daha yaygın durum

  (Evre IV)


En s k metastaz yerleri

En sık metastaz yerleri

 • Kemik

 • Karaciğer

 • Sürrenal

 • Beyin

 • Karşı akciğer


T rkiye de durum2

Türkiye’de durum

 • Küçük hücreli dışı

  Evre I : %5.6

  Evre II : %7.7

  Evre IIIA : %14.2

  Evre IIIB : %32.1

  Evre IV : %40.4

 • Küçük hücreli karsinomSınırlı Hastalık : %37.9

  Yaygın hastalık: %62.1

  T. D. Akciğer ve Plevra Maligniteleri Çalışma Grubu, Respiration 2002 ; 69: 207-10


Non invaziv evreleme 1

Non-invaziv evreleme (1)

 • BT’de kısa çapı 1 cm’den büyük LAM’lar anlamlı kabul edilir ama bu metastatik anlamına gelmez.

 • Toraks MR

  • Süperior sulkus tümörlerinin evrelemesinde kullanılmalı

  • Mediasten ya da toraks duvarı invaz. değerlendirmek için önerilmez.


Non invaziv evreleme 2

Non-invaziv evreleme (2)

 • Metastaz kuşkusunu arttıran bulgular her hastada sorgulanmalıdır.

  • Kilo kaybı (>%10)

  • Lokal kemik ağrısı, kemiklerde hassasiyet

  • Nörolojik semptomlar ya da bulgular

  • >1 cm periferik LAM

  • Ses kısıklığı, VCSS

  • Hepatomegali

  • Yumuşak doku kitlesi

  • Anemi (erkekte <%40, kadında <%35)

  • Ca, ALP, SGOT, GGT yüksekliği


Non invaziv evreleme 3

Non-invaziv evreleme (3)

 • Uzak metastaz araştırma endikasyonları

  • Anormal klinik bulgu varsa

  • N2-3 varsa

  • Mediasten invaze tümör (T4) varsa

   ve radikal tedavi düşünülüyorsa

 • Evre I ve II’de, klinik değerlendirme normal ise metastaz araştırmaya gerek yoktur.

 • KHDAK’un alt gruplarının prognostik önemi yoktur. Metastaz taramada farklı davranılmaz.


Non invaziv evreleme 4

Non-invaziv evreleme (4)

 • İncelemeye hangi bölgeye ait bulgu varsa oradan başlanmalıdır (batın BT, beyin BT/MR, kemik sintigrafisi).

 • Eğer klinik ve radyolojik görünüm metastaz ile çok uyumlu ise radyolojik bulgu metastaz kabul edilir. Onun dışında kesin metastaz demek ve cerrahiyi dışlamak için İİA ya da doku biopsisi yapılmalıdır.


Nvaziv evreleme 1

İnvaziv evreleme (1)

 • BT’de LAP pozitif operabl olgularda mediastinoskopi zorunludur.

  • Servikal mediastinoskopi ile 2R, 2L, 4R, 4L, 7 (anterior) ve 1. ile 3. istasyonlara ulaşılabilir.

  • 5 ve 6 numara için genişletilmiş mediastinoskopi ya da torakoskopi gerekir.

  • 7 (posterior), 8, 9 numaralar için torakoskopi gerekir.

  • TTİİA, TBİİA, mediastinoskopiye alternatiftir, ancak negatif sonuçlar metastazı dışlamaz.


Nvaziv evreleme 2

İnvaziv evreleme (2)

 • BT’de LAP negatif operabl olgularda mediastinoskopi opsiyoneldir.

  • Cerrahi düşünülen Pancoast tümörlerde ve santral tümörlerde yapılmasında yarar vardır.

  • Periferik tümörlerde ihmal edilebilir.

  • Sol üst lob tümörlerinde genişletilmiş mediastinoskopi ya da torakoskopi gerekir.


Nvaziv evreleme 3

İnvaziv evreleme (3)

 • PET’in medastinoskopiye rehberliği

  • Her yerde olmaması ve maliyeti nedeniyle rutin olarak önerilmez.

  • Mediastinal LAP tutuluşu pozitif ise mediastinoskopi ile doğrulama gerekir.

  • Mediastinal LAP tutuluşu negatif ise mediastinoskopi zorunlu değildir, direkt cerrahi uygulanabilir.


K k h creli akci er karsinomu

Küçük hücreli akciğer karsinomu

 • Tüm hastalarda rutin evreleme yapılmalıdır

  • Tam kan, biyokimya, toraks, batın BT, beyin BT veya MR, kemik sintigrafisi

  • LDH yüksek ya da sitopeni varsa kemik iliği aspirasyon ve biopsisi önerilir.

  • Metasataz taraması semptom olan bölgeden başlanır. Bir bölgede metastaz saptanan asemptomatik olgularda ileri taramaya gerek yoktur.

  • Cerrahi düşünülen çok erken evre olgularda mediastinoskopi yapılmalıdır.


Operasyona uygunluk fizyolojik de erlendirme 1

Operasyona uygunlukFizyolojik değerlendirme (1)

 • Sadece yaş inoperabilite kriteri değildir.

 • Preoperatif kardiyolojik değerlendirme her hastada yapılmalıdır

 • İlk inceleme: SFT

  • Pnömonektomi için

    FEV1 > 2lt ya da %80 (beklenenin)

  • Lobektomi için  FEV1 > 1.5

   Başka teste gerek yoktur.


Operasyona uygunluk fizyolojik de erlendirme 2

Operasyona uygunlukFizyolojik değerlendirme (2)

 • DLCO endikasyonları

  • İnters. A.H. ya da egzersiz dispnesi

  • FEV1 < %80 ya da 2 lt (pnömonektomi için)

  • FEV1 < 1.5 lt (lobektomi için)

 • Postop. akc. fonksiyonları hesaplama endikasyonları

  • FEV1 < %80 ya da 2 lt (pnömonektomi için)

  • FEV1 < 1.5 lt (lobektomi için)

  • DLCO < %80


Operasyona uygunluk fizyolojik de erlendirme 3

Operasyona uygunlukFizyolojik değerlendirme (3)

 • Postop. akc. fonksiyonları hesaplama yöntemleri

  • pnömonektomi için  perfüzyon sintigrafisi

   • preFEV1 X (1- rezek edilecek akc. perfüzyonu)

  • lobektomi için  kalan segment sayısı

   • preFEV1 X kalan segment sayısı total segment sayısı

 • ppo FEV1 ve DLCO > %40 opere olabilir


Soliter pulmoner nod l

Soliter pulmoner nodül

 • <3 cm

 • Eski grafiler değerlendirilmelidir.

  • İki yıllık stabilite

  • X-Ray’de tipik benign kalsifikasyon

   İleri incelemeye gerek yok

 • BT’de mediastinal LAP yok

 • Hasta operabl

Torakotomi


Soliter pulmoner nod l1

Soliter pulmoner nodül

 • Cerrahiyi reddeden ya da cerrahiye uygun olmayan hastalarda

  • TTİİA

  • Transbronşiyal İİA

 • Cerrahiye uygunluğu sınırda olan hastalarda

   PET (<1cm lezyonlarda PET yararsız)

  • PET negatif  Takip

  • PET pozitif  Cerrahi zorlanmalı

 • Kesin doku tanısı olmayan SPN’de izlem

  • 2 yıl takip

  • 3.,6.,12.,24. aylarda X-Ray ve/veya BT

 • Pozitif Tedavi

 • Negatif  PET

 •  Negatif Takip


Evre l evre ii evre iiia t3n1m0

Evre lEvre II Evre IIIA (T3N1M0)

 • Tedavi cerrahidir (lobektomi / pnömonektomi)

 • Tam rezeksiyonda postop RT / KT önerilmez

 • Cerrahi sınır invazyonu

  • Tamamlayıcı cerrahi

  • RT

 • Medikal inop. olgularda  RT


G s duvar invazyonu evre iib t3n0m0 evre iiia t3n1m0

Göğüs duvarı invazyonuEvre IIB (T3N0M0) Evre IIIA (T3N1M0)

 • Sadece parietal plevrayı tutan olgularda ekstraplevral rezeksiyon uygulanabilir.

 • Daha derin invazyonlarda ‘en blok’’ rezeksiyon tercih edilmelidir.

 • Tam rezeksiyon  postop RT’ye gerek yok

 • Cerrahi sınır (+)  postop RT


Pancoast t m r

Pancoast tümörü

 • Potansiyel operabl olgularda mediastinoskopi

 • T3 N0-1

  • Preop. KT + RT(40-45 Gy)  Cerrahi

  • Preop. RT(40-45 Gy)  Cerrahi

 • T4 ya da N2-3

  • KT + RT (60 Gy)


Evre iiia n2

Evre IIIA (N2)

 • IIIA1: Patolojik muayenede saptanan gizli N2  Cerrahi

 • IIIA2: İntraoperatif saptanan tek istasyon N2 Cerrahi

 • IIIA3: Preoperatif saptanan tek veya multipl istasyon N2

  (potansiyel rezektabl)

   Neoadjuvant KT ± RT  Cerrahi

   KT+RT

 • IIIA4: Bulky N2

   KT+RT / RT

 • Opere N2’de adjuvan RT önerilir.


Evre iiib

Evre IIIB

 • ECOG 0-1, minimal kilo kaybı olgularda

   RT + KT > RT

  • Ölüm riskinde %13 azalma

  • 2 yıl sağkalımda %4 , 5 yıl sağkalımda %2 kazanç sağlanır (P=.005)

 • KT+RT

 • Eş zamanlı RT > ardışık RT ancak toksisite fazla

 • KT uygulanamayan olgularda sadece RT


 • Evre iiib malign pl rezi

  Evre IIIB (Malign plörezi)

  • Prognoz evre 4 hastalık gibidir.

  • ECOG 2-4 olgularda destek tedavi

   ECOG 0-1 olanlarda ise KT ve destek tedavi

  • Semptomatik ya da belirgin sıvısı olan hastalarda

   boşaltma sonrası akciğer ekspanse oluyorsa plöredez yapılmalıdır


  Evre lv

  Evre lV

  • Cisplatin bazlı KT;

   • 1 yıl sağkalımda %10 düzelme

   • Ortalama sağkalımda 1.5 ay iyileşme

   • Ölüm riskinde %27azalma

  • ECOG 0-1

   Minimal kilo kaybı olan olgularda

   Cisplatin bazlı KT

   Cisplatin+etoposide

   Mitomycin+ifosfomide+ cisplatin (MIC)

   Cisplatin+vinorelbin

   Cisplatin+gemcitabine

   Cisplatin+taxanlar


  D nyada akci er kanseri parkin dm int j cancer 1999 80 827 41

  KHDAK’de tedavi sonrası sağkalım (%)

  1 yıl 2 yıl3 yıl4 yıl 5 yıl

  cIA (n=687) 91 79 71 67 61

  cIB (n=1189) 72 54 46 41 38

  cIIA (n=29) 79 49 38 34 34

  cIIB (n=357) 59 41 33 26 24

  cIIIA (n=511) 50 25 18 14 13

  cIIIB (n=1030) 34 13 7 6 5

  cIV (n=1427) 19 6 2 2 1


  Khak da tedavi

  T

  KHAK’da Tedavi

  Sınırlı hastalık

  • Evre IA  Mediastinoskopi (-) Cerrahi

    KT  proflaktik kraniyal RT

  • Evre II-III  KT+RT prof. kraniyal RT

   (Tam yanıt varsa)


  S n rl hastal k khak de kt rt

  Sınırlı hastalık KHAK’de KT+RT

  • KT: Cisplatin+etoposide

  • RT: 45 Gy

  • ETKİ  Eş zamanlı KT+RT > Ardışık KT+RT

  • YAN ETKİ  Eş zamanlı KT+RT > Ardışık KT+RT

   SONUÇ: Tecrübeli merkezlerde

   PS 0-1

    Eş zamanlı KT+RT


  D nyada akci er kanseri parkin dm int j cancer 1999 80 827 41

  • Yaygın hastalık (Evre IV)  KT

   (Tam yanıt varsa proflaktik kraniyal RT)

  • KT: kombine rejimler

   • Cisplatin+etoposide

   • Cyclophosphamide+Adriablastina+Vincristin (CAV)


  Khak da tedavi ba ar s

  T

  Medyan Sağkalım Medyan Sağkalım 5-Yıl SağkalımTedavi edilmeyen Tedavi edilen (%)(ay)(ay)

  Sınırlı hastalık 314-20%10-25

  Yaygın hastalık1-28-12%3-5

  KHAK’da Tedavi Başarısı


  Akci er kanserinin en etkili ve en ucuz tedavisi

  Akciğer kanserinin en etkili ve en ucuz tedavisi


 • Login