Om internett world wide web egen hjemmeside
Download
1 / 22

Om Internett, World Wide Web, egen hjemmeside - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Om Internett, World Wide Web, egen hjemmeside. Ole Christian Rynning oc@rynning.no. Læringsmål. Kjennskap til Internett Kjennskap til World Wide Web Lære å lage en UiO hjemmeside. Internett. Verdensomspennende nettverk Standardiserte protokoller

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Om Internett, World Wide Web, egen hjemmeside

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Om Internett, World Wide Web, egen hjemmeside

Ole Christian Rynning

oc@rynning.no


Læringsmål

 • Kjennskap til Internett

 • Kjennskap til World Wide Web

 • Lære å lage en UiO hjemmeside


Internett

 • Verdensomspennende nettverk

 • Standardiserte protokoller

 • Distribuert arkitektur (ikke sentralisert)

 • Åpent og fritt*.

 • Mange ulike tjenester

  • E-post, World Wide Web, Instant Messaging, Internet Relay Chat, News, m. fl.


World Wide Web

 • Informasjonsflyt og deling av informasjon

 • Hjemmesider, nettaviser, forskningsportaler

 • Navigeres med hyperlinker

 • Innhold i HTML sider

 • Bruker HTTP for å utveksle data mellom HTML-sider.


<html>


<html>

 • HyperText Markup Language

 • Standard-tekstformat for å vise sider på WWW, kommer fra SGML

 • XML, XHTML og HTML (4)

 • Bruker tag baserte direktiver.

 • Elementer, noder er synonymer til tagger.


<html> tag

 • En tag er en instruksjon til nettleseren om hvordan den skal vise siden.

 • Tagger omsluttes av ’<’ og ’>’

 • Innhold omsluttes av en start og stopp tag

  • Start-tag <h1>

  • Stopp-tag </h1> (ende-tag, slutt-tag)


<html> tag attributter

 • Tagger kan ha attributter

 • <div id=”1”>

 • id=”1” betyr her at attributtet ’id’ har verdien ’1’.


<html> tag innhold

<div class=”x”>Start-tag, med attributt class med verdi x

Innhold her.Innholdet til div taggen

<b>Halvfet</b>Halvfet; innhold til b taggen

</div>Stopp-tag


Nødvendige HTML tags

 • <html> Dokument-tag som omslutter

  hele tekstdokumentet.

 • <head>Inneholder direktiver og

  formatteringsbeskrivelser.

 • <title>Sidens tittel.

 • <body>Tag som omslutter alt det

  som skal være synlig på hjemmesiden.


Vanlige HTML tags

 • <h1> - <h6> Overskrift.

 • <p> Paragraf/avsnitt.

 • <br> linebreak/ny linje.

 • <hr>Horisontal linje

 • <b>halvfet tekst

 • <em>kursiv tekst

 • <a>Anker, hyperlink

 • <img>bilde

 • <ul>Uordret liste

 • <li>Listeting

 • <span>gruppering inline (tekststrenger)

 • <div>gruppering blokker (flere tagger)


HTML grunnstruktur

<html>

<head>

<title>Sidens tittel</title>

</head>

<body>

Her kommer sidens innhold som vises i din nettleser.

</body>

</html>


Hyperlenker <a>

 • Hyperlenker, tag <a> er en måte å skape navigasjon mellom sider på WWW.

 • Siden som skal lenkes til legges i attributtet ’href’.

 • Innholdet i taggen er det som vises i nettleseren

 • Eks:

  <a href=”http://folk.uio.no/olecr”>oc uio</a>

  oc uio

  Er pekere mellom forskjellige nettsteder eller nettsider.


CSS

 • Cascading Style Sheet

 • Standardteknologi for å pynte på nettsider

 • Endre layout, form, størrelse, farge, kantlinjer, …

 • Kan skrives inn i HTML dokumentet i <style> taggen, eller i egen fil.

 • Egen fil, legg til i <head> sin body:

  <link rel="stylesheet" href=”style.css" type="text/css” />


CSS

 • CSS direktiver består av en identifikator og en blokk. Blokken inneholder instruksjoner for hvordan ”ting” skal vises og omsluttes av ’{’ og ’}’.

  identifikator {

  color: blue;

  background: yellow;

  }


CSS: Identifikatorer

 • Element (#)

  Velg elementet med #id

  #abc { … }<p id=”abc” />

 • Klasse (.)

  Velg alle elementer av .klasse

  .klasse { … } <p class=”klasse” />

 • Tag

  Velg alle (elementer) av taggen(e)

  • p { … }<p>bla bla</p>

   <p>bable bable</p>


CSS blokker

 • I blokkene kontrollerer man for eksempel størrelse, farge, posisjon.

  h1 {

  color: #ff0000; /* rød */

  size: 36px;

  text-align: center;

  }

  <h1>En overskrift</h1>

  En overskrift


HTML editors

 • Det finnes mange måter å redigere sider på og mange verktøy for dette.

 • Det enkleste verktøyet er Notepad, men det krever at du kan de grunnleggende HTML tags.

 • For å hjelpe dere har jeg laget et enkelt oppsett som ser fint og stilriktig ut. Dere kan med dette lage deres egen hjemmeside.


Gjøre sidene tilgjengelige (SSH)

 • Start ’putty’

 • Server: drakon.uio.no

 • Protokoll: SSH

  $ mkdir www_docs

  $ chmod 755 www_docs


Egen hjemmeside

 • Gå til www_docs på ditt hjemmeområde.

 • Lag to nye filer;

  • index.html

  • style.css

 • Gå til min eksempelside:

  • http://folk.uio.no/olecr/afin/index.html

  • http://folk.uio.no/olecr/afin/style.css

 • Høyreklikk, vis kildekode


HTML

Demonstrasjon og interaktiv endring med forklaring på de enkelte tagger og elementer.


Veien videre?

 • Introduksjon til CSS http://www.garshol.priv.no/download/text/css-intro.html

 • CSS eksempler http://www.intensivstation.ch/en/templates/

 • W3C HTML School http://www.w3schools.com/html/


ad
 • Login