25. CCS 7 - PowerPoint PPT Presentation

25 ccs 7
Download
1 / 11

 • 114 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Střední škola teleinformatiky Ostrava. 25. CCS 7. Maturitní otázka do Telekomunikačních systémů. Obsah. vlastnosti použití struktura signalizační sítě popis funkcí jednotlivých vrstev v souvislosti s RM-OSI signalizační jednotky druhy provozu. Vlastnosti.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

25. CCS 7

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


25 ccs 7

Střední škola teleinformatiky Ostrava

25. CCS 7

Maturitní otázka do Telekomunikačních systémů


Obsah

Obsah

 • vlastnosti

 • použití

 • struktura signalizační sítě

 • popis funkcí jednotlivých vrstev v souvislosti s RM-OSI

 • signalizační jednotky

 • druhy provozu


Vlastnosti

Vlastnosti

 • Signalizace CCS7 (Common Channel signalling System 7)

  - používá samostatný kanál pro přenos signalizačních informací

 • Vychází ze 7vrstvého RM OSI

 • Jedná se o centralizovanou mezi ústřednovou signalizaci, která přenáší řídící informace ve formě signalizačních zpráv

 • Signalizační zpráva se přenáší, v libovolném KI rámce PCM mimo nultý KI, s rychlostí 64Kbit/s

 • Signalizační zpráva obsahuje kromě samotných řídících informací, jako druh a rozsah poskytované služby, také informace sloužící pro adresování řídící zprávy v sign. síti

 • Pomocí jednoho sign. kanálu lze obsloužit až 1200 hovorových kanálů


Pou it

Použití

 • přenos řídicích informací ve všech úrovních digitálních sítí mezi:

  • pobočkovými ústřednami

  • veřejnými ústřednami

  • GSM ústřednami

 • CCS7 je určen i pro signalizaci v sítích ISDN


Struktura signaliza n s t

Struktura signalizační sítě

 • Sign. zprávy se přenášejí mezi tzv. sign. body

  - každá ústředna (mezinárodní, transitní, host) představuje jeden sign. bod

 • Každý sign. bod má svůj jednoznačný sign. kód, který slouží pro adresování sign. zpráv, přes sign. síť

 • Dva typy signalizačních bodů:

 • SP(Signalling Point) koncový signalizační bod

  - místo, kde vzniká nebo je přijímána signalizační zpráva

 • STP(Signalling Transfer Point) průchozí signalizační bod

  - přepojuje a směruje signalizační zprávu na základě cílové adresy


Popis funkc jednotliv ch vrstev v souvislosti s rm osi

Popis funkcí jednotlivých vrstev v souvislosti s RM-OSI


Signaliza n jednotky

Signalizační jednotky

- jsou vytvářeny v MTP2

 • MSU – signalizační jednotka zprávy

  – obsahuje signalizační zprávy, které jsou vyměňovány mezi funkcemi řízení signalizační sítě dvou ústředen

 • LSSU - signalizační stavová jednotka

  – je vyměňována jen mezi SP, když signalizační vedení není na přenos informací připraveno a je třeba jej sesynchronizovat

 • FISU – výplňková signalizační jednotka

  – slouží k udržení spojení, když nejsou přenášeny žádné MSU

  – používá se pro detekci přenosových chyb


Signaliza n jednotky1

Signalizační jednotky


Druhy provozu

Druhy provozu

 • Asociativní provoz (sdružený, vázaný přenos)

  – signalizace je přenášena signalizačními kanály, které vedou souběžně s uživatelskými kanály


Druhy provozu1

Druhy provozu

 • Kvaziasociativní provoz (částečně sdružený, nevázaný přenos)

  – struktura signalizační sítě nemusí být shodná se strukturou užitečné sítě


Pod kov n

Poděkování

Děkuji Vám za pozornost


 • Login