Tommolan koulun visio - PowerPoint PPT Presentation

Tommolan koulun visio
Download
1 / 8

 • 119 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Tommolan koulun visio. Keskeiset tavoitteet ja keinot sen saavuttamiseksi. Millainen maailma 2015. Sairauksia parannetaan – toisia tilalle Mielenterveysongelmat lisääntyvät Kierrätys ja ympäristönsuojelu lisään- tyvät pakon edessä Kansainvälisyys lisääntyy

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Tommolan koulun visio

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tommolan koulun visio

Tommolan koulun visio

Keskeiset tavoitteet ja keinot sen saavuttamiseksi


Millainen maailma 2015

Millainen maailma 2015

 • Sairauksia parannetaan – toisia tilalle

 • Mielenterveysongelmat lisääntyvät

 • Kierrätys ja ympäristönsuojelu lisään-

 • tyvät pakon edessä

 • Kansainvälisyys lisääntyy

 • Suomi viheriöi ympäri vuoden

 • Epävarmuus muutoksessa

 • Hyysääminen lisääntyy

 • Turvattomuus lisääntyy

 • Suorittaminen – stressi

 • Elintasokuilu

 • Liikenneyhteydet paranevat

 • Käsitys perheestä muuttuu

 • Teknologia lisääntyy

 • Lapset vähenevät

 • Kiire lisääntyy

 • Palataanko vanhaan?

 • Eläkeläisten lkm. lisääntyy

 • Maahanmuuttajia työvoimana

 • Työt kasautuvat

 • Syrjäytyminen lisääntyy

 • Kestääkö luonto?

 • Matkat kuuhun

 • Venäjä-EU-Itämafia

 • Koulu kaaoksessa

 • Koulu / armeija etäopiskeluna

 • Yksilöllisyys / itsekkyys lisääntyy

 • Koulussa vuoroluku

 • Opettajasta – erityisope, sielunhoitaja,

 • sairaanhoitaja, psykologi


Tommolan koulun vahvuudet ja heikkoudet

Tommolan koulun vahvuudet ja heikkoudet

-

 • Tilojen kunto

 • Yhteistyöhalukkuus

 • Oppilashuolto

 • Erityisopetuksen järjestelyt

 • Kieliluokkien tulevaisuus

 • Oppilaat levottomammiksi

 • Päivänavausten pito

 • Tiedottamisen epäjohdonmukaisuus

 • Päätöksenteko lepsua

 • Perehdyttäminen

 • Henkilöstön poissaolojen aiheuttama

 • levottomuus – mikä on perustyötä?

 • Työn arvostuksen puute

 • Resurssien pienentäminen

 • Käytöstavat huonontuneet

 • Liian vähän päätöksiä – väärää

 • keskustelua vääristä asioista

 • Jyrängön oppilaat vääristävät

 • luokkarakennetta

 • Kiva koulu väärässä kaupungissa

+

 • Sijainti

 • Henkilökunta

  • Ikärakenne

  • Sukupuolijakauma

  • Pätevyys

  • Persoonat

  • Ei joo, joo – tyyppejä

 • Joustavat työjärjestykset

 • Avoin ilmapiiri

 • Oppilasaines positiivinen

 • Yhteiset tilaisuudet

 • Tuntimäärät

 • Ryhmäkoot

 • Ilmoitustaulu / kalenteri

 • Kuvisvarasto


Tommolan koulun visio

Yhteisöllinen

Rauhallinen

Kiireetön

Turvallinen

Tommolan

Koulu

2015

Kehityskelpoinen

Kansainvälinen

Monitoimitalo

Luova

Turvattu

jatkuvuus

Laadukas


Tommolan koulun visio

Seuranta

Määrärahat

Tiedotus

Tuntikehys

Yhteinen linja

Resurssit

Fyysiset

tilat

Sopimukset

Tommolan

koulu 2015

Henkilöstö

TYHY

Rekrytointi

Koulutus


Henkil st

Henkilöstö

REKRYTOINTI

KOULUTUS

TYHY

 • Ilmoitukset avoimista

 • työpaikoista lehtiin ym.

 • Millaisia työntekijöitä

 • tarvitaan / halutaan

 • - pätevyys

 • - opetusnäyte, haastattelu

 • - koeaika

 • Suora rekrytointi OKL:sta

 • Koulutussuunnitelma

 • ajan tasalla

 • Vähintään 1koulutus /

 • ope / vuosi

 • Talon sisällä koulutusta

 • kaksi kertaa vuodessa

 • Rahoitusta myös laa-

 • jempiin opintokokonai-

 • suuksiin

 • Terveystarkastukset

 • Ohjausta TYHY –

 • liikuntamuodoista

 • Fys. terapeutin

 • ohjausta

 • Kaksi omaa TYHY-

 • tapahtumaa / vuosi


Resurssit

Resurssit

MÄÄRÄRAHAT

TUNTIKEHYS

FYYSISET TILAT

 • Päättäjiin vaikuttaminen

 • Huomioidaan 5-6 luokkien

 • tarvitsema suuri tuntimäärä

 • Jakaminen koulun sisällä

 • - vuosittainen arvokeskus-

 • telu

 • Vastuulliset tiimit

 • - arvioidaan vuosittain

 • Projektirahat / sponsorit

 • - väh. 1 / vuosi

 • Vuotuiset painopiste-

 • alueet - määritellään

 • Remontti 08 – 09

  • Tarkastukset

  • Työterv. Lausunto

  • Päättäjät

 • Pihasuunnitelman

 • toteutus

 • Viihtyisät sisätilat


Yhteinen linja

Yhteinen linja

TIEDOTUS

SOPIMUKSET

SEURANTA

 • Uudelle henkilöstölle tutor

 • Perehdyttämiskansio

 • Päätöslista tehdyistä pää-

 • töksistä ja sopimuksista

 • kaikkien nähtävillä

 • Kalenteritaulun käyttö

 • Keskusradion käyttö

 • kk-tiedote – opet ilmoittavat

 • siihen myös omista tapah-

 • tumistaan ja menoistaan

 • Kerrataan vuosittain

 • luokissa ja henk.

 • kunnan kesken tär-

 • keimmät sopimukset

 • ja säännöt

 • Jokainen sitoutuu

 • Käytäväjärjestäjät

 • Pihan aluejako valvojille

 • Puhuttelut luokanopen

 • tietoon

 • Jälki-istunnot YT-ajalla

 • Vuosittainen arviointi –

 • Kuinka on onnistuttu?


 • Login