Sesja panelowa panel 3 i 4 problemy
Download
1 / 22

Sesja panelowa - Panel 3 i 4 Problemy… - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sesja panelowa - Panel 3 i 4 Problemy…. Działanie 3.3 – Poprawa jakości kształcenia Podziałanie 3.3.3 – Modernizacja treści i metod kształcenia. Maria Michalak – ŁCDN i KP Elżbieta Hejłasz - KOWEZiU. Konferencja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Sesja panelowa - Panel 3 i 4 Problemy…

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sesja panelowa - Panel 3 i 4Problemy…

Działanie 3.3 – Poprawa jakości kształcenia

Podziałanie 3.3.3 – Modernizacja treści i metod kształcenia

Maria Michalak – ŁCDN i KP

Elżbieta Hejłasz - KOWEZiU

Konferencja

System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego

Warszawa, 13.10.2009

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Problemy pojawiające się w trakcie wdrażania modułowych programów kształcenia zawodowego oraz sposoby ich rozwiązywania

Temat wiodący


Sytuacja w obszarze kształcenia zawodowego

 • Tradycyjne kształcenie zawodowe na poziomie ponadgimnazjalnym nie jest dostosowane do wymogów gospodarki opartej na wiedzy

 • Oferta edukacyjna szkół zawodowych, CKP oraz CKU wymaga uatrakcyjnienia, uelastycznienia oraz skorelowania z potrzebami rynku pracy


Sytuacja w obszarze kształcenia zawodowego

 • Absolwenci szkół zawodowych mają trudności z poruszaniem się po rynku pracy

 • Wielu uczniów i słuchaczy ma niedostatecznie ukształtowane umiejętności samodzielnego uczenia się i ustawicznego kształcenia i doskonalenia zawodowego


Istniejące regulacje prawne stwarzają podstawy do wdrażania modułowych programów nauczania dla zawodów

W Polsce nie udało się powszechnie wprowadzić do praktyki szkolnej modułowych programów kształcenia zawodowego

Sytuacja w obszarze kształcenia zawodowego


Działania związane z wdrażaniem programów modułowych do praktyki szkolnej mają charakter przedsięwzięć podejmowanych przez najbardziej aktywnych i poszukujących innowacyjnych rozwiązań dyrektorów

Sytuacja w obszarze kształcenia zawodowego


Sylwetka absolwenta

Absolwent współczesnej szkoły zawodowej powinien:

 • legitymować się wysokim poziomem umiejętności ponadzawodowych, ogólnozawodowych i zawodowych

  oraz charakteryzować się:

 • aktywnością zawodową

 • mobilnością

 • otwartością na kształcenie ustawiczne


Nowe wyzwania - działania

 • Podnieść rangę kształcenia zawodowego

 • Spopularyzować w środowisku edukacyjnym oraz wśród samorządowców model kształcenia zawodowego bardziej efektywny niż tradycyjny


Nowe wyzwania - działania

 • Inspirować i aktywizować szkoły i placówki do wdrożenia programów modułowych

 • Zapewnić wsparcie umożliwiające szkołom i placówkom oświatowym sprawne przygotowanie do wdrażania programów o strukturze modułowej


Nowe wyzwania - działania

 • Przygotować atrakcyjną ofertę edukacyjną skorelowaną z potrzebami rynku pracy

 • Przygotować absolwentów do efektywnego wykonywania zadań zawodowych


Zadanie do wykonania

 • Zidentyfikowanie problemów i trudności, na jakie Państwo natrafili wdrażając innowacyjne programy kształcenia zawodowego

 • Wskazanie sposobów ich rozwiązywania


Kształcenie modułowe - ograniczenia

 • Bariery prawne

 • Trudności organizacyjne

 • Warunki zatrudniania nauczycieli,specjalistów

 • Wyposażenie szkół/placówek w nowoczesny sprzęt/środki dydaktyczne


Planowanie kształcenia modułowego


Organizacja kształcenia modułowego


Baza dydaktyczna


Dokumentacja szkoły/placówki


Kadra pedagogiczna


Współpraca z organem prowadzącym


Współpraca z organem nadzorującym


Inne


Współpraca z pracodawcami


Dziękuję za uwagę

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ad
 • Login