คาบที่ 4 - โพลาโรกราฟีกระแสตรง - PowerPoint PPT Presentation

 4 -
Download
1 / 19

 • 226 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

คาบที่ 4 - โพลาโรกราฟีกระแสตรง. การค้นพบเทคนิคโพลาโรกราฟีกระแสตรง ( Direct current polarography) เครื่องมือ - โพลาโรกราฟ โพลาโรแกรม และการตีความเพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคนิค DCP ข้อจำกัดของเทคนิค DCP และแนวทางแก้ไข. การค้นพบเทคนิค.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

คาบที่ 4 - โพลาโรกราฟีกระแสตรง

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


4

4 -

 • (Direct current polarography)

 • -

 • DCP

 • DCP


4

(Direct current polarography) Miroslav Heyrovsky (electrocapillary study) (dropping mercury electrode)

Prof. Heyrovsky

Electrocapillary curve


4

-

voltammetric cell SCE (linear ramp) 2- 5 mV/s

(potential waveform) DCP

DCP


4

half wave potential limiting current

E1/2

Il -

DCP


4

DCP

Detection limit 10-5M


4

Ilkovic equation

Id = 708 n D1/2 C m2/3 t1/6

n = , D = diffusion coefficient, C= , m= , t=

(charging current)

Ic = 0.00567 Ci (Ez-E) m2/3 t-1/3

Ci = , Ez = zero charge

DCP background current


4

DCP

Ic = K Ci (Ez-E) m2/3 t-1/3

( Ci)

scan rate ( Ez-E)

( m2/3)

(t-1/3)

(a) DCP (b) Tast DCP

Tast DCP sampled current DCP


4

5 - /

 • (normal pulse polarography, NPP)

 • (differential pulse polarography, DPP)


4

5 - /

(square wave voltammetry, SWV)


4

ic if (pulse) if -


4

Timing:

waiting period 2-4 s

pulse width 5-100 ms

current sampling 2-20 ms at nearly end of pulse

Advantages:

increase if proportion

short period of pulse = less analyte consumption = very thin diffusion layer = better sensitivity

5-10 times more sensitive than DCP

1 1


4

NPP

Timing:

waiting period 2-4 s

pulse width 5-100 ms

current sampling 2-20 ms at nearly end of pulse

Advantages:

increase if proportion

short period of pulse = less analyte consumption = very thin diffusion layer = better sensitivity

5-10 times more sensitive than DCP

1 1


4

Advantages:

increase if proportion

short period of pulse = less analyte consumption = very thin diffusion layer = better sensitivity

25-50 times more sensitive than DCP

Detection limit about 10-8 M

Peak polarogram/voltammogram: improve selectivity = better resolution between 2 adjacent peaks (Ep > 50 mV can be resolved)

Resolution: W1/2 = 3.52 RT / nF

Pulse amplitude & scan rate affect sensitivity and resolution

i = i2 i1

Potential waveform DPP


Dcp npp

DCP & NPP

10-3M Fe3+ 0.1 M HCl

(a) DCP, (b) NPP (c) DPP

DPP sensitivity

 • Block diagram


4

DPP sensitivity ,


4

 • square wave stair case 2 forward reversepulse anodic cathodic

 • i = i1 (- i2) = i1 + i2

Stair case

Squarewave

Squarewave waveform


4

i = i1 (- i2)

= i1 + i2

 • DP 3-4 ()


4


4


 • Login