21. Granulomy ústní sliznice - PowerPoint PPT Presentation

21 granulomy stn sliznice
Download
1 / 44

 • 354 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

21. Granulomy ústní sliznice. Granulom kol cizích těles – obrovské vícejaderné buňky, šicí materiál, kostěné úlomky

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

21. Granulomy ústní sliznice

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


21 granulomy stn sliznice

21. Granulomy ústní sliznice

 • Granulom kol cizích těles – obrovské vícejaderné buňky, šicí materiál, kostěné úlomky

 • Granuloma pyogenicum (teleangiectaticum) – tmavěčervený, prominující, snadno krvácející drobný uzlík (5mm), někdy u těhotných (granuloma gravidarum) – podobný kapilárnímu hemangiomu s hojnými neutrofily

 • Centrální obrovskobuněčný granulom – lokální reaktivní intraoseární neoplasie, ostře ohraničený, možná usurace kosti, přítomny bizarní obrovské buňky, hojný hemosiderin-krvácení, dif.dg – osteoklastom


21 pyogenn granulom

21. Pyogenní granulom


22 z n ty stn sliznice specifick

22. Záněty ústní sliznice - specifické

 • TBC – u kachektických pacientů s těžkou TBC plic, kaseózní nekróza, tuberkulózní uzlík, Langerhansovy buňky, TBC lymfangitis – pakety uzlin

 • Syfilis – primární afekt (ulcus durum, hojné treponemy), sekundární stádium (lymfadenopatie, exantém, condylomata lata – vysoce infekční), terciární stádium (guma), glossitis

 • Syfilis vrozená – Hutchinsonova trias (keratitis, labyrintitis, poškození chrupu)

 • Rhinosclerom – Klebsiela rhinoscleromatis, Mikuliczovy buňky


24 stn dutina u hemoblast z

24. Ústní dutina u hemoblastóz

 • Prosáknutí, krvácení, nekrózy, ulcerace

 • PRAVIDLO – u všech ulcerózně nekrotických gingivitid a stomatitid resistentních na terapii nutno myslet na onemocnění krvetvorného systému a AIDS

 • Extramedulární plasmocytom – vzácně, převážně v horních cestách dýchacích


24 akutn leukemie

24. Akutní leukemie


24 kandid za

24. Kandidóza


24 gingivitis cheilitis

24. Gingivitis, cheilitis


24 herpetick stomatitis

24. Herpetická stomatitis


24 perniciozn anemie

24. Perniciozní anemie


25 infek n nemoci s projevy na stn sliznici

25. Infekční nemoci s projevy na ústní sliznici

Puchýřnaté

 • Gingivostomatitis herpetica

 • Varicella (plané neštovice) – enantém může předcházet kožní změny

 • Infekční mononukleóza – EBV, celková alterace, orgánové postižená (uzliny, játra, slezina, kostní dřen, myokard), akutní gingivostomatitis


25 infek n nemoci s projevy na stn sliznici1

25. Infekční nemoci s projevy na ústní sliznici

Ulcerozní

 • Syphilis

 • TBC

 • Plautova-Vincentova angína – Bacillus fusiformis a Borrelia Vincenti, lymfadenopatie, tendence k recidivám, riziko vzniku nekrotizující stomatitis – noma

 • Mykózy – sporotrichóza (dif.dg. TBC!), blastomykóza – nutný průkaz mikrobiologického agens

 • Cytomegalovirová choroba – neostře ohraničené ulcerace, není časté


25 infek n nemoci s projevy na stn sliznici2

25. Infekční nemoci s projevy na ústní sliznici

Píštěle

 • Aktinomykóza – histologicky kolonie aktinomycet s kalcifikovaným centrem – drúzy, přítomnost Splendorova-Hoepliho fenoménu

 • TBC – skrofuloderma (TBC cutis colliquativa)


25 infek n nemoci s projevy na stn sliznici3

25. Infekční nemoci s projevy na ústní sliznici

Pseudomembranozní změny

 • Difterie (záškrt) – velmi výjimečný výskyt

 • Scarlantina (spála) – beta hemolytický streptokok skupiny A, malinový jazyk, lymfadenopatie, komplikace vzácné (peritonsilární absces, otitis, meningitis…)


26 progresivn zm ny stn sliznice

26. Progresivní změny ústní sliznice

 • Makroglosie

 • Hyperplasie gingivy

 • Leukoplakie

 • Granulomy

 • Epulis


27 cysty sliznice dutiny stn

27. Cysty sliznice dutiny ústní

Viz. folie


28 epulidy

28. Epulidy

Epulis (Galén)

 • Uzlovitý, zpravidla stopkatý útvar nasedající na gingivu

 • Epulis granulomatosa - dobře vaskularizovaná řídká vazivová tkáň s lymfoplasmocytárním infiltrátem

 • Epulis fibromatosa – primární nebo jako „vyzrálá“ forma epulis granulomatosa – hojný kolagen

 • Epulis gravidarum

 • Epulis gigantocelularis – nenádorový proces (následek traumatu, produktivní zánět, dystontogenetická tvorba vaziva…), nejčastější forma epulid, proliferace fibroblastů, hojné cévy, četné obrovské vícejaderné buňky, neostré ohraničení vůči okolí


28 fibr zn epulis

28. Fibrózní epulis


28 fibr zn polyp

28. Fibrózní polyp


28 fibr zn polyp1

28. Fibrózní polyp


28 obrovskobun n epulis

28. Obrovskobuněčná epulis


28 obrovskobun n epulis1

28. Obrovskobuněčná epulis


29 prekancer zy a n dory sliznice dutiny stn

29. Prekancerózy a nádory sliznice dutiny ústní


29 prekancer zy a n dory sliznice dutiny stn1

29. Prekancerózy a nádory sliznice dutiny ústní


29 leukoplakie

29. Leukoplakie


29 leukoplakie1

29. Leukoplakie


29 leukoplakie chronick kandid za

29. Leukoplakie - chronická kandidóza


29 st edn dysplasie

29. Střední dysplasie


29 t k dysplasie

29. Těžká dysplasie


29 prekancer zy a n dory sliznice dutiny stn neodontogenn

29. Prekancerózy a nádory sliznice dutiny ústní - neodontogenní

Mesenchymové

 • Obrovskobuněčný fibrom

 • Hemangiom

 • Osteom (torus palatinus, torus mandibularis)


29 prekancer zy a n dory sliznice dutiny stn neodontogenn1

29. Prekancerózy a nádory sliznice dutiny ústní - neodontogenní

Epitelové

 • Papilom

 • Karcinom

 • Spinocelulární

 • Ret – dobrá prognóza

 • Jazyk – velmi maligní

 • Spodina ústní – idem jazyk

 • Verukózní karcinom – pomalý růst, nízký metastatický potenciál, bez invaze


29 spinocelul rn karcinom

29. Spinocelulární karcinom


29 spinocelul rn karcinom1

29. Spinocelulární karcinom


29 spinocelul rn karcinom2

29. Spinocelulární karcinom


29 veruk zn karcinom

29. Verukózní karcinom


32 n dory slinn ch l z

32. Nádory slinných žláz

Viz. Otázka 17


33 metabolick a genetick onemocn n elisti

33. Metabolická a genetická onemocnění čelisti

Genetická onemocnění

 • Osteogenesis imperfecta – fragilní kosti, mnohočetné fraktury, deformity

 • Osteopetrosis – vzácná, chybí kostní dřen ale četné zlomeniny, častá komplikace – osteomyelitis

 • Achondroplasie – normální hlava, krátké kosti, porucha tvorby kosti v epifýzách

 • Kleidokraniální dysplasie – defektní tvorba klavikul, opožděné uyavření fontanel, poruchy zubů

 • Cherubinismus – symetrické postižení maxilly a mandibuly, na RTG jako multilokulární cystické léze, histologicky obrovské buňky ve vazivově-cévním stromatu


33 metabolick a genetick onemocn n elisti1

33. Metabolická a genetická onemocnění čelisti

Metabolická onemocnění

 • Rachitis – vitamin D

 • Kurděje – vitamin C

 • Hyperparathyroidismus – primární (adenom příštítného tělíska nebo hyperplasie), sekundární (postižení ledvin) – slabost, hypertenze, peptické vředy, kostní léze – obrovské buňky ve vaskularizovaném stromatu – nelze odlišit od obrovskobuněčného granulomu

 • Akromegalie (gigantismus)


 • Login