Efekty galwanomagnetyczne
Download
1 / 22

Efekty galwanomagnetyczne - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Efekty galwanomagnetyczne. T.Stobiecki, Katedra Elektroniki AGH. 5 wykład 8.11.2004. Magnetorezystancja. Anizotropowa Magnetorezystancja AMR origin spin – orbit coupling (  1960) Gigantyczna Magnetorezystancja GMR 1986 – oscillatory interlayer exchange coupling in Fe/Cr/Fe multilayers

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Efekty galwanomagnetyczne

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Efekty galwanomagnetyczne

T.Stobiecki, Katedra Elektroniki AGH

5 wykład 8.11.2004


Magnetorezystancja

Anizotropowa Magnetorezystancja AMR

origin spin – orbit coupling (1960)

Gigantyczna Magnetorezystancja GMR

1986 – oscillatory interlayer exchange coupling in Fe/Cr/Fe multilayers

P. Grünberg et al. Phys Rev.Lett. 57 (1986), 2442

1988 – GMR in Fe/Cr/Fe multilayers

M. N. Baibich,..., A.Fert,.. et.al. Phys Rev.Lett. 61 (1988), 2472


 • Prawo Ohma

  E= rj

 • zjawiska galwanomagnetyczne: tensor rezystywności zależy od pola magnetycznego

 • część symetryczna (np. magnetoopór)

 • część antysymetryczna (np. Efekt Halla)


 • Prawo Ohma dla efektów galwanomagnetycznych

  m = M / |M|

  mx= sinq cosf

  my= sinq sinf

  mz= cosf,

 • magnetorezystancja (przyrost rezystancji): Dr = r- r


 • Efekty galwanomagnetyczne w płaszczyźnie cienkiej warstwy magnetycznej

 • podłużny efekt magnetorezystancyjny

 • Ex = r jx + (r - r)jxcos2f.

 • poprzeczny efekt magnetorezystancyjny


 • Kątowa zależność podłużnego efektu magnetorezystancyjnego (AMR)

  U = R i

  U = Ri


 • Polowa zależność podłużnego efektu magnetorezystancyjnego (AMR)

 • przemagnesowanie wzdłuż osi trudnej

  (model jednodomenowy):

 • jeżeli i || H to q =f więc


Układy wielowarstwowe

ferromagnetyk

nie-ferromagnetyk

ferromagnetyk

małe pole

duże pole


Układy wielowarstwowe

 • Antyrównoległą orientacje magnetyzacji uzyskujemy dzięki Interlayer Exchange Coupling (IEC)

 • IEC – oddziaływanie za pośrednictwem elektronów przewodnictwa nieferromagnetycznej przekładki


IEC


IEC vs.Magnetoresistivity


Układy wielowarstwowe

Własności IEC:

 • Amplituda oscylacji maleje z grubością przekładki

 • Okres oscylacji ( [nm]!!! ) zależy od pasmowej i krystalicznej struktury materiału przekładki

 • Energia IEC zależy również od materiałów użytych jako warstwy F oraz przekładka

 • Pole nasycenia zależy od stałej sprzężenia


 • Przemagnesowanie warstw sprzężonych magnetycznie

 • z modelu jednodomenowego wynika, że jeśli J<0 to:Energia

Energia

Energia

EF

d

d

d

s

s

s

Spin

Spinowa polaryzacja ferromagnetyka

Magnetyzacja

Gęstość stanów


M

M

I

R małe

Spinowo zależne przewodnictwo elektryczne

Analogia do równoległego połączenia dwóch rezystancji

I

R duże


 • Polowa zależność gigantycznej magnetorezystancji

 • GMR jest tylko w układach wielowarstwowych, zależy od różnicy kątów namagnesowań


Oprócz wielkości GMR znaczenie ma również kształt charakterystyki R(H) oraz wartość pola nasycenia!

M(H) – liniowa

R(H) - paraboliczna


 • GMR jest izotropowy względem kierunku prądu


Podsumowanie

 • Anizotropowa magnetorezystancja AMR zależy od kąta pomiędzy wektorem namagnesowania a kierunkiem prądu.

 • Gigantyczna magnetorezystancja GMR zależy od różnicy kątów wektorów namagnesowań warstw magnetycznych odseparowanych przekładką.

 • Każdy efekt galwanomagnetyczny zależy od sposobu przemagnesowania warstwy.


ad
 • Login